dimecres, 30 d’abril de 2014

LA CARTA DE LA VICEPRESIDENTA A L'ALCALDESSA

Us deia que deixava per al final el comentari sobre la quarta de les preguntes que vaig formular, en aquest cas a la mateixa Alcaldessa, en el ple ordinari d'aquest mes d'abril. Feia així:
 

4.- Ha rebut la Sra. Alcaldessa la carta que la Vicepresidenta del Govern de Catalunya ha enviat als alcaldes i alcaldesses per conèixer la seva actitud i predisposició davant la Consulta per la Independencia del proper 9 de novembre?

Ha enviat ja una resposta?

En quins termes ha ofert col·laboració al Govern de la Nació a la vista de la moció aprovada per aquest plenari que dona suport a la Consulta i ofereix les facilitats que calguin per a que es pugui dur a terme?

 

Doncs bé. En el moment de formular la pregunta, una mena d'aire de neguit va semblar que afectava a l'alcaldessa. Al cap d'un moment, i mentre acabava de fer la resta de preguntes, va abandonar el saló de plens per reincorporar-se al cap d'uns minuts. Va deixar també pel final donar la seva resposta sorprenent i del tot incomprensible.

 

Va dir: Que, davant la meva pregunta havia anat a revisar la correspondència rebuda al seu despatx i, efectivament, havia trobat la referida carta. Resulta que, la carta no l'havien registrat d'entrada i per això no hi havia parat atenció. I jo que pregunto: Algú s'ho pot creure això?

 

Fa més d'un mes que la Vicepresidenta del Govern de Catalunya, Joana Ortega, va adreçar-se a tots els alcaldes i alcaldesses de Catalunya per conèixer la seva predisposició i col·laboració en la celebració de la Consulta sobre el futur polític de Catalunya del proper 9 de novembre. Resulta que una inmensa majoria d'alcaldes/sses ja han contestat oferint el suport necessari. Però, l'Alcaldessa de Palau-solità i Plegamans, sembla que no havia parat atenció en l'existència d'aquesta carta, que no s'havia ni tant sols registrat d'entrada i que, si no hagués estat perquè ho hem preguntat en un ple, res més s'hauria sabut de la carta en qüestió!

 

Ens va dir que de seguida procediria a donar-hi resposta al mateix temps que també ens donaria trasllat als grups de l'oposició del que dirà.

 

Ara fa poques setmanes es va registrar d'entrada una carta anònima d'uns pressumptes treballadors municipals, amb matasegells a la localitat de Barberà del Vallès en contra d'uns suposats privilegis que, diuen, gaudeixen els funcionaris de la Policia Local. Però, en canvi, una carta procedent de la Vicepresidenta del Govern de Catalunya, es veu que no és prou important com per ser registrada d'entrada.

 

Al menys, esperem que la resposta que l'Alcaldessa ofereixi compleixi escrupulosament amb l'acordat en la moció presentada al ple municipal del passat mes de gener per CiU, ICV i ERC donant suport a la Consulta del proper 9 de novembre i recolzant al Govern de la Generalitat en tot el necessari per portar-la a terme, que fou aprovada per majoria absoluta!

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.


dimarts, 29 d’abril de 2014

PREGUNTES I RESPOSTES PLE ABRIL 2014 (2)

Em permetreu que deixi la quarta pregunta que vaig fer al ple pel final d'aquests apunts dedicats a la darrera sessió plenària municipal. Per això passo a resumir-vos la resta de les deu preguntes formulades amb llurs respostes obtingudes:
 

 

5.- En relació a l'aprovació en el ple del passat mes de Febrer de noves denominacions de carrers, parcs i places del nostre poble, quin tipus d'actes s'han previst per a la descoberta de plaques? Per quina raó no s'ha fet cap tipus d'acte el dia 14 d'abril de conmemoració de la proclamació de la República en quant a posar la placa d'en Florenci Nualart a la plaça del centre cívic? Quin calendari s'ha previst per descubrir totes aquestes plaques?

 

El regidor Miquel Rovira ens va contestar que, efectivament, tot i que la intenció era la de fer un acte el dia 14 d'abril de conmemoració de la República, com que l'aprovació en qüestió es troba encara en fase d'exposició pública, res no s'ha fet al respecte. De totes formes, es va comprometre a consensuar el tipus d'actes a celebrar en cada cas amb els membres que vam configurar la comissió que va acordar les denominacions en qüestió.

 

6.- A la vista de diverses sentències del Tribunal Suprem en relació a la devolució d'una part important de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 al personal funcionari i laboral municipal, en quin punt es troben les converses amb els respectius representants de funcionaris i personal laboral perquè s'aboni l'esmentada paga extraordinària?

 

La veritat és que, davant preguntes que li semblen complexes, el regidor Segrelles sempre deriva la resposta a l'interventor municipal, qui li fa de veritable home de confiança. La resposta però, no va ser gens aclaridora. Va dir que sí sabia de molts ajuntaments que estaven abonant ni que sigui part d'aquella paga retinguda, que la legislació no era gens clara i que, fins que no hi hagi algun tipus d'ordre superior que els autoritzi, no faran efectiva la paga als treballadors municipals malgrat que una gran part d'ajuntaments sí l'estan abonant.

 

7.- Hem rebut multitud de queixes relatives a la manca de pintat o repintat de determinada senyalització horitzontal, com passos de vianants al carrer Boters. Donat el greu perill que comporta el fet de trobar-se esborrats aquests passos, quan es pensa procedir al seu nou repintat?

 

La regidora Sanz es va limitar a dir-nos que no patim. Que poc a poc s'anirà pintant tot.

 

8.- Donada la manca absoluta de notícies sobre la futura aprovació provisional del POUM i de la resolució de les 164 al·legacions que s'hi van presentar, sap ja la regidora Marcuello quant es podrà portar a terme alguna reunió explicativa i informativa de tot plegat als grups de l'oposició? Per quant es preveu l'esmentada aprovació provisional, ara que ja fa un any de l'aprovació inicial i que les esmentades al·legacions fossin presentades abans del passat 14 de setembre de 2013?

 

La regidora Marcuello va contestar-nos el mateix de cada mes. Que hi estaven treballant, que tenen un personal molt limitat i pocs recursos, i que, tant bon punt ho tinguin, ja ens convocaran a alguna reunió. Amb això dels recursos limitats, només cal recordar que en el pressupost municipal hi figuren més de cent mil euros l'any per assessorament en matèria de POUM!

 

9.- Pot donar compte el regidor Tinoco al ple de la problemàtica existent a les escoles bressol municipal, quin projecte educatiu s'està treballant i quines accions s'estan portant a terme per tal d'aconseguir més infants matriculats a les mateixes?

 

El regidor Tinoco, agraïnt la pregunta i la nostra predisposició en aquest àmbit, (com en tots), va dir que, en el proper ple podria donar compte de tot plegat aprofitant l'actualització de les tarifes de les escoles bressol municipal.

