divendres, 25 de novembre de 2016

PLE NOVEMBRE 2016: BIBLIOTECA I PRESSUPOSTOS

Ahir, darrer dijous d'aquest novembre, vam celebrar el ple ordinari corresponent. Com cada any, és quan s'aproven inicialment els pressupostos municipals per al següent exercici. Uns pressupostos de gairebé disset milions d'euros que, mentre formem part d'Espanya, el govern central seguirà minant, limitant i deixant als ajuntaments sense massa marge de maniobra a l'hora de decidir com invertir, per quines quantitats, què podem o no gastar en personal, en serveis i en allò que sabem per proximitat el que no sap un govern que conculca de forma flagrant i constant aquell principi de la seva pròpia Constitució que estableix allò tant bonic de l'"Autonomia Municipal".
 
Som un Ajuntament amb poc més d'un 23% d'endeutament; el més baix del nostre entorn, però no podem demanar cap crèdit per a noves inversions. No podem incrementar en despesa per als treballadors municipals per cap concepte, el que impossibilita poder atendre ni que sigui algunes de les reivindicacions socials existents. No es pot substituir personal, ni per raó de baixes ni defunció. Només podem destinar al voltant d'un milió d'euros a inversions, amb tot el que podriem fer si la llei espanyola ens ho permetés a la vista dels ingressos propis i aliens. No podem destinar els més de dos milions d'euros de romanent al que l'Ajuntament consideri oportú. Mira que en seria de fàcil construir la Biblioteca si poguessim agafar aquests dos milions, més el concedit per la Diputació a la seva construcció! Però, no. Ells encara ens manen. sort que cada cop ens queda menys per romandre en un estat que només sap prohibir i limitar la feina de qui compleix amb totes les seves obligacions.
 
Per això, en primer lloc, es va aprovar un punt de modificació de crèdits per tal de destinar diners a amortització de deute, i això sí, poder fer que cinc-cents mil euros d'aquell romanent del 2015 els poguem destinar a la construcció de la Biblioteca. És així que, amb el que ja ens va concedir la Diputació, disposarem d'una guardiola de gairebé un milió cent mil euros a l'efecte. I això, amb independència de les partides per al projecte executiu de l'equipament cultural, que també disposa de la seva partida, però per al pressupost de 2017, que, com us he dit, va ser el segon punt de debat. Prop d'una hora i mitja de debat, amb un folgat suport de nou vots a favor, només cinc en contra i tres abstencions. I ara només caldrà saber si hi ha qui hi presenta al·legacions en el termini preceptiu, doncs, de no ser així, quedarà definitivament aprovat de forma automàtica.
 
El Govern municipal va proposar la pròrroga del vigent Pla de Joventut fins a l'aprovació del que ha de regir durant quatre anys més, que sembla que podrà estar apunt després del proper estiu.
 
A partir d'aquí, mocions. Una de la CUP donant suport a l'Alcaldessa de Berga per la seva detenció amb motiu de no haver volgut anar a declarar per l'estelada al balcó de l'Ajuntament, que hi vam donar suport, sense voler entrar en debats que no ens porten enlloc, sobre el paper dels Mossos, que si cal un protocol perquè no facin de policia espanyola.... evidentment que, els jutges han de comptar amb els Mossos, mentre siguin Policia Judicial. I els jutges apliquen les lleis d'allà, com després de la desconeixió, hauran d'aplicar les lleis d'aquí. I no cal donar-hi més voltes!
 
I dues mocions d'ICV. Una a favor de la celebració d'un Referèndum per decidir el futur del nostre país; sí, la mateixa moció que ERC, amb la nostra adhesió, va presentar el més passat, aprovada per majoria absoluta, que deia això mateix, però parlant d'independència en el cas d'un resultat favorable a aquesta. Però la d'ahir era igual, manifestant la necessitat d'ampliar consensos, d'intentar més diàleg, cercar suports institucionals i internacionals..., en definitiva, res que no haguem fet ja des de 2012! Vaig resumir en tres paraules el nostre posicionament al respecte: "NOMÉS VOLEM VOTAR!" I una altra sobre l'eliminació de les violències envers les dones, sobre el que es va acabar consensuant un text entre tots, en el benentès que a l'inici del plenari ja es va donar lectura al Manifest subscrit per primera vegada entre la Generalitat, les quatre diputacions i les dues entitats municipalistes del país!
 Avast logo

