dissabte, 30 de juny de 2012

SOBRE L'INCOMPLIMENT DEL PRE-ACORD SALARIAL SUBSCRIT AMB LA POLICIA LOCAL


> L'aplicació o no del pre-acord és una qüestió clarament de voluntat política o no. Si l'actual govern no l'aplica és perquè no vol, i amagar-se darrera d'arguments legals només és una excusa per no dir que prioritzen destinar els diners a altres coses, perfectament legítim, però que ho diguin clarament i no enganyin a ningú.

> Argumentacions jurídiques a favor del pre-acord en poden trobar si tenen voluntat real d'aplicar-lo. Els mateixos informes de la Federació de Municipis de Catalunya, Diputació i Federación de Municipios y Provincias que els vaig posar damunt la taula ja ho deixen veure.

> L'informe que van presentar al ple de dijous està basat en un decret derogat!!. El RD 8/2010 és un decret derogat i substituit pel RD 20/2011. Per tant, ja poden anar demanant un informe nou que justifiqui la seva voluntat política de no complir amb el pre-acord, perquè aquest, ja no val.

> Tots els informes de la Federació de Municipis, FMP i la Diputació enfoquen la interpretació d'aquests decrets en el sentit de complir amb la voluntat de contenir el dèficit públic, però al mateix temps preservar el dret  a l'autoorganització de les Entitats Locals. Per tant, per complir amb els Decrets que determinen el no creixement de les despeses de personal els darrers anys, el que cal és que el total del Pressupost de Capitol I no s'incrementi, així com tampoc el nombre de places. Aquest és l'únic marc legal que cal mantenir.

> El pre-acord que va signar l'equip de govern sortint complia amb aquesta premisa. I les condicions acordades permetien complir amb aquest condicionant amb una gestió acurada del pressupost de Capítol I. No només complia amb aquesta premisa, si no que permetia estalvi de les despeses en hores extres, que en conjunt permetien fins i tot una rebaixa del Capítol I. Fets comprovables, ja que com s'ha vist en la liquidació del Pressupost del 2011, han "sobrat" més de 600 mil Euros de les partides d'aquest capítol. I no només això, sino que, només en hores extres i serveis extraordinaris, que aquest acord elimina, suposa un total de fins a 150 000 euros l'any!

> Si de veritat tenen voluntat política de tirar endavant el pre-acord, poden demanar els informes jurídics específics que vulguin, però podem agafar tres exemples d'informes que ja estan a la seva disposició, el de la Federació de Municipis de Catalunya, el de la Federación de Municipios y Provincias, i el del lletrat Sánchez Morón, encarregat per la Diputació de Barcelona.

> Aquests informes reiteren el que el RD 20/2011 estableix, que "no experimentaran cap increment les quantitats de les retribucions i de la massa salarial, establertes en la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2011.". Per tant, cal mantenir el Capítol I de despeses igual o per sota de l'establert en aquesta llei. Això el pre-acord ho compleix.

> La legalitat del pre-acord, igual que s'han presentat modificacions individuals de retribucions en molts ajuntaments, es basa en la competència d'autoorganització de les Entitats Locals, que defensa especialment l'informe de la Federación de Municipios y Provincias. Una competència preservada per una Llei de Bases, que està per sobre de qualsevol RD.  Per tant, en virtud d'això, aquest Ajuntament, si té voluntat política, pot modificar les retribucions del seu personal, mentre no es superi la totalitat de despesa del Capítol I, condició que és perfectament assumible i per tant podem dir que el pre-acord donaria ple compliment a la prohibició d'increment de les quantitats de les retribucions i de la massa salarial, establertes a la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2011 establerta a l'article 2 del RD 20/2011.

> I encara podem dir més respecte els informes mencionats,el de Sánchez Moron deixa ben clar quan parla de com interpretar l'expressió que defineix algunes excepcions a l'aplicació del Decret pel que fa a la gestió del personal i que defineix com "els sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials", identificant els serveis públics essencials, no com sinònim d'obligatoris sino com "tots aquells que són necessaris per al benestar dels veïns i els que permeten assegurar el funcionament regular de la pròpia Entitat Local i dels seus òrgans de govern".

> Per tant, no s'amaguin en argúcies legals i diguin clarament si consideren el servei de Policia Local essencial, necessari pel benestar dels veïns, i apliquin el pre-acord que es va acordar pel Govern liderat per CiU, per assegurar d'una vegada per totes el funcionament regular del nostre Ajuntament i la seva Policia Local!

 

divendres, 29 de juny de 2012

PLE DE JUNY: L'OPOSICIÓ PORTA L'INICIATIVA I EL GOVERN FA D'OPOSICIÓ

Oi que amb el títol ja queda clar? Doncs això, el ple ordinari del mes de juny que es va celebrar ahir, va consistir en que l'equip de govern segueixi presentant punts de pur tràmit al plenari, com l'aprovació de la població a data 1 de gener de 2012, que és de 14 486 habitants, i amb 52 dones més que no pas homes, el canvi de nom de dues llicències de taxi, aprovació extrajudicial d'unes factures d'exercicis anteriors conseqüència d'incompliments i retards en la presentació de les mateixes per part del proveïdor, sol·licitud d'anul·lació d'un SWAP per pràctiques abusives en el cobrament d'interessos per part d'una determinada entitat bancària, com ho estan patint multitud d'empreses i administracions de tot el país a més d'unes 40 000 persones a Catalunya; i també mocions, moltes mocions de les de sempre: que si la Renda Mínima d'inserció, que si sobre les polítiques actives d'ocupació, que si l'Església Catòlica volen que pagui l'IBI de les finques de la seva titularitat, etc. També una moció presentada per l'associació de Discapacitats de Palau-solità i Plegamans, aDisPap, sobre les polítiques actives d'inserció en el mercat de treball del col·lectiu d'aquestes persones que, han vist retirat per part del govern de l'estat els prop de 57 milions d'euros en aquest terreny; i finalment, una moció d'ERC en defensa de la unitat lingüística del català a la qual hi vam donar ple suport a la vista dels constants i sistemàtics atacs que la nostra llengua està patint.
 
Aquest era el ple que el govern volia. Però, finalment, després de retards inexplicables i injustificables, amb unes decisions sense precedents al nostre consistori i que estant essent objecte d'investigació per part del Síndic de Greuges de Catalunya, es va debatre la moció presentada pels tres grups de l'oposició sobre la situació actual de la Policia Local, la necessitat de garantir la màxima seguretat als ciutadans d'aquest poble i l'incompliment del tot injustificat del preacord salarial subscrit per l'anterior govern en data 29 d'abril de 2011 i els representants dels funcionaris de la Policia.
 
I dues mocions, presentades també pels tres grups de l'oposició al ple del mes de maig, però que les circumpstàncies personals de la regidora Marcuello van fer que decidíssim ajornar el seu debat per aquest mes. Una d'elles relativa al procés de participació ciutadana del POUM, i l'altre relacionada a l'estat actual d'elaboració del pla general urbanístic i la manca d'informació i participació dels grups polítics municipals, després d'un any de govern.
 
