dimarts, 31 de març de 2009

REFLEXIÓ

La veritat és que es fa difícil entendre moltes de les situacions que es donen al nostre voltant, sobre tot quan detectes el poc valor que cada vegada més es dona a les coses, la persona, les actituds davant la vida, la passivitat majúscula, el cada cop menys interès en la cosa pública, l’egoísme com a guia de les actuacions personals, allò de: i tú més, quan afrontem qualsevol debat polític, i en general, una molt poca autoexigencia, estima del nostre entorn i reivindicació del que és just en base a la raó i l’experiència més que no pas en la defensa a ultrança d’uns drets que poques vegades van lligats a uns altres deures.

I pensareu: “Aquest en Jaume s’ens ha posat pesimista”. I no és pas això amics. El que precíssament vull transmetre és quelcom que ens ha caracteritzat als catalans, en moltes ocasions, pel sol fet de ser-ho. I això és el treball, l’autoexigència, el respecte per tothom encara que d’altres no ens respectin a nosaltres, vull reivindicar l’excelència de pertànyer a una nació com la nostra, el privilegi de formar part d’una generació que, d’una manera o altra, contribueix decididament a la reconstrucció d’un poble, un país, i una comunitat nacional des d’uns valors que parteixen de la familia com a eix vertebrador d’aquesta societat i pensa que cadascú en sí mateix té prou riquesa i importancia com per ser tingut en compte com individu que pot aportar molt al bé comú, i mai mirant-nos a la societat com un tot no sé què abstracte pel que cal discórrer amb decisions més o menys genèriques encaminades no al benefici de tots, que no sabem el que és, sino al de cadascun de nosaltres que sí contribuïrà definitivament a la consolidació d’un país on tots, un per un, tindrem el nostre paper destacat amb l’objectiu d’assolir el bé més preuat de tots: la llibertat personal i la de la nació que ens acull i uneix.

Cal doncs, que ens revelem davant la mediocritat, la indigencia política i moral, la preintelectualitat manifesta d’uns governants que desconeixen la col·lectivitat que intenten manar, la extravagancia i els plantejaments poc clars, cal que alcem les nostres veus no en contra de res sino a favor de Catalunya, que recuperi la dignitat, que poguem dir sense embuts que volem l’independència de catalunya perque ens mereixem ser tractats com un més en l’escena internacional, perque volem parlar de tú a tú a Espanya, a França, i a les altres nacions lliures del món. Europa havia de ser el marc inmillorable on les nostres pretensions es poguessin fer realitat. No ens acollonim, no ens frustrem, si abans era posible, ara ho hauria de ser encara més.

Tothom hauria de veure que sense lligams, que amb personalitat plena i autèntica sobirania no estariem fent el ridícul amb les plantades universitàries, demanant rodalies, trens, aeroports, ajenollant-nos davant qui sigui demanant els nostres diners que són nostres i ens els roben; volem contribuir amb el tercer món amb el 0,7% i una mica més, però no amb el 60%. Jo vull decidir per mi i que ningú em faci de tutor per la meva presumpta incapacitat. Vull que tornem a creure’ns la nostra policia, la nostra ràdio i televisió nacionals, vull integrar a tot el que ha vingut a treballar al meu país, que aprengui la llengua no com una imposició sino com una riquesa més, la nostra cultura, les nostres tradicions, institucions i tarannà.

Vull una Catalunya lliure, pròspera i independent!

NO TANT PARLAR DE SOUS, I QUE ES FIXIN EN LA FEINA QUE ES FA PEL POBLE


Comencen els treballs per recuperar l’hàbitat de la riera de Caldes

La regidoria de Sostenibilitat i Medi Natural de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha posat en marxa el Projecte Riera Viva, que té com a objectiu renaturalitzar la riera de Caldes, l’eix fluvial que travessa de nord a sud el municipi i que duu aigua de forma permanent. S’han iniciat els treballs al sector de Can Cladellas, on és previst retirar una estructura de formigó que ajudarà a recuperar el curs natural de la riera.

Treballs en marxa
El finançament del projecte compta amb una suma de 120.000 euros, dels quals l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) n’aporta 80.000, l’Ajuntament hi posa 20.000, mentre que el Consorci del Besós es fa càrrec dels 20.000 euros restants. Aquest pressupost es dedicarà a renaturalitzar la riera de Caldes al tram que discorre pel terme municipal de Palau-solità i Plegamans, per tal de millorar la qualitat ecològica d’aquest espai natural.

La regidoria de Sostenibilitat i Medi Natural ha aconseguit la subvenció de l’ACA, molt restrictiva i exigent, gràcies a l’elaboració d’un projecte molt ben estructurat per part dels tècnics i professionals de l’Ajuntament de la vila. La primera fase del projecte, que ja està en marxa, permetrà retirar una estructura de formigó; eliminar arbres d’espècies invasores de grans dimensions per substituir-los per arbustos de ribera autòctons (salzes); i restablir el bosc de ribera per recuperar l’ecosistema natural.

