dilluns, 30 de desembre de 2013

EL MAL RESUM DEL 2013

Sembla que, com ja es va fer l'any passat, l'Alcaldessa Teresa Padrós va ser entrevistada en el programa magazine El Meu Carrer de Ràdio Palau, el passat dia 24 de desembre al vespre. I, en saber-ho, a través del Palau Notícies de divendres 27, m'he decidit a escoltar-lo per Internet.
 
El resum de la gestió política a Palau-solità i Plegamans pel que fa al 2013 és la següent:
 
1- S'ha redreçat l'economia municipal ja que l'anterior govern l'havia deixat molt malmesa.
2. Ens hem tret del damunt el Pla Econòmic-financer que tant mal ens feia.
3. S'ha aprovat inicialment el POUM, i esperem aprovar-lo definitivament ben aviat.
4. A diferència de l'anterior govern, hem (que vol dir han) invertit en els barris i no només en el centre del poble.
5. Hem posat el SWAP sobre la taula perquè es depurin responsabilitats pel crèdit de quatre milions d'euros concertat per l'anterior govern.
 
Aquest és el resum, i aquest és el trist vagatge de l'actual equip de govern al nostre poble.
 
ara tocaria contraposar als cinc punts esmentats per l'alcaldessa els següents:
1. L'Economia municipal no patia cap tipus de desajust, com així es va haver de reconèixer en el seu dia per ella mateixa i pel seu regidor d'Economia, Joan Segrelles. Durant la tardor de 2011 van arribar a afirmar en la mateixa emissora que l'Economia de l'Ajuntament Palauenc estava molt sanejada. No només això, sino que, contradient els titulars que l'actual govern va voler publicar a l'inici de la legislatura, va evidenciar-se la bona salut econòmica del consistori tancant-se en positiu els pressupostos municipals i la seva definitiva liquidació.
2. Sobre el Pla Econòmic-financer, s'ha de dir que, el mateix es va haver d'elaborar i aprovar com a conseqüència, sí d'un petit increment en l'endeutament municipal, passant del 57% a un 61%, quan la majoria d'ajuntaments catalans i del nostre entorn més immediat mantenien uns nivells d'endeutament d'entre el 90 i el 125%. Aquest petit augment del deute, per les grans inversions i serveis oferts al municipi, va comportar l'aprovació d'aquest pla en aplicació de la llei d'Estabilitat pressupostària, però sense que comportés cap limitació en la gestió econòmica municipal. És més, el tècnic de la Diputació de Barcelona (aleshores governada pel PSC) va manifestar davant tots els regidors de la corporació, que pocs municipis coneixia tant sanejats com el nostre.
Per tant, és una nova fal·làcia afirmar que s'han tret del damunt un pla que no suposava cap limitació en cap sentit en el dia a dia del nostre Ajuntament.
3. En relació a l'aprovació inicial del POUM, que us haig de dir què no sapigueu. Aquest document estava perfectament acabat i enllestit al final de la passada legislatura, i el que ha acabat fent la nova regidora de l'àrea, Maria Àngels Marcuello, és contractar multitud d'advocats amb carnet d'ICV, com en Salvador Milà i la Dolors Clavell, a gairebé cent mil euros l'any, perquè atenguin les seves petites i interessades modificacions, ves a saber si en benefici d'algun particular, deixin sense efecte convenis urbanístics ja subscrits i compromesos i alguna petita cosa més sense importància.
Ara, un cop aprovat inicialment el passat 30 d'abril d'enguany, toca resoldre les més de cent seixanta al·legacions que s'hi han presentat i portar-ho novament a Ple. Es va comprometre a fer-ho en els plenaris de gener o febrer. Veurem. De moment, el que sabem és que la documentació que li venim reclamant de forma reiterada des del mes d'abril de 2013, encara no ens l'ha fet arribar!
4. Diu que ara s'inverteix als barris i no com abans només al centre. Qui diu que no es va invertir als barris? De veritat es creuen el que diuen? Que ningú ha vist les voreres que es van arribar a arreglar en quatre anys? Els carrers de tots els barris que es van reasfaltar, arranjar, repintar, ressenyalitzar, etc? Volen fer veure coses que no són jugant en la escassa memòria de la gent? Que no és invertir als barris la implantació del nou servei de transport urbà i interurbà? No és invertir als barris les pistes d'esport i esvarjo que es van crear i arranjar a tots els barris? taules de ping-pong, cistelles de basquet, aparells de gimnàstica en diferents zones? És inversió als barris la pista d'eskate, la Ronda verda, etc? És invertir als barris crear i dissenyar un carril bici que conecti tots els principals equipaments i centres educatius del municipi, ara ja abandonat de la mà de Déu? És invertir als barris restaurar la masia de can Falguera?
Que no ens venguin com a projectes el que és pur manteniment. Que ens expliquin quines inversions han realitzat durant el 2013, i en parlarem.
5. Sobre el SWAP. Menteixen compulsivament quan afirmen que ens vam endeutar en quatre milions d'euros. El que es va concentrar en aquest producte (que no és cap SWAP) van ser diversos crèdits ja existents i concertats, inclòs el de nou-cents mil euros, que també hi era, utilitzat per avançar els diners de Montjuïc, que una sentència va obligar a que els veïns ho abonessin, i havent hagut de pagar de les arques municipals els tres-cents mil d'interessos, al ser la sentència en qüestió de l'any 2005. Doncs, no hi va haver cap major endeutament amb la contractació d'aquest producte. Per tant, en el seu resum d'enguany, consta que han denunciat a polítics, però també a la Secretària municipal i a l'anterior interventora, tot i haver afirmat en un ple que no s'havia denunciat a ningú. I, si no en tenien prou amb la denúncia, ara s'han personat al Jutjat com Acusació particular!
 
Doncs, tot això, segons l'Alcaldessa, més tot el que s'ha desfet, és el que cal comptar en el resum del 2013. Suposo que per al 2014 encara resta desfer la recollida selectiva porta a porta i, no sé si s'atreviran amb el transport urbà i interurbà!
 
De moment, permeteu-me que us desitgi que tingueu una immillorable entrada d'any, i que l'il·lusió i l'actitud positiva sigui la que s'apoderi de tots per tal de combatre tant de negativisme imperant!
 

divendres, 27 de desembre de 2013

PLE EXTRAORDINARI EL PASSAT DIA 24 A DOS QUARTS DE TRES DE LA TARDA. MILLOR INOCENTADA IMPOSSIBLE!

Avui sí. Després de dinars suculents i de gaudir, dos dies seguits de l'escalfor familiar, ja toca explicar-vos el Ple extraordinari que va tenir lloc la vigília del dia de Nadal a dos quarts de tres de la tarda, amb l'únic i exclusivíssim objectiu de desestimar totes i cadascuna de les nostres al·legacions a les Ordenances fiscals pel 2014, com si d'una autèntica inocentada es tractés.
 