Sobre el POUM, va quedar palesa la manca de voluntat d'informació sobre el mateix, també que no es pretén fer cap més procés de participació ciutadana, contràriament al que s'havia compromès ICV, que el POUM que es vol aprovar és exactament el mateix que va quedar absolutament consensuat entre totes les forces polítiques a excepció d'ICV que s'en va apartar voluntàriament; que tot i ser el mateix es pretenen dos canvis relatius a omplir de pisos el bosc de can Padró així com requalificar de dalt a baix una finca d'un particular sense més. Sí que, a la vista del gest de retirar aquestes mocions del ple de maig, vam demanar des de l'oposició, que s'ajornessin les sessions informatives programades per als dies 19 i 26 de juny, per abans informar als grups de CiU, ERC i PP. No hi van accedir sense cap mena de justificació que no fos la de dir que ja s'havia anunciat públicament.
 
Per tant, no volen oferir-nos cap informació al respecte d'un POUM sobre el que hi pretenen fer canvis, partint d'un document totalment consensuat entre tots els grups polítics menys ICV. Veurem com acaba tot plegat!
 
I pel que fa a la moció de la Policia:


> L'aplicació o no del pre-acord es tracta clarament de voluntat política. Si no l'apliquen és perquè no volen, i amagar-se darrera d'arguments legals només és una excusa per no dir que prioritzen destinar els diners a altres coses, perfectament legítim, però que ho diguin clarament i no enganyin a ningú.

> Argumentacions jurídiques a favor del pre-acord en poden trobar si tenen voluntat real d'aplicar-lo, i així els hi vaig demostrar amb els mateixos informes de la Federació de Municipis de Catalunya, Diputació i Federación de Municipios y Provincias que els vaig posar damunt la taula.

> L'informe     que el govern ens va presentar està basat en un decret derogat!!. El RD 8/2010 és un decret derogat i susbstituit pel RD 20/2011. Per tant, ja poden anar demanant un informe nou que justifiqui la seva voluntat política de no complir amb el pre-acord, perquè aquest, ja no val.

> Tots els informes de la Federació de Municipis, FMP i la Diputació enfoquen la interpretació d'aquests decrets en el sentit de complir amb la voluntat de contenir el dèficit públic, però al mateix temps preservar el dret  a l'autoorganització de les Entitats Locals. Per tant, per complir amb els Decrets que determinen el no creixement de les despeses de personal els darrers anys, el que cal és que el total del Pressupost de Capitol I no s'incrementi, així com tampoc el nombre de places. Aquest és l'únic marc legal que cal mantenir.

> El pre-acord que va signar l'equip de govern sortint complia amb aquesta premisa. I les condicions acordades permetien complir amb aquesta condició amb una gestió acurada del pressupost de Capítol I. No només complia amb aquesta premisa, si no que permetia estalvi de les despeses en hores extres, que en conjunt permetien fins i tot una rebaixa del Capítol I. Fets comprovables, ja que com s'ha vist en la liquidació del Pressupost del 2011, han "sobrat" més de 600 mil Euros de les partides d'aquest capítol. Penseu també, que només en hores extres per a la policia, aquest consistori està pagant una mitjana de 150 000 euros l'any, i això ho acabava el pre-acord!

> Si de veritat tenen voluntat política de tirar endavant el pre-acord, poden demanar els informes jurídics específics que vulguin, però podem agafar tres exemples d'informes que ja estan a la seva disposició, el de la Federació de Municipis de Catalunya, el de la Federación de Municipios y Provincias, i el del lletrat Sánchez Morón, encarregat per la Diputació de Barcelona.

> Aquests informes reiteren el que el RD 20/2011 estableix, que "no experimentaran cap increment les quantitats de les retribucions i de la massa salarial, establertes en la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2011.". Per tant, cal mantenir el Capítol I de despeses igual o per sota de l'establert en aquesta llei. Això el pre-acord ho compleix.

> La legalitat del pre-acord, igual que s'han presentat modificacions individuals de retribucions en molts ajuntaments, es basa en la competència d'autoorganització de les Entitats Locals, que defensa especialment l'informe de la Federación de Municipios y Provincias. Una competència preservada per una Llei de Bases, que està per sobre de qualsevol RD.  Per tant, en virtud d'això, aquest Ajuntament, si té voluntat política, pot modificar les retribucions del seu personal, mentre no es superi la totalitat de despesa del Capítol I, condició que és perfectament assumible i per tant podem dir que el present pre-acord donaria ple compliment a la prohibició d'increment de les quantitats de les retribucions i de la massa salarial, establertes a la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2011 establerta a l'article 2 del RD 20/2011.

> I encara podem dir més respecte els informes mencionats,el de Sánchez Moron deixa ben clar quan parla de com interpretar l'expressió que defineix algunes excepcions a l'aplicació del Decret pel que fa a la gestió del personal i que defineix com "els sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials", identificant els serveis públics essencials, no com sinònim d'obligatoris sino com "tots aquells que són necessaris per al benestar dels veïns i els que permeten assegurar el funcionament regular de la pròpia Entitat Local i dels seus òrgans de govern".

> Per tant, no s'amaguin en argúcies legals i diguin clarament si consideren el servei de Policia Local essencial, necessari pel benestar dels veïns, i apliquin el pre-acord que es va acordar pel Govern de CiU, per assegurar d'una vegada per totes el funcionament regular del nostre Ajuntament i la seva Policia Local.

 

dimarts, 26 de juny de 2012

CONSELL MUNICIPAL DE SEGURETAT CIUTADANA DE JUNY

El passat dilluns dia 18 es va celebrar l'habitual consell municipal de Seguretat Ciutadana del mes de juny. Si en el que es celebra pel desembre es comenta i informa sobre tot el que fa referència a les possibles situacions de nevades i gelades, a banda del ja de costum repàs de les estadístiques sobre delictes i faltes comesos al municipi al llarg dels darrers mesos; en aquest cas tocava parlar dels dispositius existents davant situacions d'incendis, actes de prevenció pel que fa als riscos derivats del llençament de petards, dispositiu de seguretat per a la nit de la revetlla de Sant Joan, etc. Tot dins del previsible. es va informar sobre el tant arrelat Registre d'Absències que es porta a terme per part de la Policia Local durant els mesos d'estiu i que pot fer-se extensible a la resta de periodes vacacionals, ponts i caps de setmana de tot l'any, així com el repàs dels delictes i faltes comesos al poble durant els darrers mesos, on es va destacar un important increment dels robatoris en vehicles durant el passat mes de maig.
 
Però, més enllà del previst i que ja és habitual, va aprofitar-se per explicar la nova organització del cos de la Policia Local després del nomenament, com a càrrec de confiança de la Regidora Marcuello del sotsinspector del dit cos.
 
Ens va explicar la regidora de l'àrea que es tractava d'una reorganització del cos, que això no suposava cap cost econòmic, que, donada l'experiència de 25 anys del Sotsinspector a la Policia local de Palau, que seria la persona més adequada per dirigir i gestionar tots els operatius tant de seguretat com d'emergències així com en matèria de senyalització i via pública. Semblava que volia dir que no era un càrrec de confiança, però en cap cas va gosar fer aquest tipus d'afirmació ja que faltaria totalment a la veritat.
 
