dilluns, 29 de febrer de 2016

LES MOCIONS I LES RESPOSTES DEL GOVERN EN EL PLE DE FEBRER 2016

Com us deia a l'apunt de divendres, sis van ser les mocionns debatudes al ple. La primera la que va presentar la CUP per a l'adhesió del nostre consistori al Manifest en defensa de l'escola pública als municipis del Vallès Occidental. Cal diferenciar molt bé entre el que es diu en la part expositiva o Atesos de la moció, i el que es demana als acords. I en aquest cas, hi vam votar a favor ja que vam expressar la nostra més absoluta conformitat amb els acords proposats. Si ens fixéssim en els Atesos, plens de retrets a la Generalitat, a les Retallades, a la forma d'exposar la situació actual, etc, potser no hauriem optat per aquest posicionament. De vegades, (i no parlo d'aquesta moció) penso que amb uns determinats Atesos, es pretén algun tipus de destrucció o atac polític. I no es pensa que, el que realment importa i transcendeix en qualsevol moció, és el que es demana als acords. em van venir al cap les paraules del Vicepresident Junqueras uns dies abans a la Ràdio manifestant que, molt probablement els pressupostos d'enguany, si n'hi ha, no seran massa millors que els de l'any passat. Esperem que amb l'esforç de tots ens en sortim, i no ens anem posant pals a les rodes entre nosaltres mateixos, quan sabem perfectament quina n'és la causa de determinades situacions sobrevingudes de contenció econòmica.
 
A continuació va venir la que haviem presentat nosaltres relativa a l'Adhesió institucional de l'Ajuntament a la Declaració Universal sobre els Arxius. Plena unanimitat entre els grups polítics.
 
Després va venir la moció presentada per l'equip de Govern en relació al suport als acords de París sobre el Canvi Climàtic i la necessitat que s'elabori un pla estratègic a nivell local per al seu compliment i seguiment. També fou aprovada pel consens de totes les formacions.
 
ICV en presentava tres. La primera es referia a la necessitat d'aprovar un Codi ètic entre tots els regidor/es del consistori i la creació d'una comissió sobre transparència. El Govern s'hi va abstenir. I és que, quan la setmana passada vam presentar el Pla de Govern 2015-2019, també voliem presentar el Codi ètic que ja teniem redactat i signat. Però, a la vista del que diu l'actual legislació sobre la necessitat que entre totes les forces polítiques s'aprovi un Codi ètic per consens, vam preferir deixar-ho per a fer-ne un de conjunt. ara el que farem és posar el nostre damunt la taula, juntament amb el que s'ens proposava per la regidora Marcuello, si bé aquell, essent un copiar i enganxar del que va aprovar el Consell Comarcal a principis de mes, caldrà adaptar-lo al nostre poble en molts aspectes. En quant a la Comisió de la Transparència, haviem proposat d'aprofitar un òrgan ja existent com és el Consell municipal de Comunicació, per modificar els seus estatuts i que també fos de Transparència; però ICV s'hi va negar en rodó, i no volem pas impedir que això tiri endavant tal i com imposa la llei. Però, amb el consell ja existent, disposem d'una eina vàlida i ben regulada, que es reuneix trimestralment, al que només hi hauria calgut incorporar a algun tècnic municipal. Però, es veu que hi ha qui prefereix fer veure que vol governar des de l'oposició i anar creant comissions, a veure si així, algun dia, el govern governarà a base de comissions d'una cosa i l'altra. En fi, que al mes de març caldrà aprovar el Codi Ètic, i en tres mesos començaran les reunions d'aquesta comissió.
 
La segona es referia a la Descriminalització del Dret de Vaga i per la Derogació de l'article 315.3 del Codi Penal. Ens vam abstenir per considerar que, potser sí que les coaccions encaminades a portar algú a la vaga en contra de la seva voluntat, ja estan penalitzades en d'altres tipus delictius, com les Coaccions o els Desordres Públics entre d'altres. Però, que si a l'any 1995 el superministre Belloc va aprovar aquest Codi Penal anomenat de la Democràcia, va ser també, per dedicar tot un capítol per castigar els delictes contra els drets dels treballadors, i que el 315.3 n'és l'excepció.
 
Finalment, la darrera de les mocions al ple, també presentada per ICV, era perquè es portés a terme una prova pilot d'assessorament en estalvi energètic en determinades vivendes del municipi. Fou desestimada perquè, aquest assessorament ja l'estem portant a terme des de l'àrea de Serveis Socials, i perquè estem pendents que la Diputació de Barcelona ens presti determinats serveis en aquest sentit, com són: Una diagnosi de la vulnerabilitat social en els habitatges del nostre poble, i una Auditoria i Intervenció de les vivendes de Palau-solità i Plegamans en situació o risc de pobresa energètica.
 
quan l'altre dia us deia en el títol de l'anterior apunt, que aquest és un govern que governa, era perquè, després d'observar les preguntes que s'ens van formular al final del ple, no podia arribar a cap altra conclusió que aquesta. S'ens preguntava de forma reiterada sobre el cost de la xerrada d'en Xavier Sala i Martín: Zero euros. Es veu que no s'ho creue. O quant havien costat els pens que es van repartir als assistents que contenien informació sobre els serveis que es presten al Palau Avança... Per cert, pens que sempre s'en van repartint entre els usuaris del servei i que ara s'en van adquirir de nous. També que, quant ha costat la impressió i edició del Pla de Govern: També zero. S'ha elaborat i imprimit al propi Ajuntament i no es repartirà per les cases. Tothom el pot consultar a la web municipal. O, preguntes sobre què vol dir que demanarem la revisió del Cadastre! Diu la sra. Marcuello que no ho entén. crec que els qui esteu llegint això, sí que ho enteneu oi?
 
En Jordi Méndez de la CUP, veient les nostres publicacions, va preguntar-nos per la biblioteca. En Jordi Pujol, com a Regidor de Cultura li va deixar ben clar: Hem engegat la maquinària. Ja ens hem reunit amb els càrrecs i tècnics de la Diputació. Ens hem posat en marxa. Entre tots hem triat el terreny que complís amb els requisits marcats, essent els que ocupen actualment els amics del club de Petanca. que ningú pateixi: s'ha parlat també amb ells i ja s'ha acordat la seva futura ubicació prop de la nau de les brigades. Diputació ens posa tècnics i ja ha començat a efectuar les visites. Iniciarem de forma imminent la redacció del projecte. Serà un edifici emblemàtic, amb possible entrada des del carrer de sota i des de la mateixa Avinguda Catalunya, on ja hi ha parada del bus. Seguim treballant pel finançament de l'equipament: amb la pròpia Diputació a través de les Meses de Concertació i del Catàleg de Serveis, però també parlem amb la Generalitat i estem en fase d'anàlisi dels Fons Feder europeus!
 