El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com


dimecres, 23 de novembre de 2016

PRESSUPOSTOS SOCIALS PER A 2017

El govern proposa al Ple "un pressupost realista, social i amb inversió en barris i projectes"

 

Marc Sanabria, regidor d'Economia, explica els comptes que el govern plantejarà a la sessió plenària de demà, 24 de novembre

 

L'ordre del dia del Ple Municipal de novembre, que se celebra demà, dijous 24, inclou l'aprovació del pressupost municipal per al 2017. Marc Sanabria, regidor d'Economia, va explicar ahir en roda de premsa la proposta que l'equip de govern presentarà per ser sotmesa a la votació dels regidors i regidores.

 

"És un pressupost realista i social i que dedica recursos a fer inversions en barris alhora que segueix les línies de treball per complir el pla de govern", va sintetitzar el regidor. Pel que fa al balanç global, la proposta de pressupost xifra en 16.841.617,88€ els ingressos i les despeses. Significa un augment del 0,36% respecte al pressupost del 2016. Per capítols, destaca la reducció en despeses financeres, que es calcula que serà un 22,47% inferior a la del 2016, uns 30.000€ de diferència. "Això és fruit de la bona gestió financera i econòmica", raona Sanabria, qui també va afirmar que els comptes compleixen amb la llei d'estabilitat pressupostària.

 

El regidor va subratllar les prioritats que atén el pressupost del 2017: "Les partides destinades a Serveis Socials, continuar convocant plans d'ocupació i fent accions per fomentar l'ocupabilitat, inversions a l'espai i la via pública, la millora de barris, el manteniment i l'ampliació dels serveis municipals... i destinar recursos a la nova Biblioteca Municipal, que és la inversió del mandat que necessita més finançament".

 

Nova biblioteca

Els comptes del 2017 inclouran recursos a la redacció de projectes, d'on es podrà nodrir el de la nova biblioteca. A banda, reserven diners (40.000€) al canvi d'ubicació de les pistes de petanca. Aquesta és una inversió necessària per a la construcció de la biblioteca, ja que les actuals es troben on s'ha de construir el nou equipament cultural.

 

En paral·lel, el Ple de novembre inclou un altre punt en l'ordre del dia per aprovar una modificació de crèdit al pressupost del 2016 per destinar 500.000€ del romanent positiu d'aquest any a la nova biblioteca. Aquesta quantitat se sumarà a la l'ajut econòmic que concedeix la Diputació de Barcelona per a la construcció d'aquest equipament (593.644€).

 

Això significa un calaix d'1.093.644€ per a la nova biblioteca que s'incorporaran al llarg del 2017 a les arques municipals. "L'Ajuntament ha d'acumular recursos en diferents exercicis per poder executar aquest projecte sense minvar la capacitat d'inversió en altres necessitats com la millora de barris", manifesta Sanabria. El Pla funcional de la Diputació de Barcelona preveu que la inversió inicial que ha de fer l'Ajuntament per a la biblioteca sigui de 3,9 milions d'euros.

 

Inversions

Tornant al pressupost del 2017, i pel que fa a les inversions, n'hi ha dues que impliquen la creació de nous equipaments: les ja esmentades pistes de petanca i de bitlles catalanes i un nou 'skatepark'. La relació d'inversions que va anunciar Sanabria és la següent:

 

·         Manteniment i millora de la via pública:                   275.000€

·         Creació i millora de parcs infantils:                           113.000€

·         Manteniment i millora de l'enllumenat públic:             60.000€

·         Manteniment i millora de la senyalització:                  55.000€

·         Construcció d'un nou 'skatepark':                              50.000€

·         Actuacions a la Masia de Can Falguera:                    50.000€

·         Construcció noves pistes de petanca:                        40.000€

·         Actuacions al clavegueram:                                       40.000€

·         Clavegueram al barri de Can Clapés:                        25.000€

·         Millores a zones verdes (inclou Ronda riera)             15.000€

 

Oposició
Marc Sanabria va detallar que l'equip de govern va lliurar la proposta de pressupost a tots els grups de l'oposició el 6 de novembre: "Des d'aleshores hem mantingut reunions amb diversos grups. Alguns dels seus representants han fet preguntes puntuals a regidors i regidores de les diferents àrees".