 

10.- Quan elaborarà l'interventor municipal, i ens en donarà el degut trasllat, d'un informe detallat i fonamentat relatiu a la renúncia de prop de 140 000 euros que ha deixat de rebre l'Ajuntament en relació a l'aplicació del conveni de can Valls? Es tracta d'un informe al que es va comprometre en el ple d'octubre de 2013 i que encara no tenim malgrat que hi hem insistit en diverses ocasions.

 

L'interventor va dir-nos el mateix que el mes passat. Que hi estava treballant, que tenia molta càrrega de feina darrerament i que no patíssim que de seguida que li fos possible elaboraria aquest informe i ens el faria arribar. La veritat és que pensem que té forces problemes a l'hora de trobar justificació al fet d'haver renunciat a prop de cent quaranta mil euros només per una qüestió d'intentar atacar a CiU!

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.


dilluns, 28 d’abril de 2014

PREGUNTES I RESPOSTES PLE ABRIL 2014

Després del resum i anàlisi de la sessió plenària del mes d'abril que vaig fer-vos divendres passat, toca explicar-vos les preguntes que des del Grup municipal de CiU vaig adreçar al govern, així com les respostes rebudes, que aniré desgranant en els propers apunts:
 

1.- Per quina raó s'ha contractat una assegurança amb la companyia Caparac per cobrir els danys a tercers causats pel personal municipal Així com l'electe, quan ja n'hi ha una altra de contractada amb la companyia Maphre pels mateixos riscos?

Saben que han llençat set mil euros de diner públic a les escombraries?

 

La resposta el teòric regidor responsable, Sr. Segrelles, la va revotar cap a l'interventor municipal, qui ens va oferir la mateixa resposta que el mes passat: Que creia que això no era així, que hi havia diverses assegurances que cobrien riscos distints segons el tipus de personal municipal..., però, que ja ho comprovaria degudament i així ens ho comunicaria. Com veieu, tant mirats que semblen en matèria econòmica, però, si es llencen cap a set mil euros a les escombraries en dues assegurances que cobreixen el mateix, no els preocupa massa, i en poc més d'un mes, encara no s'han dignat a comprovar-ho.

 

2.- S'ha pensat en portar a terme algun tipus d'actuació de manteniment a la Ronda Verda tenint en compte que tant el mobiliari urbà com baranes, etc, està extraordinàriament malmès?

Han pensat en algun tipus de dispositiu de vigilancia durant les nits del cap de setmana per aturar el vandalisme?

 

La resposta ens la va oferir, per una banda el regidor Pedro Sánchez, qui es va mostrar molt preocupat pel nivell de vandalisme que s'observa durant les nits dels caps de setmana, i de vegades també entre setmana, ens va dir que no feia altra cosa que anar gastant diners en reparacions de tota mena que, al cap de quatre dies tornava a veure's malmès allò arranjat. Però, pel que fa a un possible dispositiu policial, va ser la regidora Marcuello qui va respondre molt vagament per dir-nos que sí que es feien dispositius de vigilància, que en una ocasió es va produir una detenció per danys, i que era molt difícil actuar en aquest àmbit. I jo que dic: Clar, si no us haguessiu carregat les campanyes temàtiques, si utilitzessiu com cal el vehicle no logotipat fent campanyes o dispositius de paisà, com en el seu dia es va fer en matèria de civisme i d'escombraries, tot seria molt diferent!

 

3.- Per quina raó noinstal·lent il·luminació al parc infantil que vostès van inaugurar a la zona de ca l'Estruch?

Són conscients del perill que això comporta quan es fa fosc?

 

La resposta va venir del regidor Pedro Sánchez, autèntic artífex de la creació i muntatge d'aquest parc, per dir-nos (o així ho vam entendre) que tenia una lluita feia un any amb els serveis administratius del propi Ajuntament i amb els mateixos companys de govern, per aconseguir els diners necessaris per poder il·luminar aquest parc. Fins i tot, vam poder comprovar, al final del ple, com exigia a l'interventor els diners promesos per poder enllestir aquesta il·luminació. Haurà d'agraïr-nos la pressió!

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.


divendres, 25 d’abril de 2014

PLE D'ABRIL 2014: UN GOVERN SENSE RUMB

Tal i com us anunciava en el darrer apunt, ahir vespre va tenir lloc el ple ordinari d'aquest mes d'abril. I, si en el de març es va evidenciar aquella mena de mal rotllo entre els membres del govern, sembla que han fet un esforç, ni que sigui per donar la sensació de bon ambient i cohesió entre ells, ja que allò no podia seguir d'aquella manera.
 
El que sí s'ha tornat a evidenciar, una vegada més, és la improvització constant en la que es troba instal·lat el nostre govern municipal, la manca d'un full de ruta clar per l'absència d'un pla de govern, i en definitiva, basar el seu estil de gestió en el anar tapant forats, arranjant un tros de vorera aquí i posant un altre pegat d'asfalt allà, perquè sembli que es va treballant, quan en realitat no s'arriba ni al mínim exigible pel que fa al manteniment pur i dur.
 
I és que ahir, ens van portar a aprovació la quarta modificació de crèdits d'enguany. Sí, quatre mesos i quatre modificacions de les previsions inicials del pressupost a una per mes! Allò que ells tant criticaven des de l'oposició ho practiquen augmentat en proporcions tant alarmants que fa evident l'estat d'improvització constant en el que es troben instal·lats. Les modificacions proposades i ahir aprovades consisteixen en dotar de tres-cents mil euros més al projecte de la famosa Pista semicoberta del costat del pabelló. Recordareu que el mes passat ja van deixar sense partida d'enllumenat al polígon de can Cortès, amb més de cinquanta mil euros, i que en van treure cent mil del fons que encara hi ha per a la Piscina; doncs ara n'agafen cent-cinquanta mil més del que quedava per a la Piscina i uns altres cent-cinquanta mil dels sis-cents seixanta-quatre mil rebuts del conveni que l'anterior govern va subscriure amb la propietat dels terrenys de can Valls, i que s'havien de destinar a la Piscina municipal que l'actual govern no vol fer. També buiden de diners diverses partides del pressupost per destinar més de cinquanta mil euros a arranjar la zona del Passeig de la Carrerada amb Avinguda Catalunya i alguna altra modificació sense massa importància. Quan els critiquem que no tenen pla de govern, al que s'hi van comprometre a principis d'aquesta legislatura, ens diuen que el seu pla de govern el marquen els pressupostos de cada any. Però, resulta que al cap d'un, dos i tres mesos d'aprovar el pressupost, ja l'estan canviant de dalt a baix per fer coses que no havien ni previst!
 