Recordareu que en el ple celebrat el 31 d'octubre d'enguany es van aprovar inicialment les Ordenances fiscals per al 2014. És a dir, els impostos, taxes, preus públics i demés que suposen la principal font d'ingressos del nostre Ajuntament. Recordareu també, que en aquell mateix plenari, vam avisar de la nostra decidida intenció de formular-hi al·legacions, ja que, tant en la sessió en qüestió com en la fase explicativa anterior, no s'havien ni tan sols près en consideració els nostres comentaris, sugerències o propostes.
 
Un cop feta l'oportuna exposició pública de la seva aprovació inicial, finalitzava el termini per presentar-hi al·legacions el passat dimarts dia 17 de desembre, com també finalitzava el periode d'exposició pública i, per tant, de presentació d'al·legacions, el passat dia 20 de desembre pel que fa als pressupostos municipals. I, en quant als pressupostos preferim treballar d'altres propostes al llarg de l'any que puguin anar modelant o modificant els pressupostos municipals, que no pas ara presentar-hi al·legacions. I sí que en vam presentar a les Ordenances fiscals el dia 16. Amb tot l'Alcaldessa el diumenge de la Marató ja ens va preguntar si formulariem al·legacions, i al ser contestada que sí, va advertir-nos que convocaria el ple pel dia 24 al migdia, extrem que ja us vaig comentar i valorar en l'apunt del dia 23.
 
El cas és que, arribat el dia i l'hora assenyalada, vam observar com enguany, només Convergència i Unió hi havia presentat al·legacions, i es va evidenciar el malestar del govern municipal per aquest fet.
 
Ens van lliurar un informe del Sr. Essaú Soto, persona contractada per l'actual Govern perque porti a terme la feina d'Interventor, el qual evidenciava que s'havia elaborat de pressa i corrents, que ni tan sols incluia cap fonamentació jurídica justificativa de les seves conclusions, que acabava dient coses com: Que el que proposem sobre el IBI la Diputació no ho preveu en les normes que han de servir de guia en l'elaboració d'aquest tipus d'impost, que els reglaments marc que ofereix als ajuntaments tampoc s'hi preveu; en quant a l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, ens deia que ja era prou clarificadora la normativa actual vigent i que no calia el tipus d'exempció sol·licitada; pel que fa a l'IAE, sí que hi va haver tres propostes que les considerava interessants, però demanava més temps per a estudiar-les i, per tant que, en tot cas, es podria mirar d'incloure-les per a les del 2015.
 
En definitiva, que vam celebrar un ple per desestimar totes les nostres propostes i cap a casa!
 
Amb el vot desfavorable a les nostres propostes dels tres grups del govern, l'abstenció dels dos regidors del PP i el recolzament dels nostres regidors i el d'ERC.
 
La nota més destacada del ple la va protagonitzar el regidor Juan Carlos Tinoco, doncs en la seva intervenció va dir que, fent-se ressò del que molts ciutadans li havien fet arribar pel carrer, preguntava a CiU per quina raó s'havia de celebrar aquell ple extraordinari. Com us podeu imaginar, ningú, (ni la resta de regidors que conformen l'equip de govern), es van poder aguantar el riure!
 
Parlava el regidor Tinoco del cost que li suposa al consistori la celebració d'aquell plenari. Vam haver-li de recordar l'ús i l'ábús que tant PSC com ICV van fer de la presentació d'al·legacions a tot i per tot durant la legislatura anterior. Com que no en va tenir prou, ell insistia. Vam haver-li de recordar que els seus actuals companys van abusar tant d'aquesta dinàmica política que, per dignitat, els regidors que cobravem per assistència a òrgans col·legials (no com ell que cobra per contracte, assisteixi o no a les reunions dels òrgans col·legials), vam renunciar a percebre les nostres indemnitzacions. Fins, vaig adreçar-me a ell per preguntar-li si, tant que es queixava, estava disposat a renunciar al seu salari d'aquest mes per aquesta raó. Va fugir d'estudi i no va contestar.
 
En veure-ho tan clar, fins i tot la pròpia Alcaldessa va haver d'intervenir per explicar com funcionava un Ajuntament i les seves normatives; evidentment, explicant que la presentació d'al·legacions forma part inherent del funcionament normal de qualsevol administració. Suposo que en ocasions futures mirarà de evitar ridículs com aquest i aprofundir una mica ni que sigui, en les propostes formulades que, no cercaven altra cosa que l'ajuda a les persones més necessitades, el foment de l'ocupació i creació de riquesa així com la disminució d'emisions de CO2 a l'atmòsfera, fomentant l'adquisició de vehicles poc o gens contaminants, tal i com ho podeu comprovar llegint els apunts dels dies 19, 20 i 21 de desembre passats.
 
Per cert, si es volen evitar un ple extraordinari, poden procedir de diferents maneres: Una seria esperar al ple ordinari de gener; però, si el que volen és tenir les ordenances fiscals el dia 1 de gener en vigor, hauran de fer-ne un d'extraordinari. També podrien aprovar aquestes ordenances en el ple de setembre, en lloc del d'octubre, i així podrien resoldre les al·legacions en l'ordinari de novembre. De la mateixa manera que s'agafen a l'IPC d'agost per augmentar els impostos un 1,7% i no, en canvi, el de l'octubre que és del 0%, també poden fer el ple abans i no es trobaran en la necessitat de fer-ne cap d'extraordinari i haver d'acudir a la demagògia només per atacar als únics que fan propostes, i per absoluta manca d'arguments per defensar la desestimació de les nostres al·legacions.
 

dimarts, 24 de desembre de 2013

BON NADAL I FELIÇ 2014!

Us vaig dir que avui us parlaria del Ple extraordinari que s'ha celebrat a dos quarts de tres de la tarda. No ho faré. No toca. L'explicaré en els propers dies, però no pas avui.
 
Avui toca expressar els meus desitjos de felicitat, de jòia, d'amistat, de solidaritat, de compassió, de meditació interior i reflexió sobre nosaltres mateixos. Toca gaudir de la família, dels amics..., toca recordar-nos d'aquells que estan lluny, dels que pateixen, dels malalts, dels que viuen sols i ens necessiten més que mai.
 
Tot plegat sí que toca. Però, no ara. No avui. No només aquestes festes. Toca cada dia, cada moment, cada minut...
 