 
Avast logo

El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com


dissabte, 19 de novembre de 2016

POBRESA!

Parlem de Pobresa. No cal que ens centrem només, en l'anomenada Pobresa Energètica, com si d'una moda es tractés. Tampoc és que de pobreses n'hi hagi de molts tipus, al menys pel que respecta a les circumpstàncies econòmiques de persones i famílies. La pobresa és no disposar d'uns ingressos mínims per a la pròpia manutenció, alimentació, vestit, educació, pagament dels serveis bàsics d'aigua, llum, gas..., però, en els temps que correm, també és pobresa no poder tenir un telèfon mòbil per comunicar-se, Internet o televisió. Altra qüestió seria (i d'això no en parlaré pas) la pobresa moral, ètica, política o intelectual, que d'aquesta cada cop n'observem més, i aquesta mateixa setmana, amb les reaccions a la dona morta a Reus, n'hem tingut uns bons exemples.
 
Quan dic que, des de l'àrea bàsica de Serveis Socials del nostre poble, s'atén a uns tres mil cinc-cents usuaris, no vol dir que tots pateixin un elevat grau de pobresa. Però sí que la majoria són atesos per situacions o circumpstàncies que tenen molt del que significa no poder fer front a les necessitats vitals per a la vida diària i per poder gaudir d'una qualitat de vida raonable. I és aquí quan hem de recalcar que del que estem parlant és de DRETS. Sí, Drets de les persones a viure amb dignitat. I que, el que ens cal, cada vegada més, és fugir de les polítiques assistencials que, en definitiva, vol dir fer caritat. Sino que, al que realment ens referim, és a que tothom té dret a tenir una vida digna i a exercir els seus drets bàsics en un pla d'igualtat amb la resta de la societat que l'envolta i a la que pertany.
 
Quan, a totes les campanyes electorals, sentim als candidats dir allò que: "El primer són les persones..., que cal fer polítiques per a les persones...", és d'això del que estem parlant. I és en situacions com les de l'àvia de Reus, o la de famílies apunt de patir un llençament com a conseqüència d'una execució hipotecària, quan hem d'estar al seu costat per, al menys intentar entre tots, que aquelles persones superin l'adversitat amb la dignitat que tots ens mereixem.
 
El nostre Ajuntament destina prop de set-cents mil euros l'any a polítiques socials, i això sense tenir en compte els diners que ens arriben (per sort cada any una mica més ) de la Diputació de Barcelona, la Generalitat i en gran mesura del Consell Comarcal que, com sabeu, es nodreix de les transferències que li fa la pròpia Generalitat de Catalunya. I a tot plegat, cal també valorar i molt, la feinada que fan entitats com Caritas Parroquial, Creu roja o la PAH de Palau amb les seves més que imprescindibles intervencions i col·laboracions i el grapat de voluntaris que fan que tot plegat funcioni.
 
El que vull dir, és que de Pobresa sempre n'hi ha hagut..., i que potser sí que amb els anys de crisi aquesta s'ha aguditzat per a moltes famílies. Però, la sort de tot plegat, és que hi ha una consciència social molt més arrelada que fa que, davant qualsevol situació de tall de suministre, desatenció escolar o alimentària, desnonament, etc, la societat es revolti i lluiti fins aconseguir que les persones que ho pateixen siguin degudament ateses i reestablertes en el seu estatuquo anterior, si és possible.
 
Com a molt lamentables cal qualificar les paraules del representant de Gas Natural davant la situació donada a Reus, dient allò que: "Com que no hi ha reglament, la llei no es pot aplicar". Mentida! La llei, un cop en vigor, és aplicable i executiva. altra cosa (i no cal que ens fem trampes al solitari) és que, el braç armat del Govern espanyol, sota la denominació del tot enganyosa, de Tribunal Constitucional, suspengui una llei que estableix amb total claredat, com també es fa a l'inmensa majoria de països europeus a excepció d'Espanya, com cal afrontar aquestes situacions de pobresa i així garantir els drets bàsics dels ciutadans. I és que, m'ha recordat allò d'aquell primer ministre espanyol d'antuvi, que va dir àl Congrés dels Diputats, la cèlebre frase de: "Vostès facin les lleis, que jo ja m'encarrego dels reglaments". Denota com era (i encara és Espanya) pel que fa a cultura i mentalitat política, i sobren les paraules.
 