Este correo electrónico se ha enviado desde un equipo libre de virus y protegido por Avast.
www.avast.com

divendres, 26 de febrer de 2016

PLE FEBRER 2016: UN GOVERN QUE GOVERNA

Malgrat que des d'ahir em trobo immers en un profund procés gripal, he d'aprofitar algun dels "intervals lúcids" per poder fer l'habitual crònica del ple de cada mes, que algú ja m'ha reclamat.
 
El cas és que, malgrat ser un plenari amb vint-i-un punts a l'ordre del dia, i sense aprovació de l'acta del darrer ple per raons logístiques, vam demostrar saber trobar un bon nivell d'entesa en la distribució de les intervencions de cada grup, que, com sempre dic, es deu principalment a la creació l'any 2008 de la Junta de Portaveus.
 
En el ple d'ahir, el primer punt, dividit en diversos subapartats, el que es feia era donar compte de la renúncia del Regidor Heras de Ganemos Palau, tant a les seves competències delegades, com a la seva pertinença a diferents òrgans tant de govern com de caracter supramunicipal. És per això, que també es va donar compte de com queden repartides les àrees que ell havia gestionat fins al mes passat, quan va renunciar al seu càrrec davant del propi plenari.
 
En aquest sentit, cal dir que el Regidor Marc Sanabria és qui assumeix les àrees de Participació i Transparència, i jo mateix assumeixo les de Cooperació i Solidaritat. També es va nomenar a la Regidora Fernández com a Quarta Tinent D'alcalde, que fins un mes enrere també ocupava el regidor Heras.
 
A nivell supramunicipal, s'em va elegir a mi com a representant de l'Ajuntament davant el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Regidora Sanz com a representant davant el Consorci de Residus del vallès Occidental, i la Regidora Fernàndez com representant davant la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat.
 
Seguidament, va ser aprovat l'abonament del 1% que restava pendent de la paga extra de desembre de 2012 al personal municipal. També en l'àmbit econòmic, es va fer, com cada trimestre, la rendició de comptes respecte del compliment de la legislació actual sobre el pagament per part de l'Ajuntament dins de termini de les factures a proveïdors que, com ve essent habitual, també es compleix amb escreix que els pagaments d'aquest consistori estiguin molt per sota del límit dels trenta dies establerts.
 
En un altre ordre de coses, i perquè així ho determina la llei, es demana autorització al Ministerio espanyol de torn per convocar dues places de policia de les sis que hi ha actualment vacants. Però, és cert que, en els darrers temps, un per jubilació i l'altre per haver guanyat una plaça en un altre municipi, són dos agents que es troben molt a faltar en el dia a dia de la Policia Local.
 
Es va aprovar també, perquè així ho determina la ditjosa LRSAL, la modificació dels estatuts del Consorci del Parc d'interès natural de Gallecs, així com els del Consorci de Normalització lingüística.
 
Pel que fa a les àrees de les que jo n'ostento delegació, va ser aprovada la constitució definitiva del nou Consell municipal de Serveis socials. Al novembre es va aprovar el Reglament, s'ha publicat i posat a exposició pública sense que ningú hi hagi formulat al·legacions, i ara toca aprovar la seva constitució. el proper mes s'hauran de fer els nomenaments dels diferents representants d'entitats, formacions polítiques, etc, i ja es podrà posar en marxa definitivament, el que esperem que sigui un veritable instrument de participació, consulta i assessorament en una matèria tant i tant sensible i necessària com és la que es refereix als serveis socials en general.
 
També es va aprovar per unanimitat l'adhessió al nou reglament del SAD, Servei d'Ajuda a Domicili, que ens presta el consell Comarcal. Les famílies o persones amb situació de dependència, disposen de personal que presta una empresa contractada pel Consell Comarcal, prèvia licitació, per ajudar en tasques de la llar, en la higiene personal, en l'acompanyament, etc. Tot d'acord amb l'estudi i anàlisi que les nostres tècniques o treballadores socials fan de cada cas en particular. Cal tenir en compte també, que el propi Ajuntament assumeix la despesa necessària que comporta aquest personal d'ajuda, en cas que siguin necessàries més hores de dedicació que les legalment establertes.
 
Finalment, pel que fa a l'àrea de Comerç, es va aprovar la proposta de modificació dels estatuts del Consell Assessor del Comerç i del Consum. Des de l'equip de govern vam considerar que un consell, tal i com era fins ara, creat pel Regidor Zambrana l'any 2008, era poc participatiu i poc consultiu, donat que només hi havia representants polítics i els presidents de l'associació de comerciants i la Illa Comercial Palau. Vam pensar que la incorporació d'una de les tècniques de l'àrea de Comerç de l'Ajuntament, un representant de la Cambra de Comerç de Sabadell i un de PIMEC Comerç Vallès Occidental, faria que el consell en qüestió adquirís el seu veritable sentit d'assessor, com el seu nom indica.
 
Van ser sis les mocions presentades al ple. Però, aquestes, ja les comentaré en el proper apunt!

Este correo electrónico se ha enviado desde un equipo libre de virus y protegido por Avast.
www.avast.com

dijous, 25 de febrer de 2016

EN MARXA EL SEGON PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE DROGUES I RISCOS ASSOCIATS

L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ja té actiu el segon Programa de prevenció de drogues i riscos associats després de la seva aprovació a finals de l'any passat. "Aquest programa és una eina dinàmica que deriva del treball realitzat de forma coordinada entre les àrees d'Educació, Salut Pública, Joventut, Policia Local i Serveis Socials de l'Ajuntament", explica Jaume Oliveras, regidor de Serveis Socials.

 

El segon programa deriva de l'anàlisi de tota la feina que s'ha fet des de 2011, moment en què va néixer el primer programa de prevenció de drogues i riscos associats. Oliveras afirma que en aquest temps s'ha detectat que "la situació de consum de drogues a Palau és la mateixa que a la resta de Catalunya. L'alcohol, el tabac, el cannabis i els hipnosedants, són les drogues més consumides".

