divendres, 29 de març de 2013

MARÇ: PLE DE QUARESMA

Aquest mes, el ple ordinari de l'Ajuntament s'havia de celebrar ahir dijous, però a petició del Govern va acabar portant-se a terme el passat dimarts 26, mantenint però, el seu caràcter ordinari.
 
D'entrada, les propostes incloses a l'ordre del dia no semblaven anar més enllà de la tònica habitual en els plenaris municipals. Però, la sobtada negativa del PSC a incloure un Atès a la resolució d'anul·lació del mal anomenat SWAP, i un seguit de circumpstàncies ocorregudes al respecte, van fer que, malgrat la nostra acreditada disponibilitat al diàleg constant per tal d'assolir acords, tornessim a vells temps de confrontació, tensió, insults i moltes, però que moltes mentides.
 
A l'acabament del ple el sentiment que m'envaïa era la TRISTESA; molta tristesa i desesperació davant d'actituds tant poc comprensibles; davant tanta ira desfermada, i per què no dir-ho: tanta rancúnia i odis personals amagats.
 
De fet, hi ha dos punts d'aquest ple que mereixen el seu propi post; com són l'esmentat SWAP i la Liquidació del pressupost del 2012.
 
Ocupant-nos de la resta de punts, cal comentar la bona sittuació en la que es manté el nostre consistori pel que fa al pagament de les factures a Proveïdorsd, doncs, si des del passat 1 de gener els pagaments s'han d'efectuar obligatòriament en trenta dies, la mitjana actual del nostre ajuntament és de trenta-cinc. Per tant, estem bé i cal felicitar-nos al respecte. Nosaltres vam deixar-ho complint de forma escrupulosa amb la legislació sobre morositat, i l'actual govern la manté pràcticament en els paràmetres en el seu dia marcats. De fet, quan vam ocupar el govern al 2007, les factures s'abonaven a una mitjana de noranta-sis dies. Quan vam marxar al 2011 es pagava a quaranta-nou dies, i així s'ha anat complint amb el temps malgrat algun impàs incert i poc entenedor d'ara fa un any aproximadament.
 
Fou aprovat per la unanimitat del consistori el mapa d'instal·lacions de telefonia mòbil redactada per LocalRed, i en això som municipi pioner. També el pla d'Igualtat redactat per la Diputació de Barcelona així com el Pla d'Educació Permanent redactat de forma transversal per diferents departaments i tècnics del propi ajuntament. I s'ha de dir que tots tres punts responen a programes iniciats durant l'anterior govern i que el bon treball dels regidors Sánchez, Marcuello i Tinoco respectivament, ha comportat que hores d'ara disposem de tres eines importants i fonamentals pels diferents camps afectats.
 
D'altres qüestions com les tarifes del preu de l'aigua de proveïdors privats del poble que, com cada any, adapten els preus a la legislació de la generalitat.
 
Finalment, una moció d'ICV a la que ens hi vam adherir sobre la necessitat de garantir la revalorització de les pensions. Una altra, també d'ICV, demanant que es reconsideri la possibilitat que, per part de l'empresa encarregada del reciclatge dels envasos, es pugui reduir el cànon que percep un ajuntament com el nostre líder a Catalunya pel que fa a la selecció dels residus i el seu reciclatge; i també ens hi vam adherir. I una moció presentada també pels ecosocialistes manifestant el rebuig dels grups que ens hi vam adherir, (tots menys el PP), a les reformes proposades pel govern espanyol en matèria de legislació sobre règim local. Molt semblant aquesta moció a una que CiU va presentar i fou aprovada en el ple del passat mes de juliol de 2012. I la darrera moció també anava en aquesta mateixa direcció, que van presentar ICV i PSC però a proposta del sindicat CCOO. No vam poder fer altra cosa que abstenir-nos, donat que en molts dels acords es feia referència a aspectes que poc o molt poc tenen a veure amb la legislació sobre règim local.
 
A l'hora dels Precs i Preguntes vam procedir a llegir les preguntes d'aquest mes que podeu veure en el post del passat dia 22. La sorpresa va ser que, per part del Govern es va optar també per llegir les respostes a les nostres preguntes del mes de febrer. Potser es pensàven que aquest fet ens incomodaria. Tot el contrari! Com sabeu, vam haver d'acudir a aquest sistema de fer preguntes perquè fins ara o bé no eren contestades, o bé en lloc de respondre formulaven atacs furibunds del tipus "i tu més". Evidentment, si qui escolta el ple sent les preguntes, també té dret a sentir les respostes; i ara, al menys, contesten!
 
Ho he dit al principi: el que es refereix al SWAP i a la Liquidació del pressupost 2012, mereix un escrit per a cada punt; i així ho faré en els propers dies.
 
Que tingueu uns bons dies de pau i reflexió.
 

dimarts, 26 de març de 2013

CONVERGÈNCIA I UNIÓ DENÚNCIA QUE EL GOVERN MUNICIPAL HA INICIAT UNA AUTÈNTICA CACERA DE BRUIXES

 

CiU  DENÚNCIA QUE L'EQUIP DE GOVERN HA INICIAT UNA AUTÈNTICA CACERA DE BRUIXES

 

El grup municipal de CiU a Palau-solità i Plegamans denuncia que l'actual equip de govern, destina 3 càrrecs de confiança a buscar la manera de trobar irregularitats en la gestió de l'anterior equip de govern. Lamenten que aquesta manera de fer política allunya a la ciutadania de la política i dels seus governants.

 

"L'actual govern no només no governa, sinó que més aviat es dedica a desfer moltes de les obres i projectes de l'anterior equip de govern" explica el portaveu de CiU, Jaume Oliveras. Lamentem que l'equip de govern, destini a un advocat, un interventor i un cap d'administració i economia només a regirar factures, rebuts, tiquets i comprovants de tarjetes de crèdit per mirar de trobar quelcom on poder agafar-se, per fer una denúncia pública, a la recerca d'un titular.

