dimarts, 6 de novembre de 2012

PLE D'OCTUBRE: PREGUNTES I RESPOSTES 2

Van ser moltes les preguntes adreçades a la Regidora Marcuello en relació a temàtiques diverses sobre la Policia Local, que ja exposaré en propers dies. Però, com que en el Palau Notícies d'ahir a Ràdio Palau, que podeu escoltar entrant a www.radiopalau.cat, va aparèixer una notícia que feia referència a una de les meves preguntes al ple, ara hi dedicaré els meus comentaris.
 
Recordeu que, ara fa poc més de tres anys, l'anterior govern va subscriure un conveni amb l'empresa VisioCom, mitjançant el qual, a través d'insertar publicitat d'empreses i comerços del nostre poble en un vehicle adaptat per al transport de persones amb discapacitats psíquiques, l'ajuntament disposava gratuïtament d'aquest vehicle durant un periode de tres anys per destinar-lo al transport a centres de dia, centres ocupacionals, etc a aquestes persones. A partir de disposar del vehicle en qüestió, l'ajuntament va subscriure un altre conveni amb una altra empresa la qual, fent-se càrrec de l'asegurança i altres despeses del cotxe, efectuava el transport de les persones discapacitades sense cap cost pel consistori.
 
Vaig preguntar a la Regidora Cabeza la raó per la qual ja no es disposava d'aquest vehicle, quina empresa s'encarregava actualment del transport de discapacitats i quin era el cost del servei. La resposta fou, per una banda, que el conveni de cesió del vehicle va acabar el passat mes de juliol, que, si l'ajuntament volia quedar-se amb el mateix, (recordem que es tracta d'una furgoneta perfectament adequada i adaptada per al transport de persones amb discapacitats diverses, però sobre tot de caràcter psíquic), doncs que podia fer-se amb la propietat del mateix abonant un import de catorze mil euros, que la Sra. Cabeza considera excessius i inassumibles pel consistori palauenc. Per tant, l'ajuntament va donar per resolt el conveni, i va preferir perdre el vehicle i no intentar cap renovació d'acords. D'altra banda, va afirmar que havia arribat a un acord amb una altra empresa, que es signaven convenis directes i personals amb les famílies dels discapacitats i que això no comportava cap cost per a les arques municipals. Recordem que tampoc abans hi havia cost pel consistori tot i que la referida Regidora va afirmar que sí en tenia.
 
Sento ahir per la Ràdio al responsable del transport adaptat segons el conveni subscrit per l'anterior govern, que afirma que res del que va manifestar la Regidora Cabeza al ple del mes d'octubre era veritat, que l'ajuntament no corria amb cap despesa pel transport i que, el que s'estava fent en l'actualitat ratllava clarament l'il·legalitat. Diu l'esmentat responsable que un centre de dia no pot realitzar un servei de transport de discapacitats, no pot facturar per aquest concepte i que aquesta situació és denunciable de dalt a baix. I és ara quan entenc la raó dels convenis que l'ajuntament subscriu amb cada família: és la manera que l'ajuntament ajuda econòmicament a la família i el centre de dia en qüestió no factura a l'ajuntament sino directament a la família del discapacitat transportat.
 
No sé si l'empresa que prestava aquest servei es decidirà a denunciar aquesta irregularitat davant els tribunals. De fet, no es queixava pas que l'ajuntament contractés una altra empresa, sino que el que feia era il·legal i que el centre de Dia no disposa ni de llicència ni de capacitat per fer un servei amb un vehicle que no se sap ni si és adaptat ni quines característiques té.
 
Per quina raó no es va voler mantenir l'anterior vehicle? Per quina raó s'ha canviat d'empresa per fer el transport de discapacitats? El primer que em ve al cap és allò de les ganes del tot injustificades de desfer tot el que s'havia fet durant l'anterior legislatura. Per dubtar, dubto fins i tot de si és cert que el vehicle adaptat es va oferir pel preu que es va manifestar al ple. Segur que amb el temps anirem sabent més coses d'aquesta malaurada i trista història!