Així, els treballs han començat aquesta setmana al sector de Can Cladellas, just després del punt on la riera de Sentmenat desguassa a la riera de Caldes. Allà s’està retirant una estructura de formigó que ajudarà a la riera a recuperar el seu curs natural.

També suposarà una millora per a la seguretat el segon treball d’aquesta fase, que és la tala d’arbres d’espècies invasores de grans dimensions, com pollancres o plàtans, i que se substituiran per salzes. El regidor de Sostenibilitat i Medi Natural, Abel Julien, explica que “els arbres invasors són potencialment perillosos en cas de riuades perquè poden ser arrencats i formar taps si es troben estructures humanes que els barrin el pas, com els ponts”.

Julien també ha manifestat que aquesta segona actuació ha estat molt valorada pels veïns de barris com la Pineda, on van patir les tràgiques riuades de la tardor de 1994 que van acabar amb la vida de dues veïnes i van causar moltes destrosses al barri. En un primer terme, els veïns volien que els arbres es talessin i prou, sense que se’n plantessin de nous, però després d’una sessió informativa amb un expert del Consorci del Besòs, van entendre que els salzes, arbres típics de riera, no causen aquests problemes perquè són flexibles i tenen arrels molt profundes. Això fa que l’aigua no els arrenqui, cosa que a més ajuda a retenir sòl, pedres i llims.

Per últim, l’ACA subvenciona la substitució d’altres plantes invasores per vegetació autòctona de ribera. Aquesta és una actuació cabdal per renaturalitzar l’hàbitat, ja que facilitarà que més tard s’hi instal·li la fauna pròpia de ribera. Per exemple, s’eliminaran les canyes, una espècie que no és autòctona i que allà on creix impedeix la vida de qualsevol altra espècie vegetal, sí bé aquesta és una feina molt complicada per la resistència d’aquesta planta. En el seu lloc s’hi plantarà canyís, una espècie autòctona i que és clau per a què s’hi instal·lin les aus.

Implicar la població
A banda dels treballs esmentats, el projecte Riera Viva va molt més enllà i vol implicar la ciutadania palauenca per tal que tingui cura del riu. En primer lloc, i després que l’Ajuntament hagi signat un conveni de col·laboració amb l’Associació Hàbitat, s’animarà a diversos grups de ciutadans perquè adoptin un tram de la riera a través del Projecte Rius. Amb l’adopció s’encarregaran de fer tasques de seguiment dels indicadors físics, químics i biològics, i de la millora ambiental del seu tram. La regidoria de Sostenibilitat i Medi Natural ja ha iniciat contactes amb les escoles del municipi perquè adoptin trams de la riera, cosa que alhora pot ser una activitat educativa molt profitosa.

A més, s’animarà la ciutadania en general a ser voluntaris per a la conservació i millora de la riera, a través d’activitats com plantades populars de la flora autòctona de ribera, neteja d’escombraries i altres actuacions que es volen decidir conjuntament amb les entitats i ciutadans de Palau-solità i Plegamans.

divendres, 27 de març de 2009

AQUESTA ÉS LA FORMA DE TREBALLAR DE VERITAT PEL MEDI AMBIENT

Nova ordenança per a l’estalvi d’aigua

El Ple de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans celebrat el 26 de març ha aprovat per unanimitat una ordenança d’estalvi d’aigua que permetrà estalviar entre un 30 i un 40% de l’aigua domèstica en noves construccions.

Àmbit públic i privat
D’entre les noves limitacions destaca, per exemple, la prohibició d’omplir piscines amb aigua potable de la xarxa pública. Segons el regidor de Sostenibilitat i Medi Natural, Abel Julien, aquesta restricció permetrà “una reducció del consum d’aigua molt significativa en un municipi com Palau-solità i Plegamans, amb un alt nombre de cases amb piscina i jardí”.

Pel que fa als usos públics de l’aigua, l’ordenança també aporta mesures d’estalvi. Per exemple, els serveis municipals de reg d’espais verds, neteja viària i clavegueram hauran d’utilitzar a partir d’ara i de forma prioritària, l’aigua procedent de fonts alternatives a la potable, com són les aigües pluvials, les subterrànies i les regenerades, en funció de la viabilitat dels diferents aprofitaments municipals. L’ajuntament ja està treballant en la reobertura de pous abandonats, en ocasions molt a prop de jardins del casc urbà, als quals s’hi connectaran els sistemes de reg.

Noves construccions
Aquesta ordenança afecta principalment les noves construccions, tant si són privades com públiques, i els edificis que se sotmetin a processos de rehabilitació.

Quant a jardins i piscines, independentment de si són de titularitat pública o privada, es requerirà la instal·lació d’una escomesa independent —de la de l’aigua pel consum humà— per a edificacions amb jardins de més de 100m² o piscines de més de 40m³. Això permetrà disposar de dades estadístiques sobre el consum per a ús domèstic (aigua de boca, dutxes, sanitaris), separant-les de les dades sobre l’ús d’aigua per a la irrigació de jardins. A més, permetrà tallar el subministrament d’aigua als jardins en cas de sequera extrema, tal i com definia el decret de sequera de la primavera-estiu de 2008.