Davant la manca de preguntes i comentaris per part dels altres membres del consell vaig considerar oportú fer algunes preguntes que, junt amb les respostes, van resultar prou il·lustratives:
 
-El Sots inspector farà de sotsinspector? la resposta fou que no.
-El sotsinspector serà la persona que rebrà les instruccions polítiques des de la regidoria i l'alcaldia i les transmetrà a l'inspector? Efectivament, així serà.
-El sotsinspector està fora de l'estructura policial? Sí, i donarà ordres directes a l'inspector, als voluntaris de Protecció civil i serà l'autèntic delegat del poder polític en tot el que es refereix a Seguretat ciutadana, protecció civil i via pública.
-Per tant, qui estarà orgànicament per sota de l'inspector, dins l'estructura policial, serà el Sergent? Efectivament, així és com queda.
 
Vosaltres jutjareu si és o no un càrrec de confiança. El que no entenc és com, qui de vegades mostra tanta cura en la contractació pública, no ha mostrat cap tipus d'objecció davant la creació d'una nova plaça o lloc de treball, sense cap descripció de la mateixa, sense creació de la corresponent fitxa, sense aprovació de la plaça en el catàleg municipal i sense passar pel cedàs de la Comissió de catàleg, sindicats, etc.
 
Vosaltres mateixos en podeu extreure les conclusions. Vagi per davant que no pretenc posar en dubte la professionalitat i competència del Sotsinspector, com tampoc vaig posar en dubte la del nou interventor.
 
És evident que no volen a l'inspector i faran mans i mànigues perquè marxi. Però, diria que aquest no és el camí més recomanable, i més tenint en compte com estan els ànims en el sí de la plantilla pels incompliments flagrants del govern davant el preacord salarial subscrit i la darrera resolució d'alcaldia que, davant l'absentisme del més del 30% de la plantilla, complica més la cosa i, d'una forma gairebé dictatorial, ordena realització de torns forçats, com mai abans s'havia vist, decreta quan toca o no vacances, quan cal acudir al lloc de treball en nits i caps de setmana per manca absoluta d'efectius, etc. Potser seria millor que es decidissin a seure ja d'una vegada a la taula de negociació, i si no els agrada el que es va signar amb l'anterior govern, que acordin una altra cosa. Però, seguir pel camí del "decretazo" només pot perjudicar a la seguretat de tots!
 
Finalment, veient que ningú ha tornat a parlar de la celebració d'una Setmana de la Mobilitat, vaig preguntar sobre les intencions del govern al respecte. Em van dir que sí, que la farien, que ara s'hi posaran i que, cap al mes d'octubre, podrem gaudir de la que serà: la Tercera Setmana de la Mobilitat!
 

dilluns, 25 de juny de 2012

EL QUE LA GENERALITAT S'HA VIST OBLIGAT A FER AMB LES ESCOLES BRESSOL

 Els incompliments del Govern espanyol en el pagament dels compromisos establerts i la mala gestió

que va dur a terme el Govern tripartit en l'àmbit de les escoles bressol (0-3 anys), han obligat el

Govern de la Generalitat a redefinir-ne el model per tal de fer-lo sostenible.

 El Govern considera que l'actual model d'escoles bressol que tenim a Catalunya és bo i és per això

que s'han introduït algunes modificacions per fer que aquest model sigui més flexible,

econòmicament sostenible i que prioritzi donar més recursos a les famílies que més ho necessiten.

 Els governs espanyols tant del PSOE com del PP han eliminat l'aportació que feien per a les places

d'escola bressol a Catalunya, fent desaparèixer una partida que pel curs 2009-2010 va ser de

gairebé 21 milions d'euros i que pel curs 2010-2011 va ser de més de 17 milions d'euros.

 El Govern del PSOE va eliminar també l'aportació de 56 milions d'euros que permetia garantir la

gratuïtat en l'etapa escolar de 3 a 6 anys.

 Aquesta dràstica reducció de les partides destinades a l'escola bressol ha provocat que la

Generalitat s'hagi vist obligada a reduir les aportacions anuals per cada plaça d'escola bressol. Per al

curs 2012-2013 l'aportació de la Generalitat serà de 875 euros/plaça.

 Es calcula que el preu d'una plaça d'escola bressol és de 3.420€ anuals. Per aquest curs 2012-2013

les famílies es faran càrrec del 50% del cost de la plaça, mentre que la Generalitat i els ajuntaments

es faran càrrec d'un 25% del cost respectivament.

 La gestió irresponsable del Govern tripartit en l'àmbit de les escoles bressol ha provocat que el

model hagi esdevingut insostenible i que sigui necessari introduir-hi modificacions per mantenir-lo.

 La mala gestió del tripartit ha comportat que actualment hi hagi a Catalunya 10.000 places d'escola

bressol construïdes però que no estan ocupades com a conseqüència de la mala distribució territorial

d'aquestes places. Són places que es van construir allà on no eren necessàries.

 La Generalitat de Catalunya defensa un model d'escola bressol que, considerant els nivells de renda

de cada família, garanteixi la igualtat d'oportunitats i l'equitat en l'accés al servei d'escola bressol.

La dada

Entre els anys 2004 i 2008 es va preveure la construcció de 30.000 places d'escola bressol i finalment

se'n van construir 40.493, moltes més de les necessàries. En alguns municipis es van arribar a construir

més places d'escola bressol públiques que infants nascuts durant aquell any.

 

divendres, 22 de juny de 2012

A REMOLC D'UN BLOG

De vegades em paro a pensar en la manera d'actuar de l'actual govern municipal, i arribo a sentir una certa llàstima per com afronten les diverses situacions que s'els plantegen i com reaccionen davant de determinats comentaris. I és que, sense cap mena de pretensió ni falsa vanitat, el cert és que,fins ara, han estat moltes les ocasions en les que la presa de decisions, emisió d'informacions i posicionaments, són conseqüència directa del que he escrit en aquest blog.
 
Només a títol d'exemple, podem parlar de les moltes vegades que els comentaris de l'amic Armengol han estat objecte de crítica als plens municipals o en els discursos en actes públics de la mateixa alcaldessa. També hem comprovat com, si parlo d'un determinat dinar d'algun regidor, hi ha resposta al ple, si dic que la regidora Cabeza fa mítings, ella mateixa ho respon al ple. si explico un determinat procés de contractació de nou personal municipal, de seguida s'em demana que ho rectifiqui sense fonament de cap mena. Si dic que s'ha contractat un càrrec de confiança per a la policia, l'endemà em fan una nota de premsa per desmentir-ho. Si dic que el regidor Pedro Sánchez ha demostrat personalitat defensant la recollida porta a porta, ja em surt l'alcaldessa per la ràdio dient que ella no ho té clar, i que ja veurem el que fem amb la recollida selectiva. El passat dilluns, parlant amb la regidora Marcuello sobre les sessions informatives del POUM, vaig refermar-me en la nostra petició que calia ajornar-les, ja que, per una simple qüestió de dignitat o lleialtat política, i després d'un any de no haver informat a cap dels grups polítics de l'oposició sobre l'estat del POUM, que enteniem que primer calia convocar als legítims representants del poble i després realitzar les sessions informatives. després de no tenir cap més remei que reconèixer que teniem raó, vaig fer-li una reflexió, pensant en el que, molt probablement farien els qui ara governen: anar ells amb tots els seus militants i simpatitzants per tal de practicar algun tipus de boicot a l'acte. Li vaig dir: nosaltres podriem fer-ho i no ho farem; vindrà algun representant d'ambdós partits de la Federació, escoltarem i ja comentarem el que calgui quan correspongui. Doncs, arriba fins a tal punt la seva por, al pensar que ells sí que ho farien, que per un acte de poc menys de cent persones, hi havia, ni més ni menys que SIS policies a la porta! A quin nivell de ridiculesa són capaços d'arribar? Per quina raó els preocupa tant el que nosaltres fem o diguem?
Jo els recomano que no llegeixin aquest blog, que governin pensant en la gent del poble, que deixin d'anar a la contra i a només cercar el desgast de l'adversari polític. Treballin, que nosaltres ens ocupem, entre altres coses perquè ens ho mana la llei, de controlar la seva gestió i de comunicar als ciutadans de Palau-solità i Plegamans quina és la nostra opinió o alternativa al que vostès fan.
 
