dissabte, 29 de desembre de 2018

INOCENTADA PRESSUPOSTÀRIA I BURLA ALS PRESOS POLÍTICS PER PART DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

Tal i com heu anat seguint a les xarxes socials o per aquest mateix bloc, han tingut lloc dos iniciatives polítiques a nivell local durant aquest mes de desembre que han comptat amb el despreci i menyspreu més absolut per part de l'Alcaldessa Padrós, el PSOE palauenc, la regidora d'aquest invent anomenat Ganemos Palau, que tant be´s'ha integrat en el bloc del 155 i, com no, de la gent de C's i PP. Es tracta, per una banda, d'una sol·licitud de celebració d'un ple extraordinari monogràfic en solidaritat amb els presos que el dia 1 de desembre van iniciar una vaga de fam per denunciar les arbitrarietats i injustícies a les que es veien sotmesos pel infaust Tribunal Constitucional espanyol, impedint el seu accés a la Justícia europea, amb la moció corresponent, petició que venia signada, ja en data 9 de desembre pels sis regidors que integren els grups municipals de PDECAT - DEMÒCRATES, ERC, CUP I ICV. Sabent que l'alcaldessa comptava legalment amb quinze dies hàbils per a convocar el ple i que aquest termini finalitzava el proper dimecres dia 2 de gener, finalment, abans d'ahir dijous 27, vam rebre convocatòria del ple en qüestió a celebrar el proper dimecres dia 2 de gener a les 15 hores de la tarda. És a dir, amb total menyspreu als presos polítics que van fer vaga de fam, amb la clara intenció de fer veure que ara ja no té sentit el que reclamàven, amb absoluta falta de respecte als representants del poble que vam presentar la sol·licitud, i encara més, amb absolut despreci als quatre mil vuit-cents ciutadans que van exercir el seu dret a vot el passat 1 d'octubre de 2017, l'alcaldessa esgota els terminis legals, posa el ple a les tres de la tarda intentant així evitar la presència de públic i, en definitiva, segueix ignorant la realitat del poble, que és també la del país sencer i la d'una majoria social cada cop més inqüestionable.
 
Com que en alguna conversa havia sortit, no sé si ha convocat el ple aquest dia, sabent que jo seré fora del país per motius personals, evitant així, una mica més si cal, la possibilitat de debat de la moció. Però, tinc clar que el debat hi serà, que els grups presentants posarem en evidència de nou la manca absoluta d'esprit democràtic de l'equip de Govern de PSOE i Ganemos amb el suport incondicional amb tot i per tot de C's. I no només això, si no que cal que tothom faci un esforç i assisteixi al ple, evidenciant el suport del nostre poble als nostres presos polítics, com ve es demostra en tants i tants actes, com els que cada dimarts al vespre tenen lloc a la Plaça de la Vila. Cal anar-hi, ser-hi, que ningú hi falti, malgrat la meva absència inevitable. Que no es pensin que, amb marrolleries polítiques com les d'esgotar tots els terminis i fer plens a les tres de la tarda, s'en poden sortir tant alegrement com si res greu no estés passant al nostre país!!!
 
Dit això, canviem de tema. Per una altra banda, el nostre Grup municipal, el de PDECAT - DEMÒCRATES, en data 19 de desembre, va presentar Al·legacions als Pressupostos municipals que es van aprovar inicialment en el plenari de finals de novembre. Com ja vam dir el mateix dia en que vam sortir del Govern municipal, l'endemà del referèndum del 1 d'octubre de 2017, la nostra tasca a l'oposició, pel que fa a la política local, consistiria en vetllar pel ple compliment del Pla d'Acció de Govern subscrit en el mes de juliol de 2015. I és per això, que hi ha aspectes prou remarcables on cal incidir a la vista dels greus incompliments per part del Govern municipal. I és aquesta la raó per la qual vam presentar, en temps i forma, les corresponents al·legacions que, per a fer-ho més simple, us transcric a continuació:

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL

 

AL·LEGACIÓ Núm. 1

 

Considerem que les partides destinades a "Biblioteques Públiques" no compleixen amb els acords presos per la unanimitat del ple municipal, en el sentit que, d'acord amb la moció aprovada el passat mes de juny de 2019, Acord Primer: "Augmentar progressivament la partida pressupostària destinada a Biblioteca des de l'any 2019 per arribar als 214.000 euros l'any en que entri en funcionament la nova biblioteca", no es dona l'increment acordat. Entenem que un augment només del 3,57%, és a dir, 500 euros, no constitueix un increment prou remarcable com per considerar-lo com a tal.

 

Proposem un increment pressupostari en aquest punt de com a mínim 4.000 euros en el pressupost de l'any 2019.

 

Justificació

 

Donar compliment a la moció aprovada per unanimitat en el ple municipal del mes de juny de 2018.

 

 

 

AL·LEGACIÓ Núm. 2

 

Acord Segon: "Crear i/o contractar l'any 2019 una nova plaça de tècnic auxiliar de biblioteca per poder seguir donant el servei de qualitat que precisa el ciutadà alhora que preparar la transició cap al funcionament de la nova biblioteca", no es dota pressupostàriament aquesta contractació.

 

Justificació

 

Donar ple compliment a la moció aprovada per la unanimitat del ple municipal ordinari del passat mes de juny de 2018.

