divendres, 30 de setembre de 2016

PLE SETEMBRE 2016: NOMÉS MOCIONS

Dic que només s'hi van portar mocions de caire polític, presentades tant pel Govern com per alguns dels grups municipals. Però, en realitat, el principal punt que s'hi hauria d'haver tractat, era l'anomenat Codi Ètic. Aquest Codi que ha de guiar l'activitat i comportament dels representants polítics al consistori, va ser un compromís doble. I és que, d'una banda, s'hi va comprometre l'equip de Govern en el pacte subscrit al principi del present mandat, i per una altra, fou un acord del plenari, pel qual tots plegats ens comprometiem a portar una proposta al ple perquè fos aprovada per unanimitat, després d'una negociació prèvia i un consens final.
 
Amb tot, a nivell de Comarca, i d'un gran treball portat a terme per la Comissió de la Transparència del Consell Comarcal del Vallès Occidental, per cert, presidida per la CUP, es va aprovar pel ple del Consell Comarcal i per unanimitat de totes les forces polítiques allà representades, que són les mateixes que al nostre poble, un Codi Ètic que, tal com es va manifestar en la seva aprovació en el passat mes de juliol, havia de servir de referent a tots els municipis de la comarca, perquè, prèvia adaptació a cada realitat municipal, fos portat als plenaris dels diferents ajuntaments amb l'objectiu que també s'aprovés per unanimitat.
 
Així, a finals del mes de juliol, un cop feta l'adaptació al nostre municipi per part de Secretaria del nostre Ajuntament, va ser lliurat als disset membres de la Corporació, a fi que fessin les pertinents propostes i fos finalment aprovat pel ple del mes de setembre.
 
La veritat però, és que arribats a la Comissió Informativa del dijous 22, alguns grups de l'oposició van demanar la seva retirada de l'ordre del dia, al·legant que volien fer-hi determinades aportacions i que fos inclòs, en tot cas, a l'ordre del dia del plenari del mes d'octubre.
 
Dit això, només ens queda l'esperança que la voluntat de tots plegats sigui la d'assolir un acord unànim al respecte, partint de la base que la proposta que tenim damunt la taula ja recull totes les sensibilitats, i tothom haurà hagut de renunciar a determinats aspectes plantejats en la negociació que cadascun dels nostres grups polítics van portar a terme ja a nivell comarcal. A l'octubre es desvetllarà.
 
Feta aquesta prèvia, que només pretén justificar la raó per la qual, en el plenari d'ahir només s'hi van tractar mocions, va començar el ple amb la moció presentada pel nostre grup i l'adhesió d'ERC en suport al Correllengua 2016, que ahir vaig reproduir en aquest blog. Va rebre el suport de tots els grups i regidors a excepció de C's i el Regidor Heras, amb el discurs aquell de l'exclusió del castellà a catalunya..., i tot el que ja ens sabem, que no val pas la pena que repetim. Suposem el que hauria votat la representant del PP, però ahir no va assistir a la sessió. I, la següent moció, la va presentar C's demanant el reconeixement del bilingüisme a catalunya, que tota la documentació del nostre consistori fos en català i en castellà, també la pàgina web i totes les rotulacions de l'Ajuntament. El més graciós és que es demanava la modificació del Reglament d'us lingüístic municipal, que pel que es va veure, ni han vist ni llegit mai, i ni tan sols saben si existeix. No cal dir que la moció fou desestimada per tretze vots en contra i només tres a favor.
 
L'equip de govern va presentar-ne dues. Una referent a la necessitat de resoldre d'una vegada tota la situació relativa als trens de rodalies, que es va aprovar per unanimitat, i una altra referent a donar suport als acords de pau a Colòmbia entre el govern d'aquell país i les FARC, que esperem sigui ratificat pels seus ciutadans en el referèndum (sí, he dit referèndum)! que s'ha de celebrar aquest proper diumenge. Moció que també fou aprovada per la unanimitat dels presents.
 
Per part d'ERC, amb tota la bona voluntat, es va presentar una moció demanant la creació d'una oficina d'habitatge al nostre poble, o al menys que es cerqués la manera que les persones possibles usuàries tinguessin un accés més fàcil a alguna de les oficines d'habitatge de poblacions veïnes que sí disposen d'aquest servei, ja que el mateix es presta en general, per part del Consell Comarcal. De les diverses peticions que incorporava, totes elles ja s'estan portan a terme, i si hi ha persones que no poden acudir físicament al Consell comarcal, són els seus tècnics els que es desplacen a l'edifici de Serveis Socials de Palau per atendre personalment a qui ho sol·liciti. I és només per això que el Govern es va veure en la necessitat de votar-hi en contra. I és que, no et pots comprometre a fer quelcom que ja estàs fent!
 