Sembla que hi ha qui encara no s'ha adonat que la societat està fent grans passos cap a una altra i nova dimensió política. Sembla que, amb això del Procés, no es vulgui que els pobres catalans tinguin majors prestacions o cobertures que els súbdits espanyols. Per què, si no per coses com aquestes, es pensen que volem la independència?
 
Nosaltres, des de l'Ajuntament, seguirem volent estar al costat de les persones i ajudar-les en tot el que ens sigui possible. seguirem destinant més de 60 000 euros l'any a pagar despeses de suministre a persones i famílies que no hi poden fer front. Però támbé abonant prop de dues-centes beques menjadors per a nenes i nens de les nostres escoles, pagant llibres, material escolar, activitats esportives i extraescolars quan siguin necessàries, transport, ajudant al lloguer, a l'allotjament, a l'alimentació a l'ajuda psicològica, a les adaptacions tecnològiques, a l'assistència domiciliària, a la teleassistència.... i a un llarg etcètera que, molt probablement, no acabarà de cobrir totes les necessitats més perentòries, però segur que cada cop ens hi acostarem més.
 
I serà entre tots que ho aconseguirem. Sense atacs absurds per estratègies polítiques de vol gallinaci. Tots junts lluitant pels drets bàsics i fonamentals per a les persones.
 
I, sobretot, deixem de parlar de Pobresa Energètica. Perquè de Pobresa només n'hi ha una. I és per aquí per on cal que centrem els nostres esforços!
 Avast logo

El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com


dijous, 10 de novembre de 2016

HORTS URBANS, TAMBÉ PER ALS USUARIS DE SERVEIS SOCIALS!

El programa 'Cultivem el Clima i la Comunitat' de l'ONG Humana Fundación Pueblo para Pueblo rebrà els horts municipals reservats a Serveis Socials

 

El programa d'agricultura urbana i ecològica Cultivem el Clima i la Comunitat (3C) de l'ONG Humana Fundación Pueblo para Pueblo rebrà parcel·les dels horts municipals de Can Boada Vell reservades a Serveis Socials, segons el conveni signat el passat mes de juliol amb l'Ajuntament. Les persones interessades s'han d'adreçar a Serveis Socials, al carrer Anselm Clavé, 11, de dilluns a divendres, de 9 a 14h. Després se'ls convocarà a una reunió informativa. La selecció dels participants està prevista que es realitzi durant aquest mes de novembre i al desembre, per tal que es pugui començar a treballar al gener del 2017.

 

Com la resta d'adjudicataris d'una parcel.la dels horts municipals, els participants hauran de pagar la fiança de 50 € i una taxa anual de 40 €, tot i que el pagament es pot fraccionar o accedir a beques. El programa és formatiu i té una durada de dos anys, durant els quals es treballaran les següents temàtiques: tècniques de cultiu en horticultura ecològica, el manteniment de l'horta i dels seus voltants, l'ús sostenible de recursos, control ecològic de plagues i malalties més comunes, elaboració de fitosanitaris ecològics casolans, tractament de residus orgànics o generació de llavor i planter.

 

Els participants en el programa, a part de cultivar la parcel.la pròpia pel consum familiar, es comprometen a assistir a les sessions de formació, a participar activament en les actuacions que s'organitzin i a respectar el Reglament dels horts municipals.

El programa preveu una atenció tècnica per part de personal titulat que es realitzarà dos matins a la setmana (4 h/al dia), tot i que només es demana una assistència mínima de 5 hores a la setmana. I es facilitarà el material necessari pel cultiu.

La regidora de Medi Ambient, Luisa Fernández, recorda que els "horts municipals de Can Boada Vell compten amb unes 80 parcel·les de 60 metres quadrats cadascuna, que sumen uns 9.500 metres quadrats de superfície. I hem cregut necessari destinar una part d'aquests terrenys de cultiu a les famílies que s'adrecen a Serveis Socials".