 

En aquest sentit, el segon programa detalla diferents accions a realitzar fins a l'any 2018, moltes d'elles ja se'n fan des de les diferents àrees municipals implicades, i d'altres s'han de començar. Un dels objectius de les accions proposades és acabar amb el consum d'alcohol en grans aglomeracions de joves quan hi ha celebracions importants al municipi.

 

El programa estableix accions que s'han fet i s'han de fer per diferents franges d'edat, des de la infància fins a la gent gran, passant per l'adolescència i l'edat adulta. També en determina millores que s'han de fer, com per exemple en les tutories individualitzades a l'Institut Ramon Casas i Carbó o la regulació de les actuacions davant la detecció del consum a la Marinada, que s'haurà de fer entre aquest 2016 i el 2017, així com la necessitat de crear espais de comunicació entre professorat i família o més oferta d'oci alternatiu. Aquestes accions, però, formen part d'un pla d'actuacions que s'ha de fer de forma anual i revisar al final d'aquests períodes. Mentrestant, també es vol treballar conjuntament amb d'altres municipis. "En aquest sentit, la Diputació de Barcelona ja ha proposat fer trobades perquè compartim diferents experiències municipals", explica el regidor.

 

Aquest segon programa de prevenció de drogues i riscos associats és fruit d'una feina que es remunta a l'any 2002 i que va culminar l'abril de 2011 amb l'aprovació del primer programa, fet en aquell moment per una empresa externa.

 


Este correo electrónico se ha enviado desde un equipo libre de virus y protegido por Avast.
www.avast.com

dimecres, 24 de febrer de 2016

ELS VOLUNTARIS DEMÒCRATES PALAUENCS I PLEGAMANINS, PRESENTS AL TERRITORI!

ELS VOLUNTARIS DEMÒCRATES DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS, PRESENTS I ACTIUS A LA COMARCA I AL CONSELL NACIONAL DEL PARTIT!

 

Un cop constituït el Comitè Demòcrata Local el passat dia 1 de desembre de 2015, elegits els seus Portaveus locals, en Daniel Ruiz i Jordi serravinyals, i havent-se configurat, tanmateix, el Comitè Demòcrata Comarcal del Vallès Occidental, en el que en són membres els esmentats Portaveus així com el Cap de Llista dels regidors Demòcrates i Convergents, 2º Tinent d'Alcalde a l'Ajuntament i únic Conseller Comarcal del partit al Consell Comarcal del Vallès Occidental, Jaume Oliveras, ja s'han posat en marxa tots els òrgans del nou partit amb presència dels nostres voluntaris Demòcrates.

 

D'aquesta manera, el passat dia 8 de febrer, va tenir lloc al nostre poble la reunió del Comitè Demòcrata Comarcal del Vallès Occidental, que va culminar amb un sopar de germanor amb tots els voluntaris Demòcrates representants de les diferents poblacions de la comarca.

 

Finalment, el passat dissabte dia 20 de febrer, va tenir lloc a Sant Cugat del Vallès, el primer Consell Nacional ordinari del partit, on va ser elegida la mesa d'aquest òrgan que regeix els destins i funcionament del partit entre congresos, havent resultat escollit el sr. Joan Rigol, actual President del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, com a President del Consell Nacional. I també en el Consell Nacional de Demòcrates hi ha presència de voluntaris palauencs i plegamanins, doncs en són Consellers Nacionals, la Lídia Caparrós, en Jaume Oliveras i en Jordi Serravinyals. El jove voluntari Daniel Serrano, també n'és membre en tant que Portaveu del comitè Demòcrata Nacional dels joves de la formació.

 

Un cop posades les bases daquest nou partit per a un nou país, ens posem en marxa per tal de treballar pels nostres pobles, per la Nostra comarca i per la futura Catalunya independent, tot dins d'un marc de diàleg i consens, amb la màxima transversalitat i fugint dels tradicionals postulats entre dretes i esquerres, vetllant pel Bé Comú i la Justícia Social.

 


Este correo electrónico se ha enviado desde un equipo libre de virus y protegido por Avast.
www.avast.com

dilluns, 22 de febrer de 2016

PLA DE GOVERN 2015-2019

L'equip de govern presenta el Pla d'Acció de Govern 2015-2019

 

El document recull un total de 96 accions a executar fins a finals del mandat

 

L'equip de govern de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha presentat en roda de premsa el Pla d'Acció de Govern 2015-2019, on es detallen un total de 96 accions a realitzar al llarg del mandat actual. "Aquest document és el resultat d'un treball transversal que hem fet els tres partits que formem el govern i que dóna resposta a l'Acord de Governabilitat, Investidura i Estabilitat Política que vam signar a l'inici del mandat", ha explicat l'alcaldessa, Teresa Padrós.

 

En aquest sentit, Jaume Oliveras, portaveu de CiU, ha detallat que "l'Acord de Governabilitat, Investidura i Estabilitat Política resta obert a les formacions polítiques que s'hi vulguin adherir, si es respecten els pactes que incorpora".  A més, ha explicat que el Pla d'Acció de Govern està basat en sis fonaments:

 

  1. Lleialtat en l'acció de govern i estabilitat institucional de l'Ajuntament.
  2. Llibertat de vot en temes supramunicipals.
  3. Cercar i assolir, sempre que sigui possible, el màxim consens de totes les forces polítiques amb representació a l'Ajuntament per temes d'interès municipal que estiguin orientats a obtenir un major benefici per a la nostra vila.
  4. Prioritzar el treball transversal entre les diferents regidories o àrees municipals, respectant el criteri de qui ostenti la responsabilitat de cadascuna de les àrees sobre les que cal prendre decisions.
  5. Compromís de no incrementar el deute municipal i en cap cas incrementar sous ni despeses en càrrecs polítics.
  6. Gestionar sota el compliment de les normes de l'administració, tenint en compte les aportacions dels equips tècnics de cada àrea.

 

Jaume Oliveras ha afirmat que "el document es volia presentar abans, però s'ha endarrerit pels diferents processos electorals que hem tingut i per altres circumstàncies. Però el Pla s'ha treballat entre els tres partits que formem part de l'equip de govern".

 

Per la seva banda, Carmen Cabeza, portaveu del PSC, ha explicat que "les accions que es detallen al Pla s'han agrupat per diferents necessitats que volem cobrir de forma transversal, per això no es presenten estructurades en regidories". A més, ha puntualitzat que "no es tracta d'un programa electoral, sinó que són accions concretes de les que la ciutadania podrà fer seguiment del seu grau de compliment a la pàgina web municipal".

