divendres, 27 de febrer de 2015

PLE FEBRER 2015: EL LLISTÓ SEGUEIX BAIXANT DE NIVELL!

Ahir darrer dijous de mes, i per tant, Ple Ordinari de febrer. Pel que fa als punts de l'ordre del dia, amb deu minuts n'hi va haver prou com per enllestir la sessió i marxar cap a casa, que, en definitiva, és el que es pretenia des de l'equip de govern. Però, com ja ve essent habitual darrerament, el que resulta de major interès per a la gent, és l'apartat dels Precs i Preguntes, que és on, volent treure's els diferents temes plantejats del damunt de forma ràpida i que no s'en parli més, es donen situacions d'improvització i contradiccions constants en les respostes, que fa que cada vegada ens acostem més al surrealisme que no pas a la Política.
 
Però, el tema de les preguntes i respostes ja l'explicaré en els propers dies, i avui centrem-nos en els punts del ple.
 
en primer lloc, va prendre possessió del càrrec la nova Regidora socialista, Mercè Carreño, qui, després de jurar va ocupar el seu lloc pels tres mesos que resten de legislatura, i a qui no se li delegarà cap àmbit de competència, ja que les que ostentava el Regidor Joan Segrelles han estat degudament repartides entre la pròpia Alcaldessa , el Regidor Abascal i la Regidora Carme Sanz. Tots li vam donar la benvinguda tal i com correspon en situacions com aquestes.
 
Vam aprovar la habitual rendició de comptes trimestral; la qual cosa ha fet que, mica en mica, aquest Ajuntament, seguint els passos de gran reducció dels terminis de pagament iniciats per l'anterior govern i ara obligats ja per llei, ha anat consolidant. També vam aprovar inicialment la disolució del Consorci per la Ocupació i el Desenvolupament econòmic del Vallès Occidental, ja que d'acord amb la nova legislació estatal, les seves competències hauran de ser assumides pel Consell Comarcal. Així mateix, fou aprovat el Reglament d'us de l'Espai Jove l'Escorxador, per tal d'adaptar-lo a l'actual normativa, i això després d'haver-lo consensuat amb els joves usuaris de l'equipament a través del Consell de Centre. I la Regidora Marcuello va portar finalment a ple el Pla d'Igualtat de Gènere 2015/2018, que ha de guiar el nostre Ajuntament pel que fa a totes les polítiques d'igualtat en tots els seus processos administratius, de contractació i, en definitiva, en tots els seus àmbits d'actuació municipal. Un pla encarregat fa aproximadament un any a la Diputació de Barcelona, que ha requerit la participació de diverses entitats del poble, però que poques, o molt poques, són les que s'han avingut a fer-hi aportacions. En la legislatura passada,va ser quan vam aprovar de fer un pla, vam acordar que seria a través dels comitès d'empresa i els diferents representants sindicals i delegats de personal que es treballaria aquesta qüestió, però, al final, veiem que ha optat per encarregar la feina a la Diputació, la tasca s'ha fet, s'ha conclòs i ja tenim un pla que ens ha d'ajudar a tots a l'hora d'actuar en aquest camp des d'ara i fins el 2018.
 
Dues van ser les mocions plantejades. Una, presentada per ICV d'adhesió al Manifest pel Dret a Decidir sobre la Salut i el Sistema Sanitari de Catalunya. Vaig llegir-la tres o quatre cops. Cada vegada s'em feia més difícil entendre el seu contingut. Que si la salut sanitària, que si la Cultura, el sistema social, polític..., que si privatitzacions..., i tot plegat relligat amb un dret a decidir molt confús que va fer que no poguéssim fer altra cosa que votar-hi en contra. El PP també s'hi va oposar després de fer un discurs contra la Generalitat ple d'atacs al Govern català, però que en res tenia a veure amb el que es deia a la moció.
 
Finalment, fou aprovada la moció de la que us parlava ahir en contra del nou impost de societats a les entitats sense ànim de lucre, subscrita per tots els grups municipals a excepció del PP. Avui sembla que arriben notícies des de Madrid en les que s'informa que el Grup Parlamentari de CiU pot haver aconseguit la retirada de la nova imposició a les entitats, del que tant i amb tanta raó es queixen les nostres associacions. Ens n'hem de felicitar que entre tots i la pressió exercida ens n'haguem sortit!
 



This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com


dijous, 26 de febrer de 2015

REBUTGEM L'IMPOSICIÓ DE NOVES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES A LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE!

Tots els Grups municipals del consistori, a excepció del PP, hem subscrit una moció expressant el nostre més clar i rotund rebuig a la nova legislació que imposa importants i farragoses obligacions tributàries a totes les entitats sense ànim de lucre. Transcric alguns paràgrafs de la mateixa, on es deixa ben clar que, el que pretén el Govern espanyol, és carregar-se la gran riquesa del món associatiu existent a Catalunya, i, encara en major mesura al nostre poble, en el que les entitats, tant culturals, cíviques, esportives, veïnals i de tota mena, constitueixen l'element més cohesionador,a tot nivell, de la vida col·lectiva local.

 

"L'entrada en vigor de la Llei 27/2014 sobre l'Impost de Societats, aprovada a les Corts, i publicada al BOE el passat 28 de novembre, suposa que totes les entitats i associacions sense ànim de lucre hauran de presentar la declaració de l'impost de societats sense cap excepció a partir de l'any 2016, en relació a l'exercici comptable 2015.