 

 

Oliveras lamenta que l'actual equip de govern ha aprofitat que l'any 2009, per raó d'haver volgut oferir un millor servei als ciutadans, a més d'haver d'atendre importants pagaments derivats de l'incompliment de sentències judicials de nefastes gestions de governs socialistes anteriors, es contractés un producte bancari, mal anomenat SWAP. Aquest  garantia que cap pujada d'interessos podia repercutir negativament a les finances municipals, tot i que sí provocava l'imprevista baixada d'aquests.

 

L'abans regidor de governació i comunicació assegura que aquesta situació, va ser posada en coneixement de Fiscalia per si detectava algun tipus de responsabilitat penal en l'actuació de l'entitat bancària. Ara, aquesta raó ha estat per l'Alcaldessa i el seu equip de govern, per denunciar, a l'anterior alcaldessa, Mercè Pla, a la Secretària municipal i a l'anterior interventora, així com a qui hagués pogut intervenir en aquella operació, a fi que resultin imputats per prevaricació, falsificació, malversació i el que faci falta.

 

Pel grup municipal de CiU, aquest fet suposa que l'actual govern municipal ha iniciat una autèntica "cacera de bruixes". "Quan manquen dos anys per a les properes eleccions municipals, veient-se incapaços de portar a terme cap nou projecte o servei a la població, han decidit entrar en una espiral d'atacs sistemàtics i desvocats". Així mateix, Oliveras ha volgut recordar que  l'anterior govern va dedicar tots els seus esforços a transformar el municipi de Palau-solità i Plegamans, a fer obres necessàries, a prestar i crear serveis fins aleshores inexistents.

 

"Estem en un poble que ens necessita a tots. I tots, uns des del govern i uns altres des de l'oposició, hem de fer que Palau-solità i Plegamans cada dia sigui millor". explica Oliveras, qui ha reblat que  "amb actituds com aquestes, només aconsegueixen tensar la vida política i social de la vila, fent-la irrespirable, però, sense que els ciutadans vegin que els seus serveis milloren.

 

El Grup municipal de CiU, utilitzarà totes les eines al seu abast per tal d'aturar aquesta bruta i detestable Cacera de Bruixes.

 

Palau-solità i Plegamans, 26 de març de 2013.

 

 

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ

 

dilluns, 25 de març de 2013

LLEI SOBRE GOVERNS LOCALS

En el ple del passat mes de juliol de 2012 fou aprovada pel ple municipal una moció en contra de les reformes legals que, per part del govern espanyol, es plantejava voler portar a terme, i que ja es veia que conculcarien flagrantment les competències exclusives i pròpies de la Generalitat de Catalunya, amb aquell esprit recentralitzador que tant caracteritza a les formacions polítiques espanyoles i espanyolistes. Però, en aquell moment encara no hi havia cap document damunt la taula.
 
Demà es portarà a debat i votació una nova moció, presentada inicialment per ICV, però a la que també ens hi hem adherit CiU, PSC i ERC, donant suport al manifest aprovat per aquestes mateixes forces polítiques a la Diputació de Barcelona. I ara sí que existeix un document proposat des de Madrid que es carrega de pla totes les competències catalanes i ni tan sols s'atura a valorar aquell principi de subsidiarietat tant important i imprescindible a l'hora de fer polítiques efectives de cara als ciutadans, que es porten a terme majoritàriament des dels ajuntaments.
 
També s'en votarà una altra en el mateix sentit que ICV i PSC han fet seva, però presentada pel sindicat Comisions Obreres. Aquesta sobrepassa en determinats aspectes l'estricta valoració del que són i haurien de ser les competències i serveis municipals, i entra en qüestions més socials que res tenen o haurien de tenir a veure amb el debat que correspon.
 
Poc però, ens hauria de preocupar la proposta espanyola, en tant en quant no pot afectar, ni en molt ni en poc, a les competències que l'Estatut d'Autonomia del 2006 li confereix a la Generalitat i als propis ajuntaments.
 
Aquests dies, des del departament de Governació s'està començant a presentar les línies mestres del que ha de ser la nova llei sobre governs locals a catalunya. I és aquesta la que haurà de regular què hem de fer amb els Consells Comarcals, que sí presten serveis als ciutadans i a les corporacions locals, però als que no correspon que esdevinguin petits parlaments amb els seus consellers comarcals, i que, per tant, amb les reunions periòdiques de tots els alcaldes de la comarca serà suficient per marcar les directrius i decisions polítiques pertinents. Les diputacions han de desaparèixer d'una vegada i ser substituïdes per les vegueries. Efectivament, la situació econòmica actual fa que de moment es mantinguin quatre vegueries coincidents amb les quatre diputacions, però cal treballar per tal que, quan sigui possible, disposem de les set previstes a l'Estatut i que responen molt millor a les necessitats i característiques del nostre territori nacional.
 
Finalment, cal regular com cal tot el que fa referència a salaris, contractacions i retribucions dels càrrecs polítics, Regidors i Alcaldes, però també d'aquell personal de confiança que es consideri mínimament imprescindible d'acord amb el volum de població de cada municipi.
 
El que s'ha de tenir molt en compte, és que és l'Ajuntament qui coneix la situació dels seus habitants, les seves necessitats. No podem pretendre que un ajuntament deixi de prestar serveis, per exemple, en matèria de Serveis Socials, o Ocupació, o Joventut, i un llarg etcètera. Potser sí que la Seguretat ciutadana és quelcom més global, o l'Ensenyament. Però és des de la pròpia experiència i no des d'un despatx de la capital que cal treballar tots aquests aspectes. Del contrari, el que acabarà passant és que és el sofert ciutadà qui patirà les conseqüències de que sigui algú que no coneix el seu poble, el que s'ocupi de les seves necessitats. Ara toca treballar una bona llei, fer-ho des de catalunya i juntament amb els propis municipis, i deixem que espanya reguli el que vulgui però per als seus ajuntaments. A nosaltres que ens deixin tranquils, que tot el que toquen ho espatllen!
 