 

 

FINESTRETA ÚNICA EMPRESARIAL

 

AL·LEGACIÓ Núm. 3

 

Considerem que s'està incomplint amb un dels compromisos de l'àrea d'Empresa i Ocupació relatiu a la creació de l'anomenada FUE, Finestreta Única Empresarial. A l'octubre de 2017 s'estava en condicions de procedir a la seva immediata posada en funcionament.

 

A més, la creació d'aquest nou servei, és d'obligat compliment legal segons la Llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Llei 16/2015), que té per objectiu reduir els tràmits, incrementar la transparència i la simplicitat dels procediments i disminuir el temps per iniciar una activitat econòmica.

 

És per això que proposem la creació d'una partida encaminada a la immediata obertura d'aquest nou servei municipal, tant necessari per facilitar les gestions i tràmits a les empreses del nostre poble, facilitant així la creació de llocs de treball.

 

Justificació

 

Donar compliment als compromisos del Pla d'Acció de Govern subscrit a l'inici del present mandat.

 

 

FIRES I MERCATS

 

AL·LEGACIÓ Núm. 4

 

Considerant que s'observa un elevat increment de les partides destinades a Fires i Mercats, per Capítol 2, i tenint en compte que el compromís adquirit mitjançant el Pla d'acció de Govern subscrit i publicat a l'inici del present mandat, en l'apartat de gestió Econòmica i Foment del Comerç, es diu literalment: "Coordinació i gestió directe municipal d'algunes fires i mercats", entenem que cal no incrementar aquesta partida, deixant-la igual que per a l'exercici de 2018 o fins i tot disminuir-la.

 

Justificació

 

Donar compliment als compromisos del Pla d'Acció de Govern subscrit a l'inici del present mandat.

 

 

AVINGUDA CATALUNYA

 

AL·LEGACIÓ Núm. 5

 

Considerant que en el Pla d'Acció de Govern subscrit a l'inici del present mandat, a l'apartat d'Equipaments i Infraestructures municipals, s'hi compte el compromís de: "Revisió i millora dels accessos i serveis de l'Avinguda Catalunya, convertint-la en un veritable eix urbà, posant el projecte a debat i consideració del veïnat i comerços afectats", entenem necessari donar compliment al compromís en questió.

 

Si tenim en compte que ja existeix una primera proposta de projecte que s'havia començat a posar en consideració de veïns i comerciants de la zona, proposem que, en compliment dels compromisos adquirits, es doti d'una partida econòmica per a la seva redacció definitiva.

 

Justificació

 

Donar compliment als compromisos del Pla d'Acció de Govern subscrit a l'inici del present mandat.

 

 

HABITATGE SOCIAL

 

AL·LEGACIÓ Núm. 6

 

Proposem mantenir el pressupost de la partida d'Urbanisme i Habitatge, per poder complir amb les previsions del Pla d'Acció de Govern pel que fa a Polítiques Mediambientals, Salut, Mobilitat i Habitatge, en el sentit de desenvolupar un projecte d'habitatge social.

 

Considerem que la manca d'accés a l'habitatge per part d'amplis sectors de la nostra població, sobretot en relació a la gent jove, es fa més que mai imprescindible disposar d'una vegada d'un projecte d'habitatge social que doni continuïtat a l'estudi de vulnerabilitat social vinculada a l'habitatge que es va deixar enllestit i presentat a l'octubre de 2017.

 

 

Doncs bé. El termini per a presentar al·legacions als pressupostos municipals del 2019 finalitzava el passat dijous dia 27 a les dotze de la nit. Doncs, ahir, dia dels Sants Inocents, entre deu i onze del matí, tots els regidors/es del consistori vam rebre una trucada telefònica de Secretaria advertint que en poca estona rebríem via e-mail, convocatòria de Ple extraordinari i urgent que tindria lloc ahir mateix, també a les tres de la tarda, prèvia Comissió Informativa a les 14.45. Tal com ho llegiu! Sí noi, convocat ple en quatre o cinc hores d'antel·lació per desestimar de pla, sense arguments tècnics de cap tipus, sense fonamentació jurídica i, evidentment, sense justificació política, ja que l'única raó per la qual han incomplert els seus propis compromisos polítics és que volen tenir el pressupost de 2019 en vigor el dia 1 de gener, donant així per iniciada la seva campanya electoral prioritzant els jardins, els arranjaments de carrers, els fanals i els parcs, en detriment de la nova biblioteca, l'habitatge social, els accessos a l'Avinguda Catalunya o la reducció en l'externalització de la contractació de l'organització de fires i mercats, com deixant també de banda, la posada en funcionament, obligatòria per llei, de la Finestreta ünica Empresarial.

 

De fet, el ple d'ahir, a banda de suposar un veritable atemptat a la intel·ligència, va ser una veritable burla a qui, legítimament exerceix el seu dret a presentar al·legacions a uns pressupostos pensats només, en clau electoral, deixant de banda qualsevol compromís polític anterior. Però, no només això, van fer que l'Interventor municipal, que hauria de ser una persona amb prou solvència tècnica, actuant sota el principi d'imparcialitat política, elaborés un informe, que res tenia de tècnic, ple de raonaments purament polítics, exercint de portaveu polític del Govern sense més, no acreditant en cap moment que s'incomplís cap dels requisits legals per rebutjar les al·legacions presentades i vertint afirmacions com: "El Govern ja està treballant en el projecte de biblioteca, el Govern ja creu que es ve satisfent per Internet les necessitats de la FUE, Finestreta Única Empresarial, o, simplement, que no hi ha crèdit pressupostari suficient per atendre les nostres pretensions. I és que, era del tot impossible rebatre les nostres al·legacions amb arguments tècnico-legals. Parlem de compromisos polítics. I aquests, es compleixen o s'incompleixen! Si optes per destinar diners a la política d'aparador, digue-ho així, i no ens atabaleu amb justificacions que només us fan entrar en el ridícul més absolut! em va saber greu que, una persona com l'Interventor, a qui tinc per bon tècnic, malgrat la seva, al menys antiga militància socialista, s'avingués a tant menyspreable tasca d'entrar en el combat polític sota l'aparença d'un informe tècnic. Però, ell deu saber les raons de tot plegat!

