dijous, 30 de juny de 2011

QUE EL LLEGIR NO ENS FACI PERDRE L'ESCRIURE, O VICEVERSA

Fa una estona que he arribat del primer Ple municipal, en aquest cas extraordinari, de la legislatura. És aquell ple on, en general, es determina i aprova l'organització municipal, el règim de celebració dels plens i les comissions informatives, les delegacions del ple a la Junta de Govern Local, la formació dels grups municipals, el nomenament dels diferents representants als òrgans col·legiats, tant municipals com supramunicipals, el nomenament dels portaveus, etc. Entre d'altres punts també es dona compte del repartiment o distribució de les delegacions als diferents regidors de les àrees i regidories per conformar els equilibris propis d'un nou equip de govern format per tres formacions diferents, determinació de les retribucions dels càrrecs electes i també la designació, contractació i retribució dels càrrecs de confiança.

M'ha cridat l'atenció que, malgrat la radical oposició del regidor sr. Joan Carles Tinoco a l'existència de càrrecs de confiança, avui ja s'ha donat compte d'un com és el de la Secretària d'alcaldia que s'ha confiat a la Sra. Judith Roura, a qui desitjo molta sort en aquesta nova etapa. Sembla que l'amic Joan Enric Mogas d'ICV, també serà contractat a partir del mes de setembre com a càrrec de confiança així com es recuperarà al sr. Joan Boix com a cap d'administració i economia i també es cobrirà una plaça de cap de premsa. Però, en canvi, el Regidor JC Tinoco no tindrà càrrecs d'aquestes característiques, i suposo que així deu donar per complertes les seves promeses electorals. I és aquí, on s'evidència que no en contractarà cap per no necessitar-lo donat que aquestes àrees ja disposen d'un bon grapat de grans professionals que fan innecessària l'intervenció de cap càrrec com aquests. Però, això no és tot, el Sr. Tinoco, suposo que amb encert per part d'ell, i amb voluntat d'assegurar el seu suport a la resta del govern, ha esdevingut l'únic regidor amb dedicació exclussiva amb una retribució mensual bruta de 2511 euros al mes per 14 pagues. Per tant, no li calien càrrecs de confiança per la poca dedicació que es necessita en aquestes àrees, i ell mateix ja suplirà a aquests amb el sou arrancat del pacte de govern.

Pel que fa a la resta de retribucions, hem de reflexionar molt sobre aquella dita que fa: "que el llegir no ens faci perdre l'escriure", o viceversa. I és que, sota el pretext de les promeses electorals, al final el que no es pot fer és anar presumint de rebaixa de sous (que sí han aprovat en un 10% linial), però que en realitat el que això comportarà és una aturada en la operativitat del propi ajuntament. si es vol fer funcionar l'ajuntament cal que el regidor estigui al damunt dels temes, cal que truqui a moltes portes, que cerqui subvencions, que es treballi molt els objectius marcats. I molta d'aquesta feina cal que es faci en horaris d'oficina i no aprofitant quan es plega de la feina o a hores perdudes. Cal molt seny en tot plegat, i com ha dit avui la pròpia alcaldessa: Ja ve essent hora que alguna llei reguli definitivament el tema dels sous dels càrrecs electes i que ningú mai més, com fins ara s'havia fet, i mai per part de Convergència i Unió, pugui fer demagògia en qüestions com aquestes.

No entenc doncs, que algú com el Regidor de Joventut i Educació pugui estar a plena dedicació, i en canvi regidors amb moltíssima més responsabilitat com és el cas de la Sra. Marcuello com a Regidora d'Urbanisme i seguretat Ciutadana tingui només una retribució per assistències. qui de veritat sembla que ha fet un esforç de contenció és la sra. Padrós ja que, havent de renunciar a un dels dos salaris percebuts de l'administració, s'ha vist en la necessitat de deixar de percebre els prop de 6000 euros mensuals com a diputada adjunta de la Diputació de Barcelona, passant a cobrar molt menys a l'ajuntament de Palau. Clar que, a la Diputació, s'els ha acabat el govern als socialistes i potser per aquesta raó no ha tingut cap més remei que agafar-se al salari palauenc.

L'alcaldessa obtindrà un salari en 14 pagues de 3247,30 euros al mes. En Joan Carles Tinoco, com he dit, 2511 euros. En Miquel Rovira, contractat a temps parcial, percebrà un salari de 1211,70 per 14 pagues. La resta de regidors del govern, és a dir, sis: cobraran per assistència als òrgans col·legiats. Això significa que, com a mínim, amb un total de quatre comissions interàrees al mes, una comissió informativa, un ple, una Junta de Govern i una Junta de portaveus, percebran cadascun d'ells com a mínim un total de 1173,02 euros al mes. I això comptant que només es celebri un ple que es remunera a 267,46 euros per sessió, i que es convoquin consells municipals, com tants n'hi ha remunerats a 108,96 euros la sessió o la mateixa comissió de comptes amb aquest mateix import, que, aleshores, les retribucions seran molt superiors.

Nosaltres durant tres anys ja vam congelar els sous, i ara fa un any els vam rebaixar de forma ostensible. ara es segueix en aquesta línia i nosaltres que ens n'alegrem; però vigilem perquè ser alcalde o regidor comporta molta responsabilitat i, a veure si al final ens passarà com en les comunitats de propietaris: que ningú vol ser president d'escala!

Per cert, les retribucions dels regidors a l'oposició municipal, pujaran a un total de 376 euros al mes; mes d'agost i desembre 0. I això comptant que assistim a tot. Cap problema!

dimarts, 28 de juny de 2011

JA HI HA GOVERN!

finalment, després de moltes negociacions i resolucions d'alcaldia emeses en dates diferents, ja s'ha aconseguit formar nou govern a l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. a continuació reprodueixo la informació apareguda avui al lloc web municipal:

L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ja té nou cartipàs municipal, en el qual queden establertes les diferents àrees de govern, les tinences d'Alcaldia i de quines regidories s'encarrega cada membre de l'equip de govern, entre altres qüestions.Teresa Padrós és l'Alcaldessa de Palau-solità i Plegamans, des que fou escollida pel Ple Municipal amb els vots del PSC (6), ICV-EUiA (2) i la Veu de Palau-solità i Plegamans, VdPsiP (1), que són els tres grups municipals que formen l'equip de govern. El Ple Municipal compta amb un total de 17 representants, per la qual cosa es necessiten 9 vots per obtenir majoria.El govern municipal queda organitzat en 5 grans àrees, dins les quals s'agrupen les diferents regidories. Cadascuna de les àrees és coordinada per un o una Tinent d'Alcaldia. Les àrees, les respectives tinences d'Alcaldia i les regidories són les següents:- Àrea d'Acció Social. 1a Tinença d'Alcaldia: Carmen Cabeza (PSC)

Regidories de l'àrea:

*Serveis Socials (Carmen Cabeza - PSC)

*Salut Pública i Sanitat (Carmen Cabeza - PSC)

*Cooperació (Carmen Cabeza - PSC)

*Esports(Miquel Rovira - PSC)

*Polítiques d'Igualtat (Àngels Marcuello – ICV-EUiA)

*Gent Gran (Carme Sanz – PSC)- Àrea de Territori i Medi Ambient. 2a Tinença d'Alcaldia: Àngels Marcuello (ICV-EUiA)

Regidories de l'àrea:

*Territori i Planejament (Àngels Marcuello – ICV-EUiA)

*Patrimoni, projectes i Equipaments (David Abascal – PSC)

*Gestió Ambiental (Pedro Sánchez – ICV-EUiA)

*Medi Natural (Pedro Sánchez – ICV-EUiA)

*Serveis i Transport (Pedro Sánchez – ICV-EUiA)

*Manteniment d'Espais Públics (Carme Sanz – PSC)- Àrea d'Educació i Cultura. 3a Tinença d'Alcaldia: Juan Carlos Tinoco (VdPsiP)

Regidories de l'àrea:

*Educació (J. Carlos Tinoco – VdPsiP)

*Escoles Bressol (J. Carlos Tinoco – VdPsiP)

*Joventut (J. Carlos Tinoco – VdPsiP)

*Cultura (Miquel Rovira – PSC)

*Festes (Carme Sanz – PSC)

*Ocupació (Joan Segrelles – PSC)- Àrea d'Economia i Règim Intern. 4a Tinença d'Alcaldia: Joan Segrelles (PSC)

Regidories de l'àrea:

*Economia (Joan Segrelles – PSC)

*Règim Intern (Joan Segrelles – PSC)

*Indústria (Joan Segrelles – PSC)

*Comerç i Turisme (Miquel Rovira – PSC)

*Consum (Carmen Cabeza – PSC)- Àrea de Comunicació i Atenció Ciutadana. 5a Tinença d'Alcaldia: David Abascal (PSC)

Regidories de l'àrea:

*Comunicació(David Abascal – PSC)

*Atenció Ciutadana (David Abascal – PSC)

*Seguretat Ciutadana (Àngels Marcuello – ICV-EUiA)

*Participació Ciutadana (Pedro Sánchez – ICV-EUiA)

Aquest proper dijous a les set de la tarda, tindrà lloc el Ple municipal extraordinari on es donarà compte d'aquests nomenaments a banda de portar a aprovació diversos aspectes relacionats amb la nova organització municipal: Retribucions dels càrrecs electes, càrrec de confiança d'alcaldia, delegació de competències a la Junta de Govern Local, nomenament de representant als diferents òrgans col·legiats del consistori, etc.