 

En aquest sentit, la nova regulació obliga a les entitats socials, culturals, associacions cíviques i clubs esportius sense ànim de lucre a declarar l'impost de societats, i sigui quin sigui el seu volum i dimensió. Fins ara, les entitats parcialment exemptes, no estaven obligades a presentar l'impost si no feien activitat econòmica i, a més, complien els requisits següents: Que els seus ingressos no superessin els 100.000 euros anuals, que els seus ingressos sotmesos a retenció no superessin els 2.000 euros anuals, i que totes les rendes no exemptes que obtinguessin estiguessin sotmeses a retenció.

 

La nova normativa suposa tota una complicació administrativa i burocràtica que dificultarà la gestió diària d'unes entitats la gran majoria amb pocs recursos humans i financers, i principalment, dirigides i gestionades per persones que exerceixen voluntàriament aquesta responsabilitat social.

 

La desaparició d'aquests supòsits d'exempció, no contribueixen gens a la millora de la gestió, més aviat al contrari, fan cada cop més complexa la promoció de l' interès general i més difícil la supervivència de les associacions que tant contribueixen a la veritable riquesa i bé comú de la nostra societat.

 

Per tot plegat, aquesta Llei del Govern del PP suposa un atac directe a la viabilitat del teixit associatiu català i del conjunt de l'Estat, que té en el món local una especial incidència pel seu arrelament dins la vida dels barris dels nostres municipis i ocupa de forma voluntària un gran nombre de ciutadans i ciutadanes que altruísticament dediquen esforços i temps en tirar endavant el món associatiu cívic, social, cultural, i esportiu.

  

Per tot això, proposem l'adopció dels següents acords al Ple de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans: 

ACORDS

1.      Mostrar el recolzament a totes les federacions i plataformes d'entitats i associacions del municipi que s'han manifestat en contra de la Llei 27/2014 de l'Impost sobre Societats davant d'una mesura que, els obliga a portar una doble partida de comptabilitat, i que els tracta de forma anàloga amb una societat mercantil.

 

2.      Reiterem el reconeixement i compromís cap a la important tasca que realitzen totes les entitats sense ànim de lucre, la seva democràcia interna, transparència econòmica, i sostenibilitat dels seus projectes socials, educatius, culturals i esportius, així com la gran tasca voluntària i participativa que hi dediquen molts dels nostres conciutadans.

 

3.      Instar al Govern espanyol a modificar la Llei 27/2014 de l'Impost sobre Societats per tal de simplificar les obligacions tributàries de les associacions i entitats sense ànim de lucre i recuperar els supòsits d'exempció que existien fins a l'entrada en vigor de la nova normativa els quals no dificultaven el desenvolupament de la iniciativa social.

 

4.      Demanar al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat a que instin al Govern de l'Estat a desenvolupar un nou marc fiscal per a les associacions en el què es reconegui el valor de la forma jurídica d'associació com eina de cohesió social, integradora i de saludable autogestió de la ciutadania, activa, compromesa i participativa.

 

5.      Dins del servei d'assessorament a les associacions i entitats sense ànim de lucre del municipi que es ve oferint, incloure l'assessorament específic per a la presentació de les declaracions tributàries, mentre no es modifiqui la Llei de l'Impost sobre Societats.

 

6.      Fer arribar aquests acords al Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya, així com a les Federacions i plataformes contràries a la Llei 27/2014 i donar difusió d'aquests acords a totes les associacions i entitats  del municipi".

 

Com sabeu, en tant que Cap de llista de CiU a les properes eleccions municipals del mes de maig, juntament amb l'equip de persones que conformaran la nostra candidatura, ens venim reunint amb totes i cadascuna de les entitats del poble. I aquesta qüestió és la que suscita més comentaris i preocupacions. Per aquest motiu, s'ha inclòs en aquesta moció que inicialment es va posar damunt la taula i que, com no podia ser d'una altra manera, hem subscrit, s'hi ha afegit el compromís d'assessorament per part de l'Ajuntament a totes aquestes entittats a l'hora de haver d'assumir unes obligacions que no fan altra cosa que restar temps i esforços a les seves activitats i finalitats, sempre altruïstes.

 

Ens consta que el Grup parlamentari de CiU al Congrés està treballant intensament per aconseguir eliminar aquesta desafortunada llei mordaça per a les entitats sense ànim de lucre. I confiant en que s'en surti, des dels ajuntaments hem de fer tot el que estigui a les nostres mans per evitar atemptats d'aquesta magnitud al nostre teixit associatiu!




This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com


dimarts, 24 de febrer de 2015

FELICITEM-NOS PEL NOU PLA LOCAL D'EDUCACIÓ (EDUCA 16)

Ahir, a l'auditori de can Cortès, es va presentar el nou Pla d'Educació Local de Palau-solità i Plegamans, Educa 16. I, com no pot pas ser d'una altra manera, hem de felicitar al Regidor Joan Carles Tinoco per la seva feina, dedicació, predisposició al diàleg i implantació d'un sistema absolutament transversal de treball en l'elaboració del pla en qüestió.
 