A banda de les exigències que marca el Codi Tècnic d’Edificació (CTE) estatal a totes les noves construccions i edificis rehabilitats, l’Ajuntament de la vila estableix altres preceptes que les complemen­ten. Per començar, tota construcció haurà de disposar de mecanis­mes d’estalvi d’aigua, tals com reductors de cabal, cisternes de l’inodor amb doble sistema de descàrrega... A més, tot nou immoble que disposi d’un jardí o hort de més de 100m² haurà d’incorporar un dipòsit de recollida d’aigües pluvials que es farà servir per al reg o altres usos a excepció de l’ús de boca. Aquest aspecte de l’ordenança comportarà un estalvi d’aigua substancial i suposa un canvi de filosofia en l’ús d’aquest bé tan preuat, ja que permet aprofitar l’aigua que fins ara es perdia per les clavegueres.

I si la nova construcció compta també amb una piscina superior als 40m³ de capacitat, estarà obligada a incloure-hi un mecanisme de reutilització de l’aigua sobrant de la piscina mitjançant un dipòsit amb un volum mínim equivalent al 25% del volum total de la piscina, que es podrà fer servir per tornar a omplir la piscina o com a aigua de reg.

Energia solar
A banda de l’ordenança sobre l’estalvi d’aigua, també es va aprovar per unanimitat l’ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d’energia solar fotovoltaica als terrenys, edificis i construccions situats al terme municipal de Palau-solità i Plegamans, així com una altra ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d’energia solar tèrmica a les edificacions de la vila. Totes dues defineixen criteris paisatgístics i arquitectònics per tal que les plaques solars no tinguin un impacte visual negatiu.

dilluns, 23 de març de 2009

NOU DIA DE FESTA LOCAL


Tinc força curiositat en saber quina serà la reacció de la gent davant l’existència d’una nova festa de carácter local que, coincidint amb el dilluns de la segona Pàsqua, enguany tindrà lloc el proper dia 1 de juny.

Realment, quan va haver de decidir-se, com cada any en el ple municipal, quines havien de ser les dues festes locals per al 2009, vaig ser jo mateix qui, primer davant l’equip de govern i després davant tots els grups del consistori, vaig plantejar la necessitat de buscar una alternativa al dimarts de la Festa Major, ja que el dilluns sí que tots coincidim en que cal mantenir-la com a festiu local. I és que, el dimarts de la Festa Major no només ens trobem en que la majoria de la gent treballa, els polígons industrials es mantenen en plena activitat, etc, sino que tampoc es porten a terme esdeveniments festius remarcables més enllà del concert de jazz a la plaça de Santa Maria de Palau-solità i el castell de focs de fi de festa, gens incompatible amb que aquest dia no sigui festiu.

Així doncs, m’en sento bastant “culpable” del canvi aprovat per la unanimitat dels grups municipals del consistori. I personalment espero que tots plegats sapiguem aprofitar l’avinentesa pera conseguir consolidar una MENA de segona festa major, festa de primavera o com li volguem dir, que acabi essent un referent no només per a nosaltres sino també per a tot el nostre entorn aprofitant que Barcelona i una gran part de municipis del voltant també tenen a aquesta com a festa local.

Ara només ens queda acabar de definir-la, i per això s'ha iniciat tot un procés de participació ciutadana, que s'explica en la següent nota de premsa:


Procés participatiu per definir els actes de la festa local de l’1 de juny

La nova festa popular coincidirà amb la celebració del Mercat Medieval

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha engegat una ronda de reunions amb entitats de la vila, agrupacions de veïns, associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) i amb ciutadans en general per tal de definir la nova festa local de l’1 de juny, aprofitant la instauració de la segona festa local en la jornada de la segona pasqua.

Una de les decisions amb la qual hi va haver quòrum de forma immediata va ser fer-la coincidir amb l’exitós Mercat Medieval. L’Alcaldessa de Palau-solità i Plegamans, Mercè Pla considera que “d’aquesta manera es reforçaran els dos esdeveniments i es potenciarà la participació ciutadana i l’entusiasme popular”.

En concret, es van fixar els dies 30 i 31 de maig i l’1 de juny com a les dates més convenients per celebrar el Mercat Medieval i la nova festa local de l’1 de juny. De fet, l’1 de juny serà a partir d’aquest any festiu a Palau-solità i Plegamans com a segona festa local.

Tothom decideix
La primera sessió participativa per definir la nova festa local va tenir lloc el 21 de març i va comptar amb la participació de 26 persones, de diverses entitats del municipi. En un primer terme, tothom va aportar les propostes que s’havien treballat prèviament en el si de cada entitat.

Ja en una segona part de la jornada es van dividir els assistents en sis grups de quatre persones per treballar les propostes i presentar-les a la resta de participants. Al final, i després de les exposicions de tots els grups, es va fer una primera llista d’activitats, que inclou:
Gimcana popular
Dansa oriental
Concerts de música de grups joves
Concert de música clàssica
Teatre al carrer
Tallers infantils
Sopar medieval
Pintors medievals
Actes culturals al voltant dels Quaderns Qu4trepins

A banda de definir aquesta llista primigènia tots els grups i persones presents van acordar convocar una nova reunió durant les properes setmanes per treballar de manera més concreta totes les activitats suggerides.

dimecres, 18 de març de 2009

DÉU N'HI DÓ!