 

L'equip de Govern va voler fer veure que el ple només es podia celebrar ahir perquè entrés en vigor el dia 1 de gener. Molt bé, els vam dir que aquestes al·legacions es podien haver resolt en el ple ordinari de gener. Ells van rebatre que aquell ple s'ha de celebrar el dia 31 de gener i que la llei els atorga 30 dies per resoldre les al·legacions. Van tornar a fer el ridícul. Només llegint el ROM, Reglament Orgànic Municipal, a l'article 33.1 diu que el ple ordinari podrà modificar la data de celebració, que és el darrer dijous de cada més, si l'alcaldessa considera que hi ha raons justificades. a preguntes per a que la Secretària o l'interventor aclaríssin aquest extrem, hi ha qui va detectar com la pròpia alcaldessa impedia als referits funcionaris que ho féssin.

 

En definitiva, que atemptant contra tot, contra la intel·ligència de tots plegats, contra el més elemental esprit democràtic, contra qualsevol intent de transparència, ja tenen els pressupostos en vigor el dia 1 de gener, malgrat no descartem algun tipus d'actuació a estudiar al llarg de les properes setmanes per impugnar un informe emès des d'Intervenció, que ha servit de base per a la desestimació de les nostres al·legacions.

 

No voldria acabar sense, per una banda, agraïr el recolzament rebut per part dels Grups municipals d'Esquerra Republicana, la CUP i ICV, i per una altra, desitjar-vos a tots una feliç entrada d'any. Un any que ens hauria de portar grans canvis per al futur també del nostre estimat poble de Palau-solità i Plegamans!!!

 


Libre de virus. www.avast.com

dilluns, 24 de desembre de 2018

BON NADAL I UN 2019 DE LLIBERTAT, FRATERNITAT, SOLIDARITAT I REPÚBLICA!

Tornem a tenir el Nadal entre nosaltres. Nadal és un sentiment, una
tradició, una esperança, un començar de nou, una il·lusió, un néixer
d'alguna cosa important, un perdó per tornar a començar, un projecte de
vida, una solidaritat amb qui ho necessiti sigui com sigui i pensi com
pensi, un agafar forces, un tot per tots, un esprit de germanor... Venim
d'una Cultura, d'una tradició determinada..., i n'hi ha que prefereixen
oblidar-ho i pensar en un molt respectable solstici d'hivern, unes festes
per fer les bogeries i els accessos que no has fet durant molt temps. N'hi
ha que prefereixen veure en el Nadal un simple calendari laboral ple de
festius que ens permeten menjar i beure pels dos cosits i així arribar al
set de gener absolutament esgotats de tant desbordament consumista. Jo,
encara que n'hi ha que fan mala cara quan ho dic, sóc dels creients. Dels
que pensen que Déu existeix. Dels que pensem en el Nadal com l'esperança, el
perdó, la compassió, l'ajuda als altres i la misericòrdia. I no vol dir pas
això, que sigui una persona religiosa en el sentit d'anar a missa cada
diumenge o de tenir al cap permanentment els dogmes de la tradició
cristiana. Sí que, malgrat tot, sóc dels qui intenten aplicar els principis
de l'humanisme cristià al dia a dia dels meus actes. I és per això que, no
puc entendre determinats posicionaments i actituds personals davant la
discrepància ni la intol·lerància dels qui pensen diferent.

Sóc dels que sempre pretén sumar, aglutinar, enfortir..., per construir
quelcom més fort i millor. Sé que entre tots, pensem com pensem podem fer un
món millor, participatiu, solidari, col·laboratiu i fort. Perquè, tard o
d'hora, a les famílies, als pobles, als països i a la societat en general,
ha d'arribar el moment d'entesa, d'ajuda mútua, del jo per tu i tu per a mi,
de ser una lluita col·lectiva per un demà millor per a tots.

Vull pensar que el Nadal fa superar moltes de les disputes existents, que fa
que el respecte imperi per damunt de tot i que, sigui entre tots que
aconseguim ser millors persones, millors pobles, millors nacions i que,
d'aquesta manera, construim un món millor i més habitable i respectuós.