En els pressupostos per aquest 2014 es van destinar cent mil euros al projecte de Pista semicoberta. I ara, ja n'hi hem afegit quatre-cents cinquanta mil per a l'execució del mateix que, segons sembla, no havien ni previst per enguany. De moment, disposem d'un projecte bàsic d'una pista amb coberta metàlica que, per no tenir, no tindrà ni grades per al públic de les activitats esportives que s'hi portin a terme! Haurem de seguir a l'espectativa de tot plegat, perquè s'aniran acumulant despropòsits a quelcom que, havent començat malament, el més probable és que també acabi malament!
 
En relació als diners per tapar forats de voreres i d'altres arranjaments similars a la zona de Pg de la Carrerada amb Avinguda Catalunya, els vam recordar que els hi vam deixar un projecte enllestit, redactat, aprovat i pagat per a la segona fase de les obres del centre de la vila, i que, en condicions normals, si ara poden disposar d'uns diners, el que caldria és començar a aplicar el projecte existent. Però, noi, com que aquell projecte és d'un govern liderat per CiU, hem de fer que sigui impossible executar-lo i, d'aquesta manera, fent aquests quatre "arreglos" que ara aproven, el que aconsegueixen és fer més inaplicable els projectes existents. Passa el mateix que amb el projecte que els vam deixar d'arranjament de tota la zona que va des de la baixada de can Cortès fins al semàfor del Banc Sabadell: quatre retocs per aquí, una rampa per allà, i res de res del projecte acabat, aprovat i pagat que tenen al calaix i que només haurien d'executar!
 
I aquesta és la forma d'actuar d'un govern que no sap ben bé on va ni el que vol, limitant-se a, diguin el que diguin, abandonar els barris i fer petites obres que es vegin pels ciutadans només a la zona del centre del poble. I això és el que hi ha, i el que haurem de soportar al menys durant un anyet més!
 
L'altra punt important del plenari va ser donar compte de la liquidació del pressupost del 2013, que ho van haver de retirar del ple del mes passat per presses i manca de documentació. Resumeixo molt breument: gairebé tres milions d'euros de superàvit, un milió dos-cents mil euros de romanent disponible per anar fent caixa. Ja acumulem en dos anys cap a cinc milions de superàvit. Ni se sap on són aquests diners ni què es pensa fer. De fet, sí que hi són: als comptes municipals. Però, com veieu, només un projecte d'una pista esportiva amb coberta metàlica i sense grades al costat del pabelló. Això, només això, és el que haurà donat de sí aquest govern anomenat de progrés!
 
Pel que fa a la resta de punts, es va aprovar, després que ho haguessin de retirar del darrer ple per manca d'informació i de documentació, el conveni amb el Consorci de la Conca del riu Besòs per a la neteja i manteniment del clavegueram a raó de cent-deu mil euros l'any durant quatre anys. Es va donar compte d'un manifest d'alcaldes i alcaldesses en favor dels treballadors de l'empresa Alstom, es va aprovar per unanimitat la nostra moció perquè les entitats i col·lectius de Palau que organitzin activitats al carrer tinguin, a partir del 2015 una assegurança contractada per l'Ajuntament que doni cobertura als possibles danys a tercers, també la de la candidatura Cuina Catalana Patrimoni de la Humanitat Unesco 2014. I, en coherència amb la moció que CiU ja vam portar al plenari del mes de setembre de 2013, vam donar suport a la que va presentar ICV en contra del Pla hidrològic de l'Ebre aprovat pel govern espanyol recentment.
 
I això és el que va donar de sí el ple d'ahir. Deixo les nostres preguntes i les respostes rebudes per part del govern, pels apunts a publicar en els propers dies.
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.


dijous, 24 d’abril de 2014

MOCIONS DE CiU AL PLE D'ABRIL 2014

I ja no només ha passat la Setmana Santa, sino que, després d'un dia de tornar a la normalitat, ens passa pel damunt un nou Sant Jordi. Un Sant Jordi, com sempre, esplèndid, cívic, apassionant i apassionat, expressió del nostre civisme com a poble, de la nostra Cultura i de la nostra especial manera de ser. A Palau, consolidadíssima Fira amb les seves ja tradicionals i habituals activitats, i un molt bon comportament meteorològic que la va fer, si és pot, més immillorable encara.
 
Però, resulta que, passat Sant Jordi, avui és el darrer dijous del mes d'abril, i per tant toca sessió ordinària del ple a l'Ajuntament. I en aquest cas, des del Grup municipal de CiU són dues les mocions que hi presentem. La primera és aquella que ja vam presentar-hi al mes de febrer referent a que l'Ajuntament contractés una assegurança que donés cobertura a les responsabilitats de totes les entitats i col·lectius que facin activitats al carrer. Doncs bé, després d'haver observat com es falsejava la realitat per part de determinats grups al govern municipal, i que s'hagin adonat de la seva mentida en la que es volien instal·lar, al final, s'ha consensuat un acord que, en definitiva, estableix la necessitat de contractar aquesta assegurança per part del consistori però a partir del proper any 2015. Així doncs, no era veritat que aquesta cobertura existís abans del govern liderat per CiU al 2007, sí que va existir durant els dos darrers anys d'aquell govern, i és en l'actual legislatura quan s'havia eliminat i ara hem aconseguit recuperar pel bé de les nostres entitats i col·lectius de tota mena que fan activitats al carrer. No reprodueixo la moció, ja que la podeu trobar consultant les mocions aquí publicades relatives al ple de febrer d'enguany.
 
L'altra moció presentada per CiU es refereix a demanar que l'Ajuntament doni suport a la candidatura referent a que la Cuina Catalana sigui declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, que també rebrà el suport de tots els grups municipals representats al consistori palauenc. La reprodueixo a continuació:
 

 

Moció que presenta el Grup Municipal de Convergència i Unió de suport a la Cuina Catalana Patrimoni de la Humanitat, Candidatura UNESCO 2014.

 

La cuina catalana és un dels elements que conforma la nostra identitat com a poble. És una cuina amb història, ben documentada i universal. Una cuina que cal preservar i difondre, perquè és una representació cultural del nostre país.

Per preservar i difondre aquest patrimoni, que té les seves arrels en el segle XIV, la Fundació Institut Català de la Cuina i la Cultura Gastronòmica (FICCG) –una fundació privada sense ànim de lucre, té per objectius l'estudi, la divulgació i la defensa del patrimoni culinari català–  ha endegat una campanya que té per objectiu aconseguir que la UNESCO reconegui la Cuina Catalana com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Aquesta campanya, anomenada Cuina Catalana Patrimoni de la Humanitat, Candidatura UNESCO 2014, és un projecte de país de gran abast.

Com a pas previ al reconeixement de la UNESCO, la FICCG ja ha aconseguit que el Parlament de Catalunya reconegui la cuina tradicional catalana com a patrimoni immaterial del país aprovant una esmena a la Llei 2/1993, de 5 de març, de "Foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural". Actualment, també s'estan impulsant altres canvis legislatius per aconseguir que la cuina tradicional catalana sigui declarada Bé Cultural Immaterial d'Interès Nacional (BCIIN).