Aquest Pla Local, iniciat ara fa gairebé tres anys, després de l'aprovació definitiva d'un altre, que és el Pla Local d'Educació Permanent, iniciat per l'anterior Govern amb el Regidor Josep Maria Serravinyals al capdavant, ja en aquell pla s'expressava la necessitat imperiosa de culminar tot aquest procés de planificació en l'àmbit educatiu, amb un pla d'Educació com aquest que abarqués tot un cicle educatiu de setze anys. Però, que en tot cas, ha d'anar molt més enllà de setze anys del que s'entén com a estudis obligatoris i/o reglats.
 
La gran feinada iniciada durant l'anterior legislatura, va continuar amb l'actual regidor que, gràcies al seu taranà dialogant, al menys en aquest terreny, ha fet que s'hagi pogut treballar en equip de forma transversal i incloent-hi a tota la comunitat educativa: directors dels centres educatius, mestres, pares, alumnes, entitats vinculades al món de l'ensenyament així com els diferents grups polítics amb representació al consistori palauenc.
 
El fet que, tant l'anterior com l'actual regidor de l'àrea, siguin persones estretament vinculades al món de l'Ensenyament, ha fet que tot plegat s'hagi pogut dimensionar en la seva justa i fonamentada mesura.
 
Amb tot, cal dir que, sense la predisposició, el personal, els tècnics i els recursos materials i econòmics proporcionats per la Diputació de Barcelona, tant pel que fa al Pla d'Educació Permanent previ com al Pla d'Educació Local presentat ahir, no hauria estat pas possible arribar a poder disposar d'una eina tant i tant valuosa com aquesta. També s'ha de tenir molt en compte, que el personal adscrit a l'àrea d'Ensenyament de l'Ajuntament era d'una sola Tècnica a mitja jornada, que es va trobar l'anterior govern, i que va passar a jornada completa, per tal de poder tirar endavant els projectes endegats. La falta de natalitat i per tant, d'assistència de nous alumnes a les escoles gressol municipals, va fer que algunes educadores s'haguessin de distribuir en diferents departaments de l'Ajuntament, comportant això que, a hores d'ara, siguin dues les Tècniques que treballen a temps complert a la regidoria d'Educació. Per tant, entre la grandiosa aportació de la Diputació de Barcelona, amb el diputat de CiU Gerard Ardanuí al capdavant, i l'actual personal municipal, és possible arribar a objectius impensables al 2007 quan el consistori només destinava una sola Tècnica d'Ensenyament a tres hores i mitja al dia a atendre tot el que es refereix a l'àmbit educatiu al nostre poble.
 
Finalment, permeteu-me dir que, no m'imagino cap regidor dels altres grups al govern (PSC i ICV) actuant amb la mateixa capacitat de consens, diàleg i transversalitat com ho ha fet el regidor Tinoco de la VdP-siP. Ja hem comentat que el fet de no estar "contaminat" per inhèrcies polítiques que només porten a l'intent constant de desqualificar a l'adversari polític, fa que la manera de fer sigui absolutament diferent a la dels seus companys al govern. Sort que l'han deixat treballar i fer en llibertat, i no li ha passat com al regidor Pedro Sánchez qui sí s'ha trobat amb constants entrebancs i malifetes de tota mena.
 
L'important però és el resultat; i aquí tenim ja una eina que hem de saber aprofitar i anar desplegant d'acord amb les seves previsions.
 
Per cert, una de les conclusions a les que s'arriba, d'acord amb aquest treball transversal, és que una de les principals necessitats més prioritàries d'aquest poble, és la construcció d'una piscina municipal!
 



This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com


divendres, 20 de febrer de 2015

ENTREVISTA A RÀDIO PALAU

    Ahir, dins del calendari establert a principis de l'actual curs polític per la nostra emissora municipal, em va tocar ser entrevistat a l'espai Palau a Debat, pel director de l'emissora, Eduard Garcia.
 
Us deixo a continuació l'enllaç per si és del vostre interès el repàs que es fa sobre l'actualitat política local:
 
http://www.palauplegamans.cat/documents/Radio_Palau/PALAU_A_DEBAT_19_FEBRER_2015_JAUME_OLIVERAS.mp3


El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com


dimecres, 18 de febrer de 2015

EL GOVERN PADRÓS NO S'EN SURT AMB ELS CONSTANTS INTENTS DE JUDICIALITZACIÓ DE LA POLÍTICA LOCAL

Si feu un repàs de la història dels diferents governs municipals liderats per l'actual alcaldessa, us n'adonareu que, cada vegada que ha entrat a l'Ajuntament, com a Partit Socialista en solitari o acompanyada d'ICV o d'altres, s'ha dedicat a intentar denunciar als qui havien liderat els governs anteriors i, si per això, s'ha hagut d'emportar per davant a altres persones o funcionaris, no li ha importat pas. Va passar als anys noranta, amb querelles criminals contra l'Alcalde que la va precedir, i de revot contra l'arquitecte municipal i la Secretària, amb absolució final per a tots, i va tornar a passar al 2012 aprofitant-se d'una suposada actitud especulativa d'una entitat bancària per la contractació pel govern anterior del ja famós SWAP. I en aquest cas, va tornar a rebre, no només l'anterior Alcaldessa, sino, novament la Secretària (la mateixa que ja ho va patir als anys noranta), la interventora i el gerent.
 
