divendres, 28 de juliol de 2017

PLE JULIOL 2017: QUAN EL PP PERD ELS PAPERS!

Però això va ser al final del ple. Quan, per haver actuat fora de temps presentant una moció contra el referèndum a la Comisió Informativa de la setmana passada, es va haver de votar la urgència i la vam votar en contra. Com que no va poder entrar, la va presentar l'endemà. És a dir, després de la Comisió Informativa on se li havia rebutjat, però abans de la convocatòria del ple que es va enviar el dilluns 24. Per tant, no entrava com a urgència al ple, però requeria que perquè fos inclosa la moció a l'ordre del dia del plenari, s'hagués de tornar a votar la inclusió en qüestió. També la vam rebutjar. No en va tenir prou, que la va tornar a presentar com a urgència. La vam tornar a rebutjar! No us podeu imaginar el circ que la representant del PP va voler organitzar, titllant-nos d'antidemocràtics. Sí, el PP! El més curiós va ser com alguns regidors de l'oposició es van voler constituir en veritables "palmeros" del PP, evidentment, amb l'única finalitat d'intentar provocar un debat, sobretot, entre els diferent grups del Govern. Doncs, no s'en van sortir, ni els uns ni l'altra. El PP intentava justificar l'urgència d'una moció que, per cert, venia signada en data 5 de juliol, al·legant que només quedava un plenari (el de finals de setembre) abans del referèndum que, com veieu, hasta el PP dona per fet. Però, la realitat és que, és força probable que la Portaveu del PP a l'Ajuntament s'hagués adormit deixant de presentar la moció en temps i forma com tothom fa, és a dir, fins el dia en que es convoca la Comisió Informativa. Així, si el President Puigdemont va anunciar data i pregunta el dia 9 de juny, no em digueu que no havia tingut temps, tant per al ple de juny com per al de juliol, a presentar la seva moció contra el que ella anomena "Referèndum ilegal", que, per cert, era una moció tipus on fins i tot es demanava que el nostre Ajuntament deixés de pertànyer a l'AMI, on no hi som ni hi hem estat mai, per desgràcia nostra. Ella sabrà quin règim disciplinari de partit deu haver incomplert. Però, que aquesta moció (de copiar i enganxar) no hagi entrat al ple, és només responsabilitat d'ella i de ningú més. Si rebia ahir uns inesperats suports interessats en intentar que el govern es barallés en públic, això també els va fallar. si a això hi sumem el fet que són tres les mocions que el nostre consistori ha aprovat per majoria absoluta en suport al referèndum, veureu com aquest és un debat que ja s'ha produit amb escreix en els nostres plenaris. No serem nosaltres qui ens prestem a aliviar les tensions i nerviosismes d'altri!
 
Dit això, que va tenir lloc al final del ple que precedeix les vacances d'estiu, els altres punts tractats van ser els següents:
 
Una aprovació de Modificació de crèdits per tal d'anar adequant el pressupost municipal a la realitat i necessitats del dia a dia, que fou aprovada sense debat. També, com cada mes de juliol, s'aprovava, sense massa discussió, el Compte anual de l'any 2016, després que ja s'hagin efectuat la Liquidació del pressupost de l'exercici anterior i celebrada la preceptiva Comisió de comptes municipals. De l'àmbit econòmic, es va donar compte de l'estat de pagament de les factures del segon trimestre d'enguany que, com ja és habitual, demostra que complim sobradament amb la legislació sobre morositat, mantenint-nos sempre per sota dels trenta dies establerts per al pagament als proveïdors municipals.
 
De l'àrea d'Urbanisme, es va procedir a l'aprovació definitiva de l'anomenada Trama Urbana Consolidada, TUC, que delimita el perímetre de la zona comercial del poble. Ja l'haviem aprovat inicialment, i ara tocava fer-ho de forma definitiva, un cop ha passat revisió per part de la Direcció General de Comerç de la Generalitat, on s'advertia que el polígon de can Cortès Nord s'ha d'excloure de la TUC fins que no es desenvolupi adequadament el POUM. També fou aprovat sense massa discussió ni debat.
 
En un altre ordre de coses, es portava a aprovació una modificació puntual de l'ordenança municipal per l'estalvi d'aigua. en definitiva, del que es tracta és d'aplicar criteris tècnics, a la vista de l'experiència acumulada pel que fa a l'obligatorietat d'instal·lar dipòsits de recollida de les aigües pluvials en les vivendes de nova construcció.
 