Finalment, ICV en presentava una per demanar que les escoles de la comarca afectades per l'amiant, fossin concretades i es posin en marxa tots els mecanismes per combatre i reparar aquesta greu problemàtica. Es va aprovar per unanimitat, al incloure un apartat on es fa constar que, entre aquestes escoles, no n'hi ha cap de Palau-solità i Plegamans.
 
Precs i Preguntes i cap a casa, que el proper mes toquen Ordenances Fiscals i el següent els Pressupostos municipals!
 Avast logo

El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com


dijous, 29 de setembre de 2016

MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2016

El Grup municipal format pels regidors de Demòcrates de Catalunya i el nou PDC, hem presentat al ple ordinari del mes de setembre que s'ha de celebrar aquest vespre, una moció, com la que ja vam aprovar l'any passat, donant el suport al Correllengua 2016. Agraïm l'adhesió d'ERC a la mateixa.
 
La reprodueixo a continuació:
 

 

MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2016 QUE PRESENTEN ELS REGIDORS DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU, DE DEMÒCRATES DE CATALUNYA I PARTIT DEMÒCRATA CATALÀ

 

 

Atesa la necessitat d'assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l'element d'integració de les persones nouvingudes,

 

Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop més recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els fonaments del nostre sistema educatiu,

 

Atès el desig d'una gran majoria del poble català d'assolir l'estat propi, que ens obrirà un futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques,

 

Atesa la consolidació que després de 20 anys està assolint la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al suport d'ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general,

 

Atesa la voluntat de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL), organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana,

 

Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi,

 

El Ple de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

 

 

 

ACORDA:

 

Donar suport al Correllengua 2016 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització en l'ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.

 

Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el Correllengua i aportar la infraestructura i l'ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats programades.

 

Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d'aquesta corporació.

 

Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a facilitar l'apropiació i l'ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre la població nouvinguda.

 

En funció de les disponibilitats pressupostàries, fer una aportació econòmica general per a l'organització dels actes i el bon funcionament del Correllengua 2016, per l'import que es determini en Junta de Govern local, al compte corrent següent: ES37.2100.4742.7902.0000.4867.

 

Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de Barcelona, o a través del correu electrònic cal@cal.cat.

 

 
Avast logo

El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com


dimarts, 27 de setembre de 2016

MANS A L'OBRA PER FER DEL NOSTRE COMERÇ UN AUTÈNTIC REFERENT!

Acord entre l'Ajuntament i la Cambra de Comerç de Sabadell per potenciar el comerç local

 

Les dues institucions presenten les accions que es duran a terme en un acte obert a tota la ciutadania

 

L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i la Cambra de Comerç de Sabadell han signat un conveni de col·laboració per a la realització d'una anàlisi del municipi amb l'objectiu de potenciar el sector comercial. Teresa Padrós, Alcaldessa de Palau-solità i Plegamans, i Antoni M. Brunet, president de la Cambra de Comerç de Sabadell, van signar ahir l'acord. Ho van fer acompanyats de Jaume Oliveras, Tinent d'Alcaldia i regidor de Comerç, i Manuel Amado, tècnic de la Cambra de Comerç.

 

L'acte, al qual van assistir-hi una vintena de persones, era obert als comerciants i a la ciutadania en general. S'hi va presentar l'anàlisi global que es durà a terme, així com les diagnosis comercials que la Cambra ofereix a diversos establiments de la vila i que servirà per assessorar-los i ajudar-los a millorar el negoci. Diverses persones del públic van intervenir-hi per aclarir dubtes sobre l'estudi que es farà a tot el municipi, d'una banda, i sobre les diagnosis concretes a un grup d'establiments, de l'altra.

