divendres, 30 de setembre de 2011

PLE DE SETEMBRE. I SEGUIM SENSE GOVERN!

Ahir, com tots els darrers dijous de mes, va tenir lloc el ple ordinari corresponent al mes de setembre. Com vaig fer amb el Consell de Seguretat Ciutadana de dilluns passat, a continuació aniré explicant, punt per punt el desenvolupament del mateix d'una forma resumida i comentada.


1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 28 DE JULIOL DE 2011:
Acta aprovada sense esmenes de cap tipus. sí que cal recordar que en la mateixa es reflecteix amb claredat el que el sr. david Abascal va manifestar en relació al blog pretesament anònim del dimoni de la Pedra Llarga, en el sentit que expressava la seva total conformitat i ratificava els insults, injúries, mentides i falsedats dels comentaris que s'hi publicaven. Ara sí que el camí legal està obert a qualsevol acció civil o penal que es consideri oportuna.

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EMBLEMA DE L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS:
En resum, del que es tractava era d'evidenciar davant tothom que hi ha hagut un canvi de govern al consistori, de recuperar el seu PsiP socialista com a eslògan i canviar les dues rodones que fa més de tres anys que s'utilitzen de forma totalment normalitzada per un nou emblema que ens recordi una mica més la marca socialista en base al escud oficial del poble. Ens van dir que el nostre eslògan del MÉS VIU era clarament electoral, que el famós P-siP estava molt arrelat i la gent el reclamava; i anar perdent el temps amb històries que a la gent ni li va ni li ve, com si no hi haguessin temes més importants pel poble que un emblema.
El sr. Abascal ens va dir que havien elaborat un nou manual d'imatge. Li vam haver de recordar que això ja es va elaborar durant la legislatura anterior. I finalment, com que diu que no estan gens obsessionats pels colors, vaig haver-li de recordar les intencions de l'alcaldessa d'intentar fer canviar fins i tot els colors de les Vaques i les Cabres. Es va atrevir a dir que no ho havia sentit enlloc. Li haurem de fer llegir la revista "independent" de setembre on ho publiquen sense manies a veure si recupera la memòria!

3. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 9, EXERCICI 2011:
aquí sí que es va destapar la caixa dels trons. Mireu, les modificacions són una èina molt útil per a anar ajustant el pressupost en funció de les necessitats de cada moment, mirar de tancar l'any en base a les previsions i prioritats, etc. Per tant, vol dir que es treuen diners de determinades partides que es considera que no s'utilitzaran per a les finalitats previstes, i es destinen a d'altres que es consideren més importants o prioritàries.
fins aquí tot correcte. I com que es faria massa llarg d'analitzar i ens perdriem en xifres, em limitaré a evidenciar quelcom d'una gravetat extrema: es va aprovar destinar 50 000 euros a l'avançament del pagament d'una sentència de l'època socialista de la que ara s'ha despatxat execució per les despeses d'urbanització d'una determinada zona de Palau. És a dir, ens tornem a trobar amb un segon cas Montjuïc! la llei obliga a passar quotes als propietaris afectats, doncs són ells i només ells qui ho han d'afrontar. L'ajuntament pot avançar diners via crèdit però mai amb fonds propis, ja que en aquest cas els seus responsables polítics podrien incórrer en un delicte de prevaricació. Sort que la sra. Secretària va respondre a les nostres preguntes afirmant que, efectivament eren els propietaris qui ho havien de pagar.
Només espero que puguin resoldre aquesta qüestió d'acord amb el que la llei estableix seguint el que es va haver de fer amb Montjuïc per no tenir cap altra opció. Les sentències s'han de cumplir i ara s'en troben una altra de la seva època de govern a la que hauran de fer front sense possibilitat de provocar alarmes socials a les que nosaltres segur que no contribuïrem.