Atès que la campanya que promou la FICCG ja compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, un important segment de la societat civil, universitats, la indústria agroalimentària i turística del país i diversos organismes i institucions, però encara no arriba a tots els racons del país. Conscients que la candidatura vincula àmbits tan diversos relacionats amb la cuina com la producció alimentària en les seves diferents fases, la cultura, el turisme gastronòmic, la enologia, etc. Per aquest motiu considerem que aconseguir aquesta distinció per part de la UNESCO significarà un important impuls pel país.

Atès que per les aspiracions d'aquesta candidatura és molt important arribar i fer conèixer al màxim de gent que disposem d'un patrimoni viu i ric, que cal protegir i divulgar i que no hi ha millor forma que fer-ho a través de l'administració més identificada i propera als ciutadans de Catalunya, o sigui l'administració local.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tot això, es proposa al Ple Municipal l'adopció dels acords següents:

 

 

Primer.- L'adhesió de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans a Cuina Catalana Patrimoni de la Humanitat, Candidatura UNESCO 2014, així com la col·laboració econòmica en el seu finançament dins les possibilitats pressupostàries municipals.

 

Segon.- El compromís de difusió de la Candidatura en el màxim d'actes, esdeveniments que es facin al municipi, sobretot de caràcter gastronòmic, cultural, turístic o d'altres que hi puguin tenir relació, tals com Fira Palau, Mercat Medieval, Fira de la Terra, etc.

 

Tercer.- Que es promogui la recollida d'adhesions, signatures, de la Candidatura entre la ciutadania, a títol particular o col·lectiu, d'àmbit municipal, i en especial del Programa escolar que promou la Candidatura entre les escoles del municipi.

 

Quart.- Incorporar a la web municipal el logo de la campanya Cuina Catalana Patrimoni de la Humanitat, Candidatura UNESCO 2014 amb el corresponent enllaç al web www.cuinacatalana.eu.

 

Cinquè.- Comunicar el present acord a la Presidència de la Generalitat de Catalunya,  a la Fundació Institut Català de la Cuina i la Cultura Gastronòmica, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, així com als establiments de restaurant del nostre poble, als centres escolars d'educació primària del municipi i a l'Associació de Comerciants de Palau-solità i Plegamans.

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.


dimarts, 22 d’abril de 2014

RECONEIXEMENT A L'OFICINA DE SUPORT DE LA POLICIA LOCAL

S'ha acabat la desconexió amb tots vosaltres durant tots aquests dies de Setmana Santa. I, malgrat trobar-me força lluny, no he volgut deixar d'estar informat del que ha passat al nostre poble, ja sigui mitjançant la consulta diària a la pàgina web municipal, o escoltant, via Internet, els informatius de Ràdio Palau.
 
I, com aquell qui no vol la cosa, llegeixo que, el passat divendres dia 11 d'abril, en la celebració del dia de les Esquadres per part de l'Àrea Bàsica Policial de l'àmbit de Sabadell, els Mossos d'Esquadra fan un clar i explícit reconeixement a l'oficina de Suport de la nostra Policia Local.
 
Ves per on, l'única estructura que no ha desmuntat l'actual govern de la transformació que va experimentar aquest servei municipal de seguretat ciutadana, potser ha estat, precisament, l'Oficina de Suport de la Policia Local.
 
Durant l'anterior legislatura, a banda de la creació de la plaça d'Inspector en cap per exprés mandat del Departament d'Interior de la Generalitat regentat pel Conseller Joan Saura d'ICV, es van portar tot un seguit de canvis que van fer que la nostra Policia passés de ser un mer cos de vigilants (al que ara s'ha tornat), a un veritable cos de policia. Un cos de policia, amb Unitat de Medi Ambient, amb el seu vehicle tot-terreny, (que ja no existeix, ni la unitat ni el vehicle), una també desapareguda Unitat de Proximitat, una consolidadíssima Unitat de Mobilitat Segura que, malgrat tot, manté una certa activitat en l'àmbit de l'educació viària i prou, així com molts altres aspectes, com la formació continuada, l'especialització d'agents en qüestions com la Violència de gènere, menors i adolescents, drogues, seguretat del trànsit, etc, del que res o molt poca cosa en queda.
 
No cal dir que vam passar de tenir un sol caporal a tenir-ne sis, a fi que cada torn de servei disposés d'un comandament responsable, o d'haver constituït un equip d'atenció ciutadana i telefònica inmillorable, haver construït una nova comisaria que donés resposta a les necessitats d'una població com Palau-solità i Plegamans, ja que tot això no podia donar-se si l'infrastructura bàsica la constituïa una caseta amb dues habitacions sense les mínimes condicions exigibles.
 
A la vista de la constant i irresponsable actitud dels grups de l'oposició, ara al govern, vam avançar en tot i per tot; però la utilització política més perversa i deslleial va provocar que, d'una forma immediata, es volgués desfer tot el que es va aconseguir durant quatre anys d'un govern liderat per CiU.
 
Però, amb la creació de l'Oficina de Suport de la Policia Local, amb el caporal Geijo al capdavant, (que abans no era pas caporal) i la seva extraordinària i abnegada dedicació, es va aconseguir disposar d'un equip de Policia administrativa del que pocs ajuntaments poden presumir. Des d'aquesta oficina, no només s'atenen denúncies i reclamacions de tota mena, sino que, fins i tot, s'instrueixen causes penals perfectament preparades per al Jutjat i la celebració dels pertinents judicis ràpids, de violència, de faltes, etc. L'assessorament a les persones, l'atenció directa i permanent al ciutadà, la tramitació de tota mena de documentació administrativa policial, emisió d'informes, atestats, etc, ha fet que aquesta Oficina rebi el reconeixement dels Mossos d'Esquadra. Això vol dir moltes coses. Però, sobretot, que els Mossos expressen el seu agraïment a la nostra policia doncs, la tasca que porta a terme descongestiona d'allò més a la policia catalana, i dona el plus de proximitat i coneixement necessari que li correspon a una policia com la local.
 
M'haureu de permetre que m'ho digui jo mateix. Però, em sento orgullós d'haver creat aquesta oficina, i malgrat els que surten a la foto siguin els responsables polítics actuals que tant van fer perquè això no acabés consolidant-se m'alegro i molt que siguin ells qui ara rebin aquest premi perquè s'adonin de la seva irresponsabilitat manifesta durant l'anterior legislatura. Els demano que s'aturin aquí en la seva voluntat destructiva, davant l'evidència de la bona feina portada a terme durant l'anterior mandat.
 