 

L'Alcaldessa, en la cloenda de la presentació, va posar en valor que el municipi "té molt potencial comercial, tenint en compte els esdeveniments que s'organitzen al llarg de l'any i que atreuen molts visitants". Va lloar l'Associació de Comerciants i empresaris a títol individual "per estar sempre disposats a treballar, canviar hàbits i reinventar-se". Amb tot, va identificar també algunes dificultats a les quals s'enfronta el comerç local:  "Tenim un poble urbanísticament dispers i això dificulta que hi hagi centralitat al voltant d'un eix comercial. Costarà crear-la però ho aconseguirem". "És important també que baixin els preus dels lloguers; no té sentit que hi hagi locals comercials buits i es mantinguin els preus", va afirmar per assenyalar un altre llast per a l'activitat comercial. Per últim, va agrair la col·laboració de la Cambra de Comerç i dels comerços del municipi i va assegurar que "l'Ajuntament continuarà treballant al costat del comerç i de les persones".

 

Anàlisi global del sector
La primera part del conveni detalla l'anàlisi transversal que identificarà les potencialitats i mancances del municipi a nivell comercial. Això inclou aspectes com l'estudi de l'oferta i la demanda, reunions de treball amb empresaris i entitats, enquestes a la ciutadania, consideracions demogràfiques i urbanístiques i l'avaluació de factors com els esdeveniments que s'organitzen, el transport, l'impacte del mercat setmanal... Tot plegat culminarà amb la redacció de conclusions i propostes per a la dinamització del comerç.

 

Jaume Oliveras, regidor de Comerç, va manifestar que "tothom s'ha mostrat extraordinàriament interessat en la realització de l'estudi", en referència a les opinions expressades en el darrer Consell Municipal de Comerç i Consum. Va concretar que la inversió que l'Ajuntament farà per realitzar-lo (28.500€, IVA no inclòs) prové "de la reserva que havia fet el consistori per a l'organització de Fira Palau i que finalment no es va dur a terme". Oliveras va incidir en la diferenciació entre aquest estudi i les diagnosis que s'ofereixen a establiments de la vila: "Són dues coses diferents. Les diagnosis individualitzades les han de demanar els comerços interessats directament a la Cambra de Comerç".

 

Tornant a l'anàlisi general del comerç local, Antoni M. Brunet, president de la Cambra de Comerç, va subratllar que "l'estudi anirà més enllà de les paraules; té l'objectiu d'identificar accions reals que impliquin possibilitats d'èxit". "La intenció és generar reflexions que proporcionin instruments i mecanismes per ser més eficaços i generar més negoci", va continuar Brunet. "El comerç és transcendental en la vida de les persones i com a element generador de riquesa i treball. És molt d'agrair que l'Ajuntament hi dediqui recursos i tingui la voluntat de potenciar el sector", va reflexionar el president de la Cambra de Sabadell.

 

Manuel Amado, tècnic de l'entitat, va desgranar els diversos apartats que estudiarà l'anàlisi comercial del municipi, així com la  metodologia que se seguirà i el calendari previst per a les diverses accions. L'objectiu és que, un cop realitzat, provoqui actuacions en l'espai públic, identifiqui com el mercat setmanal pot ajudar al comerç local i proposi accions estratègiques i de foment empresarial. Per arribar fins aquí, s'analitzaran molts aspectes que van des de l'anàlisi territorial fins a les activitats que es desenvolupen al municipi, sense oblidar l'estudi de la demanda, l'oferta, els punts forts i febles, les oportunitats i les amenaces...

 

Diagnosis a establiments
L'altre pilar del conveni signat ahir és la realització de diagnosis comercials que la Cambra de Comerç de Sabadell farà de forma individualitzada a establiments del municipi. Per optar a ser un dels negocis assessorats, cal inscriure's abans de l'1 d'octubre al web Diagnosi d'Innovació Comercial.

 

Aquest servei de diagnosi s'adreça a autònoms, microempreses i pimes del sector comercial que comptin amb almenys un establiment o punt de venda físic, independentment del subsector al qual pertanyin o del tipus de productes que venguin. El consultor o consultora visitarà el comerç per prendre dades i sol·licitar la informació que necessiti. Estudiarà les característiques generals del comerç, l'entorn, la imatge externa i interna, la gestió del punt de venda, el màrqueting i la comunicació, la política comercial i la gestió financera. El servei culmina amb el lliurament d'un complet informe amb el resultat de l'estudi i propostes. Cadascuna de les diagnosis està valorada en 1.200€, però no suposarà cap cost per als negocis que se'n beneficiïn ni per a l'Ajuntament perquè està subvencionada per fons FEDER i pel ministeri d'Economia i Competitivitat.