De l'àrea d'Educació, després d'haver-se treballat en comissió, també en el corresponent Consell municipal i prèvia participació de totes les parts afectades, s'aprovava el reglament Intern de les escoles Bressol municipals. Com que aquesta és una qüestió llargament discutida i on tothom hi ha pogut dir la seva, fou aprovada per unanimitat i sense cap tipus d'intervenció per part de cap dels grups municipals.
 
Vam aprovar les dues festes locals per a l'any 2018. Apunteu: Segona Pasqua el 21 de maig, i dilluns de la Festa Major dilluns 27 d'agost. I la xifra de la població a 1 de gener d'enguany, també sembla que s'ha de portar a votació (què passaria si hi votéssim en contra?) Curiosament hem crescut en gairebé dos-cents habitants en un any!
 
PDECAT - DEMÒCRATES vam presentar, com fem cada any, la moció de suport al Correllengua 2017, que va rebre el vot favorable de la gran majoria del ple a excepció de PP i C's que hi van votar en contra, evidentment fent les seves intervencions en castellà, tot i que fins aleshores havien emprat el català, i sota arguments del tot fora de lloc, sempre fent referència al procés independentista, del que la moció no en diu pas res. Fou aprovada amb una intervenció brillantíssima del nostre Regidor Jordi Pujol en defensa de la nostra llengua sense que això comporti anar en contra de cap altra!
 
La CUP i ICV van presentar conjuntament una moció contra l'avantprojecte de llei de formes de gestió de l'assistència sanitària a Catalunya. Fou aprovada amb els únics vots en contra del PDECAT-DC i ERC. Com vam manifestar nosaltres, tenim un avantprojecte damunt la taula, que ara requerirà del pertinent debat i aportacions de totes les parts i col·lectius afectats. Després anirà al Parlament per convertir-se ja en un Projecte de llei. Al final, si prospera, tindrem una llei. Ara, no toca discutir sobre el que no existeix!
 
Finalment, la CUP va presentar una moció que pretenia, com així es titulava, evitar les discriminacions entre els membres dels diferents consells municipals. en definitiva, proposava que els representants polítics deixéssin de rebre llur retribució per l'assistència a aquests òrgans col·legiats, ja que la resta de membres no en reben. La trampa es troba en el debat de si el representant polític ha de cobrar o no per la seva feina. I en un Ajuntament en el que el 75% dels seus regidors no cobren cap salari, sino que perceben una retribució per assistència als òrgans col·legiats als que pertànyen, no entenem que sigui de rebut aprovar aquest tipus de propostes que, per populistes, amaguen un debat sobre la dignificació d'una tasca, la dels polítics, que cal valorar adequadament i en la seva justa mesura. Un govern que, d'uns anys ençà ha reduit dràsticament els càrrecs de confiança i els salaris en més d'un 20% no se li pot anar ara amb debats que, poden resultar molt enganyosos per als ciutadans. I és que, penseu en que, si tots els regidors tinguessin un sou, per baix que fos, la despesa municipal seria molt però que molt superior a la que comporta la retribució per assistències.
 
Per cert, i acabo, el Regidor Jose´Luís Heras, segueix desaparegut en combat i sense que ningú en tingui cap notícia. coses que passen quan la gent vota pel que veu per segons quines teles espanyoles i no sap ni a qui vota en el seu poble!
 

Virus-free. www.avast.com

dijous, 27 de juliol de 2017

ASSESSORAMENT GRATUIT SOBRE CLÀUSULES ABUSIVES A LES HIPOTEQUES

Nou servei d'assessorament gratuït sobre clàusules abusives en els préstecs hipotecaris

 

L'Oficina del Consumidor de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans oferirà a partir del 6 de setembre un servei d'assessorament jurídic específic per a clàusules terra i altres clàusules abusives relacionades amb préstecs personals i crèdits hipotecaris.


Un advocat/ada del Col·legi d'Advocats de Sabadell atendrà les consultes relacionades amb aquesta temàtica tots els dimecres de les 9h. a les 13h.

 

L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans posa aquest servei d'assessorament gratuït a disposició dels vilatans i vilatanes que tinguin consultes en aquest àmbit en un despatx de la primera planta de la Casa Consistorial (Plaça de la vila, número 1). L'atenció s'oferirà els dimecres 6, 13 i 20 de setembre; el 4, 11 i 18 d'octubre; el 8, 15 i 22 de novembre; i el 13, 20 i 27 de desembre.