Com deia aquell: Som com som i no com sembla que som. I volem ser bons, no pas semblar-ho. Volem ajudar als més necessitats, i no només quan es fan campanyes, maratons o grans recaptes, que també. Volem saber que, si algun dia ens trobem o sentim sols, si algun dia no tenim el necessari per vestir-nos, per alimentar-nos, per aixecar-nos, per tirar endavant..., hi haurà algú disposat a fer que tot plegat sigui una mica més lleuger. I és que, el que jo no vull per a mi, tampoc ho he de voler per als altres. Haig d'ajudar, perquè també voldria que m'ajudessin. No vull semblar el que no sóc.
 
Per això, com aquest vespre ens ho recordava Mn Prakash a la Missa del Pollet de Sant Genís, Jesús va néixer perquè era Déu qui es feia home. I així, evidenciant les nostres debilitats i contradiccions, va fer-nos arribar el Missatge de pau i solidaritat que ha d'imperar per Nadal, però de forma perdurable per a l'any sencer.
 
Molt bon Nadal a tothom!
 

dilluns, 23 de desembre de 2013

LES PATALETES NO SÓN MAI BONES, PERÒ MENYS ENCARA PER NADAL!

Doncs, resulta que divendres passat, 20 de desembre, quan passaven pocs minuts de les tres de la tarda, tots els regidors/es del consistori palauenc, vam rebre una convocatòria per la qual l'Alcaldessa convocava Ple extraordinari per demà dia 24 de desembre a dos quarts de tres de la tarda.
 
Recordareu, que, just avui fa una setmana, vam registrar d'entrada, quan encara faltava més d'un dia per a la finalització del termini, les Al·legacions a les Ordenances Fiscals pel 2014 aprovades en el ple del mes d'octubre passat. En aquell mateix ple ja vam anunciar que hi presentariem al·legacions i en quin sentit serien formulades. I així ha estat, com podeu comprovar llegint els tres apunts precedents d'aquest bloc.
 
La pròpia Alcaldessa, durant la jornada de la Marató celebrada al nostre poble al llarg del dia 15 de desembre, ja ens va avisar, amb to d'amenaça, que si presentavem al·legacions pensava convocar el Plenari per a la seva resolució pel dia 24 de desembre al migdia. I, suposo que esperava una desaprovació per part nostra; però, més aviat el que va aconseguir és un somriure irònic, gairebé compassiu del que vam entendre com un intent de fer-nos desistir de les nostres pretensions.
 
El que, en tot cas crida més l'atenció, és que, hores d'ara, (dilluns 23 a dos quarts d'onze del matí), encara no disposem de cap documentació ni informe relatiu a la resolució de les nostres al·legacions pel plenari de demà dia 24 a dos quarts de tres de la tarda. Suposo que deu ser del tot impugnable, però tant seval. No serem nosaltres qui ens disposem a entrar en guerres innecessàries i inútils. Per tant, el dia abans del ple, no sabem si les al·legacions de CiU seran estimades, desestimades o, com l'any passat, estimades en part.
 
Restarem a l'espera. I un cop celebrat el ple, que tant deuen pensar que ens molestarà pel dia i l'hora assenyalats, ja us explicaré quina és la disposició del govern i dels diferents grups que donen suport a l'alcaldessa, que es presten al joc de la pataleta pura i dura, només perquè no li agrada que formulem al·legacions o fem les nostres pròpies propostes. I és que, són això: Propostes amb esprit constructiu, que la majoria de vegades es veuen en la necessitat d'acceptar per no quedar en ridícul davant la ciutadania.
 
I, si algú us diu que hem esperat a darrera hora per presentar al·legacions, sapigueu que quan ells estaven a l'oposició sempre ho feien, i sí que esperaven a l'últim dia a darrera hora. Si us diuen que ho fem per poder percebre l'indemnització prevista per l'assistència al ple, recordeu que els únics regidors d'aquest consistori que, com a conseqüència de l'abús que ells van fer d'aquesta pràctica, han renunciat a cobrar en determinades ocasions per l'assistència als plens, han estat en David Zambrana, en Miquel Truyols i jo mateix!
 
Demà, més!
 

dissabte, 21 de desembre de 2013

AL·LEGACIONS ORDENANCES FISCALS 2014. ÚLTIM CAPÍTOL

Finalment, avui us reprodueixo les propostes del Grup municipal de Convergència i Unió en relació a l'impost sobre activitats Econòmiques:

v   Pel que fa a l'Ordenança fiscal Reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques:


Proposem incloure una article més, concretament el 5è, que s'anomenaría: Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable.
(En vermell les modificacions proposades.)

Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable

1.       A l'ampara del que disposa l'article 88.2.a) del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, els que iniciin l'exercici de qualsevol activitat empresarial, i tributin per quota municipal, gaudiran d'una bonificació del 50 % de la quota tributaria durant cinc anys, a comptar des de l'inici de l'activitat o , si s'escau, des de la fi de l'exempció prevista en la lletra B) apartat 1 de l'article anterior. Aquest periode caducarà en tot cas, una vegada transcorreguts cinc anys. Per poder Gaudí de la bonificació es requereix que l'activitat econòmica no s'hagi exercit anteriorment sota cap altre titularitat, en els termes regulats a l'apartat B de l'article 4.1 de la present ordenança.
Quan es tracti de subjectes passius per l'import que ja estiguesin realitzant en el municipi activitats empresarials subjectes al mateix, no es considerarà que s'inicia una nova activitat en els següents casos:

a)      Quan l'alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l' impost.
b)      Quan l'alta sigui conseqüència d'una reclassificació de l'activitat que s'estava exercint.
c)       Quan l'alta suposi l'ampliació o reducció de l'objecte material de l'activitat  que ja s'estava realitzant.
d)      Quan l'alta sigui conseqüència de l'obertura d'un nou local per a la realització de l'activitat  per la qual ja s'estava tributant.

2.       A l'ampara del que disposa l'article88.2.a) del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de Març, gaudiran d'una bonificació de la quota tributària corresponent quota municipal i que hagin incrementat el promig de la seva plantilla de treballadors/es amb contracte indefinit durant el periode impositiu anterior al de l'aplicació de la bonificació, en relació amb el periode anterior a aquell , i d'acord amb la taula següent :

BONIFICACIO
INCREMENT MITJÀ DE TREBALLADORS /ES INDEFINITS
50 %
A partir del 50 %
40 %
A partir del 40 fins el 49 %
30 %
A partir del 30 fins el 39 %
20 %
A partir del 20 fins el 29 %
10 %
A partir del 5 fins el 19 %

L' increment s'obtindrà per la diferencia entre la mitjana de la plantilla  del període impositiu immediatament anterior al d'aplicació de la bonificació i l'anterior a aquell.
Per calcular aquesta mitjana de la plantilla es multiplicarà el nombre de treballadors amb contracte indefinit existent en cada període pels dies que han estat en actiu durant el mateix i es dividirà el resultat pels dies de duració del període , o per 365 dies si és d'un any, amb les següents especialitats :

a)En els supòsits d'absorció, fusió i transformació d' empreses el còmput de les plantilles de l'any base es realitza atenent la situació conjunta de les empreses afectades abans i després de l'operació.
b) En el supòsit de subjectes passius que realitzin activitats en més d'un municipi no es considerarà increment de plantilla el trasllat de treballadors que ja formaven part de l'empresa a centres d'activitat situats en el municipi.
c) Quan es tracti de treballadors a temps parcial, es calcularà el nombre equivalent d'ells en funció de la durada d'una jornada laboral complerta.
Aquesta bonificació es incompatible amb la regulada en l'apartat anterior, i s'haurà de sol.licitar dintre del primer trimestre de l'any en el qual és d'aplicació, juntament amb la documentació acreditativa. L'acord de concessió inclourà, si s'escau, el càlcul de la quota tributària bonificada que integrarà la liquidació del període impositiu corresponent.