 
Avast logo

El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com


dissabte, 24 de setembre de 2016

ACTE OBERT EL PROPER DILLUNS A CAN CORTÈS, PER PRESENTAR UN ACORD PER POTENCIAR EL COMERÇ LOCAL

Acte obert el proper dilluns per presentar un acord per potenciar el comerç local

 

La sessió servirà perquè l'Ajuntament i la Cambra de Comerç de Sabadell signin un conveni de col·laboració

 

Dilluns vinent, 26 de setembre, té lloc un acte de presentació de l'acord a què han arribat l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i la Cambra de Comerç de Sabadell per potenciar el comerç local.

 

L'acte se celebrarà a les 21.00h, a la Masia de Can Cortès. L'Ajuntament hi ha convidat a tots els comerços del municipi, si bé és obert a tota la ciutadania que hi tingui interès.

 

Entre altres temes, s'explicarà la diagnosi que la Cambra de Comerç realitzarà a 20 comerços de la vila de forma gratuïta perquè estan subvencionades per fons FEDER i pel ministeri d'Economia i Competitivitat. Cada diagnosi està valorada en 1.200€.

 

També s'abordarà un estudi que farà la mateixa Cambra de Comerç de Sabadell per analitzar el potencial i les mancances del sector comercial al municipi. L'enfoc inclourà aspectes com la contextualització territorial, la demanda, l'atractivitat, l'oferta, les potencialitats, debilitats, oportunitats i mancances... Tot plegat es recull en un conveni que signaran ambdues parts en el mateix acte del proper dilluns.

 
Avast logo

El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com


divendres, 23 de setembre de 2016

NOU CATÀLEG PERQUÈ LA CIUTADANIA CONEGUI TOTES LES PRESTACIONS DE SERVEIS SOCIALS

 

La publicació, que ja està disponible al web municipal, s'enviarà en paper a totes les llars de la vila

 

L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha elaborat el 'Catàleg de prestacions de l'àrea de Serveis Socials', un llibret on la ciutadania pot trobar-hi tots els tràmits, ajuts i prestacions que pot sol·licitar. A més d'identificar-les, ofereix una breu descripció de cadascuna d'elles. S'hi inclouen qüestions tan diverses com les ajudes el Servei d'Atenció Domiciliària per a persones dependents, beques per a alumnes, assessoria jurídica, teleassistència, servies de psicologia, el Punt VAC, el Punt TIC...

 

"Hem creat aquest catàleg perquè sovint veiem que la gent no és prou conscient de tot el que s'ofereix des dels Serveis Socials del poble", destaca Jaume Oliveras, Tinent d'Alcaldia i regidor de Serveis Socials. "Amb el catàleg volem explicar de forma pràctica i àgil totes aquestes prestacions i que tothom sàpiga que les pot sol·licitar a Palau-solità i Plegamans, que no cal que es desplacin a Barcelona o altres ciutats".

 

La publicació ja està disponible en format digital al web municipal. Properament es repartiran uns 5.500 exemplars en format paper a totes les llars del municipi, si bé la tirada total serà de 6.000 unitats. D'aquesta manera es vol arribar a tota la població de Palau-solità i Plegamans, independentment de la seva capacitat per accedir a Internet i navegar-hi.

 

El regidor Oliveras i personal tècnic de l'Ajuntament van explicar la creació d'aquest catàleg al Consell Municipal de Serveis Socials en la seva primera sessió ordinària, celebrada el 15 de setembre. La iniciativa va tenir una bona acollida, si bé es va plantejar que més endavant s'estudiï fer una altra edició en un format més reduït i simplificat.

 
Avast logo

El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com


dimecres, 21 de setembre de 2016

DESCONCERT

No sé si us passa a vosaltres. Però, al menys a mi, veient com evoluciona tot plegat, políticament parlant a diferent nivell, em fa pensar molt seriosament en que, efectivament, les coses estan canviant (que ja està bé que així sigui) però que això no vol dir necessàriament que sigui en sentit positiu. I tot això, no només hi reflexiono respecte dels grans temes de país, o a nivell espanyol, que sí que ratlla la indigència moral, ètica i política, sino que també a nivell europeu, amb determinats populismes creixents de forma descontrolada, l'entorn social i polític que es viu als Estats Units com a conseqüència de determinades actituds personals dels candidats a la presidència de la major potència mundial... Però, per què no dir-ho aquesta mena d'ambient també s'encomana en moltes ocasions a les relacions polítiques i socials en el propi municipi.
 