 

El projecte

El projecte de creació d'una zona d'horts a Boada Vell va néixer amb la idea de transformar una zona d'equipaments de titularitat municipal, sense ús públic, en un conjunt de parcel·les que els usuaris adjudicataris poden conrear per al seu autoconsum amb els objectius principals d'integració paisatgística, complir una funció social i preservar la cultura agrícola. Els horts estan situats a dos camps annexes a la masia de Boada Vell, a l'avinguda del Camí Reial (davant del parc de l'Hostal del Fum).

 
Avast logo

El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com


divendres, 4 de novembre de 2016

UNA CATALANA AL GOVERN ESPANYOL, UN CATALÀ AL GOVERN FRANCÈS... I QUÈ?

Doncs, que de catalans n'hi ha a tot arreu i per a tot. Bé que ho sabem, quan viatgem, sigui on sigui, sempre ens trobarem algun català o catalana. I no sé si, al final, quan siguem un estat independent, es complirà allò que va dir en Francesc Pujols: "Arribarà un dia que els catalans, quan anem pel món, ho tindrem tot pagat!".
 
Com veieu, no sé ni com posar-m'hi per fer alguna reflexió sobre el "nou" govern d'Espanya! I és que, per començar, ja no en té res de nou. Tot és vell: les formes, les persones, el tarannà, la cantarella, la manca d'escrúpols, ja no contra Catalunya, que això ja ens ho sabem, sino contra un poble, l'espanyol, que, malgrat rebre garrotades per totes bandes, assistir impertèrrit als casos de corrupció que de forma descarnada apareixen dia rere dia a les televisions de casa seva, i que tot i això, segueix entestat en fer que els segueixi governant qui cada cop retalla més els seus drets, les seves prestacions i la seva qualitat de vida com a ciutadans. Però, és clar, hi ha un enemic que cal combatre amb totes les forces. Aquest enemic per ells es diu Catalunya, i això preval davant de qualsevol "ximpleria" de dret social o justícia social. I és per això, que, davant el "desafío catalán" tot és justificable. si cal que els del partit del "Cambio" del 82 s'autodestrueixin o suïcidin políticament per acabar amb les pretensions catalanes, doncs, es fa. Si els qui van crear-se sota criteris neofalangistes amb aspiracions a ocupar el lloc del PP atacant la llengua, la cultura i les institucions catalanes, també es dilueixin fent pactes amb qui sigui, doncs, endavant. La qüestió és acabar amb l'animalada aquesta que els ha agafat als catalans. I què passa? Doncs que a Espanya, queda només una formació, ara en creixement, com a única defensora de la Democràcia. I dic Democràcia perquè votar vol dir això. I els catalans, independentistes o no, només volem votar! Encara que, de cop i volta, sentim ara algun polític acabat de defenestrar, defensant això del vot.... Però, ara ja ha fet tard!
 
El cas és que, vist el que està passant, sí que una gran majoria de catalans ja hem desconectat mentalment d'Espanya. Però cal que deixem d'una vegada de mirar cap al centre de la península ibèrica. I cal que comencem, d'una vegada, a aplicar-nos a nosaltres mateixos allò de l'Autocentrament. Ja sabem el que hi ha allà. Mani qui mani, actuarà sempre de la mateixa manera. Nosaltres hem de seguir. No podem estar tot el dia lamentant-nos del que ja sabem: Que si tribunals, que si sentències, que si recursos, Tribunal Constitucional, etc. Tot això ja ho coneixem, i nosaltres hem de seguir a la nostra. Si no estem pendents pas del que diu i fa el Govern francès, amb un català com a Primer Ministre, tampoc ens importa ja el que digui o faci un govern espanyol, amb una ministra catalana ocupant un ministeri buit de contingut i competències.
 
Reclamo deixar de mirar d'una vegada cap al centre d'una pell de brau, ni que sigui perquè els toros els hem prohibit a Catalunya i fa mal d'ulls. Hem de seguir a la nostra. entomant el que calgui, mantenint-nos ferms, desobeïnt injustícies, denunciant amb naturalitat els embits de l'Espanya furibunda..., i assimilant que caldran molts sacrificis personals per aconseguir la independència. Sabiem des del primer moment que això no seria gens fàcil, i cal tota la fermesa i serenitat necessària.
 
Ho tenim a tocar. serà un any, només un, però de molta paciència i capacitat de resistència. Si volem, podem... i només és a les nostres mans!
 Avast logo

El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com