dimarts, 27 de novembre de 2012

PER UN IVA CULTURAL REDUÏT

Aquesta és la primera de les mocions que el grup municipal de CiU presenta al ple del proper dijous:
 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ EN RECLAMACIÓ D'UN IVA CULTURAL REDUÏT

 

 

  • Atès que la decisió per part del Govern de l'Estat d'augment desproporcionat de l'IVA a partir del passat mes de setembre de 2012 i de forma permanent en el futur, perjudicarà no només a les famílies i les empreses, sinó també a les administracions locals; però, d'una forma molt important al món de la Cultura, passant d'un tipus del vuit al vint-i-un per cent.

 

  • Atès que aquest augment pot suposar una disminució del consum en general, però de forma molt especial i significativa a tot el que fa referència a la Cultura,  espectacles artístics, cinema, teatre, etc., per part dels ciutadans, agreujant la situació que ja de per sí pateix  en aquests moments el mon de la Cultura.

 

  • Atès que aquesta pujada  pot iniciar l'èxode cap a mercats internacionals més avantatjosos i a  més pot impossibilitar l'entrada d'artistes estrangers al mercat  del nostre país.

 

  • Atès que aquest increment impositiu afectarà la nostra capacitat d'exportar i importar art  i cultura , en esdevenir un mercat poc competitiu respecte a altres països

 

  • Atès que la pujada del IVA REDUIT del 8 % fins al tipus general del 21 %   afectarà de manera directa al mon del teatre, cinemes i museus i de la cultura en general.

 

Es Proposa al ple,  l'acord següent:

 

  • Que el Govern de l'Estat espanyol reconsideri la decisió presa en relació al desorbitat increment del tipus d'IVA aplicable als productes culturals, i no faci efectiu aquest augment de l'IVA que perjudica greument famílies, empreses i institucions locals, però, de forma molt especial al món de la Cultura.

 

  • Que el Govern de l'Estat faci els tràmits necessaris per a que el món de la Cultura mantingui l'IVA com antuvi, i s'estudiï la possibilitat d'aplicar-hi un IVA super-reduït en favor del foment de la nostra Cultura.

 

  • Que aquest acord es faci arribar al President del Govern Espanyol, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, al Honorable Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya i a les principals associacions catalanes del món cultural, Òmnium, associacions d'exhibidors de cinema, associacions teatrals i a la Societat General d'Autors i Editors, SGAE.