I és que, si ens fixem en Catalunya, la perplexitat s'apodera de nosaltres (o al menys de mi) observant com la determinació clara i diàfana expressada per la gent, que vol dir el poble, durant més de cinc anys consecutius sortint al carrer demandant poder votar sí o no a la independència de Catalunya, es veu sistemàticament entervolida pel dia a dia dels partits, qüestions personals i afanys de protagonisme que no fan altra cosa que anar frenant les aspiracions naturals expressades pels ciutadans. Potser és que jo només em fixo en els partits favorables a la independència i al dret a decidir dels catalans. Però, diria que el mateix passa entre dirigents i partits del cantó més espanyolista, constitucionalista o, com s'en hi vulgui dir!
 
-Si tu dius això, jo ho haig de sortir a matisar de seguida- Jo vull deixar clar que sóc independentista de veritat, i que aquests són uns nouvinguts a la causa-, -Ara organitzo un acte i només convido als amics per deixar clar que amb aquells altres jo no hi tinc gran cosa a veure-, i així tantes i tantes actituds com volgueu. Només cal fullejar cada dia els diaris per adonar-se del miracle que suposa haver arribat tant lluny.
 
Per altra banda, els espanyols incapaços de posar-se d'acord per governar-se, només perquè, en el fons del fons, el seu problema és Catalunya i l'anomenat desafiament independentista. Fins i tot, el tal Felip VI ha de parlar davant l'Assemblea General de l'ONU d'Unidad, respeto a la ley i no sé quàntes proclames suposadament democràtiques.
 
Posicionaments i actituds xenòfobes del tal Trump i dels resorgits moviments d'ultradreta a Europa, no ens fan albirar un futur massa engrescador.
 
Si pensem també en com, també al nostre poble, hi ha qui decideix no fer quelcom perquè l'altre, que se suposa m'hauria de fer costat, no ho fa (encara que no sigui veritat) i per això em serveix com excusa per atacar-lo. O aquells que, per pur interès de notorietat pública, fan veure que volen no sé quin gran equipament pel nostre poble, però, a l'hora de la veritat, posaran tots els entrebancs al seu abast per evitar la seva consecució, i si cal, es posaran a tothom en contra. Però, sembla que l'important és fer-se veure i sentir, que així parlaran de mi encara que malament, com deia en Dalí, i apareixent sempre a l'escena pública, sempre podré disposar d'alguna aspiració futura, encara per determinar.
 
Malgrat tot, sóc optimista de mena. M'agrada la gent amb idees i conviccions, per molt que no hi estigui d'acord. M'agrada el debat i l'enfrontament polític sà, com el que puc tenir amb d'altres representants polítics amb qui discrepo gairebé de forma sistemàtica. Però, quan observes determinades derives que només condueixen al no-res, al desprestigi, al menyspreu, a la desqualificació sistemàtica de l'altre només per fer-se notar...., això és el que em desconcerta.
 
Però, repeteixo, sóc de mena optimista, i segueixo pensant que la força de la gent, és el que acaba posant a cadascú al seu lloc. I això només es detecta votant. Pel que sigui, però votant! I cada quatre anys a nivell municipal, o cada quan faci falta a nivell més global. O votant sí o no a la independència sense especulacions ni subterfugis.
 
Per tant, el que sempre ens cal és treballar amb dignitat i convicció com ho venim fent. La resta ho acabarà valorant la gent tard o d'hora. I la independència serà possible. però la feina ben feta també serà degudament valorada. No en tinc cap dubte, aquí i a reu!
 Avast logo

El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com


dilluns, 12 de setembre de 2016

HO HEM TORNAT A FER!

De tot el que ha envoltat els actes i les mobilitzacions d'enguany de la
Diada Nacional, la principal conclusió que s'en pot extreure és que, hi hagi
o no cansament, esgotament, indignació amb determinades forces o grups
polítics a qui els preocupa més el seu protagonisme que no pas l'objectiu
final, els mals entesos i tot el que es vulgui, que la convicció de voler
decidir lliurement el nostre futur com a país segueix creixent. Però també
que, es digui el que es digui, l'independentisme és majoritari a Catalunya.
I d'això que dic n'estic totalment convençut, ja que si a la banda anomenada
unionista hi hagués la mateixa força i convicció, no sé si hi haurien
concentracions com les que venim consolidant any rere any des de 2010, però
sí que es farien notar amb molta més contundència i presència a tot nivell.