 

divendres, 22 de març de 2013

LES NOSTRES PREGUNTES DE MARÇ AL GOVERN

Just quan m'acaben de notificar les respostes a les vint preguntes que vam formular el mes passat al govern municipal, i per tant, just al límit dels trenta dies dels que disposen per a contestar, avui hem registrat les preguntes corresponents al present mes de març.
 
En els propers dies o setmanes us faré cinc cèntims del que l'actual govern ens ha contestat.
 
Però, de moment, reprodueixo les que ens hauran de contestar al llarg d'un mes a partir d'avui:
 

 

 1. Quin procés participatiu que tan havien reclamat el PSC-PSOE i ICV-EUiA des de l'oposició, estan seguint o han seguit per demanar les subvencions per inversions d'aquesta legislatura com el PUOSC (de la Generalitat de Catalunya) o el XMQB (de la Diputació de Barcelona)?

 

2. En quin estat es troben tots els convenis urbanístics que es van deixar pràcticament enllestits per signar, de cara a protegir l'interès públic en la redacció del nou POUM?

 

3. Demanem al Sr. Interventor, el llistat de subvencions que s'han solicitat per part de l'Ajuntament aquesta legislatura, les que s'han concedit, i en quin estat d'execució es troben les mateixes.

 

4. En data 5 de juliol de 2011 aquest grup municipal va demanar que se l'informés puntualment de tota nova contractació de personal de qualsevol tipus, no havent rebut cap MENA de resposta ni notificació al respecte. Demanem que se'ns faciliti una relació complerta de totes les noves contractacions de qualsevol tipus que s'hagin fet aquesta legislatura, on hi consti: nom de la persona contractada, denominació de la plaça, categoria o escala del lloc del treballador públic, descripció del procés de selecció seguit, titulació requerida per l'exercici de la plaça, titulació de la persona contractada, procediment administratiu utilitzat per aprovar la contractació, data de contractació, en cas de substitució nom de la persona substituida, cost econòmic de la plaça i partida pressupostària a la que pertany.

 

5. Veient l'increment en despeses d'assessoria jurídica que ha patit el pressupost municipal, podrien enumerar i llistar la relació d'assumptes urbanístics sobre els que s'ha demanat assessorament? Quin procediment administratiu de contractació s'ha seguit per contractar aquests assessoraments, i que ens facilitin el nom de les diferents empreses o professionals que han prestat aquest Servei.

 

6. Demanem al Sr. Interventor els estudis econòmics que descriuen els resultats econòmics de les activitats sotmeses a preus públics del nostre Consistori.

 

7. Va aconseguir la Sr. Marcuello reunir-se amb els veïns dels Pins de can Riera que van haver de venir al Ple ordinari del mes de gener passat per demanar-li audiència?

 

8. Alguns veïns del municipi ens han fet arribar les seves queixes en relació al poc manteniment que es fa dels embornals, i que quan plou queden taponats per la brutícia. Quin manteniment  es fa i en quina periodicitat es realitza?

 

9. Segons ha fet públic l'Ajuntament mitjançant nota de premsa, el passat 4 de març es va signar la  corresponent petició a la Diputació de la subvenció de 500.000 euros per al trienni 2013-2016, a repartir entre tots els projectes presentats. En relació a aquesta petició preguntem:

 

A) Per al 2013 s'ha presentat un projecte centrat en "l'asfaltat de diversos carrers al sector de Can Riera". El cost total és de 330.000 euros, i la subvenció sol·licitada és de 180.000 euros".

Demanem les explicacions oportunes en relació a aquest projecte al què es fa referència, especialment, quin és aquest projecte, quin és l'abast territorial concret de l'actuació esmentada, quin serà el nivell de qualitat d'aquesta actuació i de quina forma es finançarà el total de l'actuació.

 

B) Per a l'any 2014, l'Ajuntament planteja la "construcció d'una pista poliesportiva coberta que es situarà al costat del Pavelló Municipal d'Esports Maria Víctor. La petició de subvenció per fer aquesta pista és de 300.000 euros, ja que el cost total del projecte és de 459.100 euros".

Demanem les explicacions oportunes en relació a aquest projecte al què es fa referència, especialment, quin és aquest projecte, quins projectes globals constructiu i d'usos s'ha elaborat per al conjunt de les 3 instal·lacions esportives, quines característíques es considera que ha de tenir aquest nou equipament, on serà ubicat, quins seran els seus estàndards de qualitat, quina és la seva destinació final.

 

C) Per a l'any 2016, l'Ajuntament sol·licita 36.212,94 euros "per a activitats de Salut Pública".

Demanem les explicacions oportunes en relació a una concertació d'aquestes activitats, quines són aquestes activitats, quins àmbits de la població es pretèn abastar, quins són els temes prioritaris que requereixen aquestes activitats, com es portaran a terme i quina valoració econòmica s'ha fet de cadascuna d'aquestes activitats.

 

10. El passat dia 27 de Febrer de 2013, en el marc de la convocatoria del PUOSC 2013/2016, es va sol·licitar subvenció per diverses actuacions. Demanem s'emeti i se'ns lliuri informe jurídico-administratiu per part de Secretaria i Intervenció amb la justificació detallada sobre el compliment dels requisits normatius necessaris d'aquests projectes per poder obtenir aquesta subvenció.

 

dimarts, 19 de març de 2013

TOTA PERSONA IMPUTADA HA DE PLEGAR DELS SEUS CÀRRECS?