4. ACCEPTACIÓ AJUDA INCLOSA EN EL PUOSC 2011, ACTUACIÓ NÚM. 2011/1204, COMPLEX ESPORTIU AMB PISCINA COBERTA.

5. ACCEPTACIÓ AJUT PLA DE CONCERTACIÓ 2008/2011 DE DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER LA CONSTRUCCIÓ DE PISCINA COBERTA A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS:
No us podeu pas imaginar el nivell de demagògia al que són capaços d'arribar: que s'han trobat un contracte signat per a la construcció d'una piscina municipal, que a veure com s'en surten en uns moments tant delicats econòmicament, que no hi ha diners per afrontar-ho, que si la ubicació prevista no és la correcte, que estan estudiant solucions amb l'empresa privada de piscina que hi ha al poble per evitar la seva construcció...., però, va i s'abstenen en la votació fent que ambdues subvencions per més de 300 000 euros s'acceptés pel plenari amb l'obligatorietat que això comporta de procedir a la construcció de la ja contractada i tant necessària piscina municipal per a Palau-solità i Plegamans.
Mira que ho tenen fàcil: la feina administrativa està tota feta, només han d'iniciar les obres i rebran els 800 000 euros del conveni urbanístic de can valls que, sumats als 100 000 euros pressupostats per l'ajuntament i el crèdit ICO en el seu dia concertat, fan la suma total necessària per a la construcció de la piscina. Doncs, vinga voltes i voltes. escoltin, comencin les obres, facin la piscina, innaugurint-la i pengint-se la medalla! que l'important és tenir piscina! i deixin ja d'atacar al govern anterior per quelcom que ningú no entén que no ho executin.

6. APROVACIÓ INFORME D’INTERVENCIÓ DE DESPESES REALITZADES SENSE FISCALITZACIÓ PRÈVIA I SUPERANT ELS LÍMITS DEL CONTRACTE MENOR:
Com sabeu, l'anterior govern i a través de la feina feta pel grup parlamentari de Convergència i Unió al congrés dels diputats, ha aconseguit fins ara un total d'un milió trescents mil euros per a la recuperació de la masia de can Falguera. Recordareu que fa un any aproximadament, per part d'ICV i persones properes, amb la única intenció d'aturar aquelles obres es va voler enredar a la Generalitat i a qui fos denunciant que s'havien trobat restes arqueológiques a la zona de la masia en qüestió. Doncs, la despesa prevista de prop de 12 000 euros, pagada per l'estat, com a conseqüència del rebombori aconseguit, va comportar que s'haguessin de fer nous treballs imprevistos per a demostrar que allà no hi havia res de res, i tot plegat va suposar un cost final de prop de 26 000 euros. doncs, com que això supera els 18 000 euros del que es considera legalment com un contracte menor, volien fer veure que no hi havia fiscalització prèvia, que feiem les coses molt malament i que sobrepassàvem els costos d'una forma del tot injustificada.
Doncs, al final, qui va fer novament el ridídcul van ser ells, quedant en evidència la seva mala fe i deixant clar que aquelles factures s'havien de pagar sense més, i més tenint en compte que això no comporta cap cost adicional per a l'ajuntament.

7. INADMISSIÓ A TRÀMIT DE LA SOL•LICITUD DEL SR. ...... PER LA REVISIÓ I DECLARACIÓ DE NUL•LITAT DE LA LIQUIDACIÓ DE LA QUOTA URBANÍSTICA APROVADA PER RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 22 DE JUNY DE 2010:
Pura qüestió de tràmit en la que només va ser necessari una explicació del tot coneguda per part de l'amic Josep Maria serraviñals fent referència a les particularitats del cas.

8. ACTUALITZACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL PER INUNDACIONS:
Aquest és el pla d'inundacions que va elaborar l'anterior govern i que només calia actualitzar amb les dades dels nous responsables polítics municipals.

9. NOMENAMENT REPRESENTANT XARXA DE TURISME INDUSTRIAL DE CATALUNYA (XATIC):
També un tràmit per nomenar al regidor de l'àrea d'indústria com a representant de l'ajuntament en aquesta associació.

10. PROPOSTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS PSC-PM, ICV-EUiA-E, VdPsiP, CiU I ERC-AM, DONANT SUPORT A LA MOCIÓ APROVADA AL PARLAMENT DE CATALUNYA EN DEFENSA DE LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A CATALUNYA:
Quan tots estem d'acord, el país avança. Amb el vot en contra del PP tots vam donar suport a la moció en defensa del model lingüístic català en l'educació.

11. PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSC-PM, ICV-EUiA-E i VdPsiP, EN DATA 19 DE SETEMBRE DE 2011, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 9.652, SOBRE LA POLÍTICA EDUCATIVA AMB RELACIÓ A LA RETALLADA PRESSUPOSTÀRIA

12. PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSC-PM, ICV-EUiA-E i VdPsiP, EN DATA 19 DE SETEMBRE DE 2011, REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 9.653, CONTRA LES RETALLADES DELS SERVEIS I PRESTACIONS DEL SISTEMA PÚBLIC DE SALUT:
si abans parlàvem de demagògia, no volgueu pas saber als límits que poden arribar aquesta gent en qüestions com tot el que fa referència a les retallades! I què voleu que us digui que no hagueu sentit aquests dies. Però, algú creu que hi ha cap govern que li agradi fer tots aquests ajustos? el país està com està i com el va deixar el tripartit, i no hi ha cap altra solució. Ens trobem amb un país expoliat fiscalment, que cada any s'en van més de vint-i-dos mil milions d'euros cap a espanya i no tornen, que l'any passat el tripartit va gastar 8400 milions d'euros més que els que es van ingressar, que la Generalitat ha de pagar cada dia sis milions d'euros en concepte d'interessos per la gestió d'aquella gent i que fins al 2020 s'han de tornar més de 56 000 milions d'euros de deute! Penseu que el país pot aguantar això? La gent està entenent la situació i la seva gravetat i tots ens hem d'arremangar per passar el sotrac. Però, mentre la nostra alcaldessa es dediqui a anar a manifestacions a Santa Perpètua amb trenta persones més, de les que 25 són personal sanitari, dos o tres siguin alcaldes o regidors i només hi hagi dos o tres usuaris, vol dir que la gent s'està fent càrrec de la situació i que tots hi hem de posar el coll!

13. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS EMESES PER L’ALCALDIA I ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ PLENÀRIA:
Res, que es faciliten les resolucions emeses durant l'últim mes. Crida l'atenció una resolució dirigida a la Generalitat de Catalunya ensalçant les virtuts del nou edifici de Serveis socials que tant van criticar, expressant en la mateixa que ha suposat un gran avenç i una millora considerable per a la prestació d'aquests serveis. dit això, la sra. Cabeza es va empenyar en voler seguint desmentint que això fos veritat i que aquest edifici no compleix amb les necessitats reals del poble. Miri, la resolució l'han feta vostès i no diguin en públic el contrari del que diuen en privat.

14. PROPOSTES D’URGÈNCIA:
cap proposta d'urgència.

15. PRECS I PREGUNTES:
arribats a aquesta part final del ple, em vaig adreçar a l'alcaldessa per preguntar sobre dues instàncies presentades pel grup municipal de CiU els dies 5 i 6 de juliol demanant informació sobre determinades contractacions de nou personal per l'ajuntament així com adequacions al despat destinat als grups de l'oposició, de les que encara no hem obtingut cap resposta. tot i que diuen que ho volen contestar tot en el mateix ple, no hi va haver resposta al respecte. I, vaig efectuar un prec, també a l'alcaldessa, en el sentit de demanar-li coherència pel que fa a l'ús de la llengua catalana. I és que, no es pot votar a favor de la immersió lingüística en el plenari demanant que el català sigui la llengua vehicular i principal a l'ensenyament, i després fer els seus discursos en públic, ni que sigui a entitats andaluses del poble, en castellà criticant a l'anterior alcaldessa perquè s'expressava en català. Com tampoc es pot anar pressionant a capellans perquè diguin les seves misses en castellà. La seva reacció va ser dir-me que ella voldria parlar moltes llengües i respectar-les totes; però també em va dir no sé què d'un amic imaginari..... en definitiva: que seguim sense govern, o amb un govern a la deriva a remolc total i absolutament de l'obra realitzada durant els darrers quatre anys!

dimarts, 27 de setembre de 2011

PRIMER CONSELL MUNICIPAL DE SEGURETAT CIUTADANA DE LA LEGISLATURA

Ahir va tenir lloc la celebració del primer Consell Municipal de seguretat Ciutadana d'aquesta legislatura. a continuació, procediré a anar-vos explicant, punt per punt, els diferents temes tractats en funció de l'ordre del dia proposat:


1. Constitució del consell i presentació dels nous membres:

Per part del secretari del Consell es va procedir a donar lectura dels diferents membres que integren el nou ents, donant compte de la formació, entitat o col·lectiu que cadascun d'ells representa. Només una novetat que caldrà valorar adequadament: per part de l'alcaldessa i la regidora de Seguretat ciutadana es va proposar substituir l'actual enginyer de Via Pública de l'ajuntament, Ramon González, per l'arquitecte Jordi Estruch qui, sembla que a partir d'ara coordinarà els diferents serveis tècnics municipals.
No em sembla, ni bé ni malament, només que, al llarg de la història d'aquest consell, sempre havia ocupat aquesta plaça l'enginyer de via pública.