Vull pensar que la situació actual de la nostra Nació, Catalunya, ha arribat
a aquell punt de no retorn que ha vislumbrat l'impossibilitat de seguir
igual que fins ara. Que passi el que passi, hi ha una part majoritària de la
societat que pensa en un demà millor, lliure, respectuós i fraternal. Que
per molt que ens hagin fet patir en les nostres pròpies carns, serem sempre
un sol poble. Sempre ajudarem a qui ho necessiti. Catalunya encarna
perfectament els valors del Nadal abans descrits. I és per això, que quan
finalment assolim l'efectivitat plena de la República sabrem respectar als
qui tant mal ens volen en aquests moments. Perquè nosaltres no desitgem cap
mal a ningú. Només demanem respecte i llibertat. Els que no ens respecten ni
ens volen lliures, entendran millor que mai la raó de la nostra fita
republicana. Perquè, també a ells els voldrem amb nosaltres, al nostre
costat, a construir junts una Nació plena i lliure. El perdó ha d'imperar
davant qualsevol acció futura. si construim República sota el prisma de la
llibertat, la fraternitat i el respecte, s'adonaran de les enormes virtuds
de les nostres pretensions i de les raons dels nostres actuals patiments.

Vindran mesos, potser encara més combulsos dels que hem viscut fins ara. No
tinc cap dubte que ens en sortirem. Que es farà efectiva la República, que
els nostres presos polítics sortiran lliures i els exiliats tornaran a casa.
Refarem ponts d'entesa i diàleg amb qui calgui per molt que hagi estat qui
ho hagi trencat.

El Nadal, també és tot això. I el nou any, també és tota aquesta esperança.
Que ningú dubti de la força que tenim i de tot el que encara podem
aconseguir. Amb aquest esprit és amb el que ens en sortirem i farem de
catalunya el país que tots volem, sentim i portem a dins!!!


---
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus

dijous, 20 de desembre de 2018

AL·LEGACIONS ALS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DEL 2019 I SOLIDARITAT AMB ELS PRESOS POLÍTICS

Us reprodueixo a continuació la nota de premsa emesa des del nostre Grup municipal:

 

 

El govern socialista i Ganemos amb el suport de Ciutadans retarda la celebració d'un Ple municipal en solidaritat amb els presos polítics en vaga de fam i vol combatre amb arguments tècnics els incompliments dels seus propis compromisos políticss

 

El Grup municipal de PDECAT – DEMÒCRATES va presentar ahir, en temps i forma, Al·legacions als Pressupostos Municipals pel 2019 que es van aprovar inicialment en el Ple ordinari del passat mes de novembre. Com ja va denunciar el portaveu del Grup, Jaume Oliveras, es tracta de fer cumplir els compromisos polítics més remarcables continguts en el Pla d'Acció de Govern subscrit a principis del mandat. Qüestions com les relacionades amb la nova Biblioteca, que venen avalades pel Programa Funcional de la Biblioteca, aprovat per unanimitat del ple de juliol de 2016 i una moció del passat mes de juny, en la que l'Ajuntament es comprometia a crear una plaça de tècnic auxiliar de biblioteca i contractar a una persona per a l'any 2019, així com anar incrementant les partides per al nou equipament, obliguen a PDECAT – DEMÒCRATES a formular al·legacions a uns pressupostos que res preveuen al respecte. També la creació, per compromís polític i per obligació legal, de l'anomenada Finestreta Única empresarial, FUE. La finalització en l'elaboració del projecte integral de l'Avinguda Catalunya per convertir-la en un veritable eix urbà i comercial de la vila. La reducció de partides en contractacions externes per organitzar les fires i mercats del poble que, contràriament als compromisos adquirits de reducció, es veuen alarmantment augmentades. O la redacció definitiva d'un Pla d'Habitatge Social que consolidi la feina iniciada des de l'Àrea de serveis Socials l'any 2017 amb l'estudi de vulnerabilitat social vinculada a l'habitatge.

 

PDECAT – DEMÒCRATES no pretén provocar la celebració d'un ple extraordinari que resolgui aquestes al·legacions. Es poden resoldre sense més en el ple ordinari del mes de gener. Si es convoqués de forma urgent, respondria únicament a les necessitats del Govern municipal i els seus companys del 155 de poder disposar ja durant el mes de gener dels diners necessaris per a la seva ja tradicional política d'aparador prèvia a les inminents eleccions municipals.

 

Finalment, els Grups municipals del PDECAT – DEMÒCRATES, ERC, ICV i la CUP, van sol·licitar en data 9 de desembre la celebració d'un Ple extraordinari monogràfic en solidaritat als presos polítics en vaga de fam i per denunciar les injustícies d'un Tribunal Constitucional que, amb la no tramitació dels recursos d'empara presentats pels presos polítics, només pretén evitar que aquests acudeixin a la Justícia europea. El Grup del PDECAT – DEMÒCRATES reitera la necessitat de celebrar un ple monogràfic que no barregi altres qüestions en el seu ordre del dia, estiguin els presos polítics en vaga de fam o ja l'hagin abandonada. L'Alcaldessa i els grups del 155 estan intentant allargar com sigui la convocatòria d'aquest ple d'una forma injustificada a l'espera de que, o bé algú es faci enrere, o que els tant esperats per ells incidents durant la jornada del 21 de desembre, faci que els subscriptors de la moció desisteixin. PDECAT – DEMÒCRATES no cedirà a cap pressió en cap sentit. Segueix esperant que el nostre municipi sigui un més dels molts que ja s'han pronunciat en contra de l'esprit venjatiu i opressor dels tribunals espanyols que no respecten ni els drets humans més elementals. Com tampoc permetrà que en un sol ple es pretenguin barrejar presos polítics i pressupostos municipals.

 

 

 

Grup Municipal del PDECAT – DEMÒCRATES

 


Libre de virus. www.avast.com

dimarts, 18 de desembre de 2018

ORGULLOSOS DE LA FEINA FETA I MOLT IL·LUSIONATS PEL FUTUR!