Suposo que no cal que torni a explicar la història d'aquell SWAP al que l'Ajuntament s'hi va veure abocat com a conseqüència d'haver hagut d'atendre, sense possibilitat de més demora, el pagament de més de nou-cents mil euros per l'execució d'una sentència sobre el barri de Montjuïc dictada l'any 2005 per una flagrant mala gestió urbanística, als quals s'hi van haver d'afegir més de tres-cents mil euros més d'interessos pel retard en el seu compliment. Per tant, un govern que entra al 2007, es veu en la necessitat d'abonar aquests imports, que només pot disposar d'una pòlissa de crèdit de nou-cents mil euros, que en necessita més i que el banc li exigeix que només pot prestar-li els diners si contracta un producte financer com aquell per quatre milions d'euros, agrupant diversos crèdits ja existents en un de sol.
 
La situació econòmica del moment, va fer que aquesta contractació resultés molt aventatjosa per a les arques municipals. I això va ser així, fins que la tendència en els tipus d'interès va baixar de forma estrepitosa, i és, aleshores, quan el ple municipal acorda l'anul·lació, amb el suport de totes les forces polítiques, d'aquell producte, al mateix temps que també es decideix posar en coneixement de la Fiscalia el producte en sí, per tal d'esbrinar si per part de l'entitat bancària s'havia actuat de forma irregular o especulativa en abús de Dret.
 
Però, a l'Alcaldessa i al PSC els van faltar cames per denunciar, sobretot, a l'anterior alcaldessa, el gerent, la secretària i la interventora. Quan ho vam saber, vam exigir explicacions al ple. La resposta per part d'alcaldia va ser negar que s'hagués interposat cap denúncia. I quan els vam demostrar que, efectivament, la denúncia penal existia, davant l'estupefacció dels altres grups del Govern, van haver de reconèixer la veritat, excusant-se en qüestions legals, que no van fer altra cosa que posar en evidència la seva manera de fer política, d'actuar amb rancúnia i sempre amb voluntat destructiva cap al seu adversari polític.
 
La Sra. Padrós debia pensar que tot plegat s'allargaria i que arribaria a les eleccions podent dir que aquell, aquella i el de més enllà estaven imputats per un jutge per qüestions urbanístiques. Van negar haver denunciat, i es van personar com acusació particular. Si no en tenien prou, quan la Jutgessa de Sabadell va decretar l'arxiu per entendre que cap dels tres delictes que es pretenien imputar: Falsificació de documents, malversació de cabdalts públics i prevaricació, tenien raó de ser ni de lluny, el que van fer és recórrer contra aquella interlocutòria, partint de la base que ni el Fiscal hi va veure elements d'incriminació. No tenint-ne prou, davant del segon arxiu per part de la Jutgessa, decideixen interposar  (l'Ajuntament) Recurs d'Apel·lació contra aquella resolució. I, ràpidament i sense més dilacions, l'Audiència Provincial de Barcelona ho ha arxivat de forma definitiva sense possibilitat de més brutícia política com la que sempre ha perseguit aquest govern.
 
El tema s'ha acabat. S'ha arxivat definitivament i ja res més poden fer al respecte. Sí que, estem en condicions d'assegurar, que l'actual govern ha gastat més diners en advocats i procuradors que no pas els que van suposar d'interessos el famós SWAP.
 
Felicitem a tots els que se n'han tornat a sortir de l'enèssim intent de judicialitzar qualsevol cosa de l'adversari polític. Que torni la tranquil·litat a les seves cases i famílies. I esperem, de veritat i d'una vegada per totes, que aquestes males pràxis s'esborrin d'una vegada de la vida política d'aquest poble. I, entre altres coses, perquè això sigui així, cal que entre tots ho canviem a les properes eleccions del mes de maig. El poble no es mereix governants rancuniosos i que fan de l'odi una directriu política. Calen noves formes i que imperi el diàleg i el consens. S'acaba una etapa i ens n'haurem de felicitar!
 



This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com


dilluns, 16 de febrer de 2015

QUIN GRAN DIA AHIR: FUTBOL, BARÇA, TDP I SENSACIONS A FLOR DE PELL!

I déu n'hi dó quin dia el d'ahir a la tarda a can Barça, amb la TDP, amb la Laia Tudel, amb en Puyal... Mai m'hagués arribat a imaginar viure una jornada com la que em van proporcionar tots plegats!
 
Publicada la meva carta d'agraïment als amics de la TDP de Catalunya Ràdio el dissabte al Punt Avui, el diumenge al Diari Ara així com el reportatge del Diari Sport. I per culminar-ho tot plegat, ser el protagonista absolut de tota una retransmisió d'en Puyal abans, durant i al final del partit de lliga d'ahir contra el Llevant.
 
Per acabar-ho de rematar, bon futbol i victòria per cinc a zero! I és que, ja a la sortida des del nostre poble amb l'autocar de la Penya del Barça, va contactar amb mi la Laia Tudel de l'equip de la TDP. A l'arribar al Camp, vam quedar per fer una salutació en directe des dels accessos a l'estadi. Durant el partit, comprovant que la sincronització de la Ràdio amb el joc en temps real era total i absoluta, vaig tornar a gaudir del futbol, de l'ambient, de les grans jugades, dels gols!!! Quant de temps esperant aquestes sensacions quasi oblidades. Semblava que això mai més tornaria a ser possible. Em plantejava causar baixa com a soci i quedar-me a casa definitivament a seguir els partits per la Ràdio. Però, com si d'un miracle es tractés, ahir va ser veritat, va ser possible; i ara sí que seguiré amb més força que mai, acudint a l'estadi per gaudir, patir i el que faci falta amb el Barça.
 