2. Règim de sessions:
Per part de la Regidora àngels Marcuello es va proposar mantenir el règim de sessions que regularment s'ha portat a terme en el sentit de fer-ne una pel juny abans de sant Joan per raó dels riscos per incendis, i una altra pel desembre per raó de la possibilitat de nevades i gelades. La sorpresa vingué quan l'alcaldessa va dir que no era suficient, i que calia fer-ne una altra pel setembre a la vista dels possibles riscos per pluges. Davant la sorpresa de la regidora de l'àrea, aquesta va assentir sense més.
Per part meva vaig plantejar la necessitat de reformar els estatuts del consell donat que estableixen una sessió cada dos mesos i només s'en fan dos o tres a banda de les extraordinàries. Fou acceptada la proposta.

3. Informació de les operacions de seguretat ciutadana portades a terme tant per la Policia Local com pels Mossos d'Esquadra de forma conjunta:
Aquest és el típic punt de totes les sessions d'aquest consell, formulant-se les oportunes explicacions de les operacions policials dels referits cossos de seguretat. Va intervenir l'Inspector en cap de la Policia Local, sr. virgili, així com el sotsinspector dels Mossos d'Esquadra de Santa Perpètua, sr. albert aldecoa. Cap novetat més enllà de les habituals incidències per raó de les revetlles d'estiu i la festa Major. Mateix operatiu que cada any, mateixos resultats del tot satisfactoris, mateixos problemes d'horaris de tancament d'establiments i mateixes solucions. el camí el vam marcar, i només han de seguir les línies prefixades en els darrers quatre anys.

4. Pla d'actuació en matèria de prevenció de pluges abundants:
Per part del sotsinspector de la Policia Local, sr. Joan Gracia, com a responsable de l'àrea municipal de Protecció Civil i emergències, creada per aquest regidor ara fa un parell d'anys, es va donar compte dels habituals dispositius establerts en el Pla InunCat aprovat pel consistori al final de la darrera legislatura. Es va posar clarament de manifest la gran mancança que patia el nostre poble en matèria d'emergències i que la solució adoptada fou la més correcte; més enllà de demagògies polítiques interessades que ara les ha d'aprofitar el nou govern per no només útils sino per necessàries i obligatòries des del punt de vista legal.
Acabada l'explicació, s'inicia tota una retòlica per part de l'alcaldessa avisant dels perills d'avingudes d'aigua a la riera, que havia crescut molta vegetació de tot tipus que impedia la normal circulació del cabdal en cas de pluges; que el regidor Sánchez ja havia escrit una carta a l'ACA advertint de tots aquests riscos, que si passa alguna cosa la culpa serà de la Generalitat i les seves retallades, i bla, bla bla, que aquí el que compta és atacar a CiU!

5. Valoració de la segona setmana de la mobilitat:
Què voleu que us digui. Després del que el PSOE de Palau havia arribat a menysprear iniciatives com aquestes, que ara presumeixin de la Segona Setmana de la Mobilitat celebrada entre els dies 2 a 6 del passat mes de maig, fa que no pogués evitar un cert somriure! Per part del Inspector Virgili es va realitzar l'oportuna valoració. el graciós del cas fou que, tant per part de l'alcaldessa com de la Regidora, ni s'en va fer esment; en aquest punt van començar a parlar del carril bici, que si el volien revisar, que en aquest poble no es pot anar en bici a tot arreu, que cal fer un estudi de les voreres i les seves amplades, els carrers, (com si això no estés ja fet), i no sé quàntes coses més que res tenien a veure amb la Setmana de la Mobilitat. Sí que, d'esquitllada, va referir-se a una reunió que havia de mantenir per tractar l'estudi sobre els camins escolars encarregat per l'anterior govern. Veurem si, després del gran prestigi assolit al respecte, la segueixen celebrant.
El que em va cridar l'atenció de forma preocupant, va ser que, tant parlar de mobilitat, en cap cas van referir-se al transport urbà i interurbà creat per l'anterior govern. Confio en el regidor Sr. Pedro sánchez qui evitarà les segures intencions dels socialistes d'eliminar aquest servei.