Després d’observar atònit la desvergonya dels qui, no volent ésser fiscalitzats fiscalitzen als fiscalitzadors, no sé què més ens ha de passar per que algú s’en adoni que Catalunya ja no pot caure més baix. Que cada cop ens assemblem més a una provincia de l’Espanya més profunda, que estem perdent tot el prestigi que tant ens ha costat de guanyar, que això ja no arriba ni a mediocritat,…

Què més ha de passar per que els nacionalistes reaccionem, ens unim i lluitem per la nació?

No cal que riguem del que s’han gastat els altres en corbates, ni del que s’en va de cacera i tanta quanta miseria ens envaeix dia rere dia; només hem de veure on érem i on som, com es gasten els diners públics després de rebaixar al màxim les prestacions socials, apujar el transport públic, no congelar sous, etc. I Així és com s’els gasten:


Exemples d’estudis i informes de dubtosa utilitat i/o amb irregularitats

- 1.392 € per un informe sobre “Ambientació olorosa d’un espai circular d’uns trenta metres quadrats de superfície obert per la part superior”. El teòric autor sosté que ell va cobrar per una instal·lació, no per un estudi.

- 11.000 € per un estudi d’assessorament per decidir si el departament d’Agricultura editava una guia gastronòmica sobre plats tradicionals. No té conclusions.

- 1.740 € en un informe sobre productes tradicionals de la terra, que és un compendi d’obvietats.

- Un estudi (Cinema a Internet) encarregat pel departament de Cultura, retribuït dos cops, però amb imports diferents: 10.356,6 € i 8.502,6 €.

- Un informe de 12.000 € encarregat per l’Institut Català de la Dona sobre ‘Campanya de joguines no sexistes’, que va ser modificat i en el qual s’afirma que “una criatura del nostre país veu una mitja de 147 hores setmanals”, és a dir, 21 hores de televisió al dia. Inicialment deia “xx xxxxxx anuncis al dia”.

- 6.600 € per un informe sobre “Models gràfics de pulveritzadors agrícoles” que simplement reprodueix un catàleg de pulveritzadors.

- 30.000 € per “Estudi socioeconòmic de les explotacions de l’avellana” encarregat pel departament d’Agricultura a una agència de detectius.

- 11.368 € per un estudi sobre “Disseny de parxís i puzzle de la caseta de cartró retallable”.

- 11.900 € per un estudi encarregat pel departament de Treball per analitzar el fracàs d’una campanya contra els accidents laborals. Escrit a cos de lletra 18 és totalment superficial i per tant, injustificat el seu cost.

- Un assessor proper a ERC –Juan Ignacio Marcos Lekuona- va cobrar 12.000 € per un informe sobre la reorganització del departament d’Innovació, que va ser modificat posteriorment. La primera versió tenia 112 pàgines mentre que en la segona només en tenia 23.
- Aquest mateix assessor també va cobrar 12.000 € per un informe a la secretaria de Polítiques Familiars on 40 de les 46 planes del document són resums de textos acadèmics i extractes genèrics de textos on no se cita la tasca concreta del departament.

- L’economista Núria Bosch va cobrar 6.000 € per un informe sobre finançament econòmic, però en realitat el pagament va ser tasques d’assessorament del Govern en assumptes de finançament.

I QUI S'HAVIA PREOCUPAT D'AQUESTA GENT FINS ARA?


Comença l’esperat arranjament del camí de la Serra de Ponent

La tan reivindicada adequació del camí de la Serra de Ponent ja és una obra en marxa. Cal recordar que es tracta d’un carrer a mig fer que presenta dificultats per transitar-hi i força mancances de subministrament.

“Es fa coincidir aquesta obra amb la instal·lació d’una nova canonada per al subministrament d’aigua”, precisa el regidor d’Urbanisme, Josep M. Serraviñals. De fet, la primera fase dels treballs consisteix en la substitució de la vella canonada de fibrociment per una altra d’acer. Després, es compactarà el terreny i s’asfaltarà la calçada de la via, que, segons el calendari previst, quedarà enllestida a finals del mes de juny. Aquesta obra beneficiarà un sector força extens del municipi perquè és una via principal de Can Riera i un accés principal als barris de la Serra de Can Riera i els Pins de Can Riera.

Més tard, en període que pot durar fins a tres anys per tal de donar un respir econòmic als propietaris de la zona, es culminarà l’arranjament de la via amb la construcció de les voreres, que inclouran els demés subministraments de forma soterrada.

divendres, 13 de març de 2009

PELS QUI ES PENSAVEN QUE AIXÒ DE LA UMA ERA UN FAROL!


LA UMA COMISSA 4.000KG DE FORMATGE EMMAGATZEMAT EN MALES CONDICIONS

La Unitat de Medi Ambient de la Policia Local de Palau-solità i Plegamans va comissar ahir dijous més de 4 tones de formatge en talls per fondre emmagatzemades en males condicions.