 

L'assessorament s'activa en el marc del conveni de col·laboració que ha signat el Servei de Suport de Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona amb diferents Col·legis d'Advocats de la província de Barcelona. En cas que la persona consumidora decideixi optar per la via judicial, i sempre que compleixi els requisits, rebrà assessorament en relació a la justícia gratuïta.

 

L'objectiu d'aquest servei és donar un primer consell orientador, gratuït i no directiu, relatiu als aspectes jurídics que puguin derivar-se de l'existència de clàusules abusives en els contractes de préstecs hipotecaris. També s'informa dels tràmits previs de solució negociada per tal d'evitar el conflicte processal o analitzar la viabilitat de la pretensió

 

L'activació del conveni a l'Oficina del Consumidor de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans es fa coincidint amb la finalització del període de 2 mesos que tenien les entitats bancàries per donar resposta a moltes de les reclamacions presentades en relació al Reial Decret Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules terra (BOE 2017.01.21).

 

Es pot acudir al servei per consultes relacionades amb les clàusules terra, però també per reclamacions per la devolució de quantitats per despeses de formalització i impostos (concessió, atorgament i inscripció registral de l'escriptura) i altres clàusules
com l'IRPH.

 

Per consultes s'ha de demanar cita prèvia contactant amb el Servei d'Atenció Ciutadana. Telèfon: 93.864.80.56. De 9 a 14h, de dilluns a divendres.

 


Virus-free. www.avast.com

dimecres, 26 de juliol de 2017

SERVEI SOCIAL D'ASSESSORAMENT JURÍDIC

Un altre dels serveis que es presten a la població des de l'àrea bàsica de Serveis Socials, és l'assessorament jurídic. El que inicialment fou quelcom enfocat (i així ho és encara de forma majoritària) per al col·lectiu de les dones palauenques i plegamanines, s'ha consolidat com un servei de gran utilitat per als usuaris de serveis Socials. Mitjançant conveni amb la Diputació de Barcelona, cada mes tenim la presència d'una advocada que assessora a les persones que han demanat cita prèvia en diferents temàtiques.

 

D'altra banda, cal afegir aquí (i això constarà a la Memòria de 2017, que aquest mes de juliol s'ha iniciat un nou servei d'assessorament jurídic, en aquest cas en matèria de clàusules sòl i d'altres que poden resultar abusives en tota mena de préstecs hipotecaris. Es tracta d'un nou conveni, en aquest cas, amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell i la Diputació de Barcelona. Serà fins a finals d'any tots els dimecres de nou del matí a una del migdia en el despatx de l'OMIC situat just a la dreta un cop s'ha entrat a l'edifici de l'Ajuntament.

 

De moment, les dades del servei d'assessorament jurídic de l'any passat són les següents:

 

Nombre de persones ateses al servei: 61 usuaris

Desglossament per edats:

-       Menors de 20 anys: 2

-       Entre 20 i 30 anys: 2

-       Entre 31 i 40 anys: 23

-       Entre 41 i 50 anys: 22

-       Entre 51 i 60 anys: 8

-       Entre 61 i 70 anys: 4

-       Més de 71 anys: 0

Desglossament per temes

-       Dret de família

o     Divorci/separació: 22

o     Ruptures de parelles de fet: 5

o     Modificació efectes sentencia: 6

o     Altres: 7

-       Dret laboral

o     Conflicte laboral: 2

o     Pensions: 1

-       Obligacions i contractes

o     Arrendaments: 2

o     Reclamacions quanties: 8

-       Altres de dret civil

o     Incapacitat: 2

o     Civil en general: 4

-       Altres: 2.

 


Virus-free. www.avast.com

dilluns, 24 de juliol de 2017

DADES 2016 D'ATENCIÓ A LA LLAR

Seguint amb el repàs de les dades que considero més rellevants, de les moltíssimes que puc oferir-vos, ens aturem avui en les dades més relacionades, no tant amb les ajudes econòmiques, que ja vam repassar temps enrere les d'urgència social, sino les que fan referència a serveis més directes a les persones o famílies, com també les anomenades tècniques, que comporten algun tipus d'adquisició de material, instal·lació o adaptació en el propi domicili per tal de facilitar la vida diària a determinats col·lectius necessitats per circumpstàncies diverses:
 

 1.- Servei d'atenció a domicili:  77 persones.