Com així es va anunciar durant l'estona inicial, cap al minut trenta de la segona part, la Laia Tudel, va pujar fins a la meva localitat a la tercera graderia del gol sud, i allò ja va ser definitiu. Haig de reconèixer que l'emoció va fer que em saltessin les llàgrimes, ja que no em feia càrrec del que estava vivint! Parlar en directe amb tot l'equip de "la Transmi": amb en Torquemada, la Laia, la Marta Déu, en Sergi Cutillas, en Carles Domenech,i amb la resta d'equip. em vaig sentir massa important, per haver aconseguit quelcom tant transcendental després d'haver publicat una carta als diaris exposant el meu cas.
 
La sensibilitat d'en Puyal, la predisposició de Catalunya Ràdio i la col·laboració de tots els que hi han intervingut i ho han fet possible fa que el meu agraïment sigui tant gran, que s'em fa impossible d'expressar-ho en paraules. I, mentre seguia el partit, anava escoltant al Mestre parlant de mi, que s'imaginava com debia estar seguint el joc, etc. Em feia tremolar sentir aquella gran sensació!
 
Ara ja és veritat. Hem tornat a fer quelcom gran, a demostrar que quan ens proposem objectius, si volem serem capaços d'aconseguir-los. Només cal fer les coses honestament, que siguin justes i posar-hi força i més força. Si volem, podem!
 
Gràcies Quim, Laia, Marta, Ricard, Carles, Sergi, Judith, Sònia, Jaume Ramon, Marcos... i tots aquells altres que támbé hi heu intervingut i de qui no conec els noms. Moltes gràcies!
 
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-transmissio-den-puyal/FC-Barcelona-Llevant-UD-la-segona-part/audio/869891/


This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com


divendres, 13 de febrer de 2015

ELS INVIDENTS JA PODEM TORNAR A ANAR A L'ESTADI

Objectiu aconseguit!
Aquest diumenge "la Transmi" d'en Puyal, ja podrà tornar-se a escoltar en temps real per la Ràdio! I aquesta és la carta que el Diari Ara de diumenge, i potser algun altre mitjà, publicarà on expresso el meu més absolut agraïment:
 

ELS INVIDENTS JA PODEM TORNAR A ANAR A L'ESTADI

 

Els dies posteriors al darrer partit de Champions al Nou Camp que el Barça va jugar contra el París Saint Germain, vaig enviar cartes al director a diversos mitjans escrits, dels que alguns s'en van fer ressò el dia 16 de desembre passat. El títol era: "ELS INVIDENTS JA NO PODEM ANAR A L'ESTADI". Em queixava, d'una forma gairebé agònica, que, donat que les retransmissions radiofòniques dels partits del Barça, ja feia força temps que s'havia optat per sincronitzar-les amb el senyal de la televisió, em resultava insoportable anar al camp i no poder seguir els partits en temps real, donat el gran retard del senyal de la ràdio en relació a el que estava passant en el terreny de joc.

 

Quina fou la meva sorpresa, satisfacció i agraïment, quan vaig sentir a en Joaquim Maria Puyal com en va fer Editorial a l'inici de la "Transmi" de la TDP de Catalunya Ràdio en el partit de Copa contra l'Osca. Vaig tenir l'honor que el gran Mestre llegís la totalitat de la carta i, després de justificar la complexitat de les raons que feien impossible l'emissió en temps real, es va comprometre a seguir treballant per tal d'aconseguir un senyal d'audio en directe a l'Estadi.

 

Doncs bé. A l'inici del partit de lliga de diumenge passat al camp de l'Atlètic de Bilbao, es va tornar a referir a la meva carta, informant que, a partir d'aquest proper diumenge dia 15 de Febrer en el partit de lliga contra el Llevant, el seu compromís amb els cecs que anem a l'Estadi (ja que no crec pas que sigui l'únic) serà una realitat, doncs ja tindrem retransmissió en temps real, només a la zona del camp del Barça, podent-se sintonitzar en el 92.5 de la FM.

 

Com hom es pot imaginar, aquest diumenge tornaré a l'Estadi amb una il·lusió, una emoció, una satisfacció i un agraïment impossible de descriure, ben proveït dels meus auriculars.

 

Suposo que, efectivament, feia molt temps que s'hi estava treballant, ja que la preocupació d'en Puyal i coneixement que té dels invidents en general, fa que entengui la seva obsessió per solucionar quelcom que, en realitat, deu afectar-nos a molt pocs. Però, diria que aquella carta publicada el 16 de desembre, també haurà servit perquè els invidents, però no només els que no hi veiem, poguem tornar a l'Estadi com haviem fet durant tants i tants anys, i així poder tornar a viure el futbol amb plenitud.

 

 

A en Puyal i a qui correspongui:

GRÀCIES, GRÀCIES I MIL VEGADES GRÀCIES!

 

Aquí teniu l'audio de la TDP del passat diumenge 8 de febrer:

 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/PC00987/Mis%20documentos/Baixades/Resposta%20Puyal%20(Bar%C3%A7a).htm



This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com


dimarts, 10 de febrer de 2015

L'ADELINA

Sí noi. Encara no ens ho creiem. Encara no ens n'hem fet la idea. Sembla impossible, però és veritat. L'Adelina, la de tota la vida, la de l'Ajuntament, la Gran Adelina, la millor, la única.... Ens ha deixat.
 