si treballen i es deixen de preocupar pel que diem i/o opinem, serà la feina feta i no la que han deixat de fer, el que valoraran els votants d'aquí a tres anys!
 

dijous, 21 de juny de 2012

SÓC UN AUTÈNTIC POLÍGLOTA!

A banda d'Andorra, la Catalunya Nord i l'Alguer, que no tenen cap problema en reconèixer que la llengua que parlen habitualment és el català, estic asturat de pensar el munt de llengües en el que sóc capaç d'expressar-me. Parlo el català propi del principat, domino a la perfecció el valencià, amb les seves variants de Castelló i Alacant, on hi vaig viure set anys, domino el mallorquí, eivizenc i menorquí, i, des d'ahir, ja en tinc una altra al sac: l'Aragonès Oriental, creat i concebut per una psiquiatra manya nascuda a Ripoll que l'odi als seus orígens l'ha feta assolir unes quotes de deliri dignes de l'anàlisi d'altres professionals del seu rang amb més experiència i coneixements que no pas els que ella ens mostra.
 
Però, és clar, suposo que, seguint els mateixos criteris emprats per anar creant noves llengües que no tinguin res a veure amb la catalana, també dec dominar perfectament el castellà standart, l'andalús, el càntabre, el bolivià, el peruà, el xilè, l'argentí, i totes les llengües que es parlen per l'Amèrica del sud que, curiosament, mostren certes similituds amb el castellà en un nivell molt semblant al del català del principat respecte de les pressumptes llengües parlades a d'altres contrades com València, aragó o les Illes balears. No m'atreveixo a parlar de Páïsos Catalans, no fos que encara tingués problemes.
 
Deixant-nos de més veleïtats respecte de la llengua, el cert és que les ànsies d'aniquilació del català no tenen límit. És tant, però tant evident que des de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó es parla la mateixa llengua, que no cal perdre ni un sol segon en discutir certeses indubitades.
 
L'autoodi d'alguns catalans per tal d'assolir vés a saber quins objectius, pot arribar a fer més mal que el que projecten alguns espanyols contra la nostra cultura i el català. A Mallorca el president Bauzá ja ha rebut la resposta que es mereixia davant l'enèssim intent de divisió dels nens i nenes de les illes per raó de la llengua amb la que els pares preferien que fossin escolaritzats. Al País Valencià sembla que alguna cosa es comença a moure en relació a la defensa de la seva identitat, llengua i cultura.
 
Simplement, ens hem de mantenir ferms, com sempre hem fet, en la defensa de la nostra llengua. Utilitzembla sempre, amb tot i per a tot. Parlem-la amb qui ens parli amb una altra llengua com a mostra de la nostra fortalesa cultural i nacional; que vegin que per respecte, per educació, per integració, els qui no l'usen de forma habitual, el millor és que l'adoptin com a seva. serà a leshores quan, peti qui peti, serem nosaltres i només nosaltres els que decidirem el què i el com sobre la llengua i el país. Ningú podrà ficar-se on no li demanin!

dilluns, 18 de juny de 2012

VISCA LA IMPROVITZACIÓ!

Que aquest govern no farà la piscina, és quelcom que ja ens imaginavem. Que tampoc cumplirà amb res del que va prometre, també ho sabiem, entre d'altres coses, perquè pràcticament no es van comprometre a res. Però, dels pocs compromisos adquirits, al menys en el programa electoral del PSC-PSOE, hi havia el d'habilitar l'antic CAP Palau com a futura Biblioteca municipal.
 
Nosaltres, durant la campanya, ja els vam advertir que aquell edifici no cumplia els requisits necessaris com per destinar-lo a una biblioteca. Ja feia molt de temps que treballavem en això amb la Diputació de Barcelona i sabiem perfectament que, per construir un equipament d'aquestes característiques calia partir de zero i s'havia de posar a disposició un terreny adequat per tal de poder disposar d'una biblioteca que pogués passar a formar part de la Xarxa de biblioteques municipals de la Diputació. Seria aquesta administració provincial la que es faria càrrec de la seva construcció, posada en marxa i funcionament posterior. Els terrenys hi eren, (just al costat de l'actual pista de petanca), i només calia iniciar els tràmits; tal i com així ho reflectia el programa electoral de CiU.
 
Quan es van adonar que teniem raó, van tenir la idea de posar la pretesa biblioteca a la masia restaurada per l'anterior govern, de can Falguera. I, en aquell moment, coincidint amb una entrevista realitzada al regidor Miquel Truyols a Ràdio Palau, aquest ja va manifestar que aquell edifici tampoc cumplia amb els requisits necessaris per a l'esmentat fi.
 
Quan no hi ha hagut més remei que reconèixer que la seva nova idea tampoc podia prosperar, l'actual govern ja ha decidit, sense més, que no construïrà cap nova biblioteca durant aquesta legislatura, i que amb la que hi ha, ja és suficient.
 
Finalment, després que l'antic CAP hagi patit multitud d'actes vandàlics de tota mena durant els darrers mesos, han decidit executar quatre obres per destinar-lo al que anomenaran: Hotel d'Entitats. Allà hi podran anar les entitats a reunir-se i fer alguna activitat, suposo que per complementar a can Cortès, i així es lliuraran de més compromisos durant els tres anys que resten de legislatura.
 
Potser s'ho podrien haver plantejat per a can Falguera, o per a la torre de can Folch, etc. Però, el més fàcil era l'antic CAP.
 
És important que se sàpiga que les intencions expressades per Convergència i Unió eren deixar de pagar importants quantitats de diners en concepte de lloguer de l'edifici ocupat per als serveis tècnics d'Urbanisme, Medi Ambient, Recursos Humans, etc, que es troben al carrer Barcelona, i traslladar-los en la seva totalitat a l'antic CAP, rebaixant la despesa del consistori en arrendaments del tot innecessaris, sobretot, si es disposa d'uns espais adients.
 