Moltes felicitats als qui, com el caporal Àngel Gallego Geijo, l'agent que en cada moment hagi col·laborat amb ell, les dues administratives i a la resta d'agents i responsables policials que hi hagin contribuït! La proximitat és la vostra raó de ser!
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.


divendres, 11 d’abril de 2014

L'ANHEL D'UNA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Els qui, com jo, rondeu els cinquanta i per tant, heu viscut amb més o menys intensitat la Política municipal des de les primeres eleccions democràtiques ara fa trenta-cinc anys, recordareu algunes promeses electorals més o menys coincidents en els programes de les diverses formacions polítiques que han anat presentant-se a les eleccions. I és que, durant els anys vuitanta i principis dels nouranta, tots els programes electorals, fossin del partit que fossin, proclamaven que, en cas de guanyar les eleccions construïrien una pista d'atletisme municipal amb tots els seus elements i equipaments. A partir de la segona meitat dels nouranta, i fins a les eleccions del 2007, tothom prometia la construcció d'una piscina municipal. Com que CiU ja ho tenia tot lligat per a fer-la durant la present legislatura, ningú, excepte CiU, va incloure en el seu programa la construcció d'aquest equipament tant necessari, i que, donades les actuals circumpstàncies i a l'haver deixat passar l'oportunitat per part de l'actual govern, es tardarà molt, però que molt, a disposar dels elements favorables que ho facin possible.
 
Ara però, tothom parla de la necessitat de construir una, (molt necessària) Biblioteca municipal, ja que l'actual no compleix cap dels requisits mínimament exigibles per a funcionar com a tal amb certes garanties de funcionalitat, utilitat i eficàcia. I, en aquest sentit cal dir, que a les darreres eleccions del 2011 només dues formacions van incloure aquesta promesa electoral en el seu programa: CiU i PSC-PSOE. A les properes podriem fer una aposta per saber qui s'atrevirà a no incloure-ho en el seu programa. Des de l'anterior govern liderat per CiU, i amb en Miquel Truyols d'ERC com a Regidor de Cultura, es van portar a terme tots els estudis, treballs i reunions prèvies amb la Diputació de Barcelona per tal d'engegar definitivament un projecte de Biblioteca municipal homologable per part d'aquella institució provincial, s'havien explorat les diferents possibilitats, equipaments preexistents, terrenys de titularitat municipal, etc. I foren diverses les possibilitats plantejades i prou factibles com perquè al llarg de la present legislatura s'hagués portat a terme.
 
El passat dia 3 d'abril, en una entrevista a Ràdio Palau al Regidor Abascal, qui actualment s'ocupa, com a regidor de Projectes, només de la famosa pista semicoberta a construir al costat del pabelló Maria Víctor, afirmant que la gran prioritat de futur per al poble és la construcció d'una biblioteca en condicions adequades com per a que fos homologada i així, pogués entrar a formar part de la Xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona.
 
I, un que té una certa memòria, es posa a repassar papers i topa amb el programa del PSOE de Palau per aquesta legislatura. Els socialistes palauencs, coneixent la inviabilitat de la proposta, perquè nosaltres mateixos els hi haviem reiterat en multitud d'ocasions, prometien construir una Biblioteca municipal a l'antic CAP. Sí, al lloc on, al cap de quatre dies, hi van ubicar l'anomenat Centre Cívic, que no per necessari, podia haver-se ubicat en qualsevol altre dels equipaments encara ara disponibles.
 
La Diputació, ja fa cinc anys havia informat que l'antic CAP no cumplia amb cap ni un dels requisits indispensables per a ubicar-hi una biblioteca. Doncs, ells, que en saben molt, i diria que aquesta era l'única promesa que feien, seguien insistint en prometre que allà hi col·locarien la seva biblioteca! I ara, hem de sentir al regidor per la Ràdio dient que està cercant un lloc adequat per a la seva ubicació,(al final han topat amb la realitat),que han iniciat contactes amb la Diputació a aquests efectes, i que "tal dia farà un any"!
 
Si ho sabessin treballar bé, aconseguirien que la Diputació construís l'equipament i l'Ajuntament només hi hauria de posar el terreny; però, cal que ens mantinguem a l'aguait per saber com evoluciona tot plegat.
 
Finalment, ja que parlo de la Biblioteca, em ve de gust recordar que vaig ser jo mateix, com a Regidor de Cultura entre 1991 i 1993, qui va dirigir el trasllat de l'antiga biblioteca  ubicada en un local de planta baixa dels blocs de pisos que tots coneixiem com de la Caixa Sabadell al carrer Dom Bosco, de poc més de trenta metres quadrats, a l'actual de la primera planta de can Cortès. Aquella antiga minibiblioteca que tan bé havia dirigit el malaurat i il·lustre Lluís Ventura, que es va crear arran d'una donació d'un altre il·lustre estiuejant com era en Joaquim Senties Tarré que va fer una primera donació de dos mil volums, la vam traslladar a un lloc molt més digne per a una població de poc més de set mil habitants. Per cert, a la sala de lectures de l'actual biblioteca s'hi pot veure a l'entrada una placa en record d'en Joaquim Senties que jo mateix vaig encarregar a la ceramista palauenca Núria Soley. I aquella és la biblioteca que encara avui tenim, que no dona un adequat servei a una població com Palau-solità i Plegamans, però de la que n'estic encara orgullós per haver estat l'artífex del seu trasllat i millora amb contractació d'una bibliotecària professional inclosa. Encara guardo el carnet de la biblioteca amb el número 1. I espero amb candeletes el govern que finalment s'hi posi de veritat a construir un equipament tant i tant necessari!
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.


dijous, 10 d’abril de 2014

CARRASCO I FORMIGUERA I LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA

M'ha semblat tant extraordinari i clarificador l'article que en Quim Torra publica avui al Singular Digital, que he volgut compartir-lo amb tots vosaltres. I és que, avui més que mai, que ningú dubti d'on ve Unió Democràtica i per tant, quin hauria de ser el seu paper actualment. Prenem-ne bona nota, per què, si cal anar a una DUI per aconseguir la Independència, s'hi va. Les terceres vies han quedat més enterrades que mai!
 
Què porta un home a cridar "Visca Catalunya Lliure" en el darrer instant de la seva vida, seguit de "Jesús, Jesús!"?
Ahir va fer 76 anys de l'assassinat a Burgos de Manuel Carrasco i Formiguera pel feixisme espanyol –encara impune, atès que cap assassí franquista no ha hagut de respondre mai de cap dels seus crims davant de la justícia-. La seva mort, tanmateix, no ha de fer-nos oblidar la seva vida, la seva lluita per la dignitat nacional i la independència de Catalunya, el seu suprem ideal polític.

Carrasco no és només un màrtir, Carrasco és un heroi, un lluitador, un home íntegre i devot dels seus ideals, a una idea de país lliure i sobirà. No costa gens imaginar-se què defensaria Carrasco avui, fins on arribaria Carrasco avui, a qui s'enfrontaria Carrasco avui, en un moment que el seu país es juga el seu futur.