 

A més del Pla d'Acció de Govern, Cabeza explica que s'ha preparat un Codi Ètic, però que no s'ha presentat de forma conjunta "perquè els serveis administratius de l'Ajuntament ens han indicat que s'ha d'adaptar a la nova Llei de Transparència. La nostra voluntat és consensuar aquest codi ètic amb la resta de formacions polítiques".

 

Seguiment i avaluació

El regidor de Comunicació, Marc Sanabria, ha explicat que la ciutadania podrà fer un seguiment de l'estat d'execució de cada acció "mitjançant un sistema de colors. El vermell indicarà que l'acció no s'ha iniciat, el taronja que està en execució i el verd que ja està finalitzada". Aquest seguiment es podrà fer a la pàgina web municipal, www.palauplegamans.cat , dins l'apartat Ajuntament>Govern>Pla d'Acció de Govern. "A més, estem treballant amb els serveis informàtics del Consistori en crear un sistema per tal que la ciutadania pugui valorar també les diferents accions", ha manifestat.

 

 

Treball conjunt dels grups de l'equip de govern

 

Els portaveus municipals han destacat que el Pla d'Acció de Govern s'ha presentat ara, però que al mes de novembre ja estava finalitzat. En aquest sentit, Teresa Padrós ha indicat que "no paralitzarem l'acció de govern per problemes interns d'un partit polític", en clara referència a la situació dels regidors de Ganemos Palau.

 

Jaume Oliveras ha puntualitzat que "l'acord de govern és entre tres formacions polítiques, i ara s'ha concretat amb aquest Pla, que també va treballar el regidor José Luis Heras". Seguint amb l'explicació, Carmen Cabeza ha manifestat que "no hi ha cap expedient resolutiu per part de la Coordinadora Estatal de Ganemos, òrgan superior a  Ganemos Palau amb l'expulsió de cap regidor, per tant, la regidora Luisa Fernández continua formant part del grup polític amb el que es va presentar a les eleccions". En aquest sentit, Cabeza ha afirmat que "una persona no pot renunciar en nom d'una altra  ni a la delegació de competències de govern ni a l'acta de regidor perquè és personal", fent referència a les declaracions de José Luis Heras dient que el seu grup havia renunciat a formar part del govern municipal. Per cloure aquest tema, Cabeza va sentenciar: "no tenim res sobre el què pronunciar-nos com a equip de govern, perquè administrativament no s'han resolt totes les passes ni existeix un expedient sancionador ni d'expulsió presentat per part de l'òrgan competent, tal i com el mateix òrgan ens ha informat".

 


Este correo electrónico se ha enviado desde un equipo libre de virus y protegido por Avast.
www.avast.com

dimecres, 17 de febrer de 2016

INCONGRUÈNCIES

Sento molt a parlar darrerament, tot sigui dit, en cercles força reduïts, de la crisi interna a la formació política Ganemos Palau i la seva possible afectació al funcionament del Govern municipal. Algun representant de formacions a l'oposició, m'ha preguntat més d'un cop com està el tema de Ganemos, si es retiren del govern, si només és un el que marxa i l'altre es queda, si què farem si marxen tots dos, ja que la suma de PSC i CiU no arriba als nou regidors/es necessaris per a la majoria absoluta, etc.
 
I, és clar, arribats a aquest punt, crec que val la pena fer algunes consideracions, sempre expressant el meu més absolut respecte per a tots els grups polítics i sobretot per a les persones. De problemes, crisis o el que sigui en política, tothom n'ha tingut, en té o en tindrà en algun moment. Allà on hi hagi un col·lectiu de tres persones o més, en molts casos acaba comportant l'existència de discrepàncies que, segons com s'interpretin, ens portaran a concloure que s'està produïnt una crisi. I si això ho traslladem al terreny polític, no cal que us digui com es pot arribar a exagerar qualsevol situació d'aquesta mena.
 
En primer lloc, cal que tinguem molt clar que el dia 12 de juny de 2015 dues formacions polítiques del poble (PSC i CiU que van ser les més votades a les eleccions municipals del dia 24 de maig) van subscriure un pacte o acord d'investidura i governabilitat per als quatre anys del present mandat. Així, un cop signat i presentat al poble, ambdues formacions van manifestar públicament que totes aquelles formacions que expressessin la seva conformitat amb els trenta-tres punts d'aquell acord i es volguessin sumar al Govern, serien molt benvinguts a treballar de forma conjunta per Palau-solità i Plegamans. Tant és així que, en data 19 de juny els dos regidors de Ganemos Palau van manifestar la seva plena adhesió al pacte subscrit entre PSC i CiU, i sense tocar ni un punt, ni una coma ni una lletra d'aquell acord, es van sumar a l'equip de Govern municipal.
 
Cal dir, que en les converses mantingudes amb el cap de llista de Ganemos, José Luís Heras, fins aleshores mantenia públicament l'afirmació que la seva era una formació equiparable a una Agrupació d'electors o grup d'independents, sense cap mena de vinculació a cap partit i amb total independència en el seu funcionament a través del que ell anomena un "Consejo Ciudadano". I és així que ambdós regidors, José Luís Heras i Luísa Fernández, van ostentar per delegació d'alcaldia les àrees de Participació, Transparència, Cooperació i Solidaritat ell, i Medi Natural i Gestió Ambiental i de Residus ella.
 
Com hom pot imaginar, entre ocupar la Regidoria i passar el mes d'agost, un cop familiaritzats amb cadascuna de les àrees, va ser pel setembre quan el ritme de treball es consolida i engega definitivament.
 
Però, sorprenentment, a finals de novembre el regidor Heras informa a la resta de l'equip de govern que la regidora Fernández havia de deixar el seu càrrec com a regidora, doncs, el Consejo Ciudadano havia considerat que la tasca que aquesta portava a terme no cumplia amb les espectatives creades. I, com no podia ser d'una altra manera, la sorpresa fou total i absoluta, però sempre expressant el nostre respecte per les decisions i situacions per les que atravessen els altres. El cas però, és que, ni jurídicament ni en les formes emprades es podia fer fora a l'esmentada regidora per allò que l'acta de regidor, ens agradi o no, és personal i intransferible. Les pressions perquè fos el govern qui fés fora a l'esmentada regidora no es podien atendre. El Sr. Heras va plantejar la possibilitat de deixar, ambdós regidors del seu grup i de forma temporal el govern fins que el seu partit a nivell estatal no hagués resolt definitivament aquesta qüestió. Però, arribats al darrer ple de gener, tenim constància de l'expedient obert a nivell de Ganemos estatal sobre la crisi de Palau, i és per això que optem per esperar la seva definitiva resolució. I, és aquí quan el regidor Heras decideix causar baixa en el govern, i restem ara pendents del tancament d'aquest expedient a fi de conèixer si Ganemos decideix expulsar a algun d'ambdós regidors o a tots dos, per així actuar en conseqüència donat que l'acord de sumar-se al Govern és de la formació Ganemos.
 