-         Servei d'atenció domiciliaria (les persones que necessiten d'una treballadora familiar per fer tasques a la pròpia llar): 41 persones (4.432'41 hores de SAD)

-         Servei d'atenció a la llar (persones que necessiten un acompanyament a la llar): 36 persones (1.885 hores de SALL).

 

2.- Teleassistència al 2016:  Total 229.

-         Homes: 74

-         Dones: 155

-         Instal·lats nous al 2016: 42.

 

3.- Ajuts tècnics:  Total 19.

-       Cadira de rodes: 2

-       Grua: 1

-       Caminadors: 2

-       Alçador de lavabo: 1

-       Cunya: 1

-       Cadira de bany: 3

-       Llit articulat: 4

-       Baranes de llit: 1

-       Matalàs d'aire / aigua: 1

-       Altres: 3.

 

Considerant, per tant, la importància de donar a conèixer aquest tipus d'informació perquè tingueu constància de la feina que, en general, es porta a terme des de l'àrea bàsica de Serveis socials de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans,seguiré, en els propers dies excplicant allò més destacable de la Memòria de l'any 2016.


Virus-free. www.avast.com

dilluns, 17 de juliol de 2017

DADES GENERALS DELS SERVEIS SOCIALS DE 2016

Crec que, de vegades, hom no és prou conscient de la gran feinada que es porta a terme des de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials del nostre Ajuntament. I és que, només perquè us en aneu fent una idea, aquí van dues dades importants: 1. Un pressupost anual de més de set-cents mil euros. 2. Més de tres mil cinc-cents usuaris.
 
A partir d'aquí, com ja vaig fer també l'any passat, aniré desgranant en diferents apunts els apartats més destacables o serveis més importants que el nostre Ajuntament presta a la població palauenca i plegamanina. Probablement avui siguin dades farragoses o pesades de llegir; però penso que és imprescindible i vital tenir-les en compte a l'hora de poder valorar en la seva justa mesura el que soposa per al nostre poble i la seva gent, disposar d'un servei com el de Serveis Socials bàsics, que si fos per la legislació espanyola, no hauriem de prestar per tractar-se d'un municipi de menys de vint mil habitants, però que, com veureu, no sé pas quina administració, (l'espanyola segur que no) prestaria uns ajuds i serveis tant i tant importants:
 
Dades Generals del 2016
 

1.- Nombre d'usuaris atesos: Total 3.798

-         Homes: 1606

-         Dones: 2192

Usuaris atesos segons el sector d'intervenció

-         Família: 1.262 (517 homes i 745 dones).

-         Infància: 422 (205 homes i 217 dones).

-         Joventut:   168 (91 homes i 77 dones).

-         Dona:  241 (10 homes i 231 dones).

-         Gent gran: 880 (334 homes i 546 dones).

-         Persones amb discapacitat: 425 (231 homes i 194 dones).

-         Persones que han patit mesures privatives de llibertat:  6 (2 homes i 4 dones).

-         Minories ètniques:  22 (9 homes i 13 dones).

-         Persones associades a problemes de toxicomanies: 10 (8 homes i 2 dones).

-         Persones amb problemes psiquiàtrics no institucionalitzades:  43 (22 homes i 21 dones).

-         Persones amb malalties terminals:  4 (2 homes i 2 dones).

-         Immigrants: 99(56 homes i 43 dones).

-         Altres grups en situació de necessitat: 216 (119 homes i 97 dones).

2.- Nombre de persones usuàries durant 2016:  Total  2.031

-         Homes: 866

-         Dones: 1165

Nombre d'expedients familiars atesos: 867

Nombre d'expedients oberts durant l'any 2016:  157

3.- Nombre de problemàtiques ateses:   Total 1.045

-         Habitatge: 32

-         Econòmiques: 218

-         Laborals: 63

-         Salut: 137

-         Discapacitat: 150

-         Aprenentatge: 13

-         Sospita maltractament: 14

-         Mancances socials: 416

-         Altres: 2

4.- Nombre d'actuacions: Total 10.274

-         Informació 1.468

-         Accés a recursos normalitzats: 17

-         Tramitacions: 677

-         Orientació i assessorament: 1.445

-         Suport a la unitat convivencial: 103

-         Valoració: 1.227

-         Derivació: 123

-         Ajut a domicili: 77

-         Estades en serveis específics de la xarxa pública: 25

-         Prevenció de marginació social: 2.873

-         Prevenció general: 400

-         Serveis de telealarma: 42

-         Coordinacions: 1.797.