"Miri Sr. Regidor, Alcalde o Diputat: ara mateix m'en vaig a la comissaria i el denunciaré perquè vostè m'ha robat; ja sé que no és veritat. Però jo el denunciaré. Per tant, a vostè, sr. Regidor, Alcalde o Diputat, el citaran a declarar en qualitat d'imputat per un pressumpte, (això sí, sobretot pressumpte) imputat per un delicte de robatori. I hi haurà d'anar assistit d'un advocat, li llegiran els drets que té com a imputat....., i d'aquí a un any, dos o tres, o els que facin falta, aquesta denúncia serà arxivada per manca de proves, un cop s'hagi reclamat documentació a ves a saber qui, que s'hagi citat a no sé quants testimonis, s'ho hagi mirat trenta-sis vegades el Ministeri Fiscal....; i, fins i tot, potser d'aquí a cinc anys se celebrarà un judici on l'absoldran de tots els seus càrrecs".
 
Això és el que vaig contestar el dijous passat a l'entrevista que em va fer l'Eduard Garcia a Ràdio Palau quan em preguntava sobre el cas Mercuri. I el que volia dir amb això, és que estic radicalment en contra de que, pel fet que algú, (en aquest cas càrrec públic), sigui citat per tal que vagi a prestar declaració, ja sigui perquè hi ha una denúncia o querella contra ell o perquè, de les actuacions practicades es pot desprendre que aquest o aquell càrrec podia tenir alguna relació amb l'afer, deia que estic en contra que s'hagi de plegar de tots o d'algun càrrec dels que pugui ostentar la persona en qüestió.
 
I és que, una cosa és estar processat o acusat amb proves de càrrec inculpatòries, ja sigui del Ministeri Públic, d'una Acusació particular en els seus informes o bé del propi Jutge mitjançant un acte o interlocutòria obrint la fase del Judici Oral.
 
No hi ha dret que, com a conseqüència d'una denúncia o unes investigacions, algú sigui citat a declarar com a imputat, i per això ja hagi d'estar assenyalat amb el dit acusador dels mitjans i l'opinió pública com a culpable de tots els mals haguts i per haver.
 
si un dels drets fonamentals de caracter universal més protegit és el de la Presumpció d'innocència, per quina raó, davant de qualsevol imputació un càrrec públic ha de deixar de prestar el servei a la societat que l'ha elegit com a representant? que és que ens estem tornant tots bojos? quina Democràcia és aquesta que permet aquestes disfuncions tan greus?
 
Estic en contra d'aquest sistema pervers que adultera d'una forma flagrant el més mínim sentit de la lògica i la raó. I, tot això ho dic tant pel Sr. Bustos com per l'Oriol Pujol com per qualsevol altre que es trobi en una situació d'aquestes característiques.
 
Resulta obvi que cal revisar i reformar de dalt a baix tota la legislació relativa al control dels possibles casos de corrupció política: de tràfic d'influències, prevaricacions, malversacions, suborns, finançament de partits polítics, processos de conractació i adjudicació d'obres, i el que calgui. Una legislació tant estricta com la que més. I és que, ja que sembla que tota corrupció és inherent a la condició humana, i els polítics són humans i no diferents a la resta, cal actuar amb tota la contundència necessària; però també amb cura i diligència. Del contrari, tot plegat deixa de tenir sentit, el sistema polític trontolla i es fomenta la desafecció. No contribuim, ni nosaltres els ciutadans, ni els mitjans ni ningú en l'atac constant a l'altre, al "i tu més"..., no porta enlloc, o potser sí: a l'abisme i el caos més absolut
 
Recordo a l'Alcalde Joan Payola. Els socialistes del nostre poble es van querellar contra ell l'any 1997. Va estar imputat durant deu anys. Al 2007 es va celebrar el judici pel qual va resultar absolt. D'aquesta imputació s'en va servir políticament aquell govern socialista. Ara, (ja es veurà), pretendran el mateix?
 

divendres, 15 de març de 2013

L'ARMENGOL!!

Després de pràcticament un any i mig sense saber-ne res, em trobo avui amb un nou correu de l'amic, i anyorat, Armengol:
 

El poble modern que va ser i ara ja no és

 

Benvolgut Jaume,

Llegeixo amb preocupació tots els teus escrits al blog. Saps que malauradament, per temes que no venen al cas, vaig haver de marxar del poble i per tant, la desvinculació ha estat molt gran.

Tot i això, coneixedor de  la feina que vau fer quan estàveu al govern, em dol llegir les teves línies i veure com ha canviat tot. Em sorprèn veure com en un món on els canvis són constants,  i el dia a dia, ens obliga a renovar-nos constantment, al poble de Palau tot va endarrere.

El butlletí que no surt mai, la manca de projectes en l'àmbit de la comunicació (el que vol dir que no hi ha il·lusió per fer coses innovadores), les pantalles abandonades, la manca d'originalitat en els estands de Fira Palau... Què està passant al poble de Palau? Què estan fent amb el poble aquelles persones que en el seu moment van crear un bloc de crítica cap al govern, van fomentar que les xarxes socials cremessin en contra del govern. Què fan ara? Res, només intentar subsistir. Allò que es diu "qui dia passa any empeny"... I el més curiós és que tenen al seu abast un departament de comunicació molt potent. A molts alcaldes els agradaria disposar d'un departament de comunicació (incloc la ràdio) amb uns professionals com els que teniu.    

Tots aquests fets em porten a pensar la dificultat de governar un tripartit d'esquerres.  Et porta a no fer res, a deixar que les decisions no es prenguin. En aquest sentit, podem observar una diferència abismal respecte les dues alcaldesses. Mentre l'actual alcaldessa, Teresa Padrós, és incapaç de gestionar o impulsar projectes, l'alcaldessa Mercè Pla, tenia clar quins havien de ser els seus objectius: treballar per transformar el poble. I això no ho pot negar ningú, ho va aconseguir.  Ara, dos anys després de govern, podem començar a comparar quina ha estat la feina feta per l'actual govern. Abans teníeu un  departament de comunicació potent, vau remodelar  i modernitzar el centre del poble, vau potenciar els serveis socials, vau  crear una ràdio professional... Segur que tu trobes més diferències...