3.       A l'ampara del que preveu la nota comú primera a la divisió 6 de les tarifes de l'impost, quan els locals en què es realitzin les activitats classificades en aquesta divisió restin tancats més de tres mesos per la realització d'obres majors per a les quals es requereixi l'obtenció de llicència urbanística, la quota tributària del període impositiu corresponent es reduirà en proporció al nombre de dies que resti tancat el local.
4.       A l'ampara del que preveu la nota comú segona a la divisió 6 de les tarifes de l'impost,
Quan es duguin a terme obres a les vies públiques, que tinguin una duració superior als tres mesos i afectin als locals en que es realitzin activitats classificades en aquesta divisió que tributin per quota municipal, es concedirà una reducció de fins el 80 % de la quota tributària del període impositiu corresponent, atenent al grau  d'afectació dels locals per les dites obres.

5.        Les reduccions regulades en els apartats 3 i 4 es concediran per l'ajuntament  a sol.licitud dels contribuents afectats. L'acord de concessió fixarà el  percentatge de reducció i inclourà , si s'escau, el reconeixement del dret a la devolució de l' import reduït.
6.       Les bonificacions i reduccions establertes en aquest article abasten exclusivament a la quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada pel coeficient previst en l'article 8 i modificada, si s'escau, per aplicació del coeficient de situació fixat en l'article nº 9 d'aquesta ordenança.

7.       A l'ampara del que disposa l'article 88.2.a) del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de Març, gaudiran d'una bonificació del 50 %  de la quota, aquelles empreses que utilitzin  o produexin energia a partir d'instal.lacions per l'aprofitament d'energies renovables o sistemes de cogeneració.
A aquests efectes, es consideraran instal.lacions per l'aprofitament de les energies renovables les contemplades i definides com a tals en el Pla de Foment de les Energies Renovables, entre d'altres :
-          Centrals hidroelèctriques amb potencia igual o inferior a 50 MW.
-          Instal.lacions destinades a l'aprofitament de l'energia eòlica.
-          Instal.lacions per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de la biomassa, entesa aquesta com el conjunt de matèria orgànica procedent dels residus d'activitats agrícoles i forestals; dels subproductes d'industries agrícoles i forestals, i de cultius energètics.
-          Plantes per el tractament de residus biodegradables procedents d'explotacions ramaderes, d'estacions depuradores d'aigües residuals, d'efluents industrials o de residus sòlids urbans per la seva transformació en biogàs.
-          Plantes de tractament de productes agrícoles, forestals o olis usats per la seva transformació en biocarburants ( bioetanol o biodièsel).
-          Instal.lacions per l'aprofitament tèrmic de l'energia solar.
-          Instal·lacions per l'aprofitament elèctric de l'energia solar.
-          Plantes per el tractament de residus sòlids urbans.

Es consideraran sistemes de cogeneració els equipaments i instal.lacions que permetin la producció conjunta d'electricitat i energia tèrmica útil.
La bonificació serà del 25 % per aquelles empreses que s'adhereixin al Programa d'Acords Voluntaris de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic o hagin implantat i certificat un sistema de gestió ISO 14001 i EMAS III o que treballin sota la certificació LEED.
L'otorgament d'aquesta bonificació requerirà informe favorable de l'Area de medi Ambient i s'aplicarà en el període següent a aquell en què hagin tingut lloc la instal·lació.
8 . Les bonificacions assenyalades en els punts 2 i 7 no són acumulables.

divendres, 20 de desembre de 2013

AL·LEGACIONS ORDENANCES FISCALS 2014, 2ª PART

Si ahir em referia a les nostres propostes respecte de l'IBI, avui reprodueixo les que CiU ha formulat en relació a l'impost sobre vehicles de tracció mecànica:

v   Pel que fa a l'Ordenança fiscal  Nº 2, que regula L'Impost sobre Vehicles de tracció mecànica.

Es demana modificar l'article nº 3, de la següent forma ( en vermell)

Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable

1.- S'estableix una bonificació del 100% pels vehicles històrics als que es refereix l'article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1.247/1995, de 14 de juliol. El caràcter històric del vehicle s'acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l'òrgan competent de la Generalitat.

2.- S'estableix una bonificació del 100% per als vehicles que tinguin una antiguitat superior a 25  anys. L'antiguitat dels vehicles es comptarà des de la data de la seva fabricació; si aquesta no es conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o si de cas hi manca, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.

3.- S'estableix una bonificació de la quota de l'impost a favor dels titulars de vehicles que, per la classe de carburant utilitzat, o per les característiques dels seus motors, es considera que produeixen menor impacte ambiental:
  3.1 S'estableix una bonificció del 75 % de la quota de l'impost a favor de titulars de vehicles elèctrics.
  3.2 S'estableix una bonificació del 75 % de la quota de l'impost a favor de titulars de vehicles híbrids o de cicle combinat.
  3.3 S'estableix una bonificacio del 75 % de la quota de l'impost a favor de titulars de vehicles  que funcionin amb gas natural, GLP o bioetanol
             3.4 La  resta  de vehicles considerats eficients energèticament  podran gaudir de les següents bonificacions:

  A) S'estableix una bonificació del 50 % de la quota del impost pels vehicles que emeten  entre 100 grams a 120 grams de CO2 per quilòmetre.

  B) S'Estableix una bonificació del 75 % de la quota del impost pels vehicles que emeten menys de 100 grams de CO2 per quilòmetre.