Però això ara no se m'acut un millor homenatge que deixar-lo parlar a ell, i que les seves idees, la seva lluita i els pensaments ens ajudin en aquesta hora:

"No ha d'espantar ningú ni la nació catalana, ni l'Estat Català. Nosaltres volem la nació catalana i l'Estat català per a ésser lliures".

" Volem simplement la llibertat".

"Són els ideals els que han de presidir les actuacions polítiques. S'han de subjectar els interessos personals i d'estament al suprem interès de la Pàtria".

"La llibertat d'una nació oprimida no pot dependre mai de la forma de Govern de l'Estat que la domina; depèn, sola i exclusivament, de la voluntat dels seus fills, per a assolir-la".

"Los más extremistas, en sentido nacionalista, en Cataluña, entre los que tengo el honor de contarme..." (Congrés, 10.6.1932).

"Catalunya és i Catalunya serà".

" Al preguntarle: "Cuál es la Patria del declarante?" Contesta que su Patria es Cataluña" [Procediment previ contra el regidor M. Carrasco i Formiguera per "delito supuesto contra la seguridad de la Patria y del Estado", 21.4.1922].

"A Catalunya no es podrà resoldre íntegrament cap problema mentre no es resolgui el seu problema nacional".

"No hi ha qüestions prèvies quan es tracta de Catalunya. Catalunya davant de tot; Catalunya per damunt de tot".

Llibertat, sí; democràcia, també; república, també; però llibertat per a Catalunya, democràcia per a Catalunya, república per a Catalunya".

"[El record del 14 d'abril de 1931] Ha de servir per desitjar amb més resolució que mai la proclamació d'una nova i permanent República Catalana".

""El problema de Cataluña, Sres. Diputados, es como es, no es como vosotros queréis verlo" (Congrés, 10.6.1932)
"Si manca la Fe, la Pàtria s'enfonsa".

"Yo voté la Constitución como prueba de mi adhesión al régimen, pero yo no puedo aceptar todos los artículos de la Constitución que están en contra de mi doctrina; no la acepto en materia nacionalista mientras no se reconozca la soberanía de Cataluña como nación a que tiene derecho; tampoco acepto los artículos que vulneran la libertad religiosa" (Congrés, 1.3.1933).

"És necessari posar el principi cristià com a base fonamental de tota actuació política eficaç".

"La justícia social és el problema cabdal de la humanitat".

"Catalunya ha de lluitar fins assolir constituir-se políticament, com a nació que és, en Estat independent que amb tota llibertat pugui portar les aliances i confederacions que cregui convenients".

"L'organització econòmica i social que avui patim no pot considerar-se ni justa ni cristiana".

"Ja em puc morir, he vist Catalunya lliure!" [14 d'abril de 1931, proclamació de la República Catalana]
"Yo soy partidario de la libertad y la independencia de los pueblos históricos" (Congrés, 4.5.1933).
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.


dimarts, 8 d’abril de 2014

JUDICIALITZACIÓ DE LA POLÍTICA O POLITITZACIÓ DE LA JUSTÍCIA, TAMBÉ A NIVELL LOCAL

Fa dies que hi penso. I és que, tot allò que veiem i llegim a diari respecte de responsables polítics imputats per motius diversos, tot el safareig que s'en fa, tot el mal que es fa a la Política amb tota mena d'acusacions que la majoria de vegades acaben amb res; tot plegat, fa que la Política, o els polítics, s'allunyin cada vegada més de la societat. I, no és que sigui culpa dels uns o dels altres. Potser sí que els mitjans de comunicació li presten una atenció que no correspon amb el que realment significa estar imputat per una denúncia, querella o per expressa petició d'un fiscal o un jutge. Ni tampoc per l'interès, més o menys justificat dels uns i dels altres. La culpa crec que és de tots. Perquè, quan algú resulta imputat, sempre fa que el seu adversari intenti aprofitar aquella circumpstància per intentar treure'n profit polític o electoral. Hem jugat massa al "I tu més", sense aturar-nos a pensar que la condició humana té unes determinades mancances i que de persones amb pocs escrúpols, manca de valors i actituds il·lícites n'hi ha a totes les organitzacions, entitats, professions i empreses.
 
Tot això em porta a reflexionar sobre aquesta qüestió i les seves conseqüències a nivell local. Perquè no és pas el mateix llegir notícies sobre Bárcenas, cas Gurtel, cas ITV, Millet i més, que parlar de persones properes, veïnes conegudes i saludades pel fet de viure al mateix poble i trobar-les a diari pel carrer, a comprar o prenent un cafè.
 
Sou molts, (potser masses) els que m'heu preguntat o fins i tot insistit, en que entri a fer valoracions sobre aquesta querella criminal que l'Inspector en cap de la Policia Local del nostre poble ha interposat contra l'Alcaldessa, la regidora Marcuello i el sotsinspector de la mateixa policia per un pressumpte delicte d'assetjament laboral. Qui esperi de mi una resposta encaminada a l'habitual brega política, el defraudaré. Ja a la pàgina de CiU de la revista Palau Informatiu del mes de març, expressavem el nostre més absolut respecte per la Justícia i les seves decisions, i més quan hi ha un assumpte en fase d'instrucció o investigació. No seré jo, (com sí fan i han fet molts altres) qui intenti atacar per totes bandes a les persones afectades només pel fet de tractar-se de l'Alcaldessa i la Regidora de Seguretat Ciutadana aprofitant la meva condició de Portaveu del principal grup de l'oposició. Potser sí que, per pur defecte professional, parteixo de la base que una imputació és només un dret que se li atorga a una persona contra qui s'ha formulat algun tipus de denúncia penal, perquè es pugui defensar amb totes les garanties. I això, no presuposa en cap cas la seva futura culpabilitat. Tinc l'arxiu del meu despatx ple d'expedients amb imputats que han acabat absolts. Però, efectivament, hi ha qui sí que pretén aprofitar-se d'aquest tipus de circumpstàncies per mirar d'obtenir un dubtós rèdit polític. Altra cosa és, a partir del moment en que és dictada sentència i aquesta esdevé ferma. Aleshores, en cas de condemna penal, sí que cal fer no només les valoracions que corresponguin, sino demanar que s'assumeixin les responsabilitats fins al final!
 