En tot cas, només dir-te que segueix fent la feina que fas. Cal controlar la tasca de govern. Cal que els ciutadans tinguin coneixement que les coses no s'estan fent bé. Sigues valent i lluita per aconseguir que aquest poble sigui el poble de primera que va ser i que ara ja no és.

 

Armengol!, No sé si ets capaç d'imaginar-te l'il·lusió que em fa que em tornis a escriure amb les teves reflexions i elogis que, de ben segur no mereixo. Pensa que, després de pràcticament un any i mig de no tenir notícies teves, encara avui hi ha molta gent que m'atura pel carrer i em pregunta per tu. I no cal que et digui que les teves epístoles generen un interès inusitat en els seguidors d'aquest blog.

 

No saps pas com t'agraeixo, d'una forma sincera i emocionada les teves paraules en relació a la feina que vam fer durant els quatre anys de govern, però també la que ara ens toca fer des de l'oposició. Però, estar a l'oposició, al menys, durant l'actual legislatura, ha de servir per denunciar d'una forma constant i sistemàtica l'inoperància d'aquest govern que, en cap cas, es pot amagar rere l'excusa de la mala situació econòmica actual, després que, en el seu dia, demostressim la mentida en la que havien incorregut quan deien que l'Ajuntament mantenia una precària i deutora economia. No només no era veritat sino que van haver de reconèixer públicament que l'economia municipal era del tot sanejada i que molt pocs ajuntaments reflexaven xifres en positiu com el nostre.

 

Jo no sé, i si vols que et digui la veritat, tampoc m'interessa massa, si l'alcaldessa i la regidora Marcuello mantenen tant mala relació, si hi ha una desconfiança absoluta entre els diferents membres del govern i si passen més hores en discussions internes que no pas fent feina de veritat. Tot i això, sí que és cert que de feina ben poca per no dir que gens.

 

Per tant, només puc que, donar-te les gràcies per una banda, i per una altra, donar-te la raó en totes i cadascuna de les teves reflexions.

 

A títol d'exemple comentes algunes consecucions de l'anterior govern: parles de la Ràdio, de l'equip de Comunicació, de Serveis Socials, i en això, no és només el nou edifici, sino recordar que es van multiplicar per cinc les ajudes i prestacions a les persones necessitades del nostre poble en comparació al darrer govern socialista. Em parles de la vianantització del centre, que van criticar fins a la sacietat i que ara tant i tant els satisfà. Però, també recordaràs que la llista és llarga:

Que si la remodelació i acondicionament de la casa consistorial amb ascensor inclòs, que si la nova Rambla del mestre Pere Pou, que si la Ronda Verda, la millora i regeneració de tota la llera de la Riera de Caldes mitjançant el projecte Riera Viva, la instal·lació d'aparells de gimnàs i oci arreu dels barris del poble: pistes d'esport, cistelles de basquet, taules de ping-pong, etc; que si l'ordenació definitiva dels carrers amb el seu pintat i senyalització, que si la pista d'skate, que si la creació de zones wi-fi a tots els edificis municipals i els seus voltants, que si l'instal·lació de la fibra òptica en tot el centre del poble i entre els diversos equipaments municipals, que si l'instauració d'una administració electrònica i la tramitaciò, també electrònica dels expedients, que si la nova comisaria de la Policia local i el Jutjat de Pau, la recuperació de la masia de can Boada tant deteriorada, la restauració, amb un milió i mig d'euros aconseguits de Madrid, de la masia de can Falguera, la restauració de la torre de can Folch i recuperació dels seus jardins, els nous vestidors del camp de futbol, el nou parc de can Linares, el replantejament del mercat medieval, l'enderroc dels dos edificis ruïnosos de les dues bandes de l'escorxador, la posada en marxa de l'espai jove l'Escorxador amb el sistema de cogestió amb els joves, la canalització dels claveguerams de les zones de Diagonal i de l'Avinguda Arquitecte Falguera, les pantalles informatives, la modernització de la policia i la seva estructuració amb unitats especialitzades, formació continuada, vehicle no logotipat, etc: la potenciació definitiva i consolidació del grup de voluntaris de Protecció civil i la seva constitució en associació, la dinamització de la vida associativa de la vila, la creació d'aules del DesOc, la instauració del sistema de recollida d'escombraries Porta a Porta, la creació del servei de transport urbà i interurbà també cap a Mollet a banda de Sabadell i Barcelona, i...., i...., i....,

 

Doncs, Armengol, aquest és el panorama. Potser és que no fan res perquè ja ho han trobat tot fet!

 

Fins aviat! No tardis!

 

dijous, 14 de març de 2013

BUTLLETÍ MUNICIPAL: MENSUAL I ENCARTAT

Recordeu el Fem Poble? Aquell butlletí d'informació municipal creat durant l'anterior legislatura, de caracter mensual i que es distribuia per totes les llars del municipi.
 
Arribat el nou govern, amb les seves ànsies de desfer i trencar amb qualsevol cosa que fés olor a CiU, van deixar d'editar-lo. Al cap d'uns mesos, i observant com això s'els girava en contra políticament, van optar per publicar un butlletí municipal amb un nou format i que es pretenia que tingués una periodicitat trimestral. Però, el cert és que aquell invent només va comportar l'edició de dos o tres números, repartits per alguns establiments del poble. Però, aquella despesa encara va ser més inútil, ja que es van adonar que el seu nou butlletí no l'agafava pràcticament ningú, que no tenia cap mena d'interès informatiu i que la seva repercussió era pràcticament nul·la.
 
Al cap d'un any del darrer butlletí publicat, i després que CiU i ERC denunciessim en un Ple que s'estava utilitzant una de les dues revistes del poble com a mitjà de propaganda del govern en absolut detriment de l'altra, el regidor Abascal i la resta de grups del govern, van adonar-se que allò també els acabava perjudicant i que l'objectiu perseguit no produia els efectes pretesos.
 