Un cop passat el ple analitzarem convenientment la nova organització.

dissabte, 25 de juny de 2011

BONA PREDISPOSICIÓ

A ran de l'anterior apunt, la Regidora d'ICV Àngels Marcuello, em va enviar el passat dijous dia 23 el següent correu electrònic:

Hola Jaume,

ja saps que vaig mirant el teu bloc de tant en tant; avui he pogut llegir el teu escrit que fa referència a la jornada de comandaments de policia.

Desprès de llegir-lo m'agradaria aclarir-te dues coses:

- des d'avui divendres estic delegada com a regidora de seguretat ciutadana, només seguretat perquè ni rrhh ni comunicació ho portaré jo; a banda també estic delegada en altres àrees que dilluns es faran públiques, malgrat avui s'han acabat de fer les delegacions que no s'havíen fet dimarts
- en referència a l'àrea de seguretat ciutadana voldria tranquilizar-te, en el sentit que no tinc pas cap intenció de deconstruir cap dels projectes que vas endegar; el sentit comú em diu que s'ha d'aprofitar el màxim possible del treball anterior i continuar treballant sense grans ruptures, pel bé del nostre poble. Ara bé entendràs que hi ha aspectes que crec no estan funcionant òptimament i això s'haurà de redreçar, i sempre procuraré fer-ho en positiu i sense sectarismes, a banda de les noves iniciatives que jo pugui endegar. De totes maneres, espero seguir mantenint un diàleg fluït amb tu que em permeti explicar-te si hi canvis concrets per quin motiu s'executen, així com també comptar amb la teva participació en tots aquells aspectes que sigui possible ja que crec que l'experiència que has obtingut aquests quatre anys de regidor de governació poden ser d'utilitat per l'àrea i en definitiva positius pel nostre poble

Bona revetlla!
Angels

Com us podeu imaginar, el mateix dijous vaig contestar d'immediat el seu correu. em satisfà molt aquesta actitud en positiu que es distancia i molt de la que fins ara ha expressat la recuperada alcaldessa Sra. Padrós. espero sincerament que tingui un ampli marge de maniobra com a regidora de Seguretat i que la sra. Padrós deixi definitivament d'actuar a la Policia com ho ha fet des del mateix dia 11 que va prendre possessió com alcaldessa. Per cert, observareu com la sra. Marcuello no desmenteix cap de les meves afirmacions sobre l'actitud i les paraules de la Sra. Padrós durant l'acte amb els comandaments policials.

L'Àngels Marcuello sap perfectament que pot comptar amb la meva col·laboració per seguir avançant en la transformació i modernització d'aquest cos policial que, cal dir-ho, es va iniciar seguint les indicacions del sr. Carles Sánchez, càrrec del tripartit i lligat amb ICV, en aquell cas com a Sotsdirector de la Policia de Catalunya.

El Grup municipal de Convergència i Unió ha volgut des del primer moment fer un adequat traspàs de poder al nou equip de govern. Per això vam acordar que el gerent sortint, sr. Joan carol, es reunís amb la sra. Padrós. Així ho va fer el passat dia 14 de juny; però el dia 15 l'alcaldessa va manifestar a Ràdio Palau que CiU no havia volgut fer cap traspàs i que només en Joan carol s'havia avingut a fer-ho. Hem seguit insistint en fer més reunions per a un correcte traspàs; però ens ha anat donant llargues, i de moment encara no ha estat possible portar a terme cap més reunió ni amb ella ni amb ningú més. Nosaltres seguim disposats a treballar pel bé d'aquest municipi i que no ens passin, per culpa de tanta supèrvia, coses com el femer en que es va convertir aquest poble durant la revetlla, ja que, si haguessin volgut comptar una mica amb nosaltres no s'haurien limitat a insertar un simple avís a la pàgina web municipal sobre la recollida especial del rebuig a partir de les quatre de la tarda del dia 23; haurien fet una adequada bustiada i evitar així problemes innecessaris.

Ara només restem a l'espera que el proper dilluns es faci públic el nou cartipàs municipal, i com sí podem dir els socialcristians: Què Déu ens agafi confessats!

dimecres, 22 de juny de 2011

SOBRE LA REUNIÓ D'AHIR DE COMANDAMENTS POLICIALS DEL VALLÈS A LA NOSTRA COMISARIA

A continuació reprodueixo la informació que des d'ahir apareix a la pàgina web de l'ajuntament. Després, faré uns comentaris al respecte:


La comissaria de la Policia Local de Palau-solità i Plegamans ha acollit aquest matí un congrés extraordinari de l'Associació de Caps i Comandaments dels Cossos de Seguretat Local del Vallès Oriental i Occidental. L'acte ha comptat amb la presència de l'Alcaldessa de Palau-solità i Plegamans, Teresa Padrós, i ha estat conduït per Manuel Ruiz, president de l'associació i Inspector en Cap de la Policia Local de Caldes de Montbui, i per Armand Arrabal, vicepresident de l'entitat i sergent de la Policia Local de Palau-solità i Plegamans.Entre els objectius de la reunió destaca l'intercanvi d'idees i propostes "a favor de la incorporació de la bicicleta com a eina, i no com a objectiu, per a la tasca policial", explica Manuel Ruiz. De fet, l'associació és impulsora del 'Compromís per a l'ús de la bicicleta als cossos de seguretat locals', document que es va presentar en la 2a Setmana de la Mobilitat, celebrada a Palau-solità i Plegamans el passat mes de març. "De moment ja hi ha 9 municipis adherits al compromís", contextualitza Armand Arrabal. "Sempre en funció de les característiques de cada municipi, la bicicleta pot ser una eina molt útil, especialment per a les tasques de la policia de proximitat", argumenta Arrabal.A banda d'aportar idees per a la promoció de la bicicleta, la reunió ha servit també per modificar els estatuts de l'associació "per tal que qualsevol comandament de totes les policies locals del Vallès pugui formar-ne part", explica l'Inspector Ruiz. L'Associació "ja compta entre els seus membres amb comandaments i caps provinents de 30 policies locals diferents d'entre els 50 municipis d'ambdues comarques", afegeix Ruiz. El sergent Arrabal també ha definit els objectius principals de l'associació: "La coordinació entre els diferents cossos, dur a terme projectes comuns, debatre problemàtiques i situacions similars entre policies de municipis propers per millorar la seguretat pública i qüestions vinculades a la professionalització i formació". Segons el sergent Arrabal, l'associació també manté relacions amb altres agrupacions policials, de nivell català i comarcal.


Doncs bé, com us podeu imaginar, durant quatre anys d'ocupar-me de la regidoria de Governació he tingut oportunitat de conèixer a comandaments policials d'altres municipis i establir així una molt bona relació amb ells. Un d'aquests comandaments d'un municipi veí, m'explicava amb estupor com es va desenvolupar l'acte:

Quan va ser el torn d'intervenció de l'alcaldessa Sra. Padrós, aquesta es va dedicar a destruir d'una forma sistemàtica tot el que es referís a qualsevol feina feta a la policia amb anterioritat a la seva nova incorporació en el màxim càrrec del poble. Va manifestar davant tots els comandaments policials d'ambdós vallesos que l'edifici de la comisaria no reunia les més mínimes condicions per acollir un cos policial com el nostre, que patia tota mena de defectes constructius, (Només cal actuar sobre el sifón dels lavabos que no transpirava bé i els tècnics municipals junt amb els de l'empresa constructora ja hi estaven al damunt), que estava mal distribuïda per dintre, que el Jutjat de Pau havia d'ubicar-se a la planta baixa, (recordo que hi ha ascensor) i tota mena d'improperis que no considero necessari de repetir. També, per si no era suficient, es va referir a la iniciativa promoguda per l'associació de comandaments policials en qüestió, sobre la potenciació de l'us de la bicicleta a les policies locals, dient que tot plegat no tenia cap sentit, que calia eliminar aquesta pràctica a la nostra policia i que el que ha de fer la policia és patrullar pels carrers, estar per la gent i deixar-se de perdre el temps amb inutilitats com aquestes.

Es veu que les cares de pànic expressades pels presents són d'aquelles que es recordaran durant molts anys.

Finalment es veu que va aprofitar per presentar a la regidora Sra. Marcuello com a la nova responsable de l'àmbit de seguretat. Però, poc responsable podrà ser quan, a la visita de les instal·lacions, només feia que anar indicant a la referida regidora què i com s'havia d'actuar en cada lloc de la comisaria i com calia que organitzés la pròpia policia.

Encara no hi ha govern, però sabem que la sra. Marcuello serà la Regidora de seguretat, Governació o com li vulguin dir! Ja sabem alguna cosa!

com podeu comprovar doncs, ha començat la desconstrucció de l'actual estructura i funcionament de la Policia local de Palau-solità i Plegamans!

dissabte, 18 de juny de 2011

INSÒLIT

Avui es compleix exactament una setmana de la constitució del nou consistori palauenc/plegamaní i que fos escollida Alcaldessa la sra. Padrós. Ahir va fer quinze dies que els tres grups que li van donar suport subscrivissin el ja famós pacte d'investidura en el que només s'expressaven termes com: Participació, transparència, treball eficient, rigor, transversalitat, baixada de sous d'acord amb les prescripcions del govern espanyol, i la creació d'un Síndic de greuges local. Molt poca cosa més!