La intervenció es va dur a terme durant una inspecció rutinària d’activitat en una nau del Polígon Industrial de Can Cortès Nou. Els agents van trobar diversos palets amb gran quantitat de paquets d’aquest producte sense refrigerar quan pel seu correcte estat de conservació no pot superar els 8 graus de temperatura. “Els palets portaven diversos dies en una nau on la temperatura oscil·lava entre els 15 i 20º, amb la qual cosa, no era apte pel consum humà” explica el regidor de governació Jaume Oliveras..

El responsable de la nau no va poder acreditar la procedència del producte ni la seva destinació, motiu pel qual, els agents van aixecar acta i van retirar els palets a les dependències policials.

Aquest matí, la tècnica del Departament de Salut Pública de l’Ajuntament ha obert expedient per esbrinar les possibles responsabilitats i ha decidit la conveniència de la destrucció del producte que s’ha fet en una planta de Manlleu. Les restes seran reciclades per a altres usos.

SEGUEIX INCREMENTANT-SE EL PRESTIGI DE LA NOSTRA POLICIA EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ VIÀRIA


Nens i nenes de Palau aprenen seguretat viària gràcies a un crash test

Alumnes de Cicle Inicial de Primària de l’escola CEIP Josep Maria Folch i Torres de Palau-solità i Plegamans han participat en el Programa a les escoles Jané Educa que els convida a assistir al laboratori Crash Research Center on, a través de proves d’impactes frontal, visualitzen com un incorrecte ús dels cinturons de seguretat o de sistemes de retenció infantil, pot arribar a ser la diferència entre viure o patir seqüeles greus en cas d’accident de trànsit.

Aquesta acció es situa en el marc de la col·laboració que fa set anys que porten a terme l’empresa Jane i el RACC en el camp de la investigació de la seguretat en la mobilitat infantil.

Els nens i nenes de Palau, conjuntament amb l’Alcaldessa Mercè Pla, diversos regidors del consistori i responsables policials de la comarca han participat en la visualització d’imatges correctes i incorrectes relacionades amb la mobilitat, participació activa per conèixer la manera correcte de com desplaçar-se, l’aplicació de conductes responsables en els desplaçaments per tal d’aconseguir que els nens i les nenes no corrin riscos innecessaris, reflexió i valoració dels comportaments individuals que afecten a la mobilitat i, per últim, interpretació correcte dels aspectes que conformen la mobilitat, tant com a vianants com a usuaris dels vehicles amb o sense motor.

El moment de màxima expectació ha esdevingut quan els infants han pogut veure en directe les conseqüències de no portar sistemes de retenció infantil en el vehicle gràcies al laboratori Crash Research Center.

El programa ha finalitzat amb un pacte entre els educadors i els nens. Han acordat explicar l’experiència viscuda al laboratori a tots els seus amics i coneguts a canvi d’una bossa amb material educatiu de reforç relacionats amb la seguretat viària.

Aquesta activitat forma part des de l’any passat, del Programa d’Educació Viària de la Policia Local de Palau-solità i Plegamans.

L’any 2007, segons dades del Servei Català de Trànsit, 28 infants d’entre 0 i 12 anys van morir o resultar ferits greus en accident de trànsit a la xarxa viària catalana. D’aquests, només la meitat 14, portaven un sistema de retenció adequat al pes i l’alçada i se’ls havia ajustat d’una manera correcta. En canvi, un total d’11 nens i nenes anaven deslligats o bé portaven mal cordats aquests accessoris de seguretat passiva. És a dir, prop del 40% de nens i nenes accidentats a Catalunya no portaven sistemes de retenció infantil.

dimecres, 11 de març de 2009

I SEGUIM FENT FEINA


La campanya integral de reasfaltats entra en la segona fase

La regidoria d’urbanisme de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha posat en marxa la segona fase de reasfaltat de carrers del municipi. Aquesta acció, s’insereix en un programa global de adequació i ordenació de la via pública, i de millora de la seguretat viària.

En concret, el concurs de reasfaltat de carrers es va adjudicar l’any passat per un valor de 300.000€. Tal com assenyala el regidor d’Urbanisme, Josep M. Serraviñals, es tracta “d’un concurs molt competitiu i avantatjós per a l’Ajuntament, que no s’havia fet mai en el municipi”. Aquesta campanya d’asfaltats s’ha dissenyat per als anys 2008-2009 amb la voluntant de repetir l’experiència, vist el resultat, per la campanya 2010-2011. Serraviñals precisa, a més, que aquestes actuacions consisteixen en la renovació total del ferm en es renovarà tot el ferm sencer de diversos trams carrers en lloc de fer-hi petites reparacions. “D’aquesta manera obtenim un resultat òptim i es garanteix tenir-lo en bon estat durant molt de temps”, complementa el regidor.

La segona fase, s’ha centrat a Can Falguera i dos sectors del al Centre. A Can Falguera s’ha renovat del ferm de diverses vies, com el carrers Can Falguera, Cadernera, Aigua i Llevant, d’entre altres. Al Centre ja s’ha començat el reasfaltat de diversos carrers i trams, per una banda, el Camí Reial, Sert, Torres Clavé i Secretari Gil, al sector de Can Cortès i, per altra, Camí del Molí, Camí reial i especialment carrer Barcelona on la renovació ha estat molt significativa, rebaixant el nivell del ferm i recuperant alçada a les voreres.