Aquella veu que, encara podem sentir si truquem a l'Ajuntament, (93 864 80 56) ja ens ho diu tot: Simpatia, llum, lliurada sempre a tothom, amb ganes d'ajudar-nos en tot el que necessitéssim, fins l'últim dia, el passat dijous, va lliurar-se a la feina, a la gent, a les persones, al poble, amb totes les seves forces. Va ser de cop, sense avís, com un ensurt, un accident inesperat, que rebem tots la notícia que ens sobrepassa. Divendres, dissabte, diumenge i dilluns... I les hores i els minuts passen, i seguim pendents. Tot indica que d'un moment a l'altre arribarà la notícia. N'hi ha d'optimistes..., però la realitat de la informació que ens arriba, és que no, que d'un moment a l'altre ens diran que ja ha marxat. Ahir, poc abans de les set de la tarda arriba el desenllaç. I si algú es pensava que ens haviem preparat per aquest moment, la veritat és que no. Que a tots ens va tornar a venir un enorme calfred, insuperable, extrem... Pensar que tot es pot acabar per sempre d'un moment a l'altre..., que en aquest món cal tenir-la a ella com a model a seguir: fora enveges, personalismes, ganes de tenir o de fer més que els altres. Ella, amb tota la modèstia, ens va acaparar, va saber estimar i ser estimada, ajudar sense voler rebre res a canvi. I això és el que ens ha ensenyat i hem de predicar.
 
Adelina Abril. Quin millor cognom que no el d'un mes primaverenc, alegre i jovial com ella per transmetre tot el seu fer i saber estar.
 
La conec des de ben petit. Veïns de tota la vida del meu carrer, o d'abans quan vivia als pisos que anomenem de la Caixa. Després a la caseta del carrer Dom Bosco amb Pintor Vayreda, i des de fa alguns anys al carrer de Dalt. I és que, entre els anys de l'Ajuntament, amb un tracte constant i directe, i els que ja feia que haviem estat veïns davant per davant, aquesta és una d'aquelles pèrdues que costarà molt i molt d'oblidar. Però, com que prefereixo recordar-la tal i com ella era, vull encomanar-me de la seva jovialitat i mirar d'encarar el futur amb l'alegria i el positivisme que ella ens ha ensenyat.
 
ET RECORDARÉ SEMPRE ADELINA. DESCANSA EN PAU!
 



This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com


divendres, 6 de febrer de 2015

LES PREGUNTES I LES NO RESPOSTES, I ALGUN INSULT, DEL PLE DE GENER 2015

Ja veieu que no dono a l'abast amb tant desori polític propiciat pel govern Padrós. I és que, entre una cosa i l'altra, encara no us he comentat l'apartat relatiu als Precs i Preguntes del ple del dijous de la setmana passada.
 
En primer lloc, basant-me en les darreres actes de les Juntes de Govern, vaig referir-me a una despesa de 3 146 euros en concepte de Recollida de Poda Viària a una empresa diferent a PAU, que és qui en té la concessió. L'acord en qüestió era de data 4 de desembre. En primer lloc, el regidor Pedro Sánchez, em va dir que això responia a la recollida especial conseqüència de la ventada. Li vaig fer veure que la ventada va ser el dia 9. Després em va dir que això va ser perquè dues persones s'havien quedat sense una feina i algun altre argument que no vaig entendre. Li vaig repetir que em referia a un acord perquè aquesta recollida la fés una empresa diferent a la que ho té concessionat. Total, que al final, encara no ho hem pas aclarit!
 
A continuació li vaig preguntar per dues despeses aprovades de 10 115,60 i 9 223 ,83 euros per una campanya d'Educació ambiental, que ara ja hem vist de què va, amb aquests minicubells ventilats que, no sé exactament encara quina funció tenen per a la brossa orgànica que estan repartint, més les bosses i, efectivament, una campanya informativa que cada cop fa més falta a la vista del creixent incivisme que s'observa, i més des que la regidora Marcuello també s'ha carregat, entre tantes altres coses, la Unitat de Medi Ambient de la Policia, amb la qual cosa, quedaran impunes totes les conductes incíviques en aquests aspectes.
A partir d'aquí em vaig referir a unes despeses sobre diferents edicions, impressions, maquetacions,etc, de diversos llibres. Són les següents:
Pel llibre musical il·lustrat Història del Nostre Temps- 1 210 euros per la maquetació, 1 815 per la il·lustració i 6 432 euros pels serveis d'impressió. Educadament, i de forma molt correcta, el regidor Tinoco va contestar explicant la raó de l'edició d'un llibre que té molt bona pinta aprofitant que l'escola municipal de música compleix vint-i-cinc anys. I consti que em sembla molt bé.
 