Doncs, en aquesta tesitura encara el poble de Palau-solità i Plegamans resta a l'espera de la formació del que ha de ser el seu govern municipal.

si només hi ha alcaldessa, si no hi ha govern, es produeix una gravíssima paralització del funcionament de tot l'aparell administratiu que difícilment permetrà que el dia a dia de l'ajuntament doni resposta a les sempre perentòries necessitats dels vilatans, comerciants, proveïdors i col·lectius que depenen principalment d'aquest correcte mecanisme municipal.

Resulta del tot inimaginable en cap govern, ni local, ni provincial, comarcal, autonòmic o estatal, que s'investeixi president o alcalde abans de pactar-se una adequada distribució de les responsabilitats de govern entre els signataris d'aquell pacte. És insòlit. Podeu anar-ho comprovant ajuntament per ajuntament, consells comarcals, diputacions, generalitat, etc. Això no passa ni ha passat mai enlloc!

Quin problema s'amaga doncs darrera l'impossibilitat de formar govern? Per quina raó hi va haver tanta pressa en subscriure un acord d'investidura que no contingués també cap acord de govern? vol ICV, amb el seu anex VdPsiP, posar ara les coses ben difícils als socialistes? Mereix una batalla política interna, ja de bon començament entre les tres formacions que estaran en el govern la població de Palau? És cert que la Regidora sra. Marcuello pretén ocupar-se d'Urbanisme i governació? És possible que en aquest govern no acabi manant ningú?

Tot plegat fa que els auguris no siguin massa engrescadors, però seguirem a l'espera que es perfilin del tot aquests serrells que diu que els queda per tancar.

divendres, 17 de juny de 2011

CARTA SETMANAL D'EN DURAN I LLEIDA

Benvolgudes amigues i benvolguts amics

M’és impossible redactar aquesta carta sense dedicar-la als greus i intolerables fets protagonitzats per centenars de persones que a les portes del parc de la Ciutadella intentaven impedir l’entrada dels diputats catalans a la seu parlamentària. No van aconseguir el que volien, que era paralitzar la normalitat democràtica. En canvi, sí que va aconseguir avergonyir-nos i indignar-nos, a milions de persones que no estem disposats que el terror, la coacció i la violència avortin el nostre sistema democràtic per imperfeccions que tingui, que sens dubte en té. Estem avergonyits de veure com la capital del nostre país, de la nostra nació ha estat notícia arreu del món amb unes imatges tercemundistes. Em sap greu que facin mal al país que m’estimo i m’avergonyeix, encara que sigui uns dies, que hi pugui haver gent més enllà de les fronteres de Catalunya que guardin a la retina unes imatges que fan mal a la nostra credibilitat, que minen la confiança en el nostre país, políticament i econòmicament parlant. Ahir, els teòricament indignats –i després en parlaré, d’això- no van obtenir l’objectiu que pretenien. La resta, però, vam perdre-hi molt.

Em sento indignat perquè fa molt de temps que a Catalunya hi ha hagut símptomes suficients que al marge del moviment del 15 M, hi ha cada cop més gent, més organitzada, més preparada, amb més instruments, més violenta, amb voluntat i amb capacitat de rebentar qualsevol acte públic, des de la festa major de Gràcia fins a una vaga sindical o la commemoració del Primer de Maig, passant per la celebració d’una victòria del Barça. Ho estic denunciant des de fa molts anys: Barcelona és la capital dels antisistema. Conviuen amb nosaltres des de fa molt temps, si és que es pot utilitzar amb rigor la paraula conviure en aquest cas. I la cultura d’esquerres que ha governat Barcelona i Catalunya en els darrers anys ha permès que anessin creixent i multiplicant-se. La inhibició de la policia per responsabilitat dels seus comandaments polítics era un efecte crida. Aquí ha vingut tothom amb ganes de fer gresca, a destrossar el mobiliari urbà i els aparadors dels comerços, a intentar fer-se seu el carrer per la força i malauradament en mantes ocasions ho van aconseguir. Doncs bé, d’aquells vents, se’n recullen ara aquestes tempestats.

Quan esmento l’actual crisi econòmica, sempre parlo de la crisi de valors, i n’assenyalo el de l’autoritat. Necessitem com el pa que mengem recuperar el valor de l’autoritat –ho dic sempre- a les aules, a la família i a la societat. Tants anys d’autoritarisme al llarg de la dictadura han provocat massa complexos que en nom del terme equívoc “progressisme” han impedit exercir l’autoritat com a valor oposat precisament a l’autoritarisme. I això ha passat a l’escola amb el mestre, a la família amb els pares i a la societat amb les institucions democràtiques. I com també dic sempre, sense autoritat no hi ha seguretat, sense seguretat no hi ha llibertat, i sense llibertat no hi ha democràcia. I el principal i primer principi d’una democràcia real és la llibertat.

Fins i tot davant del moviment del 15M hem tingut complexos a l’hora d’exercir l’autoritat. A cap veí no se li permet certes activitats a la via pública, com tampoc ocupar-la inadequadament. Si ho fa, és sancionat. En canvi, s’ha permès fer-ho al moviment del 15M. Entenc i comparteixo que el principi del 15M era el millor. Desallotjar-los en vigílies electorals hauria estat un error. Però després no tenia cap sentit continuar permetent que envaïssin espais públics amb tots els perjudicis que això comporta: d’una banda, econòmics; d’imatge, d’una altra, i també d’autoritat, segurament el més important. A la ciutat de Barcelona, el mes passat tothom va parlar d’una actuació policial desproporcionada a la Plaça de Catalunya. Molta gent m’ha demanat que miri les imatges perquè em volien convèncer que hi havia hagut aquesta desproporció. M’hi he negat. En un estat democràtic, la policia ha d’actuar i, si cal, amb contundència. I si l’acció és desproporcionada, la justícia és la que hi ha d’intervenir. Mentrestant, la policia democràtica tindrà sempre el meu suport. Les excepcions no poden minar més l’autoritat dels cossos policials. I malauradament, a Catalunya, durant massa anys molta gent –començant pels que n’eren els màxims responsables polítics- ha restat autoritat a la policia. Això és insostenible en un estat de dret.

Abans he dit que parlaria dels indignats. Volia fer-ho –i ho faig- per dir que no són els responsables directes del que abans d’ahir va passar a les portes del poder legislatiu. Des d’un bon principi s’han manifestat contra la violència. Per tant, no tots els “indignats” són iguals, com per cert no tots els polítics són iguals. Entenc perfectament que avui a Espanya hi hagi moltes persones indignades. En un país amb cinc milions d’aturats, l’estrany és que no hi hagi una revolució. Només ho justifica el que aquesta xifra no sigui prou certa a partir de l’existència de l’economia submergida. Entenc també que hi hagi gent que des del realisme o des de la utopia, o que des de les dues actituds alhora, pretenguin millorar la democràcia. Ho entenc per una raó simple: la democràcia és una obra humana i, per tant, clarament millorable si es vol. Crec que cal respectar el 15M –que és més un moviment de protesta que de proposta-, sempre que les seves idees es defensin mitjançant la paraula i no amb la violència. I sobretot no oblidar que al marge dels intolerables incidents al voltant del Parlament les causes del malestar social subsisteixen. Però dit això no estic d’acord amb moltes de les propostes del 15M, i fins i tot algunes em semblen contradictòries amb els objectius del moviment. No es pot demanar més democràcia i mes representativitat dels parlamentaris i al mateix temps proposar un nou sistema electoral amb una circumscripció única per a tot Espanya, que provocaria més allunyament entre el ciutadà i el polític. Comportaria més desconeixement per part de la ciutadania de qui és el seu representant. Torno a dir que respecto el seu model de la mateixa manera que demano que respectin el meu. Tot i que insisteixo que no tenen res a veure amb la violència que abans d’ahir es va exercir, els demano també que siguin conscients que les seves concentracions han estat desbordades pels antisistema. Avui ja no controlen els seus moviments. A més, els seus propis moviments són aprofitats pels altres per dur a terme els seus objectius, que són l’antítesi de la democràcia.

Crec que és l’hora de la responsabilitat. L’hem d’exercitr els polítics, però també els mitjans de comunicació i la justícia. En els tres àmbits s’ha estat massa sovint poc bel·ligerant amb els antisistema. Sembla que com més “progre” siguis, més comprensió has de tenir amb ells i que més propers et són. Les imatges de dimecres de l’exsecretari d’Interior, Joan Boada, corrent empaitat per un grup d’antisistemes ho diuen tot. Aquí només hi ha dues opcions: la democràcia o l’anarquia, i la primera és manifestament millorable i la segona és clarament empitjorable. Ens hi juguem el futur.

Cordialment,

Josep A. Duran i Lleida

dimarts, 14 de juny de 2011

LA POLÍTICA NO ÉS UN JOC DE ROL

Per acabar amb aquesta primera tongada de reflexions al voltant de la nova situació donada al nostre ajuntament i els importants canvis en l'alcaldia i el govern del poble, i abans de prendre'm uns dies de descans per relaxar-me i desconectar de tot plegat, voldria fer-vos cinc cèntims de com i de quina manera han evolucionat els fets i les negociacions entre les diverses formacions polítiques des del mateix dia 22 de maig a la nit fins al passat dilluns dia 6 de juny en que fou donat a conèixer públicament el pacte d'investidura entre PSOE, ICV i VdPsiP.