Podrán accedir a questa bonificació els vehicles de la categoría A de la classificació d'eficiència energètica continguda en la guía de  consum de combustible i emissions de CO2 elaborada per l'Institut per a la Diversificació i Estalvi d'energia (IDAE) (http://idae.es), en compliment de l'article 4 del reial decret 837/2002, de 2 d'agost per el qual es regula la informació relativa al consum de combustible i emissions de CO2 dels turismes nous que es posin a la venda o s'ofereixin en arrendament en territori de l'Estat.

dijous, 19 de desembre de 2013

AL·LEGACIONS DE CiU A LES ORDENANCES FISCALS DEL 2014

Recordareu que en el ple ordinari del mes d'octubre van ser aprovades inicialment, com cada any, les ordenances fiscals pel proper any 2014. Sí, tot el que es refereix als impostos, taxes, preus públics i demés, que suposa la font principal d'ingressos pel nostre Ajuntament. Com ja vam anunciar en el mateix plenari, donat que en molts aspectes no estavem pas d'acord, ni en els increments d'impostos proposats ni en la seva aplicació pràctica, que el Grup municipal de Convergència i Unió hi presentaria al·legacions. I així ho vam fer el passat dilluns dia 16 de desembre.
Ara, o bé en un ple extraordinari o en l'ordinari de gener, s'hauran de resoldre aquestes al·legacions que hem presentat amb esprit constructiu i mirant sempre d'afavorir, o bé a les persones i/o famílies més necessitades, o bé per mirar de trobar fórmules que activin l'Economia i el comerç del poble creant al mateix temps ocupació.
Les al·legacions es refereixen fonamentalment a tres impostos, i avui us reproduïré només la que fa referència a les nostres propostes respecte de l'IBI.
     Pel que fa a l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles:

-          Demanem una vegada més , equiparar les famílies monoparentals a les famílies nombroses, i per tant s'inclogui la mateixa reducció per aquelles families monoparentals que ho sol.licitin.

-          Demanem també una vegada més, una reducció del 25 %  en l' IBI per aquelles famílies que tinguin membres en situació de dependència

-          Proposem també una petita esmena en el punt 3 ( color vermell) i afegir els punts nº 4 i  nº 5  a l'article 5è.


Article 5 - Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable

1. Gaudiran d'exempció els següents immobles:
      a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 6,00 €.
      b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent a la     totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 6,00 €.

2. Gaudiran d'una bonificació del 50 % en la quota de l'impost els immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.

3. Gaudiran de la bonificació establerta en aquest apartat els següents béns:
Els subjectes passius que d'acord amb la normativa vigent ostentin la condició de titulars de família nombrosa en la data de meritament de l'impost, tindran dret a una bonificació del 50% en la quota íntegra del mateix, sempre que l'immoble de què es tracti tingui un valor cadastral inferior a 200.000,00€ i constitueixi l'habitatge habitual de la família. S'entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d'habitants. Per a gaudir de la bonificació, els titulars de família nombrosa hauran de presentar davant la hisenda municipal la següent documentació:
* Títol vigent de família nombrosa, expedit per l'Administració competent.
* Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable  la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.       
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de vigència del títol de  família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies familiars. 
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l'Ajuntament. No es podrá gaudir d'aquesta bonificació per més d'un immoble per familia.
En cas que l'Administració competent faciliti per via telemàtica a l'Ajuntament o, en el seu cas, a l'ORGT, les dades sobre els titulars i membres de les famílies nombroses empadronades al municipi, els interessats que hagin obtingut el reconeixement de la bonificació almenys una vegada, es veuran lliurats d'aportar novament el títol en els anys posteriors al venciment d'aquest.

4 . Gaudiran d'una bonificació del 10 % les parcel.les incloses en sectors de sòl urbanitzable i en unitats d'actuació en sòl urbà que no hagin iniciat obre d'urbanització i que estiguin dedicades a una explotació agrícola o forestal.

5. Gaudiran d'una bonificació  del  50 % en la cuota durant tres exercicis  els immobles que d'una manera voluntària hagin instal.lat sistemes d'aprofitament d'energies renovables que superin els mínims que estableixi la legislació vigent i afectin a la globalitat de l'edifici o bé de l'habitatge.

dimecres, 18 de desembre de 2013

CONSELL MUNICIPAL DE SEGURETAT CIUTADANA DESEMBRE 2013. RES DE NOU.

Ja sabeu que sempre explico, no només els plens municipals, sino també el contingut de les sessions d'altres organismes municipals dels que en sóc membre, com és el cas del Consell municipal de Seguretat Ciutadana.
 
Aquest Consell es va reunir ahir, després que ho haguessim de reclamar nosaltres en el darrer ple de novembre, tot i que la regidora Marcuello ja ens va dir que ho tenia pensat i decidit, i així l'endemà mateix ens va arribar la comunicació prèvia a la convocatòria advertint que el Consell es reuniria el dia 17 de desembre. En el mateix ple els vam haver de recordar que a principis d'aquesta legislatura es va decidir modificar els estatuts de tal manera que no es mantingués l'actual regulació en el sentit que cal fer una sessió ordinària cada dos mesos, si en realitat només es reuneix pel juny i pel desembre, optant-se per celebrar-ne tres: juny, setembre i desembre. Res no han fet ni modificat, ni tampoc s'ha complert amb el compromís de celebrar les tres sessions acordades. Ens van contestar que sí, que teniem raó, que ja s'hi posaven..., però, de moment res de res, i seguim fent com sempre, malgrat que en el mateix plenari la pròpia alcaldessa va renyar públicament a la regidora Marcuello per no haver actuat en conseqüència.
 
I és que, el fet relatiu a l'actitud de l'Alcaldessa respecte de la seva regidora de Seguretat Ciutadana, no pot passar desapercebuda; i menys quan, ahir mateix en la reunió d'aquest Consell, en tot moment la veu cantant, les explicacions, la direcció i presidència, etc., va  portar-la a terme la mateixa Alcaldessa. En cap moment, al llarg i ample de la sessió del Consell, la regidora Marcuello va fer cap tipus d'intervenció. en definitiva, que no va obrir boca en cap dels aspectes tractats en els deu punts de l'ordre del dia.
 
Quan veus que en aquesta àrea hi ha una regidora que no apareix mai per la comissaria, que només es reuneix amb el Coordinador de l'àrea, i ara també cap de policia en un despatx de l'Ajuntament, quan veus que de tot el que fa referència a la Policia s'en ocupa personalment l'Alcaldessa, resulta evident que alguna cosa falla. No sé si la regidora Marcuello ja té prou feina a Urbanisme i deixa que la Policia sigui només dirigida per l'Alcaldessa, o que el pacte de govern en el seu dia subscrit pateix de greus mancances; però, la realitat és aquesta, i ahir només vam escoltar exposicions del cap de la Policia Local i del dels Mossos d'Esquadra de Santa Perpetua.
 