Un cop finalitzi la fase que està en marxa, s’endegarà la tercera, que renovarà l’asfalt de la rambla del Sol, al Pla de l’Alzina, i que preveu incloure els trams més malmesos del passeig de la Carrerada o d’altres que es podrien incloure en la present campanya, tot i que els aquests treballs en aquest últim carrer no tenen encara un calendari tancat.
Adequació dels carrers

A banda dels reasfaltats, la regidoria d’Urbanisme està adequant els carrers per tal d’ordenar el seu ús i millorar la seguretat viària. Així, es tornaran a pintar els passos de vianants esborrats i se’n traçaran de nous, a més de dibuixar places d’aparcament, línies de divisió del sentit de la marxa i demés diversa senyalització viària sobre l’asfalt. L’entorn de l’escola Can Cladellas és un dels indrets on es considera prioritaria aquesta actuació de seguretat. “En breu es farà la vorera, que estarà protegida per pilones, i es pintaran els passos de vianants, entre d’altres actuacions”, ha explicat el regidor d’urbanisme Josep Mª Serraviñals.

dissabte, 7 de març de 2009

EL SERVEI DE GRUA

A veure. No es tracta ben bé de dir que haver aconseguit, per primera vegada a l’història de Palau-solità i Plegamans, un Servei de Grua, en faci una gran il·lusió. És a dir, si bé és cert que no s’entén sota cap concepte la raó per la qual un servei tan necessari i perentori com aquest no existia al nostre poble, també ho és, i això sí que em dona una gran satisfacció, que hagi hagut de ser aquest govern, i jo com a Regidor de Governació, qui hagi aconseguit implantar un servei de grua municipal, iniciant, per una banda, quelcom que encara mai s’havia ni pensat en aquest municipi, com és la col·laboració entre ajuntaments de poblacions veïnes i molt relacionades, i que el servei en qüestió s’implanti sense cap mena de cost econòmic per a Palau-solità i Plegamans.

En definitiva, s’ha iniciat una dinàmica de treball amb d’altres administracions a fi d’aconseguir compartir o mancomunar serveis a l’efecte que ambdues en treguin profit d’una manera o altra. I també que, treient-ne profit, aquest nou servei no comporti cap despesa ni increment de cost ja sigui per als ciutadans d’una forma directa o per a les arques municipals a través de la corresponent previsió pressupostària.

Evidentment, des de fa molts anys que al nostre poble té lloc una mena de CLAMOR POPULAR en el sentit de reivindicar l’implantació d’un servei de grua municipal, ni que sigui, per aquells casos de màxima urgència o necessitat. Ningú podia entendre que, havent satisfet la corresponent taxa municipal per tenir dret a l’entrada i sortida del seu vehicle a casa seva, pagant el corresponent gual, que si algun vehicle s’estacionava davant de l’entrada del seu garatge la Policia Local no podia fer altra cosa que denunciar a l’infractor amb l’imposició final de l’oportuna sanció. Ningú entenia, que si algú amb acreditació com a minusvàlid, volia utilitzar la zona d’estacionament reservada per a ell, es veiés del tot impotent sense poder estacionar amb el mateix resultat de sempre; és a dir, denúncia i sanció. I, el ciutadà es quedava sense poder exercir els seus drets. Però, cal pensar en aquell que ha de sortir de casa per una emergència, o perque ha d’agafar un vol, etc. No li suposa cap solució la sanció imposada a l’infractor, doncs ell segueix sense poder exercir els seus drets, i moltes vegades, havent satisfet una taxa per poder-los exercir!.

Als pocs mesos d’haver-se incorporat en Xavier Virgili com a nou Inspector Cap de la nostra Policia Local, i donada la extraordinària relació personal i de col·laboració tant amb el Cap de la Policia Local de Caldes de Montbui com amb el mateix cos policial, em va sugerir la possibilitat de fer una trobada amb el cap de la Policia de Caldes i el Regidor de Governació d’aquell municipi a fi de fer-los la proposta d’utilització conjunta de la seva grua municipal. I això és el que vam fer amb el compromís de redactar una proposta de conveni de col·laboració per a l’utilització conjunta de la grua de Caldes; i això és el que jo mateix em vaig encarregar de redactar inicialment com a primer document a posar damunt la taula.

La proposta va agradar, i des de fa pràcticament un any que l’acord de signar aquest conveni de col·laboració es va prendre a nivell polític. Ambdós alcaldes, ambdós regidors de governació així com els caps de policia de Caldes i Palau, van tancar un acord. La tardança en la signatura del mateix, han estat qüestions d’interpretació jurídica del tipus de negoci jurídic que s’estava celebrant, havent-se resolt definitivament amb un informe emès pels Serveis Jurídics de la Diputació de Barcelona, avalant la possibilitat que el conveni fos com el signat i no un altre.