Ara, després de mesos de reflexió, i considerant com a pecat recuperar el sistema implantat per l'anterior govern, han decidit tornar a editar un butlletí d'informació municipal de caracter mensual; però, en lloc de distribuir-lo casa per casa, com feiem nosaltres, han arribat a un acord amb les dues revistes privades de la vila, (ja era hora), per encartar-lo dins de les mateixes i distribuir-lo junt amb aquelles.
 
El problema està en que cada mes s'edita un butlletí, i quan surti en una de les dues revistes, deixarà de tenir interès en la segona ja que es repartirà el mateix butlletí que ja s'ha encartat a la primera. D'aquesta manera tornem a reproduir els errors que nosaltres vam subsanar al 2007 només arribar al govern; fent que a cada revista s'insertés una informació diferent a la de l'anterior, de tal manera que sempre es generava un interès per part dels ciutadans en llegir l'informació municipal. Ara quan algú llegeixi aquesta informació en una revista ja no tindrà la necessitat de llegir-la a l'altra. Per tant, quina de les dues revistes serà la primera en tenir encartat el butlletí? Potser es podrien plantejar que cada mes sortís primer en una d'elles de forma alternativa per així mantenir un tracte igualitari?
 
Aviat podrem valorar-ho tot plegat, ja que és imminent la sortida del primer butlletí. Sembla que tractarà sobre els pressupostos municipals per al 2013. Per això us reprodueixo a continuació els 1300 caracters que ens corresponen al Grup municipal de CiU:
 

MENTRE EL GOVERN MENYSPREA CiU, CIU TREBALLA PEL CIUTADÀ

 

Aprovats els Pressupostos pel 2013. Ni una sola setmana es dóna a l'oposició per examinar la documentació ingent. Manifesten disponibilitat a comentar-lo, però no donen cap marge per al seu estudi i debat.

Arribats al ple de novembre, menyspreu total a les propostes de CiU. Ens trobem un pressupost calcat al de 2012 amb molt petites variacions. Votem en contra pel fons però també per la forma, i ens obliguen a fer Al·legacions. Això els serveix d'excusa per fer veure que només pretenem incrementar les nostres retribucions per assistencia al ple, però contra del que sí havien fet els nostres regidors durant la passada legislatura, ells no renuncien a la indemnització.

Presentem Al·legacions. Convoquen Ple d'avui per demà per desestimar-les sense raons ni arguments. Rebutgen que l'Ajuntament assumeixi l'impost de Plusvàlua que han de pagar els afectats de desnonament per execució hipotecària o dació en pagament. Es neguen a pujar la despesa social i baixar la de festes o d'assessorament jurídic descontrolat. Es neguen a augmentar recursos a polítiques d'ocupació o a transparència en publicació, liquidació i memoria d'execució del pressupost, i facilitar els documents trenta dies abans del Ple.

En resum: seguir desfent, i sense fer res més que oposició a l'oposició.

 

dimarts, 12 de març de 2013

TENIM PRESSA!

Avui he llegit que s'ha determinat que les eleccions al Parlament europeu seran el 25 de maig de l'any vinent. Sembla que el Govern, amb el president Mas al capdavant, ERC i alguna altra bona gent, es plantegen seriosament fer coincidir aquests comicis amb la consulta per la Independència. Ho trobo molt bé!
 
La data de la nostra Diada Nacional de l'Onze de setembre que, si tot va bé, s'haurà de canviar per la del 25 de maig, té un gran simbolisme emocional i històric. Però, tal com estan anant les coses i el fet que fer coincidir el referèndum amb les eleccions europees comportaria un gran estalvi econòmic i de recursos humans, fa que sigui molt aconsellable mirar d'aconseguir entre tots que el dia 25 de maig del 2014 poguem decidir qui seran els nostres representants al Parlament europeu, però sobretot, si volem seguir formant part del passat, de l'anacronisme, l'antidemocràcia i la submisió, o pel contrari, el que volem és ser lliures, esdevenir un nou estat d'Europa i, en definitiva, poder ser el que nosaltres decidim ser, recaptar els nostres impostos, recuperar l'estat del benestar, deixar enrere les "retallades" i partir de zero dins d'una Europa moderna i innovadora.
 
Ho va dir el president Mas el passat dia 12 de setembre, després de la gran manifestació d'un milió i mig de persones del dia abans a favor de la independència de Catalunya: Ens caldrà voluntat de ser, grans majories i capacitat de resistència. I amb només sis mesos n'hem tingut prou per veure on són capaços d'arribar els poders legislatiu, executiu i judicial espanyols no només per evitar una consulta escrupulosament democràtica sino per intentar fer veure a tothom que aquí som tots una colla de corruptes, que ens barallem entre nosaltres per tot, que això és el caos més absolut i que, com que no ens en sortim dels problemes econòmics i socials, doncs que sort en tindrem d'ells que vindran a pacificar la situació. I tant que vindrien amb els tancs si calgu´es, però, entre que els tenen rovellats i que Europa ens cobreix, res d'això els servirà per evitar l'inevitable.
 
El ridícul del Ministre Fernández Díaz amb el tema de l'informe policial publicat al Mundo pel novembre passat a fi d'enverinar les eleccions catalanes, el ridícul de la tal Sánchez Camacho amb el tema dels escortes, l'atenció mediàtica a la que, encara no entenc com si présten tant fácilment els mitjans catalans, en relació a les espies o manifleries de Método3, la imputació a tot aquell català contra qui es presenti denúncia encara que sigui infundada, etc, fa que es vulgui fer veure que aquí som una colla d'impresentables, que això no s'aguanta per enlloc, que tothom és corrupte, que la nostra policia no en sap...., i tot el que volgueu i mes, que això només ha fet que començar.
 