Però, en tot cas, el que s'ha posat de manifest és la gran improvització practicada per l'actual govern ja que, com podeu comprovar, cada dia ens en surt amb alguna de nova com aquell qui juga a la loteria i si toca, toca!
 

dissabte, 16 de juny de 2012

CLUB DE FUTBOL SALA PALAU

Entre ahir a la tarda i tot el dia d'avui dissabte, ha tingut lloc la celebració del final de temporada del club de futbol sala de Palau-solità i Plegamans. S'ha posat en evidència la gran tasca que aquesta gent, sota la presidència d'en Josep Costajussà, han portat a terme, no només al llarg d'aquesta temporada que avui s'ha tancat oficialment, sino al llarg dels darrers anys; ja que el gran creixement i implantació que ha experimentat al nostre poble, pot ben qualificar-se com a espectacular.
 
Avui hem pogut comprovar com quan hi ha ganes, voluntat, esprit de servei i, allò que sempre dic sobre l'altruïsme, no hi ha impediments que valguin ni res que s'hi resisteixi. Per tant, cal felicitar a totes les persones que han fet possible que un club com aquest hagi arribat a tenir gran quantitat d'equips, des dels nens i nenes d'Iniciació, fins al senior; i més de 250 jugadors que, a hores d'ara, fa que actualment sigui, molt probablement, l'entitat esportiva palauenca, de les que utilitza les instal·lacions del pabelló d'esports Maria Víctor amb més socis i jugadors. Per aquesta raó, cal també que l'Ajuntament ho tingui en compte i li ofereixi les possibilitats d'us d'aquestes instal·lacions de forma proporcional a les seves necessitats reals, sense que en cap cas això suposi cap perjudici per als altres.
 
La mateixa Alcaldessa, en el seu discurs, ha deixat clar com, després dels seus quatre anys d'absència s'ha trobat amb un club amb tanta iplantació i seguiment, evidenciant la seva enorme sorpresa i admiració. I esperem que això suposi que, des d'ara pugui gaudir també del tractament que li correspon.
 
Ha aprofitat el seu discurs l'alcaldessa, per anunciar que durant el proper mes d'agost es tancarà el pabelló per tal de fer les reparacions oportunes i necessàries a la teulada i al parquet. I és que, estem parlant del pabelló nou, aquell que constitueix pràcticament l'única inversió d'un ajuntament socialista des de 1995 fins a 2007. I un pabelló que de seguida, un cop innaugurat va posar de manifest grans deficiències i greus desperfectes estructurals, la qual cosa ha comportat moltíssimes despeses per anar reparant tot el que anava sorgint. I ara toca les goteres i el parquet. Són 150 000 euros l'import que s'hi destina.
 
Passa el mateix que hauria passat a l'Escorxador si no haguessim actuat amb celeritat just abans de la seva innauguració al 2008, no només també en qüestió de defectes estructurals sino també eliminant les dues construccions anexes amb el perill que suposaven com es va demostrar amb el conat d'incendi perpetrat.
 
Animem doncs a seguir endavant als responsables del club de futbol sala Palau, i felicitem-los pel seu esforç i tenacitat!

dijous, 14 de juny de 2012

PEDRO SÁNCHEZ

Qui m'ho havia de dir a mi que, al cap d'un any de constituïr-se el nou govern municipal, jo estaria escrivint un apunt expressant les moltes virtuds que crec que té l'actual regidor de Medi Ambient i Transports, Pedro Sánchez.
 
Aquest senyor, a qui conec només de saludar-nos a l'entrada i sortida dels plens, comissions i d'altres trobades puntuals, m'ha sorprès gratament en la seva manera de fer i treballar, però també per la gran personalitat que ha demostrat dins d'un govern que, l'únic que ha perseguit fins ara, és la destrucció de l'obra realitzada per l'anterior govern i la crítica constant a la seva gestió, així com el desfer tot el que ha pogut malgrat s'hagi adonat de l'error en el que incurria.
 
En un govern socialista i d'ICV, que tant havia qüestionat fins a la sacietat l'implantació del transport urbà, que havia fet campanyes en contra alegant el seu cost, criticant rutes, parades, campanyes, etc, hi ha un regidor que ha defensat aquest servei des del primer dia, l'ha potenciat, desenvolupat i, si es pot dir així, aguantat contra la voluntat de tot un govern que només perseguia l'aniquilació de tot el que provingués del que s'havia fet des del juny de 2007 fins al juny de 2011. I ara, aguantant el transport, fomentant-lo, etc, comencen a evidenciar-se els fruits de l'esforç realitzat i fent-se públiques les dades del constant creixement d'usuaris, any rere any des de la seva creació al 2009.
 
D'altra banda, sento per la Ràdio com defensa sense embuts i convençut del que diu i pensa, el servei de recollida d'escombraries porta a porta que també va implantar l'anterior govern a tota la població. Ho defensa amb dades a la ma. Manifestant el que arribem a reciclar. Som el municipi de la comarca amb menys contenidors al carrer, amb el major grau de recollida selectiva, el poble que més retorn econòmic obté per aquest concepte. I, s'atreveis a dir, sense tallar-se: que si no hi ha una ordre superior en contra, ell mantindrà l'actual sistema de recollida selectiva!
 
M'agraden les persones amb criteri, amb personalitat, les que defensen els interessos de la comunitat, i no les que només van en contra sense cap altre argument que el de pertànyer a una formació política "rival" de la que abans governava.
 
Felicitem-nos doncs, de que aquest consistori mantingui en el govern a algú amb aquestes virtuds. No sé si és o no militant d'ICV o EUiA, i ben mirat m'és igual. Només sé que és algú que vetlla perquè les àrees que gestiona responguin als interessos generals del poble sense cap altra eina que l'estricte aplicació del sentit comú!
 

dimarts, 12 de juny de 2012

BENVINGUT L'ESTUDI SOBRE CAMINS ESCOLARS

Ara fa un parell d'anys, des de la regidoria de Governació que jo n'ostentava la responsabilitat, i de forma coordinada amb les regidories d'Ensenyament i Via Pública, vam treballar colze a colze amb les diferents AMPA del municipi, els tècnics municipals i la resta de la comunitat educativa del poble, les bases per tal d'aconseguir els requisits necessaris per poder encarregar un estudi sobre Camins Escolars a la Diputació de Barcelona.
 
Finalment, quan vam disposar de tot el necessari, vam acudir a la Diputació qui, després de fer les comprovacions sobre el terreny, va acceptar la nostra proposta i encàrrec de realitzar un estudi sobre els àvits, mancances, necessitats, etc, de tota la població infantil que assisteix cada dia a l'escola, per així obtenir les eines necessàries per millorar tot allò que fa referència a les anades i vingudes dels nens i nenes de Palau als nostres centres escolars, per fer-les més sostenibles i fomentar, d'aquesta manera, mitjans de transport com la bicicleta, l'autobús o l'anar a peu, en substitució del vehicle propi.
 
Els tècnics de la Diputació i de l'empresa contractada a l'efecte, van iniciar els seus treballs, les reunions amb tots els sectors afectats i vam repartir per tots els centres d'ensenyament un qüestionari que ha servit de base per elaborar l'estudi que ara s'ha presentat. Malgrat que des de Diputació es va considerar que només elaboraria aquest estudi partint de les diferents escoles públiques de primària, nosaltres vam considerar oportú de repartir també el qüestionari als altres centres, com el concertat de la Marinada i l'Institut Ramon Casas i carbó. Vam insistir en la necessitat que l'estudi tingués en compte també els costums,de trasllats als centres esmentats per així disposar d'una informació bàsica adequada al respecte. Però, sense saber-ne encara la raó, la veritat és que aquella Diputació socialista no va voler acceptar la proposta de fer l'estudi complet, malgrat que, pel que sembla, sí que s'han tingut en compte alguns dels resultats de les enquestes doncs es pretén fer alguns arranjaments en les voreres de l'escola Marinada i d'altres, aplicant les conclusions de l'estudi.
 