Amb tot, cal dir que si inicialment Ganemos semblava un grup d'electors independents no sotmesos a cap formació d'àmbit superior, ara s'ens evidència que sí pertanyen a una formació estatal. Però, per si amb això no n'hi hagués prou, resulta que, havent negat de forma constant i sistemàtica, que tampoc tenien res a veure ni pertanyien a Podemos, Podem, resulta que en el darrer ple el regidor Heras, a banda d'anunciar que ell personalment marxava del Govern, s'expressava, i així consta en l'acta del ple, com a Podemos.
 
Per tant, totes i tantes incongruències com es vulguin, que, en tot cas, no han afectat el funcionament del Govern, al menys pel que es refereix a les àrees dels signants inicials del pacte de Govern, PSC i CiU, ni tampoc a la regidora Fernández qui, al menys jo, considero que està treballant d'una manera prou òptima i satisfactòria.
 
Som els primers interessats en que es resolgui d'una vegada, en la direcció que sigui, però que es resolgui, la problemàtica de Ganemos. Però, són ells i els seus superiors qui ho han de fer. Als altres que no ens hi fiquin, que de feina en tenim molta i considero que l'estem fent molt bé.
 
Avui presentarem als mitjans el Pla de Govern per a tot el mandat, que no fa altra cosa que desenvolupar els trenta-tres punts subscrits el 12 de juny passat, i en el que també hi han treballat els dos regidors de Ganemos. Si no s'ha presentat abans ha estat pel respecte que hem tingut per la problemàtica descrita. Però, com que el que volem és treballar amb el full de ruta que ens hem marcat, nosaltres anem passant a l'espera que qui sigui resolgui els seus problemes!

Este correo electrónico se ha enviado desde un equipo libre de virus y protegido por Avast.
www.avast.com

dilluns, 15 de febrer de 2016

MURIEL, SEMPRE ET RECORDAREM, I SEREM DIGNES DE LA TEVA MEMÒRIA!

En tant que Portaveu del Grup municipal dels regidors de Convergència i
Demòcrates a l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, així com a cap
visible d'ambdós partits al nostre poble, em vull sumar a les moltes mostres
de condol per la mort de la
> tant admirada i estimada Muriel Casals. Com que penso que ja s'ha dit tot
> hores d'ara, sobre una persona que aglutina, en ella sola, el nostre
> sentiment en un moment com l'actual, només podem dir que treballarem
> encara
> amb més força per la consecució de la Independència de Catalunya.
>
> Considero que la millor manera d'homenatjar-la és reproduïnt la carta que
> l'hi ha adreçat l'actual president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixar,
> entitat
> que ella tant bé va presidir, portant-la a liderar la força popular
> independentista, juntament amb l'ANC: Diu així:
>
> Estimada Muriel,
>
> "Estimem-nos", ens deia sempre la Muriel, "estimem-nos que això és tan
> bonic". I aquest ha sigut sempre un lema net de la nostra entitat durant
> aquests anys. Mai tan poques paraules han tingut tanta força. Això és el
> que, en bona mesura, hem fet des d'Òmnium i, si m'ho permeteu, des
> d'amplis
> espais de l'independentisme i el conjunt del sobiranisme. Hi ha alguna
> cosa
> en nosaltres d'aquest entorn familiar, de gent que s'estima i que vol el
> millor per als altres, sense gaires més floritures. És una família que
> està
> en pau amb ella mateixa. Hem après a conviure i a compartir tendresa i
> sensibilitat, en la gran diversitat. És així com ens respectem els uns als
> altres. Amb molts matisos, sí, amb tots els matisos per estimar-nos. La
> Muriel ha estat sempre una dona forta, valenta, de pensament lliure,
> vehement fins i tot quan calia, una dona que ens ha ensenyat a fer servir
> les paraules per explicar-nos més bé.
>
> Aquesta dona ens ha ensenyat a ser tan suaus amb les paraules, a exposar
> amb
> tanta delicadesa les idees, que per tots nosaltres ha estat una veritable
> mestra. No ha estat mai una dona de pensament únic. Crítica i ferma
> defensora de les seves posicions, no defugia mai la discussió i intentava
> sempre trobar el punt de trobada. De la Muriel hem après a esforçar-nos,
> perquè "res no ens serà regalat". La seva exigència és encara avui un
> motor.
> Només amb aquesta empenta ens ho podem exigir tot; ho podem guanyar tot.
> "Òmnium és màgic", li hem sentit dir tantes vegades. "La gent se'ns acosta
> i
> ens interpel·la, ens comparteix els seus neguits i els hem d'escoltar".
> Era
> la seva obsessió: escoltar. I per això mai tenia pressa.
>
> La recordem conversant tranquil·lament amb la gent de la casa: compartint
> impressions, informant-se sobre temes ben diversos, sempre disposada a
> aprendre. Una presidenta amb els seus rituals: una gran lectora de diaris;
> la vèiem sovint tornar cap al despatx amb tota la premsa del dia sota el
> braç. Una persona infatigable, capaç d'anar en un sol dia de les Terres de
> l'Ebre a l'Empordà per estar a prop de la gent d'Òmnium al territori. I
> quan
> ho feia, intentava dedicar-hi tant de temps com podia. Sopars i conversa
> distesa i, si calia, "colònies" fins l'endemà. Intel·ligent, astuta,
> múrria
> i amb molt sentit de l'humor. Combinava un cos fràgil amb una fortalesa
> d'esperit enorme.
>
> Penso en alguns dels seus discursos més importants: el 10J, els 50 anys
> d'Òmnium, la Declaració de Santa Coloma o el Concert per la Llibertat. I
> tot
> el que vindria després amb les campanyes que hem fet els últims anys. Per
> ella sovint era un "petit calvari" sortir a escena, però sempre se sabia
> sobreposar; sabia que parlava en nom de la gran família d'Òmnium, que ens
> tenia sempre al darrera i notava el nostre escalf. La seva serenitat en
> molts moments complicats ha estat una referència per a tots. Per això hem
> volgut seguir el seu exemple. Per això hem après a persistir.
>
> A trobar la síntesi dels missatges, a vèncer la por amb l'esperança, a no
> confondre mai la sinceritat amb la imposició de les nostres idees. I hem
> après també a estimar una mica més la cultura i a cuidar els mots i a ser
> lliures i a voler per a tothom la mateixa llibertat, "a ser cada dia una
> mica millors". Anem a per totes Muriel, ho saps, però també saps que et
> trobarem molt a faltar.
>