I és que, quatre declaracions en mitjans de comunicació per part de
representants de formacions cada vegada més minoritàries a catalunya o
manifestacions en dies de rellevància hispànica que no superen les cinc mil
persones, amb autocars de mitja Espanya pagats per aconseguir notorietat, en
cap cas poden igualar una voluntat expressada de forma massiva i persistent
durant més de cinc anys seguits.

Com sabeu, jo no era ja massa partidari de la mobilització d'ahir. Perquè
sóc dels que penso que tot el que calia que fés la gent ja ho hem realitzat
amb escreix: mobilitzacions cada any, consulta del 9N i plebiscitàries del
27S de l'any passat. Tots plegats vam dotar-nos d'un Parlament amb un full
de ruta clar cap a la independència. Per tant, ara són ells, els setanta-dós
diputats independentistes, els onze que estan a favor del referèndum i
alguns d'ells de la independència, i la resta que no en volen saber res, qui
han de fer la feina. Ells són els que han d'aprovar el marc jurídic i
normatiu del nou país per tal que, al final, que vol dir d'aquí a un any com
a molt, anem a votar, o bé la ratificació de la independència ja declarada,
o un Parlament constituent, o, per què no, les dues coses a l'hora.

Estàvem tots cansats. Tots haviem dit alguna vegada que ja no hi tornariem
més. Però ahir, de nou, i potser perquè no diguin el que diran passi el que
passi, vam tornar a sortir al carrer, amb la mateixa convicció i força de
sempre, amb la mateixa calor, amb els mateixos amics i companys..., per
tornar a recordar al món que seguim aquí, que no ens cansem i que no pararem
fins aconseguir l'objectiu de la independència!

Efectivament, ho hem tornat a fer!


---
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
https://www.avast.com/antivirus

divendres, 9 de setembre de 2016

MANIFEST DELS VOSTRES REGIDORS LAURA, JAUME I JORDI AL GOVERN DE L'AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS, AMB MOTIU DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

 

Ens tornem a trobar, de bell nou i en un onze de setembre, per celebrar la nostra Diada, la Diada Nacional de Catalunya.

Som un poble combatiu, l'objectiu final és a tocar i per això cal seguir fent història:

 

-        El setembre del 2012, dos milions de persones ens vam manifestar al centre de Barcelona, per fer de "Catalunya, un nou Estat d'Europa".

 

-        El 2013, en fer la "Via catalana": 400 quilòmetres, des del Pertús fins a Alcanar.

 

-        Un any després, el 2014, amb dos milions i mig de catalans i catalanes fent una immensa "Ve baixa" d'onze quilòmetres, formant una gegant senyera i reclamant voluntat, per poder votar i arribar a la victòria.

 

-        També l'any passat, el 2015, dos milions de persones vam celebrar la "Via lliure a la República catalana", omplint tota l'avinguda Meridiana, fins a arribar al Parlament de Catalunya, apuntant cap a la nostra llibertat.

 

-        I en totes i cadascuna d'aquestes concentracions, hi hem estat presents els Vostres Regidors, Laura, Jaume i Jordi, actuals regidors per Demòcrates de Catalunya i Partit Demòcrata Català, al Govern de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

 

-        Els ciutadans i ciutadanes hem mostrat repetidament per la via de la democràcia que cal trencar amb Espanya i avançar cap a un nou Estat d'Europa. El 9 de novembre de 2014 amb la consulta sobre la independència del nostre país 2.300.000 persones vam acudir a les urnes tot i les amenaces i la por per part de l'Estat espanyol. I és que l'Estat no ha tingut voluntat de diàleg sinó que ha actuat a cop d'impugnacions, suspensions i guerra bruta amb la voluntat d'anul·lar-nos.

Fa molt temps que hi som. És cert.

Comencem a acusar la fatiga. També.

Hi ha moments de dubte. Teniu raó.

Però els somriures, al final, sempre guanyen. Perquè és més forta la nostra il·lusió que la por. És més poderosa la nostra convicció que els dubtes. És més decisiu el nostre país en moviment que un Estat caduc. Ho vam veure el 27 de setembre de 2015, ara fa menys d'un any, amb les eleccions plebiscitàries al Parlament quan les forces independentistes vam guanyar. I amb elles, un encàrrec: portar Catalunya a les portes de la independència.