1 470 euros en concepte d'ampliació de la impressió del llibre Història de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Si abans he dit que el regidor Tinoco em va contestar educadament, és perquè quan va tocar contestar a aquesta pregunta, ho va fer (o perpetrar) el regidor Abascal. I ja sabeu que quan li donen un micro, no entenc quin tipus d'excitació pateix, perquè, en lloc de contestar, va adreçar-se a mi dient que ells sí que vetllaven per la Cultura del poble i no com altres, que això era un acord amb l'associació cultural 4Pins per ampliar el llibre ja existent, que nosaltres (que vol dir CiU) només estem per destruir la Cultura, que només pensem en despeses inútils com concerts de Statusquo, etc, etc. Total que en definitiva, el que em volia dir és que jo era un incult i que només els socialistes, sí aquells que en els anys noranta es volien carregar la torre de la casa Folch i que van enderrocar can Miqueló, ells sí que vetllen pel nostre patrimoni. Com ens hem de veure!
 
I, atenció: 3 620 i 3 993 en concepte d'edició, disseny i creació del llibre Espais Verds. Té pinta d'inici de campanya, i suposo que aquesta és la raó per la qual això no m'ho van pas contestar.
 
D'altra banda, vaig preguntar-li a la regidora Marcuello la raó per la qual encara hi ha factures de l'advocat, company seu de partit, Salvador Milà. I és que, darrerament ens havia assegurat que ja només treballava amb l'advocada Dolors Clavell pel tema POUM. La veritat és que va contestar a l'atac, dient que no el contractava pas perquè fos amic seu o del seu partit, que en Salvador Milà treballava també per molts ajuntaments amb governs convergents, però, la raó per la qual havia dit que ja no hi treballava i ho segueix fent, no ens la va dir.
 
Vaig preguntar-li sobre la situació dels Voluntaris de Protecció Civil i la necessitat de fer una reunió amb ells per aclarir-ho tot, vam quedar pel proper dilluns, però a hores d'ara no consta que a ells s'els hagi convocat encara. I també li vaig demanar reunions urgents per mirar de consensuar temes relatius al POUM després del cop que havia suposat l'informe de la Comissió d'Urbanisme, i va dir que deixessim treballar al tècnic, que quan ho tingués tot apunt ja ens avisaria. És a dir, la mateixa resposta de sempre, que ens porta a concloure que tampoc en aquesta legislatura s'acabarà aprovant el famós POUM.
 
 



This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com


dimecres, 4 de febrer de 2015

SENYORES PADRÓS I MARCUELLO: QUE SÓN VOLUNTARIS!

Mai m'hagués pogut arribar a imaginar que el sectarisme, la rancúnia i la capacitat de destrucció dels actuals responsables municipals cap a tot aquell que no els digui "sí senyor" a tot, pogués arribar tant extremadament lluny.
 
És evident que l'aposta decidida de l'anterior govern en molts àmbits del nostre poble, va fer que el govern Padrós es decidís a desfer tot el que va poder, i no ha estat fins als darrers mesos que, amb nervis, presses i improvització s'ha llençat d'una forma desaforada a executar obres a tort i a dret pensant-se que la gent no té memòria i que no sap valorar les coses en la seva justa mesura.
 
Davant la notícia de la creació d'una Comissió d'investigació i control de la nostra Policia Local, l'Alcaldessa, Teresa Padrós, i la seva regidora de Seguretat Ciutadana, Maria Àngels Marcuello, no han sabut reaccionar de cap més manera que, fent públic per la Ràdio que han obert un expedient administratiu a l'associació de Voluntaris de Protecció Civil de Palau-solità i Plegamans, focalitzant tots els seus atacs cap al seu president, Dani Ruiz, intentant fent veure que aquest incompleix amb el conveni subscrit entre l'Ajuntament i l'esmentada associació.
 
Com sabeu, durant l'anterior legislatura vaig apostar de forma molt decidida per protegir, potenciar i consolidar tot un grup de persones voluntàries (que vol dir que fan una enorme tasca d'assistència a la població sense rebre res a canvi i, evidentment, sense cap mena de remuneració), equipant-los en la mesura del possible, posant al seu abast tots els mitjans que els permetessin actuar en tota mena de situacions d'emergència i dotant-los del material necessari per fer factible la seva mai prou ben reconeguda i altruista tasca.
 
Es va fer un inventari detallat del material del que disposaven, es va aprofitar una motocicleta que la policia no volia perquè la poguessin utilitzar ells, es va adquirir un vehicle a molt bon preu al que ells mateixos li van instal·lar una cuba per actuar en situacions de petits incendis, i moltes altres avantatges que ara seria massa llarg d'explicar.
 
En aquestes condicions, els voluntaris es mostraven motivats i amb prou elements i dotació com per seguir prestant el gran servei que, malgrat tot, encara presten a la població palauenca.
 
La Regidora Marcuello, acompanyada del Regidor Abascal, van voler-se reunir el passat dia 23 de desembre amb els portaveus de l'oposició per tal d'informar-nos de tot un seguit de pressumptes irregularitats comeses pel president de l'associació dels voluntaris, Dani Ruiz. Informació que vam voler contrastar amb ells i que va quedar clarament desmentida de dalt a baix. És per això que tenim demanada una reunió urgent amb el Govern per tal de mirar de posar fi a tanta misèria política i deixar que aquests voluntaris puguin prestar el seu gran servei al poble sense més entrebancs.
 
Vam posar l'antiga caseta de la Creu Roja a la seva disposició, i vaig deixar signada la proposta de despesa per fer-hi la conexió elèctrica. Això al juny de 2011. Doncs, encara ara no s'ha realitzat la conexió! Disposen d'un conveni de col·laboració anual amb l'Ajuntament pel que reben sis mil euros l'any. Doncs, encara s'els deu tres mil del 2012, tres mil del 2013 i sis mil del 2014!
 