---
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus

dijous, 11 de febrer de 2016

MÉS DRETS I MENYS ESTIGMATITZACIÓ

Targeta Moneder, un nou programa d'ajut social de l'Ajuntament per adquirir aliments frescos

 

L'Ajuntament ha posat en marxa un nou programa d'ajut social per a famílies i persones usuàries dels serveis socials municipals, la Targeta Moneder. "L'objectiu d'aquest programa és garantir l'accés als aliments frescos a persones que es troben en situació de vulnerabilitat social per tal de garantir una alimentació de qualitat, equilibrada i saludable", explica Jaume Oliveras, regidor de Serveis Socials de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

 

De fet, el Consistori ha iniciat el programa atorgant targetes a cinc famílies de la Vila, que a partir d'ara poden adquirir aliments frescos en establiments relacionats amb l'alimentació i de proximitat, evitant així l'estigmatització social de la seva situació de vulnerabilitat. "És una targeta de dèbit amb un valor monetari definit per Serveis Socials tenint en compte el nombre de membres de cada unitat familiar – manifesta Oliveras-. D'aquesta forma, la persona pot anar a comprar a l'establiment sense que cap altre veí pugui identificar-la com a usuària dels nostres serveis d'ajut". Afegeix que aquest programa "es converteix en una nova modalitat de pagament dels ajuts d'alimentació d'una forma més racional i eficient".

 

El Programa Targeta Moneder es posa en marxa arrel un conveni subscrit entre l'Ajuntament, la Diputació de Barcelona i CaixaBanc. Per tal de ser beneficiari d'aquest nou ajut, s'han de complir una sèrie de requisits que són valorats pel personal tècnic de Serveis Socials, entre ells, el que destaca que la seva situació d'urgència fa que la persona sigui usuària del programa d'aliments.

 

Però el programa Targeta Moneder també estableix condicions d'ús, com que els productes d'alimentació han de ser carn, peix, fruita, verdura, ous i làctics i que els comerços han de ser, preferiblement, del municipi. La utilització de la Targeta Moneder implica un seguiment de la despesa realitzada per part de Serveis Socials i que només pot ser utilitzada per la persona a qui s'adjudica.

 

Oliveras afirma que "el que volem des de l'equip de govern és garantir els drets bàsics i humans a partir de la posada en marxa de polítiques de foment de l'autonomia, la promoció i la corresponsabilitat de les persones, i sense deixar mai de banda a les persones que més ens necessiten en moments complicats".

 

 


Este correo electrónico se ha enviado desde un equipo libre de virus y protegido por Avast.
www.avast.com

dimecres, 10 de febrer de 2016

A BASE DE GARROTADES!

Ara que tenim clar que a Catalunya hi ha un 48% dels seus ciutadans a favor de la independència sense matisos, un 39% en contra, i un 11% que no sabem exactament en quina proporció farien inclinar la balança cap a una banda o cap a l'altra; però, que a la vista del que manifesten que van votar a la jornada participativa del 9 de novembre de 2014 personatges com Ada Colau o Lluís Rabell, podriem arribar fàcilment a concloure que, tal com evidencien les darreres enquestes del CEO, la victòria de l'independentisme és, enaquests moments, prou clara i sòlida. Deia, que ara que ho tenim tots força clar, potser és l'hora de mirar enrere i veure-ho tot plegat amb la necessària perspectiva per poder saber quines han estat les raons profundes d'un més que notable increment de l'independentisme en els darrers anys.
 
En tot això, m'hi va fer pensar la trucada que em va fer ahir un destacat periodista del Diario el País, qui va arribar a mi després d'haver fet diverses lectures dels meus apunts en aquest mateix blog. I és que, aprofitant el quarenta aniversari del País en els propers mesos, vol redactar un reportatge sobre l'evolució de l'independentisme durant tots aquests anys i les causes que han provocat l'auge evident d'aquest moviment.
 
I és això el que em va fer pensar, i molt, en el per què s'ha disparat d'una forma tant clara l'independentisme a Catalunya.
 
Parlàvem de quan jo tenia menys de deu anys, i la consciència que ja aleshores tenia sobre una Catalunya independent, com a conseqüència evident de la influència del meu pare...: les reunions clandestines a casa, els llibres i subscripcions en català, les escoltes enregistrades del president Macià proclamant la República Catalana, la música d'en Llach, Raimon, etc, i tantes i tantes coses que em feien, ja en aquella època, haver assumit que el millor per a Catalunya era la seva independència. Parlàvem de la Manifestació del milió de persones de la Diada de 1977, a la que vaig acudir amb una camiseta amb la senyera pintada i el mapa dels Països catalans, de com el meu pare va aconseguir que el CF Palau de Plegamans vestís amb la samarreta de la senyera, de la Fundació de l'escola Marinada, de la subscripció al Diari Avui, que encara guardem l'exemplar número 1, a l'enciclopèdia catalana... i tantes i tantes altres coses, que es faria massa llarg d'explicar.
 
Deiem que, evidentment, aquell independentisme de la primera transició, i el dels anys vuitanta i noranta, malgrat en Trias fargas ja denunciava l'ofec econòmic de Catalunya, era un independentisme sentimental. Era un independentisme basat en el fet que Catalunya havia de ser considerada nació pel fet de disposar d'una llengua pròpia, una Cultura, unes institucions, un Dret civil, un fet diferencial en definitiva. I això feia que els que anàvem amb l'estelada, representàvem una franja prou minoritària de la societat catalana.
 
L'explosió de l'independentisme va arribar amb l'evidència davant de tothom del mal tracte econòmic..., quan la gent s'en comença a adonar que de catalunya surten uns diners que mai més no tornen, i que aquests són emprats per a prestacions i serveis dels que els catalans n'estan mancats, o per a grans inversions en infrastructures que aquí mai havien ni tant sols somniat.
 