Voldria recordar com, a partir de 1995, quan el PSC de Palau va assolir l'alcaldia, de seguida es va posar a treballar en interposar una querella criminal contra l'Alcalde Joan Payola, l'arquitecte municipal i la mateixa secretària del consistori per un pressumpte delicte de prevaricació. Sí, una querella presentada l'any 1997 que va finalitzar amb una sentència absolutòria pel juliol del 2007! Mentrestant, tot l'equip de govern de la legislatura 1991/1995 va estar imputats, va haver de prestar declaració assistits d'advocat, etc. Quan el PSC, junt amb ICV i la Veu, torna a governar, després d'una pausa de quatre anys al 2011, de seguida s'hi posen, amb tota mena de maniobres i argúcies, per tal que, amb l'excusa del famós SWAP, tornar a imputar a l'Alcaldessa precedent, un altre cop a la pobra Secretària municipal, a l'anterior interventora i a tot aquell que els pogués resultar molest. Per si això no fos suficient, al final de la legislatura anterior, uns particulars interposen querella contra l'Alcaldessa, el Regidor Serravinyals i l'arquitecte municipal perquè consideren lesionats els seus interessos en la desprotecció d'una finca pel nou POUM. I resulta que, quan entra el nou govern, la circumpstància que va motivar aquella querella es modifica d'acord amb les pretensions dels querellants en el redactat del POUM en qüestió!
 
Partint de la base que tot això és el que hem de mirar d'evitar, o al menys, ja no que no es denunciï el que es cregui oportú, sino que no es faci servir la Justícia com a arma política d'atac a l'adversari. Potser sí que em direu que la nostra manera de fer i actuar no és la que es porta. M'és igual. No parlaré ni del cas Mercuri, ni d'aquesta querella actual de l'inspector Virgili. Ho farem quan correspongui. Ara volem seguir treballant en positiu, fent propostes, portant-les al ple i aconseguint, per exemple, la no pujada de l'IBI al 2013, les bonificacions a la taxa d'escombraries per a famílies monoparentals, nombroses o gent gran, l'exempció de la plusvalua municipal a les persones víctimes d'un llençament com a conseqüència d'una execució hipotecària, etc. La resta, tocarà quan correspongui. De moment, el més absolut respecte tant per la feina dels jutges com per les persones imputades. I, si em dieu que ells no ho farien, us contestaré que ja ho sé; però que això no vol dir que nosaltres ho haguem de fer!
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.


dijous, 3 d’abril de 2014

PREGUNTES I RESPOSTES PLE MARÇ 2014 (3)

Acabem avui amb la darrera part de les preguntes que CiU va formular als membres de l'equip de govern al final del ple del dia 27 de març:

 

8.- En relació a l'antiga Caseta de la Creu Roja arranjada convenientment per l'anterior govern, i on s'hi ubiquen, entre altres, l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil; considerant que al final de la legislatura al 2011 ja hi havia aprovada i signada la despesa per a la conexió elèctrica. Considerant també que en aquell moment aquesta despesa pujava poc més de 6000 euros, que el nou govern primer ens va dir que no s'havia conectat perquè els hi demanava la companyia més de 10 000 euros; que en una altra ocasió ens van dir que la companyia els n'hi demanava 15000 euros; tenint en compte que encara avui després de tres anys no hi ha llum a l'esmentada caseta i que els voluntaris en qüestió han hagut de fer front a un pagament de 1700 euros per a l'adquisició d'un generador; per quina raó, després que hagin aprovat diverses modificacions de crèdits per destinar diners a aquell equipament, encara no s'ha fet res al respecte?

 

Aquí, aquella sensació de desgavell, improvització i manca de confiança entre els regidors i regidores de l'equip de govern, es va tornar a fer palès. I, és que, inicialment va començar a contestar la regidora Marcuello per dir-nos que no tenia ni idea del fet que els voluntaris de Protecció Civil s'haguessin hagut de comprar un generador per tenir llum. També, que, en definitiva, si l'Ajuntament els paga una subvenció deu ser per aquestes coses entre moltes altres, i que l'Ajuntament està totalment al dia dels pagaments pactats en el conveni subscrit amb l'Associació dels voluntaris en qüestió. En aquest punt li va passar la paraula al regidor Abascal qui, mostrant-se sorprès pel fet d'haver de contestar aquesta pregunta, (ell que només sap ocupar-se de la famosa pista i poca cosa més), va dir que això de conectar la llum és impossible, ja que la companyia elèctrica demana hores d'ara trenta-dos mil euros. Curiós: Hem passat de dir que els en demanaven deu mil, després quinze mil i ara trenta-dos mil! A veure la propera vegada que els hi preguntem quina en dirà! Per cert, el regidor Abascal no sabia encara que aquesta caseta està cedida a l'Ajuntament per l'Incasol, qui n'és el propietari!

 

D'altra banda, és bò que sapigueu, que l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil va rebre pel desembre passat els 3000 euros corresponents al pagament que s'els havia de fer a principis del 2013. Encara queda pendent l'abonament de la segona meitat de l'any passat, així com el primer pagament d'enguany. Com veieu, la cosa no està al dia!

 

9.- A la vista de les informacions respecte que s'ha engegat un nou procés de participació Jove a fi de rebre propostes per al diseny del que ha de ser la segona fase de l'Espai Jove l'Escorxador; volem saber si es tindrà en compte el treball de participació portat a terme en aquest sentit al llarg de diverses jornades participatives portades a terme durant l'anterior legislatura.

 

El regidor Tinoco, tot i que em va semblar que no sabia exactament de què li parlava quan em referia a les jornades de participació celebrades al llarg de l'anterior legislatura, va contestar que, efectivament, sí que es tindrien en compte totes les propostes que s'havien treballat durant aquells anys. Gràcies!

 

10.- Havent tingut coneixement que la locutora de Ràdio Palau, Carla Sanmartín, s'ha acomiadat de l'emissora municipal on presentava el magazine diari El Meu Carrer; voldriem saber les raons per les quals ha deixat la Ràdio i com i qui substituïrà aquest programa.

 

El regidor Abascal va dir-nos que la Carla havia plegat per raons personals, i que està treballant perquè properament una altra locutora o locutor pugui agafar les regnes del programa quant abans millor.

 

Permeteu-me, per acabar fer un explícit reconeixement i agraïment a la Carla pel seu treball i gran professionalitat demostrat durant els més de quatre anys entre nosaltres al front del programa El Meu Carrer de Ràdio Palau!
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.


dimecres, 2 d’abril de 2014

PREGUNTES I RESPOSTES PLE MARÇ 2014 (2)

Segueixo amb la segona part de les preguntes que vam formular a l'equip de govern, i les respostes obtingudes:

 

5.- Havent detectat el nostre Grup municipal que a les partides destinades a la contractació d'assegurances s'hi fa constar la base més l'IVA, i havent hagut d'informar a Intervenció que aquest tipus de producte no soporta IVA sino un altre impost anomenat IPS que és d'un 6,5% i no del 21% com figura als pressupostos; han resolt ja aquesta qüestió?

 

En aquest cas va contestar finalment el regidor Segrelles, (l'interventor no va obrir boca), per dir-nos que no sabia si això era així. Que ja ho comprovarien, i en funció d'això, ja farien els oportuns retocs. Recordem que els retocs caldrà fer-los via aprovació pel ple. També és important tenir en compte que aquest tema ja va ser tractat pel nostre regidor Enric Feitó directament amb l'Interventor el qual va reconèixer l'error material.