Per la resta, el de sempre: repàs dels delictes i faltes comesos al municipi durant aquest anys, operatius conjunts dels cossos policials presents al poble, tant pel que fa a la seguretat en general, com en el trànsit o atenció ciutadana, operatiu Grévol de Nadal, el que es fa per les masies rurals d'una forma més o menys regular, exposició dels plans d'emergència en cas de pluges, nevades i gelades, explicació de com està el pla de mobilitat, redactat per la Generalitat i encarregat durant l'anterior legislatura, també sobre el pla de Seguretat viària encarregat a la Diputació de Barcelona, estadístiques dels parcs mòbils a Palau, de la siniestralitat amb dades també procedents dels Smilings adquirits pel municipi..., i en definitiva res de nou.
 
Malgrat tota la informació respecte de la reducció de delictes i faltes, sí que els comerciants van advertir de la seva sensació d'increment de robatoris i furts. I és que, en un parell de setmanes, hi ha hagut comerços que han patit fins a tres fets delictius d'aquestes característiques.
 
Una curiositat: Entre els assistents al Consell hi havia el Sr. Melquíades Garrido. Us sona d'alguna cosa? Oncle del Sr. Manel Bustos? Cas Mercuri? Diu que hi és en qualitat de representant d'empresaris de la zona de Sabadell. Però, mai, ni durant l'anterior legislatura i fins avui, se l'havia vist pel Consell!
 

dilluns, 16 de desembre de 2013

CONCENTRACIÓ CONTRA LA LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

El passat dijous dia 12 del 12, també al nostre poble va tenir lloc una concentració davant l'Ajuntament, tal i com es va fer en la pràctica totalitat dels pobles i ciutats de Catalunya, per protestar públicament contra la reforma que el govern espanyol està volent portar a terme respecte de la regulació del què i el com dels ajuntaments i l'administració local en general.
 
Com sabeu, les notícies en relació a l'acord sobre la consulta per la Independència de Catalunya han passat al davant d'altres qüestions, i per això no és fins avui que us en parlo.
 
Em preguntaven a Ràdio Palau el mateix dijous, per quina raó nosaltres, (Convergència i Unió), donavem suport a aquella concentració. Evidentment, el primer que em va venir al cap fou, que són tres ja les ocasions en les que el nostre Grup municipal ha presentat mocions en contra d'aquesta proposta de reforma legislativa, una d'elles juntament amb el PSC, i la darrera en el ple ordinari del passat mes de novembre a la que s'hi van adherir tots els grups a excepció del PP. I és que,cada fase que ha anat atravessant la proposta ha comportat que nosaltres hi expresessim el nostre rebuig. I ara, sembla que aquesta mateixa setmana, podria ser aprovada en el Senat, i per tant, l'atac frontal a les competències pròpies dels municipis catalans, però també a les de la Generalitat, es veuran definitivament conculcades, en contra fins i tot, del que estableix la tant sacrosanta Constitució.
 
Em preguntaven per la solució a adoptar. Jo, a banda de pensar que amb la independència de Catalunya s'acabaria d'una vegada amb tots aquests atacs, el que vaig dir, és que caldrà avançar amb fermesa pel camí iniciat per la Vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, amb la nova Llei sobre Governs Locals. Aquesta sí que serà una norma respectuosa amb l'Estatut d'Autonomia, acordada amb consens, tal i com s'està treballant actualment i fent que les decisions es prenguin com més aprop del ciutadà millor. És a dir, allò del principi de subsidiarietat.
 
Penso que, dels prop de dos-cents treballadors municipals actuals, la nova regulació espanyola, ens portaria a no necessitar-ne més de trenta! Ni Serveis Socials, Ni Joventut, ni Ràdio Palau, ni la Policia Local, ni Ensenyament, ni escoles bressol, ni escola de música, ni desenvolupament i ocupació, DesOc, ni recollida selectiva, ni transport urbà i interurbà, ni tants i tants altres serveis dels que ens podem sentir orgullosos, i que de tant han servit als palauencs i plegamanins!
 
La Vicepresidenta va dir un dia que tenia el compromís verbal del Govern espanyol, que no afectaria la nova llei en res a les competències pròpies de la Generalitat mitjançant una disposició adiccional. Tal i com estan les coses, ja no ens creiem res, i tot el que sigui anar minant el país estarà ben vist per Espanya.
 
Nosaltres seguirem lluitant. Hi érem tots a excepció del PP a la Plaça de la Vila. Més de cent persones a les dotze del migdia.
 
Tenim com a país molts fronts oberts, i aquest n'és un altre.
 
Seguirem!
 

divendres, 13 de desembre de 2013

NOTA DE PREMSA DE CIU A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS AMB MOTIU DE L'ACORD SOBRE LA CONSULTA

 

CiU de Palau-solità i Plegamans defensa el doble Sí

 

Davant la convocatòria del President Mas a consultar els catalans el proper 9 de novembre de 2014, amb la doble pregunta sobre el futur de Catalunya, a Convergència i Unió de Palau-solità i Plegamans ens mostrem satisfets i compromesos amb el plantejament de la pregunta, el considerem un moment històric, i continuant amb la línia a favor de la Independència que hem vingut defensant des de ja fa temps, defensarem la resposta afirmativa a les dues preguntes. 
L'històric anunci d'avui és una mostra més que el procés de transició nacional cap a un Estat Propi en el que ens veiem immersos no té aturador. Els escèptics que dubtaven de la capacitat del President Mas d'arribar a un acord ampli amb la resta de grups al Parlament han pogut comprovar de nou avui que res farà que CiU ni el President traeixin el nostre compromís amb el poble de Catalunya.

A nivell local, tant Convergència com Unió seguirem defensant clarament un Estat independent pel nostre país, i així seguirem col·laborant amb la resta de forces polítiques locals i entitats com l'ANC, ara en impulsar la defensa del doble sí a la consulta plantejada pel President Mas i els grups al Parlament.

 

dijous, 12 de desembre de 2013

SÍ A QUE CATALUNYA ESDEVINGUI UN ESTAT, I SÍ A QUE L'ESTAT SIGUI INDEPENDENT!

Renoi quin dia! Sempre recordaré el 12 del 12 del 13 assegut a taula per dinar! El dia en que, el millor President que ha tingut mai Catalunya, ha anunciat en directe per televisió la data de la consulta per la Independència, (9 de novembre de 2014), i la pregunta insuperablement inclusiva: Vol vostè que Catalunya esdevingui un ESTAT? En cas afirmatiu: Vol que sigui un ESTAT INDEPENDENT?
 
Mira que hi havia donat voltes respecte de com es podia fer per tal que tothom, (a excepció de les formacions clarament espanyolistes i constitucionalistes), s'hi poguessin sentir identificats. I al final, FUMATA BLANCA! I no es podia haver trobat millor fórmula.
 
Amb aquesta pregunta els federalistes, confederalistes i companyia, es poden sentir perfectament identificats amb la pregunta, i també el gruix d'independentistes que, veurem satisfetes les nostres pretensions de poder votar afirmativament a la Independència, permetent que els altres puguin votar en funció dels seus plantejaments.
 