L'explosió de l'independentisme ve de la mà de la sentència en contra de l'Estatut d'autonomia de Catalunya del Tribunal Constitucional espanyol, que va donar lloc a la primera de les grans manifestacions que ens han portat fins al 27S i l'inici definitiu del Procés cap a la independència en divuit mesos.
 
Per tant, hem passat d'un grup minoritari d'independentistes sentimentals, a un gruix majoritari d'independentistes que, com deiem en la nostra conversa, hi han arribat a base de Garrotades de l'estat espanyol.
 
El millor resum el va fer ahir el President Puigdemont en una resposta al periodista Josep Cuní a 8TV: "Tot el que no sigui Independència, és Decadència". La gent s'ha adonat que amb els seus impostos gestionats des d'aquí, no hi haurien ni retallades, ni mancances en molts serveis, que disposariem dels més de sis mil milions d'euros en inversions que fa tants anys tenim compromesos per l'estat espanyol, dels diners del fons de competitivitat, dels de la clàusula adicional tercera de l'Estatut i dels setze mil milions d'euros que cada any marxen cap a Espanya i no tornen. La ciutadania s'ha adonat d'això, i del que aquesta realitat comportaria per a ells, per a la seva qualitat de vida, per a les seves pensions i un llarg etcètera.
 
Per tant, si a tot plegat hi afegim el maltracte rebut en tots els sentits, seguint amb el ritme actual de vexacions constants: Corredor Mediterrani, conexions al port, rodalies, etc, ens n'adonem que, entre els independentistes de sentiment i els que hi han arribat a base de garrotades, ben aviat superarem amb escreix el 60% de la població. I, ni Espanya ni la comunitat internacional, podran seguir fent cas omís a tant digne i justificada pretensió!

Este correo electrónico se ha enviado desde un equipo libre de virus y protegido por Avast.
www.avast.com

divendres, 5 de febrer de 2016

ESPECTACULAR CONFERÈNCIA DE XAVIER SALA-I-MARTÍN, L'AUDITORI WÜRTH DE GOM A GOM, I GRAN NOMBRE D'INSCRITS EN LLISTA D'ESPERA!

Xavier Sala-i-Martín explica com 'conrear el capital humà' a Palau-solità i
PlegamansEl públic va esgotar les reserves per escoltar el profesor i catedràtic d'Economia
de la Universitat de ColumbiaXavier Sala-i-Martín, catedràtic J. M. Grossman d'Economia de la Universitat
de Columbia a Nova York, va oferir ahir al vespre la interessant i amena
conferència 'Conrear el capital humà', a l'auditori que Würth Espanya té a
Palau-solità i Plegamans.L'acte, organitzat per Palau Avança, el servei d'Ocupació i Empresa de l'Ajuntament
de Palau-solità i Plegamans, va esgotar l'aforament disponible, de 300
persones, al poc temps d'obrir-se les inscripcions. El públic va aprendre i
gaudir amb l'estil entenedor, proper i amb tocs d'humor del catedràtic i
assessor d'organismes internacionals. Al final, Sala-i-Martín va respondre a
diverses preguntes del públic, sobre temes força variats.Aprofitar el talent dels propis treballadors és una de les claus que va
donar Sala-i-Martín a l'empresariat: "El 72% de les noves idees empresarials
surten dels propis treballadors, el 20% de la ciutadania en general i el 8%
de departaments formals d'I+D". També va tractar la importància de saber
adaptar-se a un món canviant: "Entre el 50 i el 65% de les feines que hi ha
avui no existiran quan els nens que comencen l'escola entrin al mercat
laboral". L'educació, tant a casa com a l'escola però també en l'edat
adulta, és un dels pilars en què va basar la seva conferència, recomanant
que es doni menys importància a la memorització de continguts i a la
disciplina. En el seu lloc, Sala-i-Martín va advocar per potenciar la
curiositat, l'observació, l'esperit crític, l'experimentació, la connexió d'idees,
el contrast de perspectives i l'acció per tenir més èxit en l'entorn actual.Abans d'entrar en matèria, Sala-i-Martin va ser introduït per Laura Navarro,
regidora d'Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. A
banda d'agrair "la disponibilitat i predisposició del professor
Sala-i-Martín" i que Würth Espanya hagi facilitat l'espai i col·laborat amb
l'Ajuntament, Navarro va posar l'accent en el fet que "la conferència ens ha
de permetre reflexionar sobre aquells aspectes que les economies locals
podem treballar per millorar la competitivitat". Això, segons Navarro,
tenint en compte que "els efectes de la crisi contra la que estem lluitant
des de fa més de 7 anys". "Les empreses i les persones ens hem vist
obligades a modificar els negocis o les nostre feines per evitar pèrdues o,
fins i tot, el tancament o la pèrdua del lloc del treball".Teresa Padrós, Alcaldessa de Palau-solità i Plegamans, va intervenir al
final de l'acte, després de la conferència i el torn de preguntes, animant
tothom "a aprofitar i aplicar els continguts que ha explicat el professor
Sala-i-Martin". Com a anècdota va afegir que el consistori aplica algunes d'aquestes
recomanacions: "Bona part de les actuacions als parcs, jardins i equipaments
esportius es duen a terme a partir de les idees i peticions que fan els nens
i nenes quan visiten l'Ajuntament". Per acabar l'acte i com a mostra d'agraïment,
Padrós va lliurar a Sala-i-Martín un pin amb un Patufet de plata, per
encàrrec especial de Palau Avança a la Fundació Folch i Torres, a través de
la Regidoria de Cultura i les gestions del Regidor Jordi Pujol, mentre que l'escriptor
Ramon Folch i Camarasa va obsequiar-lo amb un exemplar del seu llibre 'Bon
dia, pare', en nom de la Fundació Folch i Torres, institució ubicada a
Palau-solità i Plegamans. Amb tot, Sala-i-Martín va quedar-se encara una
estona més per conversar amb desenes de persones que el volien saludar i que
signés exemplars del seu llibre 'Economia en colors'.
---
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus

dimecres, 3 de febrer de 2016

LA MOCIÓ SOBRE MALES PRÀCTIQUES POLÍTIQUES

Com us deia en el darrer apunt, deixava per comentar a banda, sobre els punts debatuts en el darrer ple, la moció presentada per la Regidora Marcuello en nom d'ICV sota el títol: Moció de rebuig al transfuguisme i altres males pràctiques polítiques que generen desconfiança en la ciutadania, que va ser debatuda en el ple ordinari del mes de gener celebrat el passat dijous dia 28.
 