La història es remunta a la Festa del Voluntariat que va tenir lloc al desembre de 2008. Allà, en Dani va tenir la gosadia d'agraïr públicament el suport que com a regidor de l'àrea els vaig prestar fent-me pujar a l'estrada perquè els adrecés unes paraules. Això no ho han paït encara! En un ple d'ara fa dos anys, davant una pregunta que vaig formular a la regidora Marcuello sobre determinades desatencions observades cap als voluntaris en qüestió, va contestar-me que el president no complia, no acudien als llocs quan s'els cridava i que no acreditava suficientment les despeses. Aquest fet, va provocar que en Dani Ruiz, que ho escoltava per la Ràdio, entrés a la Sala de Plens, i en el torn de Precs i Preguntes fés tota mena d'aclaracions, deixant en ridícul i sense saber què dir a la regidora de Seguretat Ciutadana. Això va acabar de fer que, ara més que mai, el gran objectiu d'aquest govern, sigui acabar amb els voluntaris de Protecció Civil. Però, una de les coses que més en satisfan a hores d'ara, és haver aconseguit que el grup de voluntaris es constituïssin en associació. Això els deslligava del tot del consistori, amb qui només els uniria un conveni de col·laboració, però, sobretot, suposava que tinguessin accés, a partir d'aquell moment, a tota mena de subvencions públiques i privades per seguir portant a terme les seves activitats d'ajuda als altres en les millors condicions possibles.
 
Ara s'obren expedients informatius. Ens parlen de no justificació de les despeses, quan no és pas el Dani, sino el Jose, (Cobra) qui fa de tresorer i qui presenta totes les despeses a l'Ajuntament. S'els acusa d'apropiacions, d'utilitzar l'empresa d'ambulàncies en benefici propi, i de no sé quàntes coses més! Diria que aquesta no és la millor manera de protegir uns voluntaris que ho donen tot en situacions d'aiguats, d'incendis, de ventades, d'accidents, etc; i els qui els coneixeu ho sabeu!
 
No aconseguiran carregar-se ni l'entitat, ni al seu president ni enfrontar-los entre ells. Estan més units que mai, i ens tenen a nosaltres i a tot el poble al seu costat!
 



This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com


dilluns, 2 de febrer de 2015

A INSTÀNCIA DE CiU ES CONSTITUEIX UNA COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ I CONTROL DAVANT POSSIBLES IRREGULARITATS EXISTENTS A LA POLICIA LOCAL DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

 

NOTA DE PREMSA

 

A INSTÀNCIA DE CiU ES CONSTITUEIX UNA COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ I CONTROL DAVANT POSSIBLES IRREGULARITATS EXISTENTS A LA POLICIA LOCAL DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 

 

 

Els Sindicats UGT i CSIF han fet arribar als Grups municipals de l'oposició a l'ajuntament de Palau-solità i Plegamans, un seguit d'escrits i comunicats, que han posat en alerta davant la possibilitat que s'estiguin perpetrant un volum important de pressumptes irregularitats en el sí de la Policia Local. Per aquest motiu s'ha creat una comissió d'investigació.

 

El que es denúncia no és només problemes de convivencia i tensions greus entre diferents grups dins del cos policial, sinó situacions que podrien constituir delictes i faltes, algunes de les quals, sembla que ja es troben sota instrucció judicial.

 

Sense voler treure a la llum els fets concrets que s'hi exposen, sí que, des dels Sindicats en qüestió es posa de relleu, ja des del primer paràgraf del seu comunicat que:

 

"De tothom és coneguda la greu situació d'avançada descomposició en la que es troba actualment la Policia Local de Palau-solità i Plegamans. Els problemes que s'han anat acumulant en els darrers anys són molts i d'índole molt diversa, però tenen un nexe comú: han estat alimentats de manera sistemàtica per l'actual equip de govern amb una gestió impròpia de servidors públics . Únicament una petita part està en vies de solució perquè han acabat en instàncies judicials, que els estan instruint actualment".

 

Des del Grup municipal de Convergència i Unió, de forma conjunta amb els altres grups de l'oposició, vam presentar una moció al Ple municipal del mes de gener sol·licitant la creació d'una Comissió d'Investigació i Control de la Policia Local, formada per un representant de cada formació política al consistori palauenc, l'Alcaldessa, el Cap de RRHH de l'Ajuntament, el Cap de la pròpia Policia així com els delegats de personal dels funcionaris municipals. No fou necessàri incorporar la moció al plenari ja que, com així vam demanar des de CiU i ERC, es va constituir la Comissió esmentada el passat dilluns dia 26 de gener.

 

Des de CiU només pretenem conèixer amb exactitud i claredat el que està passant en el sí de la nostra Policia Local, conèixer-ne les causes, i en base a les conclusions que en el seu dia s'arribin, emprendre les accions necessàries per tal de depurar les responsabilitats que corresponguin així com trobar els mecanismes tant i tant necessaris per recuperar la tranquil·litat i motivació del cos perquè tornin a prestar el seu servei amb les millors garanties tal i com s'havia assolit fa quatre anys enrere.

 

Palau-solità i Plegamans, 2 de febrer de 2015.

 




This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com