Després del primer impacte, del tot inesperat, cal dir-ho, per a tots els militants i simpatitzants de convergència i Unió, i un cop superat el trauma inicial, vam reunir a tots els regidors del govern sortint a fi de constatar si la voluntat dels tres grups, CiU, ERC i PP era la de voler mantenir el mateix govern que els darrers quatre anys. La resposta fou clarament favorable a mantenir aquell govern i aquella dinàmica de funcionament; però calia el suport d'algun regidor més, doncs els tres grups sumàven vuit regidors i ens en faltava només un per aconseguir la majoria absoluta necessària en aquest cas per elegir alcaldessa i per formar govern.

Vam contactar inicialment amb en Joan Carles Tinoco a fi de concretar dia i hora per fer una reunió amb l'objectiu de tenir un primer canvi d'impressions sobre les possibilitats que s'avingués a formar part d'un grup prou consolidat i cohesionat com el que havia exercit el govern al llarg de la legislatura. La reunió va tenir lloc al meu despatx professional el dijous dia 26 de maig. I els resultats foren prou engrescadors, ja que només començar vam voler deixar clar si valia la pena negociar un pacte de govern o descartaven ingressar en el govern ja existent. Vam preguntar: teniu algun tipus de posicionament ideològic? La resposta fou negativa; deien que a ells només els guiava el seu programa, i si coincidia amb els nostres ells no mantenien cap tipus de posicionament ni d'esquerres, ni de dretes, i que aquestes qüestions havien de deixar-se molt al marge quan parlem de política municipal. vam preguntar-los si tenien algun inconvenient per pactar amb una formació com el PP: La resposta fou negativa; i fins i tot hi va haver qui va manifestar que valorava molt positivament la forma de treballar del Sr. Zambrana. també els vam preguntar si el fet que el PSC hagués obtingut sis regidors i ciU cinc els condicionava d'alguna manera; la resposta fou que de cap manera. A partir d'aquí van comentar-nos les seves prioritats de programa com: el treball transversal, la participació ciutadana, la eficiència i el rigor en l'exercici del govern, etc; extrems aquests que ens van satisfer doncs, ha estat la gran aposta del nostre govern al llarg de tota la legislatura i així voliem continuar. també van expressar la seva oposició a l'existència de càrrecs de confiança i que, si n'hi havia, haurien de ser professionals del sector a assessorar o dirigir elegits de forma consensuada entre les diverses forces integrants del govern. Això també fou aprovat per nosaltres ja que aquesta és en la direcció que també voliem caminar.

D'altra banda, jo mateix vaig mantenir una trobada amb en Joan enric Mogas, bon amic i gran persona, que em va manifestar la plena disposició al diàleg per part d'ICV, però que en cap cas ells acceptarien formar part d'un govern en el que hi fossin presents cap dels regidors que havien conformat l'executiu sortint. com no podia ser d'una altra manera, li vaig qüestionar el poc respecte a la Democràcia que aquesta actitud suposava, però respectem la decisió, i per tant res, pel que fa a la possible formació d'un govern, podien seguir negociant.

vaig parlar en diverses ocasions, al llarg d'aquella setmana amb el Sr. Josep Maria Castany i en Miquel rovira del PSC, els quals manifestaren la seva voluntat de trobar-se amb CiU però un cop finalitzats els contactes amb les altres formacions polítiques.

El dimecres dia 1 de juny vam trobar-nos novament amb VdPsiP, tal com s'havia acordat, i ja ens van manifestar la seva intenció de formar un sol front amb ICV per anar a negociar en bloc amb els socialistes palauencs. Nosaltres vam demostrar-los documentalment que el nostre programa i el seu eren no només compatibles sino que s'expressaven en termes molt semblants; vam demostrar el treball transversal, el rigor, vam fer propostes concretes de distribució de responsabilitats, fent tot plegat que es repensessin la decisió que havien pres, o al menys això van dir, però, el divendres, sense atendre massa a les nostres trucades, van optar per subscriure l'acord d'investidura tot i que no de govern, ja que encara estem a hores d'ara a l'espera de quin serà el govern i el corresponent repartiment de responsabilitats.

Amb tot però, el dijous dia 2 vaig parlar amb en Josep Maria Castany, qui em va emplaçar a fer una reunió entre PSC i CiU el divendres 3 al vespre. Però el mateix divendres al matí em va trucar per dir-me que hi havia diverses persones del grup negociador que marxaven de cap de setmana emplaçant-me a trucar-nos el dilluns al matí per concretar reunió. Però, durant el divendres vaig mantenir-me en constant contacte amb en Miquel rovira a la vista de la multitud d'informacions que ens arribaven sobre l'inminent signatura del pacte d'investidura. Fins i tot, deu minuts abans de les cinc de la tarda vaig parlar amb ell i em va dir que tenia un correu convocant-lo al local de l'oposició municipal a les cinc i que no sabia per què era. Doncs era per signar el pacte i ni ell ni el Josep Maria Castany ho sabien.

Finalment, en Josep Maria castany em va trucar el dilluns dia 6 per informar-me que tot i la voluntat d'explorar un possible futur govern amb nosaltres, les coses es precipitaren el divendres anterior, desenvocant en la signatura del pacte d'investidura, manifestant també, que sí volien mantenir una reunió amb CiU per tractar aspectes molt importants de poble, cosa que va comportar una resposta afirmativa per la meva part, doncs CiU sempre estarà disposada a parlar del que calgui pel bé de Palau-solità i Plegamans amb independència de qui sigui l'encarregat de tirar endavant les regnes de l'ajuntament.

aquesta és, i no cap altra, l'autèntica història de les negociacions en les que ha participat Convergència i Unió.

Diuen que al nou equip de govern hi ha algun regidor expert en els jocs de rol i d'estratègia. S'en adonarà que, en Política el que realment compta són les IDEES i el Projecte de Poble; i que els jocs més val deixar-los per a les estones lliures!

dilluns, 13 de juny de 2011

EL DISCURS D'INVESTIDURA

ahir, potser per mandra d'escriure una mica més, em vaig deixar de parlar-vos del discurs realitzat per l'alcaldessa del PSOE un cop proclamada en el càrrec. Veureu que habitualment i al parlar dels socialistes palauencs, em referiré al PSOE i no pas al PSC; i és que, això respon al fet que el pacte d'investidura, que no el encara inexistent pacte de govern, fou signat pel sector PSOE i sense el coneixement del sector més PSC. Més endavant ja anirem parlant d'aquesta qüestió, ja que, probablement, donarà bastant de sí.

Així, un cop feta la "pataleta" de l'autocol·locació del pin i les altres coses que us comentava, just després de la intervenció dels diferents caps de llista, fou el torn, prèvia presentació de la sra. Marcuello, de la nova alcaldessa. Va ser un espectacle digne de les millors representacions teatrals traslladades a la política! qui ha estat durant quatre anys sense obrir boca en un ple municipal, sense fer cap tipus de proposta, sense acudir a cap reunió en la que es discutís o negociés qualsevol cosa, i qui només ha gesticulat i prou en un plenari; és qui va apareixer llegint íntegrament un discurs capellanesc, gairebé missaire, apareixent com l'única persona capaç de reconciliar allò més irreconciliable, com qui té el dò d'acabar amb la crispació política en aquest poble, a més de parlar de bona voluntat, sentiments i estimació a la gent.

tot això podria arribar a estar bé, si no recordessim els quatre anys de destrucció sistemàtica practicada pels socialistes palauencs. Si no recordessim que durant tot aquest temps, mes rere mes, només s'han dedicat a publicar MENTIDES, insinuacions de tota mena i sense fonament, s'han dedicat a anar escampant porqueria, falsejant la realitat: que si pantalles de 70 000 euros, que si vehicles oficials, que no sé quins sous que ara diuen que es baixaran d'acord amb les instruccions del govern central, cosa que ja haviem fet nosaltres, que si el marbre a l'ajuntament, (a veure si el troben), que si la tele de plasma, com si ella no n'hi tingués cap de tele al despatx, i tants etcèteres com volgueu.

Però, ara, que governaran ells, ara és quan demanen respecte, que s'acabi amb la crispació, que anem tots a una doncs són temps difícils, i molt més discurs que m'avorriria de reproduir.

que no es preocupin: nosaltres no en sabem ni en volem saber de fer tota aquesta marrulleria practicada durant quatre anys de forma sistemàtica des de l'oposició. Nosaltres seguirem treballant en positiu, de forma responsable, respectuosa, amb voluntat de consens com sempre hem fet. No cal que ens demanin que no fem el que han fet vostès senyors del PSOE. vostès treballin i governin que aquí estarem per tot allò que comporti un benefici per als nostres vilatans. Però, com deia ahir, em sembla que mentre CiU segueix fent aquest treball en positiu, el PSOE amb el suport incondicional, però aquest cop gerarquitzat d'ICV, seguirà fent d'oposició a la oposició.

diumenge, 12 de juny de 2011

EL QUE COMENÇA MALAMENT, ACABA PITJOR

Ahir es va constituir el nou consistori municipal, i en el mateix acte es procedí a l'elecció i proclamació de la nova alcaldessa. com sabeu fou escollida, després d'haver exercit aquest mateix càrrec des de 1995 fins a 2007 de forma ininterrompuda, tornant ara després que ho hagi estat la Mercè durant quatre anys.

crec que cal comentar una mica com es va desenvolupar l'acte en sí, doncs ja ens ofereix unes pistes prou clares de quin serà el tarannà durant els propers temps, i no sé si durant tants com quatre anys.