Convergència i Unió, d'una forma gairebé ininterrumpuda ha anat celebrant, any rere any i durant la setmana anterior al dia de Nadal, una trobada amb el que abans eren militants, ara associats, voluntaris, com també simpatitzants dels partits que han integrat la coalició o federació de dos partits. això ha estat així des de 1979. Aquesta legislatura la vam començar també com a Convergència i Unió. Però, al cap de ben poques setmanes de les eleccions, vam ser molts (la majoria) els militants d'Unió que vam fugir d'un partit que havia renunciat als seus postulats ideològics de base pel que fa a les reivindicacions nacionals de Catalunya. I al cap d'un any, va ser Convergència qui es va disoldre per fundar un partit nou com el PDECAT. A l'Ajuntament això es va traduir també en el canvi de denominació del Grup municipal, passant a ser el Grup municipal de PDECAT - DEMÒCRATES. En tot cas però, entenc que, a diferència del que ha passat en una gran part, per no dir la majoria dels pobles catalans, les relacions entre ambdues formacions ha estat exemplar. tant, entre Convergència Democràtica i Unió Democràtica, com entre PDECAT i Demòcrates de Catalunya.
 
Crec que podem presumir d'haver portat les relacions entre ambdues formacions, d'una forma molt correcte, dialogada, respectuosa i digna, malgrat les diferències existents a nivell de país. L'any passat vam assistir al definitiu distanciament entre ambdós partits, arribant fins i tot a presentar-se de forma separada i en diferents confluències ideològiques a les eleccions il·legals, il·legítimes i imposades del 21 de desembre de 2017. actualment, també cadascuna d'aquestes formacions ha optat per estratègies ben diferenciades de cara al futur. Però, res de tot això, i ho vull agraïr d'una forma molt sincera, ha afectat per res del món al nostre funcionament com a Grup municipal ni en les relacions estrictes de partit. Tots érem i seguim essent independentistes. Tots ens estimàvem i seguim estimant el nostre poble. Uns defensem l'unitat independentista i la transversalitat ideològica sota uns paràmetres, i els altres també ho defensem, però seguint altres dinàmiques. Tots ho fem sota el més respectuós dels plantejaments i enfocaments de futur. I ahir, on simbòlicament es tancava una etapa (una grandíssima etapa) ahir seguíem allà. Amb la mateixa concòrdia, respecte i amistat de sempre.
 
Nosaltres, com a Grup municipal, sí que des de la desaparició de la federació d'ambdós partits com a tal, ens hem limitat a defensar, cumplir i fer cumplir, el Programa electoral sota el que ens vam presentar pel maig de 2015 i com a Convergència i Unió a les eleccions municipals. I havent entrat a Govern per decisió de l'assemblea conjunta, hem defensat i així ho farem fins al proper mes de maig de 2019, el compliment del Pla d'acció de Govern en el seu dia subscrit amb el PSC. A l'obtubre de 2017, després de l'actitud de l'alcaldessa i els seus companys socialistes vers el referèndum del dia 1 d'octubre, vam tornar a convocar l'assemblea conjunta. Vam decidir, gairebé per unanimitat, sortir del Govern. Però, crec que podem presumir d'una exquisida coerència en relació als nostres compromisos, tant pel que fa al programa electoral com pel que es refereix a mirar de fer cumplir des de l'oposició el referit Pla de Govern.
 
ahir, a can Cortès, tancàvem simbòlicament aquesta gran etapa d'èxits i treball del que ha estat Convergència i Unió i PDECAT  - DEMÒCRATES al nostre poble. Jo, al menys, n'estic molt però que molt orgullós. Grandiosa i inmensa gratitud vaig sentir quan la Laura Navarro em va adreçar unes paraules que mai oblidaré i que van ser ratificades per tots els que ens van acompanyar a l'acte.
 
Jo, fent el meu particular pas al costat, penso que contribueixo d'una forma efectiva a aquest esprit de renovació i regeneració que tanta falta fa a la política d'avui.
 
 ara, Demòcrates segueix ben implicada en el procés de les Primàries Republicanes. El PDECAT va renunciar a presentar-se a les properes eleccions municipals, donada l'existència d'un nombrós grup de persones extraordinàriament transversal, renovat, participatiu i divers que, sota la denominació de Junts per Palau-solità i Plegamans, cercava també l'unitat independentista amb un projecte de poble molt ben treballat des de fa ja més de dos anys. La Laura ha estat l'escollida per liderar aquest grandiós projecte de poble que, com el President Puigdemont va manifestar en la visita que li vam fer a Waterloo el passat mes de setembre, "Tireu endavant amb aquesta proposta. Feu que sigui el més semblant possible a la realitat del vostre municipi. Si ho feu així i amb una persona com la Laura Navarro al capdavant, teniu l'èxit garantit"!
 
Com he dit en d'altres ocasions, jo em sumo a donar el meu màxim suport a aquesta engrescadora proposta de Junts per Palau. faré costat en tot el que calgui i necessiti, a la Laura. Però, m'aparto de la Política activa municipal, sabent que això és el millor pel poble i la necessària renovació i regeneració política. com li vaig dir ahir: "Cal no oblidar mai els principis que he intentat aplicar des del primer moment: Humilitat, generositat, valentia i persistència"!
 