Però, en contra del que s'esperaven, la nostra reacció ha sigut molt diferent a l'esperada per tanta "intel·ligència espanyola". Cada dia que passa són més les persones que volem decidir el nostre futur lliure i democràticament. cada dia som més els independentistes, els que volem esdevenir un nou estat dins d'Europa. I això ja no ho podran aturar.
 
Per aquest motiu, tenim pressa, molta pressa. Per això, cada vegada fem menys cas de les invectives procedents d'Espanya en tots els àmbits de la nostra vida, així com dels grups, cada cop més minoritaris, que hi ha a Catalunya en desacord amb el nostre Dret a Ser.
 
El proper 25 de maig de 2014, com a molt, volem decidir el nostre futur nacional, i ningú ho ha de poder impedir!
 

divendres, 8 de març de 2013

BENVINGUDA LA JNC PALAUENCA EN TEMPS COMBULSOS

Acabo d'arribar de la masia de can Cortès on just s'ha acabat l'acte de presentació, inauguració, reconstitució, o com n'hi vulguem dir, de les Joventuts Nacionalistes de Catalunya, JNC, a Palau-solità i Plegamans.
 
I és que, a la vista del que "està caient", amb tota la tensió mediàtica existent pels diferents casos de corrupció, desafecció política, gran atur juvenil i manca de respecte i lleialtat entre forces polítiques, té molt, però que molt mèrit, que cinc joves del nostre poble s'hagin decidit a tornar a activar la branca jove de Convergència. ara ja podrem dir que, tant convergència com Unió disposen de les seves respectives organitzacions juvenils al municipi.
 
I dic que té molt mèrit i que cal agraïr el seu esforç i felicitar-los de tot cor, perquè és a ells a qui ens hem d'encomanar perquè tot plegat canviï. Perquè són ells, els joves, qui han de fer possible el canvi en les actuals dinàmiques dels partits i llur relació amb la societat. Però, també té molt sentit que aquets joves, en uns moments tant històrics i transcendentals com els que està atravessant el país, ens ajudin a donar l'empenta definitiva per tal d'assolir la tant anhelada LLIBERTAT NACIONAL, prèvia la corresponent consulta al poble.
 
A Palau-solità i Plegamans, després que en el tombant de les dècades dels vuitanta i noranta hi hagués un gruix important de joves que engeguessin aquesta formació política, ara aquells s'han, i ens hem, fet grans, i toca que quedi ben representada, amb veu pròpia, la força del jovent, de les seves idees, les seves il·lusions i el seu esprit de lluita per la INDEPENDÈNCIA de Catalunya.
 
Cal destacar, i així ho reflexa aquesta nova fornada, que en el procés endegat que ens ha de portar a la llibertat nacional, hi hem de poder cabre tots: vinguem d'on vinguem, pensem com pensem i parlem la llengua que parlem. El Cap local de la JNC és en Jony ambrosio. Sí, un jove palauenc, de família immigrant, actiu membre de la Casa de Andalucía a Palau, i un gran patriota català i independentista com el que més. Només amb aquest esprit d'integració sincer i convençut, de saber-nos, no tant que aquí hi cap tothom, sino que Catalunya són tots. I que, només amb la suma de tots, els objectius nacionals són possibles i perfectament assolibles; perquè la seva i la nostra convicció, orgull i capacitat de lluita i resistència, farà que ben aviat, també amb l'aportació dels joves de la JNC, com de la UJ de Palau-solità i Plegamans, ens convertirem en una Nació lliure dins del concert internacional.
 
Benvinguda la JNC, endavant i força!
 

dimarts, 5 de març de 2013

DOS NOUS PASSOS DE VIANANTS?

L'any 2010, la Regidoria d'Urbanisme amb en Josep Maria Serravinyals al capdavant, va encarregar un estudi/projecte amb l'empresa Urbaning sobre la carretera C59 en el seu pas pel centre del nostre poble, via que rep el nom de avinguda Catalunya. A l'esmentat projecte, partint de la base que, com a carretera ja existeix la Variant que passa per fora del casc urbà, s'especifiquen un seguit d'actuacions per convertir l'Avinguda Catalunya en un carrer cèntric, fent-lo més segur i transitable com a via urbana.
 
en aquest sentit, es plantejaven un seguit d'actuacions, en concret més de vint, com, per exemple, l'instal·lació de semàfors, passos de vianants, etc. Ara però, s'ens informa, mitjançant notes de premsa i insercions a la web municipal, que l'Ajuntament ha decidit procedir a crear dos passos de vianants en aquesta via: un just al costat del quiosc de can Cortès i l'altre just a la sortida de l'avinguda Arquitecte Falguera. És a dir, s'han decidit a començar a executar algunes de les previsions d'aquell projecte encarregat, aprovat i pagat durant l'anterior legislatura.
 
El problema és que el mateix projecte considera que els passos de vianants en sí no són la millor solució, i menys si pensem en la seguretat del trànsit i de les persones o vianants; i és que, encara que sigui o volguem que esdevingui un carrer, la realitat és que ens trobem davant d'una veritable carretera. I el que aquest estudi proposa per als llocs on s'ha optat per fer-hi els passos de vianants, és que s'hi instal·lin semàfors. Això sí que faria que el trànsit rodat al·lentís de veritat la velocitat, evitant que hi circulessin els que podrien ser desviats cap a la variant.
 
Quan diem que volem que l'avinguda Catalunya sigui un carrer més del centre urbà és pel bé del nostre poble, per evitar que hi circulin els que passen de llarg de Palau-solità i Plegamans, per protegir als nostres comerciants i, entre altres moltes coses, per aconseguir un centre molt més tranquil, accessible, sostenible i atractiu per a tots nosaltres.
 