Malgrat els grups de l'oposició actual tenim coneixement d'aquestes coses pel que es publica en els diferents mitjans de comunicació locals, m'alegro que, al menys en aquest cas, a la informació insertada al lloc web municipal es diu que aquest estudi respon a un encàrrec de l'anterior govern. Tingueu en compte però, que si l'estudi no ha tingut massa en consideració els centres que no són públics ni de primària, no és per una voluntat en aquest sentit del govern liderat per CiU, sino perquè la Diputació d'aleshores no va voler incloure els centres en qüestió a l'estudi.
 
alegrem-nos doncs que finalment es disposi d'aquest important document, que ens permetrà tenir entre les mans una eina fonamental per tal de fer les reformes i adequacions necessàries a fi de millorar les rutes d'anada i vinguda a l'escola dels nostres fills i filles i per uns mitjans cada cop més sostenibles.
 
Cal començar a aplicar l'estudi i que, comencin a adonar-se'n que tot el que van arribar a malaïr el Carril Bici i el nou bus urbà, també implantat per l'anterior govern, no era res més que pura demagògia que, ara s'els torna en contra doncs, el que s'ha de fomentar és tot aquell mitjà de transport que substitueixi el vehicle propi.
 

dilluns, 11 de juny de 2012

ARA MÉS QUE MAI CAL MANTENIR-SE FERMS EN LA DEFENSA DE LA INDEPENDÈNCIA

Alea iacta est. Per fi Europa ha intervingut i Espanya ha estat rescatada. Tot i les incerteses, i a pesar de no saber exactament en quins termes ni en quines condicions, la realitat és que el ball ja ha començat. Fa un parell de setmanes, el president del regne d'Espanya deia que érem lluny del llindar del precipici; des d'aquest cap de setmana, hi estem caient. Catalunya, que hauria d'haver estat un dels països rescatadors, es veu obligat a ser rescatat pel simple fet de continuar formant part d'Espanya.

Naturalment, Espanya aprofitarà aquest nou negre episodi de la seva història per intentar arrabassar el que pugui  de la nostra autonomia. Sap, a més, que obté una coartada magnífica per a intentar desplaçar el debat sobre el pacte fiscal. No podem permetre-ho. Ni un pas enrere. Ens hi juguem massa i no tenim pas temps per perdre. Ara més que mai cal mantenir-se ferms en la defensa de la nostra autonomia. El futur del país passa per mantenir-se a l'alçada. I no oblidar-nos de l'essencial: la independència.

 

divendres, 8 de juny de 2012

JA EN VAN SIS!

El proper dilluns dia 11 es cumplirà un any de la constitució del nou consistori palauenc. Farà un any que els grups municipals del PSC, ICV i VdPsiP van elegir a la teresa Padrós com Alcaldessa del nostre poble, després d'haver subscrit aquell famós Pacte d'Investidura en el que només es comprometien a fer més Participació Ciutadana així com crear la figura del Síndic de Greuges local. I com us deia en l'anterior post, de moment no hi ha notícia de res pel que fa a inversions, obres, decisions, etc. Per no tenir, no hi ha, ni tan sols, el Pla de Govern; sí, aquell document que hauria de marcar la ruta del nou equip gestor al llarg dels quatre anys i que tant ens van criticar a nosaltres per no haver-lo presentat fins al mes de novembre de 2007, és a dir, cinc mesos després d'haver pres possessió. Recordo que en el ple del passat mes d'octubre, a preguntes nostres, ens van dir que ja estava acabat i que ben aviat en farien la presentació pública. De moment, això és el que hi ha.
 
Però, avui voldria centrar-me en la qüestió relativa als càrrecs de confiança. En el ple del mes de juny ens van dir que l'estalvi els feia prescindir d'aquest tipus de personal eventual i que només nomenaven a la Secretària d'alcaldia, la cap de Comunicació i el Coordinador d'ICV com a tals. Nosaltres vam contestar que, probablement allò seria només el començament d'un seguit de nomenaments que acabaria igualant el nombre de càrrecs de confiança d'altres mandats. I ja en el mes de juliol següent van procedir a nomenar un nou coordinador, en aquell cas, d'Administració i Economia. Ja en teniem quatre.
 
Arribats al mes de setembre, l'actual govern va aconseguir que l'anterior Interventora, de qui cal recordar que pertanyia al cos estatal de Secretaris i Interventors, funcionària de carrera, marxés a un altre ajuntament. Fou substituïda d'immediat per un nou interventor, designat a dit, de forma directa i sense cap mena de selecció prèvia; però, no només això, sino que el mateix és un destacat militant del PSC de Cerdanyola que, inclús havia format part de les llistes electorals del seu partit a les eleccions municipals d'aquella ciutat. I ja en teniem cinc!
 
Finalment, el passat dia 16 de maig, es procedeix a nomenar com a Coordinador de les àrees municipals de Seguretat Pública i Seguretat Civil al sotsinspector de la Policia Local. Aquest nomenament suposa que el Sotsinspector deixi d'exercir com a tal, passi a esdevenir un autèntic càrrec de confiança per sota de la Regidora de l'àrea i quedi absolutament fora de la gerarquia i estructura operativa policial amb funcions de coordinació, direcció, planificació i gestió de les àrees, tant de Seguretat ciutadana com de Protecció civil així com també en matèria de Via pública. Per tant, han procedit a nomenar algú per damunt del propi Inspector en cap, quedant l'actual sergent en funcions de sotscap.
 
Per tant, sense conèixer encara quina deu ser la retribució econòmica del nou càrrec, el govern conculca flagrantment les seves promeses, i ja són sis els càrrecs de confiança del consistori "progressista".
 
Clar, que si ens fixem en la situació de total descontrol, desconfiança i desmotivació que s'està vivint en la platilla de la Policia local, deuen pensar que, posant l'antic cap per damunt de l'actual, aconseguiran, per una banda que l'Inspector marxi, i per una altra que es posi ordre al desgabell existent. I en un altre apunt ja analitzarem la recent resolució que pretén acabar amb el més del 30% d'absentisme existent al cos policial.
 
No s'en adonen que el problema és que si apliquessin el preacord salarial subscrit amb els representants sindicals l'abril de l'any passat, no caldria res de tot això, i la policia seguiria treballant amb total competència i motivació com sempre l'hem coneguda.
 
No es pensin ara que les coses s'arreglaran a base d'anar posant càrrecs de confiança i anar proclamant que no hi ha diners. Això ara, ja no s'ho creu ningú!
 

dijous, 7 de juny de 2012

PARTICIPACIÓ CIUTADANA?