Són molts els apunts que podriem dedicar a parlar sobre aquests temes. Ho podria fer analitzant cas per cas dels que s'han produït al nostre poble, als que com sabeu no en sóc aliè, però resulta obvi que en aquest cas la moció es presentava amb l'excusa de les situacions que han tingut lloc al nostre consistori arran dels fets que envolten al Regidor Miquel Truyols amb la seva sortida d'ERC, just abans de constituïr-se el plenari de l'actual legislatura, havent-se convertit en regidor no adscrit, i els que han envoltat darrerament a la Regidora Luísa Fernández de Ganemos Palau, amb la seva "expulsió" de la formació per part dels seus companys al nostre poble.
 
És evident que aquesta qüestió acaba generant reaccions força radicalitzades en funció de l'opinió de cadascú. I és per això, que no seré ppas jo qui em vulgui inmiscir en les problemàtiques de formacions de les que desconec la seva forma de funcionar, i sempre respectaré les decisions que de forma legítima cadascú o cada partit pugui prendre.
 
El cert però, amb una mena de sensació extranya, ens trobem davant d'una moció presentada per la sra. Marcuello i no per cap dels grups que estan afectats per situacions que hom pot considerar properes a la descripció del títol de la moció, tot i que cada cas és diferent, i segur que totes les parts disposen d'arguments prou sòlids com per defensar la raó del seu posicionament.
 
Amb tot, la part expositiva de la moció, que no reproduïré pas, parla únicament dels regidors que causin baixa voluntària de les seves formacions. I en aquest sentit, es considera que no han de poder fer un us personal i intransferible de l'acta de regidor, i que s'els ha de considerar a tots els efectes com uns Trànsfugues, utilitzant aquest terme com el pitjor dels insults que pot rebre una persona que té una dedicació política.
 
Els acords de la moció diuen només això:
 

-Instar a l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans a rebutjar aquestes males pràctiques que només generen desconfiança de la ciutadania vers el conjunt de les persones que son càrrecs electes

-         Donar publicitat d'aquest rebuig als mitjans de comunicació públics locals".

 

A la vista de tot això, entenem que la moció tenia per objecte atacar l'actuació del Regidor Miquel Truyols, doncs, sense voler entrar en les interioritats exposades pels uns i pels altres, sembla que, efectivament, sí fou ell qui va causar baixa voluntària d'ERC. Però, no seria el cas, en canvi, de la Regidora Fernández. I tampoc en ficaré on no em demanen. Però, com sabeu, el Pacte de Govern inicial subscrit al mes de juny passat entre CiU i PSC, va servir per deixar ben clar que tot el que hi estés d'acord amb tots els seus punts, podia incorporar-se al Govern, a excepció de PP i C's, doncs aquesta fou la condició que vam posar nosaltres. Als pocs dies Ganemos Palau va afegir-se a l'acord de govern, i va ser durant el mes de juliol que es va procedir a fer les corresponents delegacions i repartiment d'àrees de gestió entre els deu regidors/es que conformarien el nou govern.

 

Arribats a aquest punt, després de prendre possessió en els nostres llocs i familiaritzar-nos amb les diferents àrees, va arribar el mes d'agost que, com tothom sap, és de nul·la activitat, començant a treballar a ple rendiment a partir del mes de setembre, amb plena satisfacció de tots, incloent-hi als dos regidors de Ganemos, José Luís Heras i Luísa fernández. Però, cap a finals de novembre o principis de desembre el Regidor Heras informa al Govern que la regidora Fernández deixava el Govern ja que, segons havia acordat el "Consejo Ciudadano" de Ganemos Palau, Fernández havia de deixar el govern i deixar pas a la següent de la seva llista electoral.

 

A partir d'aquí, davant la sorpresa de tothom i observant que l'esmentada regidora estava portant a terme les seves tasques amb prou satisfacció, va manifestar que ella havia consultat a la seva formació d'àmbit estatal i que li havien aconsellat que, fins que no es determinés el contrari, ella seguia formant part de Ganemos i que s'obria expedient per determinar quina seria la sortida definitiva.

 

La qüestió és que tots hem sigut testimonis de la "pressió" desvocada contra Fernández. Però, sabent que ella encara formava part del seu partit, el govern va optar per mantenir un respectuós silenci, també criticat per qui pretenia la expulsió de la sra. fernández. Però, en aquest mateix ple fou ella mateixa qui va donar lectura a un Comunicat emès per Ganemos a nivell estatal, on s'informava que s'estava tramitant un expedient sobre els fets ocorreguts en aquesta formació a Palau, i que ja dictarien l'oportuna resolució. Per tant, que Fernández seguia militant a Ganemos fins que no es determini una altra cosa.

 

Tant és així, que el Regidor Heras, en desacord amb això, ha optat per abandonar el govern, però Fernández vol seguir formant-ne part fins que el seu partit decideixi si és o no expulsada. en aquest sentit, ella mateixa va advertir que acataria la decisió de Ganemos de l'Estat.

 

Amb tot, cal concloure, per una banda, que la moció en cap cas es pot considerar presentada contra la Regidora Fernández. entenem que ho volia ser contra Truyols. Però, a la vista de l'espectació generada i el públic assistent, vam concloure que la major part de persones que van assistir al plenari oferien el seu suport als dos regidors en qüestió, i que una minoria s'hi expressava tímidament en contra.

 

Com ridícul va resultar observar com la Regidora Marcuello va actuar com a "Corre, vé y dile" d'altres grups que els interessava aquest soroll polític però no s'atrevien a ser els impulsors de la moció.

 

al final, la cosa va ser prou clara: Per una banda hi ha els casos concrets, que cal analitzar al detall i tenint en compte totes les circumpstàncies personals i de partit. Però, per una altra, hi ha el contingut genèric de la moció, amb el que tots hi estem d'acord. I és per aquesta raó que fou aprovada per amplíssima majoria.

 

El que no podem és afirmar que l'acta de regidor no pot ser que no sigui personal i intransferible. Això ho diu la llei i ho regulen tots els acords antitransfuguisme haguts i per haver. Però, per la resta, la moció és impecable, i només volia servir d'excusa per fer un debat amb el que tots estem d'acord però que pretenia atacar a persones concretes. Galdós el paper de la regidora Marcuello, i trist que l'única cosa que ens preocupi sigui l'atac personal sense més.

 

Aquest tema dona per a molt, i n'haurem de seguir parlant en successius apunts.

Este correo electrónico se ha enviado desde un equipo libre de virus y protegido por Avast.
www.avast.com