Amb tot, cal també que se senti hereva de l'enorme feina transformadora dels que l'hem precedit a l'Ajuntament. Dels que van crear les dues escoles bressol al poble. Dels que van portar l'aigua del Ter i el gas natural. Dels que van restaurar el Castell, can Cortès, can Falguera, la masia de l'Hostal del Fum i van fer aquell gran parc ecològic procedent d'un cremador d'escombraries. Dels que van salvar els jardins i la torre de la Casa Folch de l'especulació urbanístico-política. Dels que van implantar el Porta a Porta en la recollida orgànica i del rebuig. Dels que van refer l'edifici de l'Ajuntament. Dels que van construir un nou edifici per a Serveis Socials. Dels que van crear Ràdio Palau i l'Escola municipal de Música. Dels que van vianantitzar el centre de la vila, van ordenar la Rambla Pere Pou i d'Isaac Peral. Els que van fer la Ronda Verda. Els que van implantar el transport públic urbà i van potenciar l'interurbà. Els del primer skateparc. Els que van obrir l'espai jove l'Escorxador i van posar en marxa el sistema de cogestió amb els joves. Els que van enterrar més de dos milions i mig d'euros per canalitzar els claveguerams d'Arquitecte Falguera i Diagonal cap a la Riera. Els de la nova comissaria de la Policia local.... I paro aquí només per no allargar-me i perquè serveixi només d'exemple. Però, tampoc oblidem que, aquests, són també els que hauran fet possible que en ben poc temps, aquest poble disposi d'una vegada d'una Biblioteca municipal com Déu mana! Sense la nostra intervenció, ja us asseguro jo que la biblioteca no seria una realitat hores d'ara irrevocable, com sí va passar amb la malaurada piscina municipal, que ja tindríem si no hagués estat per qüestions exclusivament polítiques absurdes que només han menat a deixar a la població sense un servei que clama al cel!!!
 
Junts per Palau ja decidirà el que consideri més oportú de cara a la unió d'esforços independentistes; i això em referiré, a títol estrictament personal en un futur post. Però, auguro un gran futur al projecte i a la seva cap visible.
 
En els propers mesos es tanca una grandíssima etapa. Però s'en obre una de nova amb persones i idees noves i fresques que, amb la seva convicció i capacitat de treball, seran invencibles!!!
 

Libre de virus. www.avast.com

divendres, 14 de desembre de 2018

FIRA DE SANTA LLÚCIA, O LA CRÒNICA D'UN FRACÀS ANUNCIAT

 
Hi ha coses que no només no s'entenen, sino que et fan pensar en quina és la intencionalitat que hi pot haver al darrere de determinades decisions. I és que, ja em direu quin sentit tenia fer, tant sí com no i per força, la tradicional Fira de Santa Llúcia o el nostre petit Mercat de Nadal de cada any, el cap de setmana del 8 i 9 de desembre.
 
Veient l'obsessió de l'Ajuntament, o millor dit, de la Regidora de Fires i Festes en fer-la durant aquells dos dies, en ple pont de la Puríssima i amb poca gent al poble, ni la mateixa Associació de Comerciants s'hi va voler pronunciar. Serà que, finalment s'han cregut allò de que som un Municipi Turístic i per això van pensar que gaudiríem de tots els visitants que, potser, van deixar d'anar a la neu per poder gaudir de la nostra estimadíssima fira.
 
Però, algú pot explicar, amb arguments plausibles el per què no s'ha volgut fer durant aquest cap de setmana del 15 i 16 de desembre? Quin sentit té fer-la no només tant aviat sino que a més coincideix amb el famós pont del desembre? Per quina raó la bona gent de les cabres i les Vaques, segons expliquen a Ràdio Palau, no s'han vist en cor d'organitzar els actes de recollida de fons per a la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, i són els Deixebles del dimoni de la Pedra Llarga qui s'han llençat a fer tot el que estigui en les seves mans perquè les bones aportacions del nostre poble a la Marató segueixin intactes? Per què no s'han atès les peticions de molts dels nostres comerciants en el sentit que la Fira de Nadal o de Santa Llúcia es fés el cap de setmana del 15 i el 16 i no en ple pont?
 
Tot plegat és una incògnita. Si escolteu les declaracions de la Regidora de l'àrea, manifesta que la Fira ha estat tot un èxit i que ha tingut més públic que mai. Si escolteu als comerciants i paradistes diversos, entre els que hi ha forces entitats i escoles del poble, la versió és ben bé la contrària.
 
Sembla que, malgrat els compromisos subscrits en el Pla d'Acció de Govern per a la present legislatura on el Govern es comprometia a coordinar i organitzar d'una forma directa les fires i mercats que es porten a terme al nostre poble, el que han fet en realitat és anar contractant a empreses externes la seva organització. això és el que fan, per exemple amb el Mercat Medieval, el dels antiquaris de cada segon diumenge de mes, la Fira del Formatge, que va començar essent internacional i que ara ja no se sap ben bé què s'hi pot trobar a banda de vi i formatge, la ja frustrada Fira de la terra, o la més que fracassada sobre el món de la cervesa o Oktober Fest! Vull dir que, potser amb decisions com aquestes de fer una Fira de Santa Llúcia tant desangelada, potser el que busquen és mirar de trobar l'excusa per justificar també una futura contractació externa a una empresa que els tregui del damunt la "càrrega" d'haver de treballar.
 