 

6.- Havent observat també el nostre grup municipal que, malgrat existir ja una assegurança contractada per cobrir els danys a tercers de tota MENA, ja sigui causats pel personal municipal o ja sigui pels representants polítics, que el passat mes de gener l'Ajuntament va contractar una altra assegurança d'idèntiques característiques amb una altra companyia per un cost de 7000 euros. Han pogut comprovar, com Així en el seu dia els hi vam indicar, que no hi hagi una veritable duplicitat d'assegurances i per tant de costos per al nostre consistori?

 

Va tornar a contestar el regidor Segrelles en uns termes molt semblants al punt anterior. Va dir-nos que no creia que això hagués passat, i que ja ho comprovarien perquè no pretenien pas pagar dues vegades pel mateix concepte. Havent mirat el que han contractat, estem en condicions d'afirmar que, efectivament, hi ha una despesa innecessària de set mil euros pel cost d'una assegurança que ja existeix contractada amb una altra companyia. D'això s'en diu administrar bé l'economia municipal!

 

7.- Havent-se aprovat avui els estatuts i adhesió del nostre Ajuntament a l'Associació Eix Riera de Caldes per a la promoció econòmica i foment de l'ocupació, tenint en compte que aquest Ajuntament hi tindrà tres representants, voldriem proposar que un d'aquests correspongui als grups de l'oposició.

 

I aquí va tornar a intervenir el regidor Segrelles, amb el seu habitual tò altiu, per dir-nos que, de moment en aquesta associació Palau hi té tres representants per raó del nombre d'habitants. El dia que n'hi poguem tenir quatre, aleshores, ja s'ho plantejarà. Tal qual!

 

Demà, el darrer capítol sobre preguntes i respostes del ple de dijous passat.

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.


dimarts, 1 d’abril de 2014

PREGUNTES I RESPOSTES PLE MARÇ 2014

Un cop feta l'habitual crònica del ple, toca ara explicar-vos quines preguntes vam adreçar a l'equip de govern així com les respostes obtingudes:

  

1.- Per a l'any 2014, l'Ajuntament planteja la "construcció d'una pista poliesportiva coberta que es situarà al costat del Pavelló Municipal d'Esports Maria Víctor.

Demanem novament, ja que encara no s'ha fet, les explicacions oportunes en relació a aquest projecte al què es fa referència,i a la vista del que s'ha aprovat avui afegint més de 107 000 euros al que es va pressupostar inicialment, en quina fase es troba actualment el projecte, i si ja saben què es farà amb l'espai destinat a l'aparcament de vehicles.

 

El regidor Abascal, a qui ja es comença a conèixer amb el sobrenom de Regidor de la Pista, doncs aquest és l'únic projecte que haurà gestionat en quatre anys, en lloc de contestar al que li demanavem, va tornar a deixar-se anar amb les seves sobintejades "sortides de bombero", (amb tot el més absolut respecte cap al col·lectiu bomber), dient que el projecte estava al nostre abast, que quan volguessim l'anessim a consultar i que així ens comentaria tot el que considerem oportú. No ha entès encara, que nosaltres ja sabem com és aquest projecte, (si és que arriba a projecte), que el que pretenem és que ho expliqui en un plenari perquè la gent sàpiga de què va i com serà. Però noi, sembla que fins i tot això és molt complicat. Diu que si hi anem veurem on queda la part destinada a aparcament i ens explicarà en quina fase es troba tot el procés. De l'aparcament, no hi ha més, anirà en els terrenys no asfaltats, sobre els que l'Ajuntament abona un lloguer de prop de vint-i-cinc mil euros l'any, i, en lloc d'adquirir-los hi portarà a terme algun tipus d'actuació per anar tirant. I així és l'únic mig projecte en quatre anys del regidor de Projectes!

 

2.- Tot i que segueixen sense contestar què pensen fer amb els més de 664 000 euros percebuts per l'Ajuntament procedents del conveni signat per l'anterior govern amb la propietat dels terrenys de can Valls per a destinar-los a la construcció del que havia de ser la piscina municipal, volem saber on són aquests diners, en quin tipus de comptes bancaris, quin interès genera i si ja tenen pensada algun tipus de proposta per destinar l'import en qüestió.

 

La resposta ens la va oferir la persona contractada pel PSC per fer les tasques d'interventor municipal, en la seva condició, per tant, de càrrec de confiança del Govern a la vista de la seva militància política. Diu que resta a l'espera de les instruccions de l'equip de govern, que de moment, aquests diners es troben ingresats en diferents comptes de titularitat municipal a l'interès del 1,5%.

 

3.- En relació als 664 000 euros ingressats a les arques municipals per aquell conveni subscrit per l'anterior govern, tenint en compte que l'import acordat en el seu dia fou de 800 000 euros I no pas l'import finalment rebut. Si considerem que, quan al mes d'octubre de 2013 es va donar compte al ple d'aquest pagament, sense l'existència de cap informe d'intervenció més enllà d'aportar un escrit reproduïnt una carta de la lletrada de l'empresa propietària dels terrenys de can Valls; I pensant que la minoració en l'import es justifica només pelf et de limitar-se a dir que s'ha descomptat l'IVA perquè som un Ajuntament que no podem facturar. Existint un compromís de l'Interventor municipal de fer-nos arribar un informe detallat sobre les raons d'aquesta minoració, per quina raó encara avui no s'ens ha fet arribar ni s'ha justificat de cap manera que l'Ajuntament ha deixat d'ingressar prop de 140 000 euros?

 

Va tornar a intervenir qui actúa com interventor per dir-nos que l'informe en qüestió ja ens el faria arribar. No va contestar cap dels altres extrems plantejats. Per tant, restem pendents de l'explicació clara, detallada i justificada de la renúncia o pèrdua per part de l'Ajuntament d'aquests prop de cent-quaranta mil euros que, pel que sembla, s'han deixat d'ingressar només per disposar d'un argument més per atacar a l'anterior govern.

 

4.- Per quina raó, la regidora Marcuello, després que finalment ja ens ha lliurat les actes de les reunions celebrades abans de l'aprovació inicial del POUM, encara no ens ha lliurat les al·legacions (més de 160) que han estat presentades? Quan té previst convocar a les diverses forces polítiques per tal d'explicar aquestes al·legacions i plantejar posibles acords de resolució al respecte? Per quan preveu celebrar el ple d'aprovació provisional del POUM?

 

La regidora Marcuello, des de la seva aparent bona predisposició, ens explica el de cada mes. Que hi ha molta feina, que encara ens trobem davant del buidatge de les al·legacions, (recordem que es van presentar abans del dia 14 de setembre de 2013), que estan redactant informes que els demana la Generalitat, que encara no disposen de les propostes de resolució de les al·legacions, etc. Diu que, de seguida que ho tinguin ens convocaran per tractar la qüestió. Res de nou que no sapiguem!

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.