Ja uns dies abans d'aquest plenari, per part de la Regidora Sra. Marcuello, que com anireu veient esdevindrà l'autèntica mestressa del futur govern encara per definir, s'em demana que hi hagi forces cadires a la casa consistorial donada la previsió de la gran multitud de públic que assistirà a l'acte, com així va ser. també s'em demana que s'instal·li altaveus en tot l'edifici i que tinguem preparats els pins per a cadascun dels nous regidors de l'ajuntament.

Com tothom sap, la sala de plens és molt petita, però és la que és i només hi caben unes vint cadires com a màxim, essent aquestes les que hi sol haver de forma habitual. En vam encarregar trenta més de les de plàstic a fi de garantir que les persones grans assistents al ple poguessin asseure's còmodament. Consultats els tècnics de la brigada municipal, ens diuen que no és tècnicament possible la instal·lació dels altaveus i que la megafonia disponible només pot ser la ja existent a la pròpia sala del plenari. Els pins, com no podia ser d'una altra manera, ja feia més de quinze dies que estaven encarregats.

Arribat el moment, i un cop proclamada la nova i coneguda alcaldessa, aquesta, sense cap intervenció prèvia va iniciar un seguit d'improperis adreçats al govern sortint en el sentit de considerar que tot estava molt mal preparat, que si ella mateixa s'havia de col·locar el pin, que si la Secretària municipal era qui li havia lliurat el bastó de comandament, i d'altres interpel·lacions impròpies de qui acaba de ser nomenat en el càrrec més alt que es pot tenir en un poble i expressar així una alegria per aquest fet.

En el torn d'intervenció de la sra. Marcuello, aquesta expressant-se com a la veritable directora i mestressa de la colla, comença a demanar disculpes per no sé què d'unes empentes donades per no sé qui a l'entrada de l'ajuntament, es queixa iradament que no hi havia cadires, i manifesta tota mena d'insinuacions encaminades a fer entendre que es produia algun tipus de boicot o quelcom semblant.

Mireu. Vaig encarregar les trenta cadires. El tema dels altaveus suposo que ha quedat prou clar així com els pins, que foren repartits a tots els regidors i no només als nous; fins i tot, van ser lliurades les bandes oficials, cosa que no es va fer fa quatre anys, tot i que pràcticament ningú se la va posar.

caldrà fer memòria per deixar constància que en el mateix acte d'ara fa quatre anys, no es va posar ni una sola cadira de més, no hi havia ni tan sols megafonia com l'actual amb micròfons per a tots i cadascun dels regidors, no es van lliurar les bandes oficials...., i la Mercè també es va haver de col·locar el seu pin, que era com els altres a diferència d'enguany que era d'or el d'alcaldia com correspon en un municipi com el nostre.

Les empentes no se sap qui les donava, però suposo que els més interessats en entrar a l'ajuntament i manifestar major eufòria eren els seus propis seguidors i no pas els dels grups que ara ja integrem l'oposició municipal.

conclusions:
Hi ha alcaldessa, no hi ha govern, la sra. Marcuello és qui de veritat mana en el nou executiu local, té sempre al seu costat per si de cas, al sr. Tinoco qui, tot i pertànyer a un grup anomenat VdPsiP, es mostra públicament com una part més que integra el ja existent ICV; formant-se així un bipartit al govern integrat pel PSOE palauenc i tres regidors d'ICV.

L'altra gran conclusió, és que havent-se acostumat aquesta gent a fer oposició, és en aquesta tesitura on es troben còmodes, i ja des del primer dia els veiem fer oposició a la oposició.

Restem a l'espera de conèixer el nou govern encara per pactar.

dissabte, 11 de juny de 2011

QUE NINGÚ HO DUBTI NI UN SEGON: TORNAREM!

El nou Ple Municipal escull Teresa Padrós com a Alcaldessa de Palau-solità i PlegamansTeresa Padrós, cap de llista del grup municipal del PSC ha estat escollida aquest migdia Alcaldessa de Palau-solità i Plegamans per al mandat que comença avui i que s’estendrà durant els propers 4 anys.Després de la constitució del nou Ple Municipal, l’Alcaldessa ha estat escollida amb 9 vots a favor, emesos pels regidors i regidores dels grups municipals PSC (6 vots), ICV-EUiA (2 vots) i la Veu de Palau-solità i Plegamans (VdPsip, 1 vot), força que entra el Ple per primera vegada. Aquestes tres formacions són les que formaran el nou equip de govern de l’Ajuntament. Els 9 regidors i regidores que sumen aquestes tres forces polítiques conformen la majoria absoluta al Ple Municipal, que compta amb un total de 17 regidors i regidores. Els altres grups municipals presents al Ple i que exerciran com a oposició durant aquest mandat són CiU (5 regidors), PP (2 regidors) i ERC (1 regidor).Paraules Alcaldessa

Teresa Padrós torna a exercir el càrrec d’Alcaldessa de Palau-solità i Plegamans, que ja havia ocupat en el període comprès entre 1995 i 2007. En el seu discurs, l’Alcaldessa ha apuntat alguns dels punts en què es basarà l’acció de govern en aquest mandat, recollits al pacte assolit entre PSC, ICV-EUiA i VdPsip: “Endreçar l’economia de l’Ajuntament, disminuir les despeses, apropar l’Ajuntament a la ciutadania, establir eines de participació ciutadana, crear un síndic de greuges, prioritzar les polítiques socials, treballar en tots els barris i establir polítiques per facilitar l’accés a l’habitatge dels joves”. També ha advocat pel diàleg i la transparència en la legislatura que s’inicia avui. A més, ha demanat “un esforç a totes les forces polítiques per aprovar el Pla General [pla urbanístic] perquè 8 anys són excessius”, en referència al període en el que dos equips de govern diferents han estat treballant per aprovar-lo.Discursos d’altres grups

Mercè Pla, CiU

En referència al pla urbanístic, Mercè Pla, alcaldessa sortint i cap de llista de CiU, ha ofert el suport del seu grup per aprovar “un POUM [pla urbanístic] de consens, sempre i quan es tracti del mateix projecte que hi ha damunt de la taula i al qual hem arribat amb consens”. En el seu discurs ha reconegut l’esforç i a feina feta pels treballadors de l’Ajuntament i pels càrrecs de confiança, “sense els quals no es podrien haver tirat endavant els projectes que s’han emprès”. D’altra banda, i dirigint-se al nou govern, ha manifestat que “es deixa el llistó molt alt; la feina feta ho fa molt evident”, abans de defensar l’acció del govern que encapçalava (format per CiU, ERC i PP). També ha declarat que es deixa l’Ajuntament “sanejat econòmicament” i ha felicitat “la majoria actual que forma el govern perquè és important que hi hagi un govern fort”, si bé ha continuat: “però les urnes no han deixat un clar guanyador i això ho hem de tenir tots molt clar”.M. Àngels Marcuello, ICV-EUiA

M. Àngels Marcuello, cap de llista de ICV-EUiA i regidora del nou govern, s’ha mostrat satisfeta “per la nova etapa que s’enceta i pel canvi cap a un govern format per forces d’esquerra i progressistes”. “ICV-EUiA ha votat Teresa Padrós com a Alcaldessa perquè el PSC ha estat la llista més votada i perquè les forces progressistes han obtingut més vots que les conservadores, cosa que ha permès formar un govern progressista”, ha explicat la regidora d’ICV-EUiA.David Zambrana, PP

Per la seva banda, David Zambrana, regidor del PP, grup que en aquesta legislatura passa a l’oposició, ha dit al nou govern que “el PP estarà al seu costat en tot allò que sigui positiu per al municipi, si bé farà una oposició constructiva i ferma”. “Vull agrair els meus companys de l’anterior equip de govern i especialment a l’Alcaldessa Mercè Pla pel treball dur i pel rigor”, ha subratllat Zambrana, qui ha finalitzat el seu parlament desitjant sort al nou govern.J. C. Tinoco, VdPsip

Juan Carlos Tinoco, integrant del nou govern com a cap de llista de la Veu de Palau-solità i Plegamans (VdPsip), s’ha estrenat al Ple Municipal agraint “els vilatans que han cregut en una nova generació que ha passat de ser futur a ser present”. “Tenim per davant molta feina per fer i molta responsabilitat. Estem en temps difícils i ara més que mai el poble confia en la feina de tot el consistori”, ha destacat Tinoco, qui s’ha compromès “a treballar dur, amb seny i amb modèstia”.Miquel Truyols, ERC

Miquel Truyols, regidor d’ERC, ha felicitat Teresa Padrós pel seu nomenament com a Alcaldessa i ha donat la benvinguda Juan Carlos Tinoco. També ha fet balanç de l’anterior govern, del qual en formava part: “Han estat 4 anys molt positius, s’ha deixat el llistó molt alt i el nou govern té com a fita mantenir aquest nivell”. Truyols ha desitjat “la màxima sort possible al nou govern”. Per últim, ha considerat que l’oposició al darrer govern “va ser molt dura”. En referència a això, Truyols ha declarat: “No penso pagar amb la mateixa moneda, tot el contrari [...]. Els ciutadans de Palau-solità i Plegamans es mereixen un altre tarannà dels seus polítics perquè la crispació no porta enlloc. Em comprometo, doncs, en nom del meu grup a fer una oposició seriosa, coherent i, sobretot, constructiva”.Es pot escoltar íntegrament el Ple d’Investidura a través del web de Ràdio Palau: www.palauplegamans.cat, a la pàgina d’Inici, apartat ‘Ple d’Investidura Ajuntament 2011’.

divendres, 10 de juny de 2011

GRÀCIES!

com haureu pogut comprovar més avall, en els apunts insertats avui al blog en forma de comiat als col·lectius de l'àrea de Governació, no voldria que ningú pensés que m'he oblidat de les persones que presten els seus serveis a les àrees de Comunicació i Joventut. El que passa, és que al tractar-se d'un nombre més reduït de persones, m'he pogut acomiadar d'ells en forma més privada amb els corresponents àpats i trobades emotives.