El que no és de rebut, és dir que el 15 i el 16 de desembre queden massa a tocar del Nadal. Mirin, la de sabadell mateix, acaba de començar avui. I no sé si hi ha massa gent que, hores d'ara, ja ho tingui tot comprat i preparat de cara al Nadal.
 
A més, fer coincidir la Fira de Santa Llúcia amb els actes per a la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, garantia també un èxit de recaptació i participació de la gent del poble i dels voltants a l'esdeveniment. Una cosa porta a l'altra. I, no et coincideix amb un pont que, es digui el que es digui, fa que molts veïns i veïnes siguin fora de la vila i ara es vegin obligats a haver d'anar a mercats de Nadal d'altres poblacions per acabar d'adquirir productes nadalencs o material pel pessebre.
 
Desitjo molta sort a la gent dels Deixebles del dimoni de la Pedra Llarga per haver-se atrevit a entomar un repte com és el d'organitzar a Palau i Plegamans durant tot el dia de diumenge els actes festius, lúdics, culturals, junt amb altres entitats molt implicades i amb "Quintu" final, per mantenir ben elevat el llistó de la recollida de fons per una causa com és l'investigació del cancer.
 
Animeu-vos a participar, que la causa s'ho mereix! Futurs Governs s'hauran de replantejar la Fira de Santa Llúcia i intentar que recuperi el dinamisme participatiu, cultural i social com el que havia tingut fins ara!
 

Libre de virus. www.avast.com

FIRA DE SANTA LLÚCIA, O LA CRÒNICA D'UN FRACÀS ANUNCIAT

Hi ha coses que no només no s'entenen, sino que et fan pensar en quina és la intencionalitat que hi pot haver al darrere de determinades decisions. I és que, ja em direu quin sentit tenia fer, tant sí com no i per força, la tradicional Fira de Santa Llúcia o el nostre petit Mercat de Nadal de cada any, el cap de setmana del 8 i 9 de desembre.
 
Veient l'obsessió de l'Ajuntament, o millor dit, de la Regidora de Fires i Festes en fer-la durant aquells dos dies, en ple pont de la Puríssima i amb poca gent al poble, ni la mateixa Associació de Comerciants s'hi va voler pronunciar. Serà que, finalment s'han cregut allò de que som un Municipi Turístic i per això van pensar que gaudiríem de tots els visitants que, potser, van deixar d'anar a la neu per poder gaudir de la nostra estimadíssima fira.
 
Però, algú pot explicar, amb arguments plausibles el per què no s'ha volgut fer durant aquest cap de setmana del 15 i 16 de desembre? Quin sentit té fer-la no només tant aviat sino que a més coincideix amb el famós pont del desembre? Per quina raó la bona gent de les cabres i les Vaques, segons expliquen a Ràdio Palau, no s'han vist en cor d'organitzar els actes de recollida de fons per a la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, i són els Deixebles del dimoni de la Pedra Llarga qui s'han llençat a fer tot el que estigui en les seves mans perquè les bones aportacions del nostre poble a la Marató segueixin intactes? Per què no s'han atès les peticions de molts dels nostres comerciants en el sentit que la Fira de Nadal o de Santa Llúcia es fés el cap de setmana del 15 i el 16 i no en ple pont?
 
Tot plegat és una incògnita. Si escolteu les declaracions de la Regidora de l'àrea, manifesta que la Fira ha estat tot un èxit i que ha tingut més públic que mai. Si escolteu als comerciants i paradistes diversos, entre els que hi ha forces entitats i escoles del poble, la versió és ben bé la contrària.
 
Sembla que, malgrat els compromisos subscrits en el Pla d'Acció de Govern per a la present legislatura on el Govern es comprometia a coordinar i organitzar d'una forma directa les fires i mercats que es porten a terme al nostre poble, el que han fet en realitat és anar contractant a empreses externes la seva organització. això és el que fan, per exemple amb el Mercat Medieval, el dels antiquaris de cada segon diumenge de mes, la Fira del Formatge, que va començar essent internacional i que ara ja no se sap ben bé què s'hi pot trobar a banda de vi i formatge, la ja frustrada Fira de la terra, o la més que fracassada sobre el món de la cervesa o Oktober Fest! Vull dir que, potser amb decisions com aquestes de fer una Fira de Santa Llúcia tant desangelada, potser el que busquen és mirar de trobar l'excusa per justificar també una futura contractació externa a una empresa que els tregui del damunt la "càrrega" d'haver de treballar.
 
El que no és de rebut, és dir que el 15 i el 16 de desembre queden massa a tocar del Nadal. Mirin, la de sabadell mateix, acaba de començar avui. I no sé si hi ha massa gent que, hores d'ara, ja ho tingui tot comprat i preparat de cara al Nadal.
 
A més, fer coincidir la Fira de Santa Llúcia amb els actes per a la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, garantia també un èxit de recaptació i participació de la gent del poble i dels voltants a l'esdeveniment. Una cosa porta a l'altra. I, no et coincideix amb un pont que, es digui el que es digui, fa que molts veïns i veïnes siguin fora de la vila i ara es vegin obligats a haver d'anar a mercats de Nadal d'altres poblacions per acabar d'adquirir productes nadalencs o material pel pessebre.
 