PSC, ICV i la Veu, ja fa un any que governen. D'entre els pocs compromisos que van adquirir i signar, hi figurava per damunt de tot: la PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
 
Després de dotze mesos d'aquest suposat govern del que no s'en té notícia, i després de promeses sobre una nova, que ja seria tercera Participació Ciutadana del POUM, ja ens diuen que no cal, que ja se n'han fet dues i que ja és suficient. Els seus programes electorals formulaven el compromís de fer-ne una tercera per no considerar com a tal la que es va fer en el seu moment durant l'anterior mandat. ara ja la donen per bona, i ja no recorden tot el que van dir sobre aquell procés, l'empresa contractada per dur-lo a terme, etc. ara ja no cal més participacions, no fos cas que encara els fessin canviar alguna cosa de les que consideren del seu interès polític.
 
Finalment, la Participació Ciutadana, també ha consistit en eliminar de la pàgina web municipal tot rastre de possibilitat de contacte directe tant amb l'alcaldessa com amb els regidors, que sí hi havia durant la passada legislatura.
 
Si voleu contactar amb ells per algun mitjà, haureu d'omplenar un formulari, que després de passar per uns quants filtres, sabreu si n'obtindreu resposta.
 
Aquí teniu les parets de vidre, la transparència i la implicació dels vilatans amb el seu govern!
 

dimarts, 5 de juny de 2012

NOU CONVENI AMB ELS VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL

Tots coneixeu perfectament la meva debilitat més absoluta per tot allò que signifiqui ajudar als altres, ser voluntari del que sigui per fer determinades activitats solidàries, l'altruïsme i, en general, tot el que comporti dedicar la teva vida als altres durant aquelles estones que, podent destinar-les a determinades aficions o lleure, les dediques a que certes persones o col·lectius puguin obtenir la satisfacció de quelcom poc assolible per raó de les seves mancances o limitacions.
 
Per això durant l'anterior legislatura vaig apostar d'una forma molt decidida per un col·lectiu que, per estar sota les meves àrees de competència, em corresponia gestionar o dirigir. Es tracta dels Voluntaris de Protecció Civil de Palau-solità i Plegamans. Vaig esforçar-me en que disposessin de tot el necessari perquè poguessin portar a terme les seves activitats, mirar d'atendre les seves demandes de material i logística i ajudar a crear un ambient favorable per tal que la motivació que demostren en el dia a dia no cesés en cap moment.
 
Penseu que, el Dani i tota la colla d'onze voluntaris que ell capitaneja, ja sigui per la seva voluntat solidària o per els seus coneixements o formació, han actuat en situacions tan diverses com: atenció a víctimes d'accidents, actuacions en greus situacions d'aiguats, ventades, nevades, col·laboracions inestimables com les sortides en bicicleta dels prop de 2600 alumnes dels cursos d'Educació Viària, contribució a que les festes populars, cercaviles, i tants altres surtin bé, així com una llarga llista que només pensar-hi fa posar la pell de gallina de com en poden arribar a ser d'útils unes persones que, sense rebre res a canvi, ho donen tot per a la satisfacció dels demés.
 
Fins fa aproximadament un any i mig, aquest grup de voluntaris eren, això, un grup de persones que, amb la col·laboració de l'ajuntament que els posava l'uniformitat i el material necesari, portaven a terme les esmentades actuacions. Però, pel fet de pertanyer a l'ajuntament no podien disposar dels seus propis ingressos ni organitzar-se d'una forma adequada per desenvolupar-se com a grup i formar-se com a voluntaris de Protecció Civil. així, que vam decidir ajudar-los a constituïr-se com associació amb personalitat jurídica pròpia, de tal manera que, com a tal, podien disposar d'una estructura organitzativa pròpia així com explorar totes les fórmules necessàries que, a banda de la contribució econòmica imprescindible del consistori, poguessin obtenir els seus propis ingressos, gestionar-se una sèu social i, en definitiva, adquirir uns compromisos i unes obligacions com a voluntaris en el que el sostre només depèn d'ells mateixos marcar-lo.
 
A principis del 2011 vam subscriure dos convenis amb la nova associació: L'un per cedir-los l'us de l'antiga caseta de la Creu Roja, a compartir amb l'associació de veïns de la zona, i l'altre per marcar llurs obligacions amb el consistori i les activitats que aquest organitza, a banda de la pròpia col·laboració amb el cos de la Policia Local. Aquest darrer, que va servir com a base o prova per anar-lo millorant en el futur, va concretar en 9000 euros durant l'any passat la contribució econòmica del consistori. D'aquest import, desconec a hores d'ara si ja s'ha satisfet del tot, però, fa algunes setmanes que encara es debia algun import de l'any passat; i això que van sobrar més de 8000 euros de el que es preveia per inversions de Protecció Civil!
 
Ja vaig comentar com, en el Consell municipal de Seguretat Ciutadana del passat desembre, tant l'alcaldessa com la regidora Marcuello es van mostrar força hostils davant qualsevol comentari efectuat pel Dani Ruiz. Elles veien en els voluntaris unes persones properes a CiU, i només perquè ells es van mostrar agraïts pel nostre suport!
 
  • finalment, havien de fer alguna cosa per evidenciar que "les coses no es feien bé", i han acabat subscrivint un nou conveni que és exactament idèntic al de l'any passat però, l'aportació municipal és de 6000 euros, havent comptabilitzat extrems com el manteniment dels vehicles, combustible, reparacions, etc, en uns 3000 euros que han quedat com a obligació de l'Ajuntament fer-se'n càrrec.
  • Per tant, molt soroll per acabar on érem. Però, m'en alegro que, al final, tot s'hagi desencallat, que els voluntaris puguin fer la seva feina, doncs ells no hi entenen de política, i que s'acabi d'una vegada l'adequació de l'antiga caseta de la Creu Roja, conectant la llum, i fent tot allò ja previst en el seu dia i pendent encara d'executar.
Felicitats a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil, i passi el que passi, nosaltres sempre seguirem estant al seu costat!
 

diumenge, 3 de juny de 2012

FORA STOCKS

Avui, com ja fa forces anys que es fa per aquestes dates, l'Associació de comerciants de Palau-solità i Plegamans ha organitzat el Fora Stocks. Aquella fira al carrer en la que els diferents comerços de la vila posen les seves parades per posar a la venda tots aquells articles que, o bé per obsolets, per pertanyer a d'altres temporades, perquè ja no es fabriquen, etc, el seu preu resulta molt més que atractiu pel públic.
 
Aquest certàmen que s'ha anat consolidant al llarg dels anys, l'edició de l'any passat ja va poder-se ubicar a la zona de vianants del centre del poble amb un èxit sense precedents en comparació amb la seva antiga ubicació.
 
Com que qui ho organitza són els propis comerciants i no pas l'Ajuntament, aquests no han tingut pas cap dubte a l'hora de triar quin era el lloc més adequat per treure les botigues al carrer. Com que els comerciants el que cerquen són els llocs on creuen es pot atraure major nombre de clients, i no pensen pas en com fer el contrari d'algú altre, com sí els passa a l'actual govern municipal, no han dubtat en elegir el millor lloc pels seus interessos i, en general, pels del poble.
 
Llàstima del mal temps, però, en tot cas, amb un matí que s'ha aguantat perfectament malgrat la mica de pluja a primera hora, l'afluència de persones al llarg del matí ha estat massiva i les compres realitzades poden considerar-se com a molt satisfactòries.
 