Així, més enllà de les valoracions ja fetes i reiterades pel que fa a la nova Ràdio Palau i el seu director, Eduard garcia, gran professional i millor persona, la Sira Riera, acabada d'incorporar però que en poques setmanes ens ha aportat empenta i professionalitat a la ràdio, i què dir dels altres professionals que hi col·laboren com la Carla, en Carles, en Joan a més dels ja coneguts col·laboradors responsables i representants de diferents entitats del poble.

a Comunicació, orgullós d'haver creat un autèntic gabinet de l'àrea que, de ben segur, farà que el govern entrant no es trobi sense ningú i sense saber com actuar en aquest àmbit. Grans persones i professionals com la Meritxell, el domenec el Pep..., moltes gràcies a tots!

A Joventut, a l'Escorxador..., quina gent! Qui m'havia de dir a mi que als 47 anys seria Regidor de Joventut; i contentíssim que n'estic! I ho estic perquè els vaig prometre dos principis: Màxima confiança i mínima intervenció. I de veritat que aquest és un tarannà que cal aplicar en moltes àrees de responsabilitat com a clau d'un èxit assegurat. Perquè, amb professionals com l'Elena, l'Ariadna, lAnna, la Natàlia i en Jordi, qualsevol iniciativa o projecte és factible, possible i amb conseqüències inmillorables!

Com podeu comprovar no tinc prous paraules per agraïr-vos la gran tasca portada a terme al llarg d'aquest quatre anys.

Finalment, tot i haver esdevingut de dret el Regidor de Règim Intern, haig de dir que qui realment s'ha fet càrrec d'aquesta responsabilitat i s'ha constituït com l'autèntic artífex de la transformació de tota l'organització municipal pel que fa a modernització, estructuració, coordinació i comandament del treball i les persones que porten a terme el correcte funcionament de l'administració, aquest ha estat l'amic Joan carol ventura. ell, com a Gerent de l'ajuntament, ens ha permès que la nostra tasca política fos molt més còmoda i engrescadora, ell és qui ens ha assessorat en cada moment, qui ha posat l'adequada ponderació i moderació en les nostres decisions com a polítics, i de veritat us dic que es trobarà a faltar per part de tothom algú amb tant alt sentit de la responsabilitat i algú que et garanteix que la teva actuació sigui la que correspon en cada moment. Gràcies Joan!
Però, això no acaba aquí, i com ahir vaig manifestar en el comiat de la legislatura davant de tot el personal municipal:
Tornarem!

CARTA OBERTA A TOTA LA PLANTILLA DE LA POLICIA LOCAL

Benvolguts,

Durant quatre anys m'he fet càrrec de l'àrea de Governació a l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

Com sabeu, han estat anys de canvis, de transformació, de modernització, d'intentar, per la meva part, la màxima implicació en tot el que es refereix a la millora i optimització de tot el que fa referència a la seguretat Ciutadana, a la proximitat amb la gent, a fomentar una gran tasca pedagògica que entenc ha de desenvolupar una Policia Local com la que vosaltres en formeu part.

Estic convençut que hem millorat en infrastructura, equipament, dotació i organització en el treball. També la tasca administrativa liderada pel Caporal Geijo mereix un especial reconeixement. Però, tots, un per un, malgrat les inevitables discrepàncies, crec que heu merescut el meu reconeixement i suport i així ho he volgut evidenciar en tot moment.

En la Política, com en tots els ordres de la vida, es produeixen errors; però la meva voluntat més explícita ha estat la d'estar sempre al vostre costat i intentar entendre totes i cadascuna de les situacions de tot tipus que us poguessin afectar.

Guardaré un gran record de tots vosaltres, com també voldria que el tinguessiu respecte d'aquest regidor.

A partir d'ara, seguiré com a regidor en exercici de l'oposició a l'ajuntament. En cap cas cercaré de vosaltres informacions que puguin desgastar la bona imatge del cos, com hem observat que s'ha produït en ocasions amb la única finalitat d'atacar a l'adversari polític.

Sé perfectament en què consisteix un cos de policia i amb quins aspectes podem jugar i amb quins no; i de ben segur que la matèria policial en general no ha de ser mai susceptible del joc polític, com tampoc ningú s'hauria d'aprofitar dels polítics per tal d'aconseguir objectius poc clars.

He après molt de tots vosaltres, i espero que, ni que sigui d'aquí a un temps, guardeu també de mi un record d'algú que, si alguna cosa va perseguir, fou la millora del cos, del servei al poble així com una més gran eficiència en la seva gestió.

Aprofitant doncs l'ocasió per oferir-vos el testimoni de la meva consideració més distinguida,

Moltes gràcies i fins aviat!

Jaume Oliveras Malla
Regidor de Governació, Comunicació i Joventut
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

CARTA OBERTA ALS VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Benvolguts,

M'adreço a tots vosaltres en el meu darrer dia com a Regidor de Governació a l'ajuntament de Palau-solità i Plegamans, per agraïr-vos un per un, tant a tu Dani com a cap, així com a la resta de voluntaris de l'associació de Voluntaris de Protecció civil de Palau, no només la vostra gran i mai prou reconeguda tasca al capdavant d'una entitat que, si alguna cosa cerca és l'ajuda als altres en qualsevol situació de dificultat. ajuda desinteressada, voluntària i sense ànim de lucre!

Que en els temps actuals hi hagi encara persones com vosaltres dedicades a ajudar a la gent, a regular el trànsit quan convingui, a sofocar incendis, a treure aigua i fang davant situacions d'inundacions, practicar cures a ferits, a retirar arbres, animals i el que faci falta en les situacions més inversemblants, fa que pensem que la nostra societat no pateix un egoísme ni un sentit de la manca de solidaritat i responsabilitat com el que en moltes ocasions s'evidencia.

Us he de dir que heu esdevingut la gran sorpresa per a mi en aquesta àrea de Governació. Sabia que m'hauria d'ocupar de la Policia, de la Seguretat Ciutadana, de la coordinació amb els Mossos d'Esquadra, de la proximitat amb la gent, d'intentar transformar tot això d'acord amb els temps que correm. Sabia de l'existència d'un grup de voluntaris que, en determinades ocasions ajudaven a la policia o a la gent per a situacions molt concretes. Però, la gran sorpresa ha estat que durant aquest quatre anys us heu convertit en un autèntic referent en matèria d'emergències i Protecció Civil, arribant inclus en molts casos, a esdevenir un veritable cos professional impossible d'aconseguir de ningú més que vosaltres.

He volgut donar-vos el màxim protagonisme, el màxim suport que ha estat a les meves mans. I guardaré per sempre un record inesborrable de tots i cadascun de vosaltres.

Espero que la inminent posada en funcionament de la nova infrastructura de l'antiga caseta de la creu roja suposi una nova empenta per a la vostra definitiva consolidació, i que serviu d'exemple a seguir per a molts joves del poble en matèria d'ajuda als altres i de solidaritat extrema.

Aprofitant doncs l'ocasió per oferir-vos el testimoni de la meva consideració més distingida,

Moltes gràcies i fins aviat!

Jaume Oliveras Malla
Regidor de Governació, Comunicació i Joventut
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

dijous, 9 de juny de 2011

OBERTA LA ÚLTIMA GRAN OBRA D'AQUEST GOVERN


Finalitzen les obres de la Rambla d’Isaac PeralLa regidoria d’urbanisme de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha finalitzat les obres de remodelació de la Rambla d’Isaac Peral. Una obra que permet passejar-hi de forma accessible i sense barreres arquitectòniques.L’obra ha consistit en millorar un espai de 1053,54m2 molt degradat pel pas dels anys. Així, s’ha fet una Rambla més accessible, sense barreres arquitectòniques, amb nous paviments, nou enllumenat, un millor enjardinament i amb el seu mobiliari urbà corresponent. “La finalització d’aquesta obra, dóna la garantia de tenir un eix que permeti unir els barris més allunyats del municipi i alhora donar més qualitat de vida als ciutadans” ha explicat l’alcaldessa en funcions Mercè Pla.La remodelació de la Rambla Isaac Peral ha estat impulsada per l’empresa Obres i Serveis Llovet S.L per un cost de 148.500€. L’obra ha estat finançada un 60% per part de la Diputació i un 40% del pressupost municipal.A banda de l’obra, també s’han asfaltat les calçades adjacents de manera que s’ha pogut reordenar les places d’aparcament, millorar el ferm i la senyalització horitzontal.

dimecres, 8 de juny de 2011

CULMINANT TOT EL PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ I MODERNITZACIÓ DE LA NOSTRA POLICIA LOCAL


La Policia Local compta amb dos nous caporalsLa Policia Local de Palau-solità i Plegamans compta des d’avui dimecres amb dos nous caporals amb plaça en propietat. Amb la incorporació d’aquests dos nous caporals, la Policia Local passa a tenir 6 caporals, 18 agents, 1 sergent, 1 sotsinspector i un inspector en cap. “Aquest dos nomenaments signifiquen un pas més cap a la professionalització del cos de la Policia Local, tal i com s’ha fet en els darrers anys” apunta l’alcaldessa en funcions Mercè Pla.Per la seva banda, el regidor de governació en funcions, Jaume Oliveras, ha recordat que a l’inici de la legislatura, només hi havia 1 caporal i ara n’hi ha sis. Hi havia disset agents, un sergent i un Sotsinspector cap. La incorporació d’aquests dos nous caporals respon als punts d’actuació que preveu el Pla Estratègic de la Policia Local 2008-2011.Recordem que un cop fetes les proves de selecció, els nous caporals van fer el preceptiu curs de caporals a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya com una prova més de les oposicions. Un cop aprovat el curs han hagut de fer tres mesos de caporals en pràctiques.

dimarts, 7 de juny de 2011

VdPsiP

ahir els caps de llista de les formacions PSC, ICV i VdPsiP, van subscriure un document de compromís per a la investidura de la sra. teresa Padrós com alcaldessa de Palau-solità i Plegamans en el ple del proper dissabte dia 11 de juny.