Desitjo molta sort a la gent dels Deixebles del dimoni de la Pedra Llarga per haver-se atrevit a entomar un repte com és el d'organitzar a Palau i Plegamans durant tot el dia de diumenge els actes festius, lúdics, culturals, junt amb altres entitats molt implicades i amb "Quintu" final, per mantenir ben elevat el llistó de la recollida de fons per una causa com és l'investigació del cancer.
 
Animeu-vos a participar, que la causa s'ho mereix! Futurs Governs s'hauran de replantejar la Fira de Santa Llúcia i intentar que recuperi el dinamisme participatiu, cultural i social com el que havia tingut fins ara!
 

Libre de virus. www.avast.com

dimecres, 12 de desembre de 2018

SOLIDARITAT AMB ELS PRESOS POLÍTICS EN VAGA DE FAM

Diumenge passat al vespre, un cop acordat entre tots els regidors/es que integrem els Grups municipals de PDECAT - DEMÒCRATES, ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, CUP i ICV, la necessitat de demanar la celebració d'un Ple extraordinari a l'Ajuntament per expressar el suport i solidaritat del consistori amb els presos polítics en vaga de fam, vam presentar telemàticament la sol·licitud en qüestió, acompanyada de la moció que voldríem aprovar.

 

Com que amb cinc regidors és suficient per poder demanar i fer que es convoqui un ple extraordinari i monogràfic d'aquestes característiques, i hem estat sis els que ho hem peticionat, ara l'alcaldessa disposa de quinze dies hàbils (fins el 2 de gener) per convocar el ple. Si no ho fés, quedaria vàlidament convocat al desè dia hàbil següent, és a dir el 16 de gener i a les dotze del migdia. Suposem que es convocarà de forma raonable en els propers dies donada la situació d'emergència denunciada pels presos polítics Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn.

 

A continuació transcric la literalitat del text presentat:

 

 

 

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PDECAT – DEMÒCRATES, ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS I LA CUP A DEBATRE EN EL PROPER PLE DE L'AJUNTAMENT A CONVOCAR DE FORMA EXTRAORDINÀRIA I URGENT

 

Els regidors/es Laura Navarro Ceballos, Jordi Plaza Nualart, Maria Àngels Marcuello Martínez, Jordi Pujol Lozano, Jordi Méndez Cordobés i Jaume Oliveras Malla, en la Nostra qualitat de membres de la Corporació municipal i en exercici dels nostres drets d'acord amb les estipulacions del vigent Reglament Orgànic Municipal, ROM, per mitjà del present escrit sol·licitem la celebración d'un Ple extraordinari monogràfic per tractar i aprovar si s'escau, la moció que tot seguit es transcriu:

 

Els presos polítics Jordi Turull i Jordi Sànchez, a la que també s'hi han afegit posteriorment en Josep Rull i Joaquim forn, han iniciat una vaga de fam per denunciar el bloqueig que el Tribunal Constitucional està imposant a l'accés al Tribunal Europeu dels Drets Humans.

 

La duresa que comporta aquesta acció demostra la fermesa de les seves conviccions així com de la resta de presos i exiliats i confirma el seu compromís amb la lluita pacífica. 

 

Aquesta acció excepcional i extraordinària torna a situar amb més força el focus sobre l'arbitrarietat de la justícia espanyola, que està instruint una causa política amb arguments falsos, atemptant contra drets fonamentals, com la presumpció d'innocència o el dret a un procés judicial amb garanties. 

 

Des dels Grups municipals del PDECAT – DEMÒCRATES, ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, INICIATIVA PER CATALUNYA i la CUP, reiterem la nostra solidaritat amb aquesta vaga de fam que denuncia les traves que el Tribunal Constitucional està posant per endarrerir l'accés al TEDH. Tal com han expressat els vaguistes, aquesta acció pacífica no es fa contra ningú, sinó a favor de remoure consciències i voluntats: no es busca cap tracte de favor, ni tan sols una resolució positiva dels recursos; sinó demanar que es respectin els seus drets.

 

D'acord amb tot això exposat, demanem que el Ple de l'Ajuntament, a convocar de forma extraordinària i urgent, aprovi els següents acords:

 

PRIMER.-  Donar ple suport a la decisió dels presos polítics Jordi Sànchez, Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull, d'iniciar una vaga de fam en denúncia a l'actuació del Tribunal Constitucional, que amb la seva manera de procedir davant dels recursos d'empara presentats pels presos polítics evita l'accés de les seves peticions als Tribunals Europeus i Internacionals.

 

SEGON.-  Exigir al Tribunal Constitucional que resolgui els recursos d'empara presentats pels presos polítics.

 

TERCER.- Notificar aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats, al Senat, al Parlament Europeu, a Amnistia Internacional i a l'Oficina de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans (ACNUDH). I donar trasllat també d'aquesta moció al Tribunal Constitucional.

 

 

Palau-solità i Plegamans, 7 de desembre de 2018.

 

 

 

 

 

 

Laura Navarro Ceballos                                                                                                                                     Jordi Pujol Lozano

 

 

 

 

 

 

 

Jaume Oliveras Malla                                                                                                                                          Maria Àngels Marcuello Martínez

Portaveu del Grup municipal del PDECAT – DEMÒCRATES                                                      Portaveu del Grup municipal d'ICV

 

 

 

 

 

 

 

Jordi Plaza Nualart                                                                                                                                                Jordi Méndez Cordobés

Portaveu del Grup municipal d'ERC                                                                                                          Portaveu del Grup municipal de la CUP


Libre de virus. www.avast.com