 

Durant els propers dies/setmanes, aniré comentant les dades sobre els diferents serveis prestats, com temps enrere ja vaig fer respecte de les anomenades Prestacions Econòmiques d'Urgència Social, que majoritàriament inclouen els ajuds derivats de situacions de pobresa energètica.

 


Virus-free. www.avast.com

dimecres, 12 de juliol de 2017

JUST A LA MEITAT DEL MANDAT, COMPLINT AMB PAS FERM AMB TOTS ELS NOSTRES COMPROMISOS

 

Quan ja s'han complert dos anys de l'inici del present mandat, els regidors/es del Grup municipal del PDECAT – DEMÒCRATES, expressem la satisfacció pel Grau de compliment dels acords subscrits tant en el Pacte d'investidura com en el Pla de Govern, sempre seguint l'estricte aplicació del Programa Electoral amb el que vam concòrrer a les eleccions municipals de maig de 2015.

L'aprovació definitiva del nostre projecte més emblemàtic, la Biblioteca Municipal, amb la corresponent reserva econòmica, d'acord amb el que les limitacions de la legislació espanyola ens permet, el concurs obert al que s'han presentat un total de 25 despatxos d'arquitectura d'alt nivell i la resta de gestions portades a terme fins ara, ens fan pensar en que ben aviat es podrà començar a posar data a l'inici de les obres. Si això hi afegim el constant increment de les partides per a Polítiques Socials i la gran feinada en matèria d'Ocupació, amb prop de 150 aturats menys cada any respecte de l'inici del mandat…, recuperant els nivells de l'inici de la crisi al 2008, podem concloure que les perspectives són plenament satisfactòries!

 


Virus-free. www.avast.com

dilluns, 10 de juliol de 2017

ARNES O URNES!

No és aquest o aquell partit el que està a favor o en contra del Referèndum del proper dia 1 d'octubre. No és una qüestió de ser d'un color polític o d'un altre. He quedat absolutament saturat durant aquest cap de setmana de crítiques als Comuns, Podems i tota confluència haguda i per haver. I és que, ja sé que estem dins d'un sistema on els partits ho volen condicionar tot i on sembla que sense ells (malgrat ser imprescindibles per al funcionament de la Democràcia) la gent no sigui capaç ni de pensar ni d'actuar per sí mateixa.
 
És evident que la gent dels Comuns, l'Alcaldessa Colau, en Xavier Domenech i la cúpula de Podem a Madrid, tot això del Referèndum els ha passat pel damunt i, ells que tant bé es mouen en les reivindicacions socials contra la dreta, el neoliberalisme... i tot aquest discurs tant "bonic" els ha sorprès l'acord majoritari d'un Parlament (amb la ex-Convergència al mig) pel Referèndum d'autodeterminació del dia 1 d'octubre. Però noi, això és el que et passa quan t'obsessiones amb un discurs i vols oposar resistència fins a l'extrem a qüestions que, com que no has pogut liderar, pretens desacreditar i, si convé, fer-ne mofa.
 
Però, la realitat sempre s'acaba imposant. I quan totes les enquestes reflexen amb claredat que prop del 80% de la població catalana vol votar, hauries de pensar que no vas ben encaminat fent veure que la cosa no va amb tu, o que no s'està treballant en la direcció correcte, reivindicant un referèndum pactat que saps impossible, per acabar-te posicionant al costat de la dreta més radical i també dels falsos progressistes unionistes.
 
Sé molt bé com es deuen sentir una bona part de la militància de Comuns, Podem i companyia, perquè jo ja he passat per aquest tràngol. Sé com em sentia quan, essent militant independentista d'Unió Democràtica, escoltava en Duran i Lleida, Espadalers i companyia renegant del procés, del dret a decidir i, més encara, de la Independència. Per això més de dos mil militants ens vam donar de baixa del partit. Situacions similars es van donar al PSC, ICV i d'altres.
 