Des d’ahir doncs, disposem d’un servei de grua municipal consistent en que davant situacions perentòries com, per exemple, estacionaments indeguts en guals, en aparcaments reservats a minusvàlids, damunt les voreres, en passos de vianants, etc, el ciutadà no es trobi desvalgut com fins ara, i trucant a la nostra policia, es faci venir la grua de Caldes a fi que retiri el vehicle estacionat de forma incorrecte, i seguint les indicacions dels agents de Palau, traslladi el vehicle al Dipòsit Municipal convenientment netejat i arreglat a l’efecte, a l’espera que el ciutadà infractor procedeixi a la seva retirada, no sense abans haver fet front al pagament de la taxa policial per la retirada efectuada, amb independència de la multa que li serà imposada per la infracció administrativa.

En aquest sentit, en el darrer Ple municipal del mes de febrer, es van aprovar unes taxes idèntiques a les que venen establertes per l’ajuntament de Caldes de Montbui, i així, el servei que l’ajuntament de Palau pagarà al de Caldes és exactament el mateix que el ciutadà infractor haurà pagat també al de Palau.

Això vol dir, que hem aconseguit un nou i espero que bon servei, sense cap cost per al nostre ajuntament. I entenc que l’ajuntament de Caldes aconseguirà treure un major rendiment de la seva grua donat el gran cost que l’adquisició i el manteniment d’un vehicle d’aquestes característiques comporta.

Ara, s’ha signat per a un periode que va des d’ahir mateix dia 6 de març fins al proper 31 de desembre d’enguany; essent la voluntat d’ambdues administracions la de seguir treballant conjuntament ja sigui en aquest o en d’altres serveis. I és que, en temps de crisi, cal cercar el que sigui per donar resposta a totes les demandes dels ciutadans mirant que no s’incrementi la despesa pública, ara que els ingressos van cada dia més a la baixa!

divendres, 6 de març de 2009

JA TENIM SERVEI DE GRUA MUNICIPAL!


Els ajuntaments de Caldes de Montbui i Palau-solità i Plegamans signen un conveni per al servei de grua


Aquest divendres al migdia l’alcalde de Caldes de Montbui, Jordi Solé, i l’alcaldessa de Palau-solità i Plegamans, Mercè Pla, han signat un un conveni de col·laboració per a la prestació del servei de grua. Actualment, l’Ajuntament de Caldes de Montbui disposa d’un servei de grua per a la retirada dels vehicles de la via pública que estiguin abandonats o estacionats incorrectament, però l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans no disposa d’aquest servei.

Així doncs, el conveni de col·laboració entre ambdós municipis servirà perquè la grua municipal de Caldes de Montbui també presti serveis en el municipi veí de Palau-solità i Plegamans. Amb aquest acord es pretén regular la utilització d’un mitjà mecànic amb l’objectiu de cooperar entre administracions en la prestació d’un servei local.

El conveni en vigor en el moment de la seva signatura i acabarà el 31 de desembre de 2009.


El conveni de col·laboració
El contingut del conveni estableix que l’Ajuntament de Caldes de Montbui donarà prioritat al servei de grua que es generi en el seu municipi, si bé es compromet a oferir el servei de grua a l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans quan sigui requerit a la Policia Local del municipi amb la màxima celeritat possible.

El servei de grua a Palau-solità i Plegamans s’utilitzarà en situacions com aparcaments en guals, en zones reservades a minusvàlids, passos de vianants, damunt les voreres, etc. La grua vindrà de Caldes quan així sigui requerida per la policia local de Palau-solità i Plegamans. Es limitarà a retirar el vehicle mal estacionat i traslladar-lo al dipòsit municipal de Palau, fent-se càrrec en tot moment de la seva custòdia la policia de Palau

Pel que fa al cost, a canvi del servei que pugui prestar la grua municipal de Caldes de Montbui, l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans abonarà al consistori calderí l’import del cost del servei establert en les seves Ordenances.La Policia Local de Palau-solità i Plegamans col·laborarà amb la Policia Local de Caldes de Montbui facilitant tota la informació corresponent a les actuacions realitzades. Amb aquesta informació la Policia Local de Caldes de Montbui elaborarà un informe mensual detallant, a partir dels preus unitaris, quins han estat els costos de les actuacions realitzades, per tal de poder-los repercutir a l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

D’aquesta manera, a banda de pagar la multa corresponent, l’infractor pagarà exclusivament el cost del servei de la grua, sense que l’Ajuntament en tregui cap benefici econòmic.

dijous, 5 de març de 2009

AQUÍ SÍ QUE APOSTEM PER LA SOSTENIBILITAT!


La vila ja recicla més del 70% de la brossa

Les xifres de la destinació final de les escombraries que genera Palau-solità i Plegamans demostren una evolució espectacular en favor del reciclatge i del medi ambient. La bona manera de fer de la ciutadania palauenca així com el sistema de recollida porta a porta, que diferencia entre la brossa orgànica i el rebuig, certifiquen fins a quin punt és possible reduir el volum de les escombraries que van a parar a abocadors.