Sempre hem volgut que la Direcció General de Carreteres, que nés la propietària, cedeixi aquesta via al municipi; però la volem amb les inversions i els diners necessaris per al seu manteniment. quan es fan accions com la d'instal·lar els comerços del poble durant el Mercat Medieval a la carretera, a banda d'aconseguir augmentar les seves vendes, també comporta una mena de reivindicació per tal de poder fer d'aquesta via un autèntic carrer del centre de la vila amb tots els ets i uts.
 
No tinc gens clar que un pas de vianants, tal com s'ha plantejat, ajudi a la seguretat de les persones. Però, en tot cas, alegrem-nos que, d'alguna manera, es comenci a aplicar, ni que sigui en part, aquell projecte que nosaltres vam encarregar.
 

divendres, 1 de març de 2013

PLE DE FEBRER 2013, GRIS COM EL TEMPS

Com cada darrer dijous de mes, ahir va tenir lloc la sessió plenària del consistori palauenc. I, a falta de temes importants per al poble, vam passar l'estona amb mocions polítiques anti CiU, com ja hi estem acostumats, manifestos, i tot el que volgueu.
 
Pel que fa als pocs punts relatius a Palau-solità i Plegamans, moltes qüestions de pur tràmit. Que si, delegar a la Diputació de Barcelona la gestió d'alguns impostos i tributs com per exemple la taxa dels dos euros que haurem de pagar per cada saca de poda que anem a buscar a la Deixalleria, que si els lligats a les concessions municipals, o també, les taxes o sancions a satisfer per raó de la recollida de gossos abandonats, taxa aquesta que jo mateix havia començat a treballar amb l'organisme provincial per cedir-lo, però encara no disposava la Diputació de l'infrastructura necessària. També es va donar compte, malgrat no era legalment necessari fer-ho, de l'informe de la Comissió Jurídica de la Generalitat de Catalunya en relació al famós SWAP contractat l'any 2009 i que considera positiu l'anul·lació del mateix amb el Banesto manifestant que les condicions pactades resultaven abusives com tants productes d'aquestes característiques en aquella època van provocar que gran quantitat de persones, empreses i administracions caiessin en l'engany perpetrat per diverses entitats financeres.
 
El bon fer del regidor Miquel Rovira, atenent les peticions de CiU i ERC de retirar la proposta de Reglament d'us dels equipaments culturals del poble, a fi d'iniciar una negociació política a banda de la participació de les entitats usuàries, farà que en pugui sortir un reglament consensuat no només amb les forces polítiques sino i sobretot, amb les entitats que es veuran afectades per el reglament en qüestió.
 
Un acord d'adhesió a la plataforma d'habitatge social, l'adhesió també al conveni amb la Generalitat i el Consorci de Residus per obtenir un cànon per part del municipi per cada tona d'aparells elèctrics i electrònics que es recullin. Cànon aquest creat pel Conseller Recoder i del que Palau-solità i Plegamans s'en podrà ja beneficiar d'immediat.
 
Una moció presentada pel Partit Popular perquè l'Ajuntament insti a la Generalitat a incloure en els pressupostos d'enguany la partida necessària per a la construcció de l'Institut-Escola de can Periquet, a la que no cal que us anem repetint que hi estem d'acord en el fi perseguit, però que no podem oblidar la situació ni circumpstàncies actuals, a banda que, pel que cal lluitar ara per damunt de tot, és perquè aquest centre perduri i que, al menys, es comenci l'any vinent amb la construcció del projecte de Secundària.
 
A partir d'aquí, vinga mocions del PSC-PSOE i d'ICV en relació a: Que la generalitat pagui els deutes del Tercer sector i de les corporacions locals, tot i que la moció només parlava del tercer sector, una altra contra la privatització de la Sanitat pública, una altra a favor del pla de concertació que diuen que van crear els socialistes l'any 1988 per ajudar als ajuntaments en matèria de Serveis Socials...., no ha plogut ni res des d'aleshores!, que si un manifest d'ICV molt reivindicatiu en relació al dia de la dona treballadora amb un poti-poti de qüestions pel mig, com la interrupció voluntària de l'embaràs..., etc. al final, com que no ho vam votar pas a favor, es va aprovar un manifest institucional procedent de les organitzacions municipalistes catalanes que serà el que es llegirà el proper divendres dia 8 a les dotze del migdia a la plaça de la Vila. Finalment, dues mocions més d'ICV, una que reclamava una llei sobre la creació de la renda d'un mínim vital que, després d'invorporar les esmenes proposades per nosaltres fou aprovat per gairebé tots els grups. I una altra sobre el Quart Cinturó sobre el que ja sabeu que s'ha declarat la seva caducitat al que també ens hi vam afegir després que ICV acceptés les nostres esmenes, cosa que va provocar l'abstenció del PSC.
 
I aquí s'acaba el ple. Quinze punts en una hora i mitja. Cal remarcar la grandíssima utilitat de la Junta de Portaveus creada durant l'anterior mandat. Un òrgan que serveix per dialogar molt entre les diverses formacions polítiques, per consensuar punts, per pactar temps d'intervencions i fer, d'aquesta manera, que un ple que abans podia durar tres hores o fins i tot quatre, ara es pugui enllestir en només noranta minuts. esperem que es mantingui aquesta dinàmica i l'acord assolit entre tots en el sentit que les mocions polítiques sobre les que l'ajuntament no en té competències i que correspon a d'altres administracions: Parlament de Catalunya, Congrés dels diputats... discutir-ho, s'exposi i es voti directament, amb independència del sentit del vot, o bé que es pacti un sol torn de posicionament de tres minuts.
 
En el torn de Precs i preguntes, tal com explico en el post precedent, vam limitar-nos a explicar que a partir d'ara no formularem preguntes perquè siguin contestades de qualsevol manera en el mateix ple, sino que ho farem per escrit i perquè siguin contestades també per escrit. I ens vam limitar a llegir les preguntes i a lliurar còpia de les mateixes al Secretari a fi que siguin incorporades a l'acta.