Per això, davant la impossibilitat de convocar un referèndum o consulta sobre la Independència, el que es va acabar fent són unes eleccions, les del 27S de 2015, que malgrat el problema d'haver de votar partits i no Sí o No, els resultats van ser prou eloqüents pel que fa a les opcions independentistes, i és aquest i cap altre, el motiu pel qual, complint amb els compromisos adquirits per la majoria parlamentària escollida pel poble, anirem a votar per un sí o per un no a la independència de Catalunya el proper dia 1 d'octubre. I qui us vulgui omplir el cervell amb històries sobre garanties, censos electorals i demés, vol dir que només en té un de problema: Por a que guanyi el Sí. La resta són falòrnies i excuses de mal pagador!
 
Avui fa set anys que vam anar, també des de Palau amb un bus contractat per CiU, a la primera de les grandioses manifestacions que ens han portat fins aquí. Ara som molts (jo també) els que ja en tenim prou de samarretes, punters i el que fés falta. Ara només ens resta votar. Fer-ho d'acord amb el que aprovi el Parlament, que per això el vam escollir entre tots..., i aplicar el resultat, ens agradi o no.
 
No tenim por d'amenaces absurdes, d'arriscar el patrimoni, que ens retirin urnes, que suspenguin una autonomia que fa molts anys que ja n'està de suspesa. Ara toca Caixa o Faixa, o com deia l'altre dia el President Puigdemont en l'acte d'alcaldes i alcaldesses de tot Catalunya compromesos amb la celebració del Referèndum del dia 1 d'octubre al que vaig tenir l'honor d'assistir: "Arnes o urnes"! Doncs això, cal optar pel futur i per la Democràcia, o bé pel passat i l'autoritarisme intolerant!
 
VOTAREM!!!

Virus-free. www.avast.com

divendres, 7 de juliol de 2017

FOC, INFORMACIÓ, PORS I SOLIDARITAT DE POBLE!

Quan durant el cap de setmana dels dies 17 i 18 de juny passats l'Alcaldessa em va delegar com Alcalde Accidental, amb aquelles calors absolutament desproporcionades que vam patir fins poc després de Sant Joan, el que més em preocupava era la possibilitat que es produís algun incendi en les zones forestals, marges o camps de secà que, amb l'escassetat de pluja d'enguany, es constitueixen com un veritable polvorí susceptible d'incendiar-se a la mínima imprudència o falta de diligència de segons quines persones. Més encara en uns dies on es comencen a sentir els petards que moltes vegades poden anar a parar a matolls o vegetació seca que ben poca cosa necessiten per abrandar-se amb rapidesa. I, efectivament, el mateix dissabte 17 cap al migdia ja vam patir un conat d'incendi en un camp de la zona de l'antic camping Palau ràpidament sofocat per la ràpida actuació dels bombers. De la mateixa manera que l'endemà s'en va produir un altre en un cobert i barbacoa d'una vivenda a la zona de la Pineda, també ràpidament sofocat per bombers i agents policials.
 
De fet, va cridar-me l'atenció, de forma positiva, que la nit de Sant Joan transcorregués plàcidament sense grans ensurts. I vaig pensar que, malgrat s'observa un elevat grau d'incivisme, encara som més els qui vetllem perquè no patim grans adversitats provocades per petites negligències. Cal dir però, que només n'hi ha prou amb un imprudent, com perquè es pugui provocar una situació de descontrol a conseqüència del foc.
 
El passat dimarts dia 4 de juliol, a l'hora de dinar, van sonar totes les alarmes a través dels telèfons mòbils al detectar-se darrera mateix del centre educatiu els Castanyers, una columna de fum. Es va avisar amb total rapidesa als bombers els quals van fer acte de presència d'una forma immediata. La velocitat del vent de Marinada va fer que el foc s'anés extenent cap al nord, que vol dir en direcció a Caldes, és a dir, cap a la zona dels Turons i can Falguera, entrant fins a can Figueres, provocant veritables situacions de pànic entre els veïns.
 
Al final, podia haver estat molt però que molt pitjor. Però, l'actuació de les deu dotacions terrestres dels bombers, els helicòpters, l'avió, els agents forestals, els voluntaris de Protecció Civil, la Policia Local...., tots, però que tots, molt importants i imprescindibles. Però noi, què dir de la gent, els veïns, els amics dels veïns, els que no són amics ni coneguts, els operaris de telefonia encarregats d'instal·lar la fibra òptica a la zona dels Turons...; tots, com un de sol, es van llançar a ajudar a les tasques d'extinció, a fer companyia a persones grans i petites que es trobaven soles a les seves llars, a utilitzar el que fés falta per actuar i prevenir vivendes del foc. Sort en tenim en aquest poble de gent tant solidària, tant noble, tant altruista, respectuosa, lleial i amable! Tenim una gran sort de gaudir d'aquest bon veinatge. De detectar que no tot és incivisme. Que són quatre, per no dir tres, els que ofereixen, en molts casos, una mala imatge del nostre poble amb les seves actituds poc cíviques. Però, a l'hora de la veritat, a la d'arremangar-se, allà hi som tots per donar el que sigui de nosaltres mateixos per tal d'evitar mals del tot irreparables.
 