Deixo per més endavant les meves valoracions sobre la buidor absoluta de contingut del document subscrit, que només preveu la investidura en qüestió però que, en cap cas conté elements programàtics de cap tipus, constituïnt per tant un autèntic xec en blanc a favor dels socialistes palauencs.

Vull fer públic a continuació l'oferiment o proposta de pacte efectuat per part dels tres grups integrants del govern sortint, ciU, ERC i PP als membres de VdPsiP a fi de deixar ben clares les nostres intencions de futur i evidenciar així una veritable política de transparència en les dues llargues reunions celebrades fins ara:

Proposta d’acord amb VdPsiP i els grups de l’actual Govern de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans (CiU, Esquerra i PP).

L’acord que s’ofereix a VdPsiP, a canvi de donar suport a un Govern de coalició entre CiU, Esquerra i Partit Popular, amb la Mercè Pla com Alcaldessa, es basa en els següents eixos:

1. Formar part d’un grup de persones que prioritzen la transformació en l’estil de Governar el municipi, amb un únic objectiu: treballar conjuntament per un projecte comú de millora del poble de Palau-solità i Plegamans.
2. Donar un fort impuls a la professionalització de l’estructura organitzativa i de gestió de l’Ajuntament, pràcticament prescindint de càrrecs de confiança i professionalitzant al màxim la seva direcció, garantint la transversalitat i la coordinació efectiva dels equips.
3. Canviar radicalment les polítiques de participació ciutadana, impulsant una gestió transversal de la participació, amb un reforç important de les pràctiques de participació.
4. Agrupar les polítiques d’educació i formació en tots els àmbits, anant més enllà de les competències bàsiques de gestió dels edificis, a aplicar polítiques reals de formació, en àmbit tan diversos com els adults, la preparació pel treball, etc...

Aquests eixos es concreten en la següent oferta organitzativa:

Acord de persones
• VdPsip formaria part de l’equip de Govern en condicions d’igualtat. Amb una tinença d’Alcaldia.
• El pacte de Govern Local, amb una filosofia similar al que ha funcionat els darrers quatre anys, es basaria en la confiança i el respecte mutu, amb el suport entre els membres del Govern als projectes de cadascú.
• Les ideologies de cada grup i persona es respecten en tot moment, i cada grup és lliure d’exercir el vot que li sembli en els òrgans de Govern en relació a tots aquells àmbits que superen les competències municipals.

Professionalització
• VdPsip lideraria l’àrea d’Organització Interna de l’Ajuntament, amb l’objectiu de garantir el compliment del seu programa electoral, pel que es refereix a com s’organitza l’Ajuntament, mitjançant la professionalització de càrrecs, assegurar la transversalitat i treballar per l’eficiència, l’eficàcia i l’agilitat de l’Administració.
• Aquest acord permetrà que els canvis introduïts pel Govern durant la legislatura 2007-2011 es vegin reforçats per una nova etapa. La introducció de millores en els processos de gestió, com la creació d’una estructura directiva gerencial, basada en criteris de gestió estratègica, la gestió de les compres professionalitzada, la contractació amb criteris de mercat, l’administració electrònica, la signatura digital, etc... es veuran impulsats amb una nova fase on la totalitat de càrrecs directius i de comandament es seleccionaran entre professionals adients al perfil.
• L’estructura organitzativa exacta es reformarà, a partir d’una auditoria organitzativa en col•laboració amb la Diputació de Barcelona i de professionals del sector.

Formació i Participació
• VdPsip també lideraria un àmbit conjunt de Formació i Participació.
• La inquietud mostrada per aquest grup en aquest àmbit podria ajudar a donar un impuls en aquesta qüestió, que entenem és una de les demandades per la ciutadania amb els resultats electorals, que ha donat el seu suport amb 1.132 vots a opcions que fins ara no tenien representació al Consistori. Aquests electors cal poder-los escoltar amb noves maneres de fer participació.
• L’esborrany de reglament de Participació elaborat aquesta legislatura es proposa com a base de treball en aquest àmbit, obert a aportacions i modificacions que es considerin.
• La formació serà un eix important en aquesta àrea. Les polítiques de formació són transversals a tots els nivells de població, i l’Ajuntament ja ha estat treballant en programes de desenvolupament en diferents àmbits, amb la Diputació, amb Treball, amb diverses iniciatives. La connexió de totes elles en una àrea comuna ha de potenciar-ne la possibilitat d’èxit i d’arribar al màxim nombre de ciutadans. La combinació amb les polítiques de participació, pot ajudar a treure’n encara més profit.


Per garantir que tots aquests aspectes es recolzen en fets i garanties reals de compliment, es fa menció a continuació de l’argumentari i la descripció del material mostrat a l’equip negociador de VdPsip.

Introduccció

Ens heu transmès que prioritzeu un canvi. Quin canvi? Un canvi cap a on? I des de on? Coneixeu realment la situació actual de l'Ajuntament? Creieu que el canvi a un Govern amb persones "d'abans" és un canvi com el que describiu al vostre programa?

Permeteu-nos explicar-vos el canvi al que us estem convidant a participar, a ser-ne protagonistes. Un canvi que vam començar fa 4 anys, que just ara comença a donar els seus resultats, i que quedaria del tot aturat amb un canvi de Govern que portaria persones que fa 12 anys o més que estaven a Govern.

L'organització de l'Ajuntament avui ja ha començat a canviar en una direcció que encaixa molt bé amb tot el programa que VdPsip ha fet públic, i que entenem que diverses persones que li han donat el vot recolzen. Un canvi cap a la modernitat, l'administració electrònica (del que som líders a Catalunya - 1ers. al 2009 i 2ons. al 2010 segons el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya), la signatura digital, l'estructura de funcionament basada en la gestió estratègica i una estructura directiva gerencial, una gestió per programes, ...

A aquesta visió li queda molt camí per fer, ens cal un impuls important per seguir professionalitzant l'administració i la seva direcció, ens cal també incorporar els sentiments que s'han visualitzat en aquestes eleccions, de més participació per part de la ciutadania, de més implicació, de arribar més i millor a tots els ciutadans, als que sovint costa arribar com ens agradaria, no per manca de voluntat, si no sovint per manca de recursos, i també per manca de coneixement de com fer-ho. La VdPsip podria ser una gran aportació en aquest àmbit.

I el canvi que us proposem aportar és també mitjançant un acord entre persones, independentment de les sigles, que volen treballar pel poble. Aquesta és la nostra única voluntat. Només així hem pogut tirar endavant un pacte tan "extrany" com aquest durant tota la legislatura sense problemes. Per la relació de confiança, suport mutuu i respecte que ens hem tingut tots. Aquest és el tipus de relació que oferim a VdPsip, un grup de persones que confiem les unes amb les altres, que ens ho passem bé treballant per Palau-solità i Plegamans, que respectem les ideologies de cadascú, i que recolzem entre nosaltres els projectes de cadascú, que són projectes comuns, encara que cadascú tingui les seves preferències.

Per recolzar aquesta introducció, es presenta un seguit de documentació...

- Programa de CiU
- Programa de VdPsip

El programa de VdPsip fa molt ènfasi en com fer les coses. El canvi cap a una administració més moderna, efectiva, eficient i professional encaixa perfecament amb el grans canvis estructurals que s'han estat implantant els darrers anys.
El programa de VdPsip és una aportació molt valuosa al projecte del Govern actual, que pot servir per impulsar aquells canvis estructurals amb què també creiem des de CiU, com la major professionalització de l'estructura de comandament de l'Ajuntament. La millora de les pràctiques de participació ciutadana, que n'hi ha hagut, però potser no hem aconseguit que arribin prou. L'aportació de VdPsip a aquest àmbit seria molt benvinguda i podria fer la diferència vers el que hem pogut fer fins ara. L'àmbit de la formació, ensenyament i educació pot ser un eix estratègic a tirar endavant, i encaixaria amb els diferents programes i estudis que s'han elaborat darrerament, conjuntament amb la Diputació de Barcelona, com les necessitats formatives de la població adulta, ... i també encaixaria amb les necessitats de formació de les persones en atur que també planteja el programa de CiU, mitjançant l'Institut d'Empresa.
Així, per donar resposta al programa de VdPsip, es podrien crear dos Regidories liderades pel Regidor de VdPsip: "Organització Interna", que seria responsable de l'organització interna de l'Ajuntament, i "Formació i Participació", que seria responsable de manera transversal a tot l'Ajuntament, de tots els programes referents a la formació i a la implicació de la ciutadania en els programes de l'Ajuntament.