Així, la recollida especialitzada de brossa orgànica que es reutilitza i serveix per fer adobs ha representat el 37,12% del total de la brossa que ha generat la vila en un període de dos mesos (desembre de 2008 i gener de 2009). La recollida selectiva (vidre, paper i cartró, envasos lleugers) ha suposat el 34,56% del total de les escombraries, mentre que la brossa que es denomina rebuig, perquè no se’n pot fer res més que acumular-la en un abocador, només ha representat el 28,32%.

Aquestes xifres demostren l’enorme canvi de tendència arrel del nou sistema de recollida porta a porta, implantat per l’Ajuntament, i que es fa viable gràcies a la col·laboració ciutadana. I és que en el mateix període de l’any anterior (desembre de 2007 i gener de 2008) el rebuig va representar el 70,61% de la brossa generada al municipi. La diferència és encara més gran si ho comparem amb el mateix període d’un any enrere (desembre de 2006 i gener de 2007), quan el rebuig que va anar a parar a abocadors va significar el 76,75% de la brossa palauenca.

Si bé l’espectacular descens del rebuig que s’ha experimentat a partir del canvi en el sistema de recollida s’ha traduït en un ascens notable de la recollida selectiva, la crescuda més espectacular ha estat, sens dubte, la que ha experimentat la recollida de brossa orgànica, que ha passat de ser pràcticament inexistent a representar el grup més voluminós. Amb aquest canvi, les escombraries orgàniques passen a ser una matèria primera molt valuosa per fer adobs.

Per tal de continuar potenciant la recollida selectiva de vidre, paper i cartro i envasos lleugers, la regidoria de Sostenibilitat i Medi Ambient ha adquirit un total de 64 nous contenidors que es col·locaran en diverses ubicacions de tot el municipi, especialment allà on hi havia mancances o on s’havien de substituir els antics per trobar-se en mal estat. En concret, d’aquests 64 nous contenidors, 24 seran per a la recollida de vidre; 20 per a envasos lleugers; i 20 per a paper i cartró. La col·locació a la via pública dels nous contenidors s’està realitzant en dues fases. En la primera, que ja s’ha complert, s’han ubicat 34 contenidors mentre que la resta s’estan acabant de situar en aquests dies.

En conclusió, i malgrat les reticències que ha suscitat el nou sistema de recollida porta a porta que ha comportat l’eliminació dels contenidors generalistes de la via pública, la ciutadania palauenca està demostrant un alt grau de responsabilitat i de compromís amb l’objectiu de reduir el volum del rebuig i de reciclar i reutilitzar tot allò que sigui possible. L’Ajuntament entén que aquest és el camí per fer possible que el benestar a les nostres vides no impliqui l’agreujament del canvi climàtic, convertir el planeta en un enorme abocador, o acabar amb els recursos i matèries primeres del globus.

dimarts, 3 de març de 2009

MÉS SOBRE EDUCACIÓ VIÀRIA


Els nens i les nenes de la vila aprenen educació viària al teatre

Els nens i nenes que actualment cursen 3r d’EGB a les escoles de Palau-solità i Plegamans han acudit aquest matí al Teatre de la Vila per veure la divertida obra de teatre Stop (una nova aventura dels superagents de la Ketty).

La comèdia, que ha fet riure de valent a uns 250 alumnes de les escoles Folch i Torres, Marinada, Can Cladellas i CEIP Palau, fa participar als nens i nenes en l’aventura que els hi presenten i que alhora els fa aprendre d’una forma molt divertida actituds i coneixements vinculats a la seguretat viària.

La posada en escena és molt original i atractiva pels nens i nenes, ja que combina en to de comèdia les actuacions en directe de tres actors amb projeccions en vídeo. Això permet als personatges presents a l’escenari interactuar amb altres personatges que apareixen a la pantalla. Tot plegat, amb elements propis d’una comèdia de situació televisiva i amb un ritme trepidant.

Amb el rerafons de l’aprenentatge dels senyals de trànsit, la trama se situa en una ciutat immersa en un terrible caos circulatori per acció del malvat Doctor Què, que en el seu afany per dominar el món ha robat tots els senyals de trànsit. Els tres superagents de la Ketty posaran tot el seu enginy, el seu saber i la seva intuïció per resoldre el cas i fer que la circulació de la ciutat torni a la normalitat. En aquest cas, ho han aconseguit amb la inestimable col·laboració dels nens i nenes de Palau-solità i Plegamans.

L’obra de teatre és una coproducció de Gralla Manufactures Teatrals, Teatre Aurora i la Companyia Robert Gobern. Val la pena destacar que la funció s’ha fet a Palau-solità i Plegamans per gentilesa de la Fundació RACC, entitat que també ha lliurat a tots els alumnes material didàctic i jocs vinculats la funció.

Aquesta activitat educativa i cultural és una iniciativa de la Fundació RACC i del Servei Català de Trànsit, que estan portant l’obra a molts pobles i ciutats de Catalunya. L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, la Policia Local del municipi —que s’encarrega de les classes regulars d’educació i circulació viària al llarg del curs— i el cos de Protecció Civil han col·laborat en l’organització de la representació al municipi vallesà.