Hi ha qui, des de fora, només mira si el polític de torn hi ha anat. Si hi posa de la seva part, etc. Jo, penso que el polític és un veí més que ha de treballar i vetllar per la seguretat de tots. Ha d'actuar com un més ajudant com els altres, o prenent decisions en funció de les recomanacions i informes dels experts. El que no cal, és que estigui al mig fent nosa, fent fotos per demostrar el que sí fa un i no fa l'altre. L'Alcaldessa era fora de Palau i quan va arribar es va anar a preocupar pel que passava. Per si des de l'Ajuntament calia activar algun tipus de protocol en funció del que recomanessin bbombers i agents actuants. Hi havia, en canvi, qui es preocupava més de les fotos per després publicar ves a saber què.
 
Reconeixement a part mereix la gran tasca i servei dut a terme per Ràdio Palau, informant de forma puntual i en temps real de l'evolució del foc. D'altres mitjans oferien informacions poc correctes i del tot inexactes.
 
en definitiva, dimarts vam demostrar ser un gran poble que sap estar al lloc que li correspon quan toca. Cadascú amb la seva aportació en funció del seu rang o situació. Ens hem de felicitar com a poble..., i hem d'agraïr als nostres veïns i veïnes de Palau i de Plegamans, la seva predisposició davant situacions d'emergència. em diuen que ahir encara fumejava el paller de can Torrents. Vagi també la nostra solidaritat amb la família Serracanta per les pèrdues patides en la seva explotació agrícola i ramadera; però també cap a totes les famílies que van trobar-se el foc davant de casa i que, entre tots, es va evitar l'afectació a les seves llars!
 

Virus-free. www.avast.com

diumenge, 2 de juliol de 2017

PLE JUNY 2017. I EL REGIDOR HERAS SEGUEIX DESAPAREGUT!

Dijous 29, dia de Sant Pere, es va celebrar el ple ordinari del mes de juny. Ben mirat, a mi m'és ben igual, però això que un Regidor (en Jose´Luís Heras) faci pràcticament mig any que no aparegui per l'Ajuntament per a res, em produeix una mena de sensació ben extranya. Com de manca absoluta de respecte a qui el va votar, tot i que l'evolució de les coses va fer que sortís del Govern, després titllés a la seva número 2, Luisa Fernández, de trànsfuga, quan, resulta que, al final, el partit pel qual ambdós es van presentar, Guanyem Palau, va ser a ell a qui va expulsar, quedant com a regidor no adscrit, i mantenint a la regidora Fernández com a única i veritable representant de la formació al nostre consistori. A partir d'aquí en els plens i resta d'òrgans col·legiats, ell s'autoproclamava representant del que anomenava "Círculo de Podemos", amb el resultat, com diria un advocat "Que obra en autos". Tot plegat ho dic, perquè la regidora del PP, Mercedes Rodríguez, en el torn de precs i preguntes es va adreçar al Govern preguntant les raons per les que el referit regidor Heras no acudeix als plens ni a cap òrgan al que s'el convoqui de l'Ajuntament. és evident, que això en cap cas ho pot respondre l'equip de Govern. Hauran de ser aquells electors que el van escollir els encarregats de demanar explicacions a Podemos o al propi edil, sobre el per què de la seva inexplicable absència, com a fet absolutament inèdit fins ara en el nostre consistori des que la Democràcia impera a nivell municipal, és a dir, des de 1979!
 