Nosaltres, des del Ajuntament, des d'on intentem fer el millor dels possibles per garantir una vida digna als nostres conciutadans; per fer del nostre poble, un indret amb oportunitats; estant al costat de la gent i a peu de carrer. I no n'hi ha cap de més important: la vida de les persones i la seva dignitat. Això ho volem defensar des del nostre municipi per arribar a tots els ciutadans de Palau-solità i Plegamans.

 

Enguany, estem convocats a un Onze de Setembre diferent del d'altres anys, per primera vegada a la història, tenim el Parlament amb una majoria independentista i el Govern de la Generalitat amb un mandat clar i un full de ruta definit per assolir la independència.

 

Aquest any cal tornar a sortir al carrer, a la Festa de la Llibertat, des de Barcelona, Berga, Lleida, Salt i Tarragona. Cal anar-hi per fer els nostres somnis i anhels realitat. I cal ser-hi per donar suport al Parlament de Catalunya, al President i al Govern de Catalunya perquè puguin defensar amb fermesa la voluntat del poble de Catalunya.

 

Perquè no podem permetre que l'Estat espanyol continuï menyspreant-nos. I recollint les paraules del President de la Generalitat, Carles Puigdemont en el discurs d'investidura: "No són èpoques per covards, per temorosos ni per fluixos de cames".

I perquè des del món municipal estem al servei d'una causa invencible: el benestar i la dignitat de les persones i la independència de Catalunya.

 

Visca Catalunya lliure!

 

Palau-solità i Plegamans, Setembre 2016.

 

 

Laura Navarro Ceballos

 

 

Jordi Pujol Lozano

 

 

Jaume Oliveras Malla

 
Avast logo

El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com


dijous, 8 de setembre de 2016

A PUNT!!!

La Diada ja és a tocar i hem de ser-hi tots! Hem de tornar a fer sentir la nostra veu com a poble. Reivindicar els nostres drets i anhels i alhora defensar les nostres institucions i representants. Som davant d'una oportunitat única. Estem construint un nou país entre tots. I ho estem fent de manera cívica, pacífica i democràtica.

No deixem que silenciïn la nostra veu. No deixem que ataquin els nostres representants. No deixem que posin en dubte les nostres institucions. És inadmissible que el TC plantegi obrir la via penal contra la presidenta del Parlament. És inadmissible que la justícia porti al banc dels acusats l'ex president Mas i les ex conselleres Ortega i Rigau pel 9N. És inadmissible que l'Estat actuï sense miraments contra els nostres representants polítics cada vegada que regidors, alcaldes i càrrecs institucionals d'arreu del país mouen fitxa per avançar cap a la República.

Aquest 11 de setembre, fem-los costat. Demostrem a l'Estat que els nostres representants no estan sols. Demostrem al món que darrere d'aquesta lluita cívica, pacífica i democràtica hi ha tot un poble!

 
Avast logo

El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com


dimecres, 7 de setembre de 2016

TOT APUNT PER A LA DIADA NACIONAL A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS!

L'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya se celebra aquest diumenge 
 
Aquest diumenge, 11 de setembre, se celebra la Diada Nacional de Catalunya que, com cada any, es farà a la plaça Onze de Setembre a partir de les 11h. 
 
Enguany, l'associació cultural Quatrepins serà l'encarregada de realitzar el parlament institucional amb motiu del seu 25è aniversari.  
 
A més del parlament, l'acte institucional inclou l'alçada de la Senyera, les ofrenes florals d'entitats, associacions i partits polítics al monument de
Rafael Casanova, actuacions musicals, sardanes, cant coral i el Cant dels Segadors.  
 
El programa de l'acte és el següent: 
 
lista de 9 elementos
• Lliurament i alçada de la Senyera.
• Ofrena floral per part de la Corporació Municipal en Ple.
• Ofrena floral d'entitats, associacions i partits polítics.
• Parlament  a càrrec de Quatrepins.
• Actuació del Combo de l'Escola de Musica.
• Ballada de Sardanes a càrrec de l'Agrupació Sardanista i interpretades pel Combo de l'Escola de Música. 
• Actuació de la Societat Coral la Unió.
• Cant dels Segadors, amb tots els participants i el públic.
• Copa de cava.
fin de listaAvast logo

El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com