Ja sabeu que sempre he pensat que per tal de poder assolir un estatus federal o confederal, primer hauriem d'esdevenir independents; i per això, no entendria que hom votés a favor de la primera i en contra de la segona. Però, en definitiva, del que es tracta és que el clamor popular d'aquest país en favor de la Independència de Catalunya veurà satisfet el seu anhel i podrem votar sí o no a constituïr-nos en un nou estat sobirà d'Europa equiparable als altres estats que conformen la UE.
 
No us podeu imaginar l'emoció que m'ha embargat sentint al president. Com d'orgullós em sento de tenir un president com l'Artur Mas. Com n'ha sabut de quadrar les diferents sensibilitats favorables al dret a decidir i a l'estat propi. I, sobretot: quina llàstima, quina vergonya, quin ridícul ha fet i està fent el PSC amb en Pere Navarro al capdavant! Ara s'en adonaran que ells també podien formar part d'aquest consens i defensar el seu estat federal amb Espanya a través del dret a decidir que defensaven en el seu programa electoral del que ara reneguen.
 
Sabem que venen encara temps més difícils i complexos. Però, ara més que mai, amb el món sencer mirant a Catalunya, aquella capacitat de resistència a la que es referia el President Mas l'endemà mateix de la Diada de l'any passat, haurà de ser exercida amb serenitat i fermesa per tots plegats.
 
Avui ha començat el camí cap a la gran victòria final!
 

dilluns, 9 de desembre de 2013

MOLTS DINERS, CAP INICIATIVA I SEGUEIXEN DESFENT

A continuació reprodueixo l'escrit que el Grup municipal de Convergència i Unió ha publicat en el Butlletí municipal d'aquest mes de desembre:
 

 

Resum de l'obra del govern PSOE-ICV-VdP-siP, ara que acaba un altre any: De moment, només s'ha desfet. S'ha abandonat el carril bici a la degradació. S'han canviat entrades d'edificis i s'ha espatllat la plaça de l'Ajuntament només per la obsessió personal de l'alcaldessa. S'ha desmuntat l'UMA i l'organització de la Policia Local per convertir-la en simple cos de vigilants. S'han eliminat les pantalles informatives al carrer. S'ha acomiadat de l'Ajuntament treballadors no afins. Han aconseguit destruïr la feina i el projecte de Piscina municipal, que ja estaria funcionant. Han apujat impostos, tot el superàvit de 2 milions €. Van perdre 400.000 € de subvenció de la masia de can Falguera i ara, perden 140.000 € dels 800.000 € que vam aconseguir per la Piscina amb el conveni de can Valls. De moment, es salven el transport urbà, la recollida selectiva i el porta a porta, o les obres ja executades, que es mantenen malgrat els molesta que les fes un altre govern. Mentrestant, propaganda del manteniment necessari de carrers, reasfaltats i enllumenat com si fóssin grans projectes, quan és el mínim exigible a un Ajuntament.

Des de CiU seguirem amb l'ànim constructiu que vam demostrar des del govern, aportant idees i propostes. Tingueu un bon Nadal i un feliç 2014!

 

dissabte, 7 de desembre de 2013

A COPS DE CONSTITUCIÓ

Ahir, dia espanyol de la Constitució espanyola, ho vaig acabar de tenir clar. Els sobiranistes, independentistes, o com els hi volgueu dir, cada dia som més. Som la majoria i ens expressem de forma pacífica i democràtica. El problema està en que els unionistes, espanyolistes, o ara també autoanomenats constitucionalistes, com que se saben perdedors, minoritaris, residuals..., cada cop es fan sentir més. I es fan sentir de la manera que saben fer-se escoltar: a crits, amb males maneres, amb insults, intoxicant, embrutant, recorrent al que calgui, a l'empara del pensament més maquiavèl·lic, sota el crit de "la fi justifica els mitjans", per tal de derruir, destruir, derrumbar, o millor: acollonir a la inmensa majoria de catalans que, sense complexos, després de tres-cents anys d'opressió, dictadures, i intents d'aniquilació cultural, ens hem decidit a tirar el nostre propòsit endavant. Ens hem decidit definitivament a lluitar per la nostra plena independència política com a punt de partida per a la construcció d'un nou estat que entre tots haurem de modelar d'acord amb el nostre propi caràcter, pensament i propòsit.
 
Ahir, després de tant de soroll mediàtic, al que, per manca de autoconfiança, també els nostres mitjans li presten una atenció poc proporcionada amb d'altres actes o manifestacions més transcendents, vam observar com, es reunien a Barcelona poc més de cinc mil persones cridant proclames a favor d'Espanya i la Constitució.
 
Llegia un article a e-Noticies que, sota el títol de Soy Constitucionalista, intentava justificar quelcom que res té a veure amb la realitat. Es limitava a dir que la Constitución la van votar, (jo que tinc 49 anys encara no la vaig poder votar), més de dos milions de catalans. Repassava tot allò de la "indissoluble unidad de la patria, i de que la soberanía reside en el pueblo español", i tot allò tant suat que també tantes i tantes vegades ens recorden cada dia. Com que la llei suprema diu el que diu, res s'hi pot fer. I que, (mira que els sap greu), però com que la Constitución diu que nosaltres sols no podem votar res, doncs que, encara que fossim majoria, no hi ha res a fer.
 
Per tant, sota aquest mateix argument, pocs canvis s'haurien produït al llarg de l'evolució de la humanitat.
 
Observem com, aquesta gent, cada vegada que organitzen una manifestació, són menys. I, ni contractant autocars que vinguin de les espanyes, ni així poden donar la més mínima imatge de força mitjanament important.
 
La diferència entre ells i nosaltres és que mentre uns només demanem Democràcia amb majúscules, votar, decidir per nosaltres, respectar el resultat d'una votació sobre si volem o no que Catalunya sigui un estat independent, ells, en canvi, imposen, prohibeixen, amenacen, insulten... La diferència és tan clara, que hem de defugir els debats inútils sobre si estarem o no a la Unió Europea, a la OTAN, (que quan al 1986 ho vam votar, el resultat català fou que no), o a l'infern; primer hem d'explicar amb claredat el que volem. Si el resultat és que no, doncs a treballar per terceres vies, autonomies, províncies o el que vulguin. Perquè nosaltres, els independentistes, ens apartarem, deixarem pas als guanyadors de la consulta i respectarem el resultat expressat democràticament.
 
De moment, tothom tranquil, que anem pel bon camí. Que ningú es desesperi, que els que ho tenim clar ens posarem d'acord. El món ho ha de veure; i també veurem com reacciona després d'una consulta democràtica, o, potser, després de la prohibició per a portar-la a terme.
 