I potser que no m'enrotlli amb qüestions que no m'interessen pràcticament per a res i que vagi al que va donar de sí el ple de dijous. Com a primer punt de l'ordre del dia no es va portar a aprovació l'acta de la darrera sessió plenària, sino que, per part de la regidora d'Igualtat, Luisa fernández, es va procedir a la lectura del Manifest del dia de l'Orgull LGTBI, com així es va acordar en Junta de Portaveus. Manifest que, per cert, també fou llegit el dia anterior a la Plaça federico García Lorca, quan també fou descoberta una placa amb motiu de l'adhesió del nostre Ajuntament a la xarxa de municipis per a l'alliberament LGTBI, imposant-nos així que, cada any a partir d'ara, es celebrarà un acte de reconeixement i respecte a les persones d'aquest col·lectiu i de rebuig a les actituds LGTBIfòviques.
 
A ´continuació, sí que fou aprovada l'acta del ple anterior, per passar seguidament a aprovar la Rectificació de l'inventari de béns i drets de l'Ajuntament, per posar al dia els actius patrimonials i econòmics municipals que, al tractar-se d'una qüestió eminentment tècnica, fou aprovat per la unanimitat dels setze regidors presents. També, en l'àmbit dels tràmits, fou aprovada la bonificació del 95% de l'impost d'instal·lacions, construccions i obres per a la rehabilitació d'una façana d'un edifici del carrer Sant Pere. Extrem aquest que també fou aprovat per unanimitat. I, en el mateix ordre de coses, és a dir, en el dels tràmits purament administratius, es va aprovar, d'acord amb les actuals prescripcions legals, l'Ordenança municipal sobre Transparència i Administració electrònica que, com no podia ser d'una altra manera, també fou aprovada per la unanimitat dels presents, és a dir, setze dels disset regidors que integren el Ple municipal.
 
Ja en l'àmbit de les mocions, el Grup municipal de la CUP va portar a aprovació una proposta de rebuig als pressupostos generals de l'estat. Evidentment, potser en algun dels enfocaments que s'hi feien, podriem discrepar, però, és tanta la raó que tenen, i és tant en la línia coincident amb el que ja hem denunciat públicament com a Govern, que hi vam votar a favor pel que limita i atempta aquell pressupost al principi (per cert, constitucional) d'Autonomia Municipal. Es va aprovar per tretze vots favorables i els vots en contra de PP i C's.
 
Després va ser ICV, qui va presentar una moció que reclamava l'elaboració d'un estudi per tal de conèixer l'estat de les canonades de fivrociment de conducció d'aigua i l'eliminació d'aquestes. Sembla mentida, però després que ICV formés part del Govern durant la passada legislatura i a més ostentés les àrees d'Urbanisme, Planejament i Medi Ambient, sembla que encara no sabien que l'any 2010, l'amic i company Josep Maria serravinyals, en tant que regidor d'Urbanisme, ja en va fer un d'estudi al respecte, la qual cosa va permetre saber que encara teniem al nostre poble prop de quaranta quilòmetres de canonades de fibrociment, cosa que ha permès que, poc a poc, i de forma paulatina, es pugui anar substituïnt aquestes canonades a mesura que es van fent reparacions o urbanitzacions. Es va presentar la moció perquè, segons sembla el Grup Parlamentari de Podemos al Congrés dels Diputats va presentar fa poc una Proposició no de Llei, és a dir, que el Govern del PP no en farà ni punyetero cas, perquè es fés també un estudi a nivell de tot l'estat i es destinin pressupostos perquè els municipis ho puguin anar aplicant. És evident, que ja podem anar esperant! i que, sort que la feina ja la vam fer al 2010, i així podem anar avançant feina. evidentment, fou refusada obtenint només cinc vots favorables.
 
També ICV va presentar una moció de suport al Dia Internacional de l'Alliberament i Orgull LGTBI, que fou aprovada per la unanimitat dels regidors presents.
 
Finalment, l'equip de Govern va portar al plenari una moció de rebuig a l'acord del Consell General del Poder Judicial, CGPJ, relatiu a crear un únic jutjat per província encarregat de tramitar i jutjar totes les reclamacions en matèria de clàusules terra i altres clàusules financeres derivades de les formalitzacions d'hipoteques, que jo mateix em vaig encarregar de presentar i defensar. Fou aprovada per ampla majoria, amb l'excepció dels grups del PP i C's. En definitiva, es tractava d'adherir-nos com Ajuntament a l'acord, també de rebuig al referit pla de contingència, aprovat per la Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell i a petició d'aquest.
 
Algunes preguntes al Govern formulades per alguns regidors/es de l'oposició, majoritàriament resoltes a l'acte..., i a seguir treballant amb tota la intensitat en mig de la calorada i esperant vacances!
 

Virus-free. www.avast.com