- Documentació d'organització interna, organigrames polítics i tècnics (Tardor 2007 i 2008)

El canvi organitzatiu que s'ha dut a terme durant els darrers anys a l'Ajuntament està en la línia del presentat per la VdPsip al seu programa. Al arribar al Govern el 2007, amb l'idea clara de crear un Ajuntament gerencialista, que desenvolupi una estructura de direcció a l'Ajuntament que permeti professionalitzar i tecnificar al màxim la gestió de l'execució del programa de Govern. El primer diagnòstic d'aquesta tasca és que l'Ajuntament existent fins aleshores estava organitzat d'una manera clàssica, sense una estructura de comandament clara, on els propis Regidors exercien més o menys de caps de grups de tècnics i personal administratiu i de serveis.

Durant el 2007 i 2008 es crea un estructura de direcció, mitjançant càrrecs de confiança en la seva majoria, que resol aquesta mancança. El fet que la figura contractual adoptada sigui la dels càrrecs de confiança, no implica que aquesta sigui la modalitat de contractació per obligació, tot i que és una opció que permet la llei. En tot moment, es va buscar el perfil professional que s'ajustés a la tasca a desenvolupar, tot i que estrictament van ser designacions directes sense procés d'avaluació i selecció formal. La mateixa estructura es podria configurar amb processos selectius més estrictes que garanteixin el perfil més adequat si es considerés adient. En alguns casos ja s'ha fet així, però són processos llargs i costosos que no són àgils, que és el que es buscava amb el canvi.

- Estudi Diputació de Barcelona sobre necessitats d'organització d'equips i departaments (Juny 2009)

Un dels passos per tirar endavant el canvi organitzatiu va ser fer una auditoria organitzativa amb la Diputació, element que també consta al programa de la VdPsip. Aquest estudi organitzatiu fa una revisió de la situació organitzativa de l'Ajuntament, on detecta també la necessitat de consolidar una estructura de comandament més clara i definida. Es proposa la creació de diferents llocs de comandament i racionalització d'algunes àrees. El Govern intenta portar a terme algunes de les propostes, però es troba amb una oposició frontalment en contra per part dels grups a l'oposició i del comité d'empresa. Fins i tot es proposa de portar a ple un expedient de modificació de l'organització a la tardor del 2010, però finalment es desestima per l'oposició detectada.

La implicació de VdPsip en el Govern de la nova legislatura podria servir per donar un impuls a aquests canvis organitzatius, que garanteixin una major professionalització de l'estructura de comandament, basada amb càrrecs tècnics dels ja existents en la seva majoria, i que faria menys necessaris alguns càrrecs actualment de confiança.

- Documentació procés de gestió estratègica

Un dels canvis que s'impulsen amb el Govern liderat per CiU és la planificació estratègica i la gestió estratègica de l'organització. Això ha de permetre portar a terme una bona part del programa de govern pactat entre els grups del Govern. Això es basa en dues eines bàsiques de treball, consistents en l'elaboració formal per part de l'Equip de Govern, amb el suport de l'equip directiu, d'un Pla de Govern per tota la legislatura, que s'elabora a partir d'un exercici grupal entre tot l'equip, on es defineixen, cadascú a partir del seu programa i de les seves idees, la missió i la visió del Govern, els objectius estratègics i es prioritzen els diferents projectes. L'altre eina bàsica és la pla d'actuació anual, que s'elabora en el procés d'elaboració del pressupost municipal per cada any, i serveix per trencar amb la dinàmica de que el pressupost de cada any es feia a partir del de l'anterior, afegint-hi alguna cosa més. S'implanta l'elaboració del pressupost per programes, que cada any es plantegen pràcticament des de zero, i permet ser molt més racionals i ajustats amb les despeses previstes.

- Documentació sobre missió, visió, i objectius estratègics 2007-2011 de l'Ajuntament (fet al 2007)
- Pla de Govern 2007-2011 (fet al 2008)
- Relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans (2011)

Es fa una relació exhaustiva dels llocs de treball, impulsant la regularització de molts d'ells. Ens trobem amb més de 90 llocs interins. Molts d'ells sense que hagin passat mai un procés selectiu ni de contractació formal i legal. El Govern ha impulsat alguns processos de selecció, amb l'objectiu de garantir que cada lloc estigui ocupat pels millors professionals. S'acorda amb els representants del personal un procés que incorpora una prova de personalitat, actitud i aptitud en el procés per accedir a una plaça fixa.

La voluntat de VdPsip de professionalitzar l'administració pot donar un important impuls a treballar la consolidació dels llocs de treball de tots aquells professionals que estan a l'Ajuntament, i garantir que cada lloc és ocupat per aquells professionals amb el perfil més ajustat i millor per donar el servei adequat.

- Proposta de Reglament de Participació Ciutadana (2010)

Com a mostra de la voluntat d'acord i d'impuls a la participació ciutadana, s'elabora de manera complementària a l'ordenança del civisme, un reglament de participació ciutadana. Que és presentat a alguns membres de l'oposició en el seu moment.

La inquietud de VdPsip en aquest àmbit pot servir per donar un impuls definitiu a aquesta eina i portar-la a la pràctica.

- Programa de Prevenció de Drogues i Riscos Associats (2011)

Aquest i alguns dels següents documents són exemples de resultats exitosos del treball transversal que s'ha portat a terme durant els darrers anys. Un altre element que encaixa molt bé amb el programa de VdPsip. En diferents àmbits, com en el de l'elaboració del Pla de Drogues, s'ha impulsat el treball transversal entre diferents regidories i equips. La Diputació de Barcelona ens ha reconegut aquest fet de forma diferencial amb altres municipis.

El treball transversal ha estat essència en el Govern dels darrers anys, amb exemples de transversalitat on hi ha per exemple càrrecs de confiança de partits liderant àmbits d'altres, per exemple, un càrrec de ERC que portava el departament d'un Regidor de CiU, o el mateix amb un del PP.

La mateixa creació de l'estructura de comandament directiva, amb la gerencialització de l'estructura, és un element de transversalitat.

L'impuls a l'òrgan intern de coordinació, la comissió Interàreea, ha estat important.

No obstant, hi ha molt camí per fer en aquest àmbit també, i l'impuls de VdePsip pot ser molt important per arribar a una transversalitat que arribi a tots els racons de l'organització.

- Ordenança del Civisme amb aportacions de la Diputació de Barcelona (2010-11)
- Informe sobre l'ordenança del civisme i polítiques de foment del civisme de la Diputació de Barcelona (2011)
- Estudi de formació de la població adulta (2011)

La formació i l'educació és un àmbit ple d'oportunitats. La competència clàssica en aquest àmbit es "limita" al manteniment dels edificis on es realitzen activitats d'ensenyament, com les escoles públiques. Però hi ha múltiples activitats aïllades relacionades amb la formació que es podrien estructurar en un gran àmbit de formació que les agrupés totes.

En els darrers anys també s'ha treballat diferents programes de d'estudi de necessitats formatives, com els de la població adulta, també dels immigrants, etc... també s'ha dut a terme un programa de formació relacionat amb el món del treball, amb la creació de l'aula de formació homologada del PQPI, així com l'existència de diferents tallers formatius en diferents àmbits. L'agrupació de tota aquesta activitat en una única Regidoria de Formació serviria per aprofitar d'una manera més eficient tots els recursos disponibles, identificar sinèrgies, i, en definitiva, obtenir millors resultats i donar més servei d'una manera més eificient.

- Programa d'activitats d'ensenyament i educació
- Programa de Participació Ciutadana del POUM fet al 2010

Aquest és un exemple, entre d'altres, de programes de participació que el Govern liderat per CiU ha impulsat. Programes com aquest o com el de la implantació del bus urbà, o com el de l'elaboració de Camins Escolars, actualment en curs, o com els d'elaboració de projectes urbanístics en alguns barris com la Serra de Can Riera o els Turons, etc...

La participació és una assignatura a millorar molt aquesta legislatura. Escoltem la demanda ciutadana de més participació, i malgrat ho hem intentat, és obvi que la percepció ciutadana ha estat diferent. Fa 4 anys vam optar per eliminar la Regidoria de Participació, per considerar-la un ens aïllat que no servia per generar participació de veritat. Un exemple que ja vam qüestionar molt en el seu dia va ser la participació en el POUM de l'anterior legislatura, on es va fer un exercici de participació tècnicament correcte, però que no va ser transversal, no va comptar amb la participació de la regidoria on s'elaborava el POUM (al menys no va ser present en totes les sessions) i a més, no es va fer massa cas dels resultats a l'hora d'elaborar el projecte.

Amb l'aportació de VdPsip al Govern, es podria recuperar la figura d'aquesta Regidoria, però amb l'objectiu de ser molt transversal, que faci que aquesta qüestió tan fonamental per VdePsip també ho seria del Govern en la seva totalitat. Buscant i trobant maneres d'implicar més a la ciutadania en els projectes i en els serveis que es treballen des de l'Ajuntament.

- Normativa fons FEOSL i FEIL

dissabte, 4 de juny de 2011

FRASE DEL DIA AL DIARI ARA

"L'obra política més difícil és obtenir la confiança abans de l'èxit".

Napoleó Bonaparte.