Deia un meu professor de Dret a l'Abat Oliva, (Sí, la mateixa universitat on la setmana passada un eurodiputat del meu partit impartia una conferència en castellà), que la Constitució espanyola és fonamentalment semàntica. Vol dir interpretable en la majoria dels seus articles. Vol dir que la seva aplicació depèn només de la voluntat política. En el seu articulat no trobareu ni un sol precepte que prohibeixi la realització d'una consulta sobre el que calgui. Inclús, qualsevol de les competències exclusives de l'estat, plasmades a l'article 149, poden ser transferides a les comunitats autònomes en aplicació del 150.2. Així es va fer amb les competències sobre trànsit als Mossos d'Esquadra, i així es pot fer sense més respecte de la celebració d'una consulta.
 
Ahir, ens van, i ens vam refermar més en les nostres conviccións. La Independència és cada dia més aprop!
 

dimarts, 3 de desembre de 2013

PREGUNTES I RESPOSTES PLE NOVEMBRE 2013

Per finalitzar amb el ple ordinari darrer d'enguany, em queda per comentar el que fa referència a les preguntes que, des del Grup municipal de CiU vam adreçar al Govern, i les respostes donades. Deixeu-me abans però, comentar-vos quelcom del que m'en vaig oblidar, bàsicament perquè ningú pensi que ho vaig fer de manera voluntària. I és que, entre els punts proposats des de l'equip de govern, també es va formular una proposta relativa a la modificació dels preus públics dels bucs d'assaig existents a l'Escorxador. Bàsicament, es tractava, no pas d'apujar el que es paga pel lloguer dels mateixos per part dels joves usuaris, sino d'extendre la possibilitat de lloguer, també als equips i materials a l'hora de poder-los usar fora de l'equipament. Vam estar-hi d'acord tots els grups municipals.
 
Passem ja a les nostres preguntes:
 

1.- Per a l'any 2014, l'Ajuntament planteja la "construcció d'una pista poliesportiva coberta que es situarà al costat del Pavelló Municipal d'Esports Maria Víctor. La petició de subvenció per fer aquesta pista és de 300.000 euros, ja que el cost total del projecte és de 459.100 euros".

 

Demanem les explicacions oportunes en relació a aquest projecte al què es fa referència, especialment, quin és aquest projecte, quins projectes globals constructiu i d'usos s'ha elaborat per al conjunt de les 3 instal·lacions esportives, quines característíques es considera que ha de tenir aquest nou equipament, on serà ubicat, quins seran els seus estàndards de qualitat, quina és la seva destinació final.

 

2.- Tot i que el Regidor David Abascal en el mes de juny passat va manifestar que ja disposava del projecte Basic d'aquest nou equipament comprometent-se a que ens donaria trasllat del mateix, per quina raó encara no ens ho ha facilitat? Disposa ja l'equip de govern d'aquest projecte Bàsic i executiu?

 

Explico el que el regidor Abascal, (el de Projectes), va contestar a les dues preguntes. Que encara no ens podia explicar res, que, de moment, s'hi havien destinat només cent mil euros per al 2014, que segur que s'ubicarà al costat mateix del pabelló d'esports Maria Víctor, que serà polivalent per a portar-hi a terme activitats esportives però també de caràcter cívic i social o comercial, que serà una pista oberta pels costats però coberta..., i, malgrat el que va manifestar mesos enrere, que encara no disposava ni del projecte bàsic ni de l'executiu, doncs ha estat encarregat just fa un mes. De la resta no ens va contestar a res més!

 

 

3.- Per quant està prevista la convocatoria del Consell Municipal de Seguretat Ciutadana, donat l'episodi de fred i gelades pel que atravessem? Com és que encara no s'ha procedit a la modificació dels estatuts d'aquest consell, donat que estableix que s'ha de celebrar de forma ordinària una reunió cada dos mesos, i en realitat només es reuneix pel juny i pel desembre? Per què tampoc es compleix amb el que es va acordar en la primera reunió d'aquesta legislatura del Consell en qüestió en el sentit que calia fer una reunió pel juny, una pel setembre i una pel desembre?

 

La Regidora Marcuello va manifestar que just ho havia pensat, que seria properament, i, vès per on, l'endemà ens va arribar una convocatòria prèvia per a celebrar aquest consell el proper dia 17 de desembre. De la resta, doncs que nosaltres teniem raó; que s'ha d'estudiar portar al ple la modificació d'estatuts en el seu dia acordada. També, va afegir l'alcaldessa, que teniem raó en que no s'havia convocat el consell pel setembre, per tractar el tema de les pluges, aiguats i possibles inundacions, i que això no podia ser!

 

 

4.- Per quina raó la Regidora Marcuello encara no ha facilitat al Grup municipal de Convergencia i Unió les actes de les tres reunions celebrades al llarg d'aquesta legislatura sobre el POUM, i que ja porta dos mesos dient que no ho ha fet per descuit?

 

Doncs, no sé si s'enriu de nosaltres, però el cas és que, va tornar a repetir l'excusa del descuit i que ben aviat rebrem còpia de les mateixes així com de les al·legacions formulades al POUM. Si de cas, les nostres, com que ja les tenim, no cal que s'esmerci en fer-nos-en còpies!

 

 

5.- A què pensen destinar els 662.000 euros rebuts del conveni de Can Valls, malgrat haver renunciat als 140.000 euros dels 800.000 acordats?

 

Doncs, la mateixa resposta que el mes passat: Que ja ens ho faran saber oportunament. Recordem-los que aquests diners s'han de destinar per conveni, o bé a la piscina que no faran perquè no la volen fer, o bé a instal·lacions esportives pel poble. Ja ens avisaran!

 

 

6.- Tenint en compte que l'ANC local ja disposa del permís corresponent de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat, per a instal·lar una gran bandera estelada a la rotonda d'entrada al nostre poble, quin nivell de col·laboració pensa oferir el govern municipal al respecte?

 

Aquí va tornar a contestar l'alcaldessa: Que no sé què d'uns canvis en la presidència de l'ANC de Palau, (que encara no he entès quina obsessió hi té amb això), que li extranya molt que Carreteres hagi donat permís sense cap informe tècnic municipal per col·locar l'estelada, que s'ha de mirar molt bé com es fa perquè a fi que s'aguanti bé el màstil a Caldes hi han hagut de posar formigó al voltant, (com si no sabessin el per què del formigó de Caldes), que no s'ha reunit amb ningú de l'ANC del nostre poble, i com que no sap res, doncs res ens pot dir al respecte. Per tant, no sabem si posaran la brigada municipal a disposició de l'ANC, ni res de res. Ah, que els havien cobrat pel permís i que això és molt greu. Veurem!