dilluns, 12 de novembre de 2012

PLE D'OCTUBRE: PREGUNTES I RESPOSTES 4, I ÚLTIM

Finalment, avui faré referència a les darreres preguntes que vaig adreçar al govern en el ple d'octubre. van ser-ne tres, totes elles relacionades amb el cost que ha comportat per l'Ajuntament determinades decisions.
 
seguint amb la dinàmica del tot assimilada per l'actual govern municipal de desfer tot allò construït durant l'anterior legislatura, vaig preguntar sobre la raó de l'acomiadament d'una treballadora municipal per una simple i inexplicable amortització de la seva plaça o lloc de treball. es tracta de la Tècnic mig del DesOc, Àrea de desenvolupament empresarial i ocupació, que, sense cap mena d'avís ni raó tècnico-jurídica que ho justificqui, van decidir d'avui per demà, prescindir d'una treballadora que feia poc més de tres anys que prestava els seus serveis per l'Ajuntament. El seu clar concepte "progressista i d'esquerres" els va fer acomiadar una treballadora que, no només s'ocupava d'un àmbit molt important en moments de crisi econòmica i manca d'ocupació com l'actual, sino que a més, es tracta d'una persona que just acabava de ser mare. Sembla que, al tractar-se d'una treballadora que, amb tots els requisits legals va entrar a treballar a l'Ajuntament durant l'anterior legislatura era motiu suficient com per acabar amb el seu lloc de treball. Amortitzar una plaça vol dir deixar de tenir aquell lloc de treball que, per tant, no pot ser substituït per ningú més. A banda de les raons d'aquest acomiadament, que en cap cas van saber contestar, els vaig interpelar pel cost econòmic del mateix. van dir-me que en aquells moments no ho sabien. Espero que en el proper ple sàpiguen dir-nos què ha costat al poble acomiadar a una persona com la tècnic mig del Desoc que, de ben segur, deu haver pujat la indemnització  als 45 dies per any treballat.
 
Seguint amb el desfer propi d'aquest govern municipal, vaig preguntar per la raó de la retirada i substitució de les magnòlies existents a la plaça de la Vila. Van contestar que calia retirar-les doncs servien com a porteria pels nens que jugaven a futbol; que s'ha pabimentat i posat jardineres. el cost, diuen, d'uns 600 euros.
 
La darrera pregunta fou per quelcom que ja he comentat en aquest blog. La raó per la qual es va decidir fer sortir la revista l'Alzina al mes d'agost, quan aquesta mai s'edita en el referit mes de vacances. I la van fer sortir per publicar-hi només el programa de la festa Major pel "mòdic preu" de 2400 euros més un anunci de Cultura per 383 euros. I això, tenint en compte que el programa de la Festa Major ja es reparteix casa per casa de forma gratuïta, que el Palau Informatiu el publica també gratuïtament i que roman penjat al lloc web municipal.
 
La resposta del regidor Abascal fou clara i curta: S'ha decidit publicar-lo a l'Alzina doncs és l'única revista que no sortia al mes d'agost. Ha sigut la manera de que s'edités a l'agost. això sí, a canvi de que entre tots paguessim gairebé 2800 euros. I després anaven dient que preferien destinar els diners d'un castell de focs a les persones més necessitades!