M'alegra observar com quan, qui no està contaminat per sectarismes polítics extranys,fa les coses fàcils aplicant només la més elemental lògica i el sentit comú.
 
Només cal fixar-se en la reacció de l'Alcaldessa Padrós durant el ple del passat dijous, quan, a preguntes del regidor Sr. Zambrana sobre algunes queixes de comerciants en relació a la ubicació dels botiguers del poble a la nova zona de l'antiga granja de can Linares durant el Mercat Medieval del passat cap de setmana, només va saber reaccionar irada dient: que potser el Sr. zambrana havia parlat amb l'únic comerciant que no n'estava satisfet! Tots sabem les queixes dels que hi eren, i, potser només cal observar els que no hi eren respecte de l'any passat.
 
Deixem que s'imposi el seny i no la pura visceralitat política, i les coses sortiran bé. Fem que les activitats vagin on és la gent i no a la inversa. Tot serà diferent i no ens caldrà tanta politiqueria de vol gallinaci!

divendres, 1 de juny de 2012

UN ALTRE PLE SENSE SUBSTÀNCIA

Ahir, últim dijous del mes de maig, tocava ple. Abans de res però, voldria expressar el meu més sincer i sentit condol per la defunció del pare de la Regidora d'ICV, Maria àngels Marcuello. Com ja li he fet arribar per escrit en nom tant del grup municipal de Convergència i Unió com de les executives d'ambdós partits de la federació al nostre poble, és en moments com aquests quan cal demostrar que, més enllà de discrepàncies polítiques del tot legítimes, per damunt de tot està la relació personal i la sensibilitat humana. I és per això que estem al seu costat per ajudar-la en el que cregui que li podem ser d'utilitat.
 
Per aquest motiu, considerant que en el ple d'ahir s'havien de debatre tres mocions presentades pels tres grups de l'oposició, vam convenir en ajornar el seu debat i votació per al proper ple del mes de juny que tindrà lloc el dia 28 a les set de la tarda. Aquestes mocions les conformaven, per una banda, aquella relacionada amb la Policia local i la necessitat de garantir la seguretat al nostre poble que vam presentar el passat mes de març; aquella que l'alcaldessa, en un acte sense precedents al nostre poble, va dictaminar que s'ajornés fins a disposar d'un informe jurídic que ara ja tenen per posar en entredit la legalitat del que es planteja en relació a l'aplicació del preacord salarial subscrit amb els representants dels funcionaris de la policia. I per una altra, dues mocions presentades el passat dijous dia 24 de maig relacionades amb l'estat actual d'elaboració del POUM així com una relativa amb el procés de participació ciutadana sobre el mateix, que precedeixen aquest post. I l'ajornament obeeix a que es tracta de qüestions estrictament relacionades amb els àmbits de competència de la Regidora Marcuello que, tant per la seva absència al ple com per les raons de la mateixa, el més elemental sentit de la responsabilitat i la sensibilitat humana van fer que no dubtessim, cap dels grups de l'oposició a l'hora de decidir l'ajornament esmentat.
 
Cal dir, que amb la retirada d'aquestes mocions, tal com ja ens té acostumat aquest govern, el ple es va quedar en un pur tràmit sense grans temes d'interès o rellevància. I és que, l'ordre del dia el conformaven aspectes com: la suspensió de dues llicències de taxi sol·licitades, la correcció d'un error material en la numeració de dues fitxes descriptives de dos llocs de treball, la ratificació de la modificació, proposada pel govern de Catalunya, dels estatuts del consorci de Gallecs, la moció sobre l'afectació del gasodubte que diuen que no passa pel nostre poble però que no ho acabo de tenir clar, l'adhesió a la declaració de Vic sobre la xarxa de municipis per la sostenibilitat i molt poca cosa més.
 
Fou aprovada una nova Modificació de crèdits per tal de destinar diners provinents de l'estalvi a més assessorament i projectes de no se sap ben bé què, o que, a partir d'ara, les subvencions a les entitats es concediran via conveni amb cadascuna d'elles, i es va aprovar l'informe trimestral sobre el compliment de la llei de la morositat, on va quedar clar que l'actual govern està pagant les factures dins del termini legal només en un 6%. Aquest termini està establert en 40 dies de pagament i el consistori el supera amb escreix. Sí que, també es va aprovar l'ordenança municipal reguladora de les terrasses i vetlladors al carrer pels establiments de bar, restaurant i d'altres, sobre la que cal dir que vam deixar totalment acabada i redactada durant l'anterior legislatura i que l'actual govern ha tardat un any en portar-la al ple. Li van portar el mes passat però els vam fer veure que seria aconsellable que primer en parlessin amb el sector afectat; cosa que ja s'ha fet, que entre tots hem introduït algunes modificacions, i que s'ha aprovat per unanimitat. Com el company regidor Josep Maria Serraviñals va dir, ara cal fer un adequat desenvolupament de la norma, un correcte pla d'accessibilitat i, en definitiva, donar l'impuls que correspon a determinades zones com el centre i d'altres per tal que hi surtin guanyant els establiments en qüestió, però també el comerç en general.
 
Un altre punt destacat fou l'aprovació del Manual de funcions i obligacions del personal municipal pel que fa a l'us dels equips informàtics, Internet i les telecomunicacions. Em va semblar un manual correcte, i entenc que ja es deu haver negociat adequadament amb els representants sindicals, comitès d'empresa, etc, doncs en alguns aspectes el control sobre el personal que s'hi preveu podria considerar-se que ssoleix un nivell de supervisió al límit en quant a l'utilització del correu electrònic, les xarxes socials des del lloc de treball, etc. No vull ni pensar quina hagués estat la reacció dels qui ara governen si l'anterior govern hagués portat aquest manual al ple! Però, com que ho fan ells, que són "progressistes" no deu passar res. Si que, vaig voler remarcar la nostra confiança absoluta amb la professionalitat del personal municipal i que, a la vista de l'experiència dels quatre anys de govern, són molt excepcionals situacions d'us indegut dels equips informàtics.
 
Finalment, en l'apartat de Precs i Preguntes, nosaltres vam deixar pel proper mes tot el que teniem preparat en relació al POUM i a qüestions relacionades amb la Policia i la seguretat, i més després d'observar els gravíssims actes de vandalisme perpetrats durant el darrer cap de setmana al nostre poble, amb trencament de vidres a una vivenda, destrosses a l'institut, a la guarderia la Moixaina i d'altres desperfectes en vehicles, robatoris de navegadors i un llarg etcètera. La ràbia aquella de cada mes va tornar a sorgir, en aquest cas per part de la Regidora Carmen Cabeza qui, demostrant una autèntica addicció a aquest blog, es va referir a que algú escrivia que ella feia mítings. Doncs sí, ahir, sense que la pregunta del Regidor David Zambrana anés per a ella, va voler contestar sobre si l'ajuntament estaria disposat a posar diners sobre la taula per garantir la continuïtat de l'escola de can Periquet. Clar, com que darrera la pancarta es viu molt còmode, quan se li demana que es mulli de veritat pel benestar dels ciutadans de Palau-solità i Plegamans, es posa nerviosa, es neguiteja i perd força el control. en lloc de contestar, ataca. Però, més enllà d'això, ja podeu veure com seguim instal·lats en la inacció política més absoluta. Seguirem!