6. Informació de les actuacions portades a terme per a solucionar el conflicte de l’av. Diagonal:
També va resultar interessant observar les explicacions sobre quelcom molt i molt treballat per l'anterior govern. van arribar a dir que ara es veia més policia que mai al carrer i que per això la gent els havia felicitat. sort que el regidor Joan Carles Tinoco va explicar la bona feina que s'havia trobat fins ara i que pensava seguir treballant en el mateix sentit.
Vaig intervenir per afirmar que aquestes felicitacions dels veïns ja les haviem rebut durant els passats mesos d'abril i maig i que m'omplia de satisfacció veure com es mantenia l'objectiu d'acabar amb aquest conflicte no només de forma policial sino de forma transversal entre les diverses àrees municipals amb l'assessorament, sempre important, dels tècnics del departament de Justícia de la Generalitat.

7. Explicació de l'elaboració del pla local de prevenció de drogues: En aquest darrer punt, es van referir a quelcom del que n'estem molt orgullosos; i és que, pocs ajuntaments poden presumir de disposar d'uns tècnics amb ganes de treballar de forma transversal entre els diferents departaments municipals. Aquests tècnics van ser capaços d'elaborar un pla de drogues que fou aprovat per la unanimitat de les forces polítiques del consistori en el ple ordinari del passat mes d'abril, just al final de la legislatura. els vaig animar a seguir en la seva implantació i desenvolupament per tal de demostrar que quan l'objectiu és compartit per l'interès de tots, l'èxit està sempre assegurat!

Per acabar, i fora de l'ordre del dia, ens van informar que avui s'emetria un comunicat donant resposta al que va emetre el grup municipal de Convergència i Unió ara fa un mes. Ja tocava algun tipus de resposta. Es veu que els ha inquietat molt que alguns veïns s'ens adrecessin per que fessim arribar les seves queixes per l'assentament de caravanes a la zona propera al eskate parc durant el mes d'agost. El tò de ressentiment i ràbia en que l'alcaldessa es va expressar al respecte demanant respecte pels professionals, contra qui no es deia res en el comunicat, donava la sensació d'una inexplicable desesperació.
A nosaltres ens és igual si eren firaires o un col·lectiu de no sé quina ètnia; només expressàvem les queixes d'un veïnat proper. I, encara que sigui tard, ja era hora d'una resposta que, a la vista del tò emprat, serà decididament beligerant contra CiU.
I és que, després d'un consell en el que només podien oferir valoracions i obra de l'anterior govern, alguna cosa havien de dir per atacar-nos!

dilluns, 26 de setembre de 2011

ELS TOROS

No m'agraden els toros. Mai m'han agradat les corrides de braus. Per raons estètiques, culturals, per espanyoles i per sàdiques i pròpies de societats més properes al canivalisme que a les occidentals, modernes i democràtiques on, en general no només es respecten els drets humans sino també els dels animals.

No m'agraden, com tampoc m'agraden les lluites de galls, els llençaments de cabres des de dalt d'un campanar o fins i tot els Correbous!

Em poden explicar el que vulguin: que aquí sí que és tradició, com també a la Catalunya Nord o Sud Amèrica. aquesta brutal tortura és impròpia de persones mínimament dignes de ser-ho.

Potser no és un debat identitari, però qui l'ha fet identitari són els espanyols i els seus mitjans de comunicació. Només calia veure ahir la manifestació posterior a la darrera Corrida amb l'estol de banderes espanyoles. Però, si hi ha una cosa certa, és que ahir es va omplir la Monumental com mai ho havia experimentat en els darrers vint anys. que només hi ha quatre-cents abonats a les Corrides a Barcelona i que l'afició als toros en el nostre país, per molt que els piqui, és absolutament minoritària! I és que, de la proclamació de la defensa dels animals, s'ha passat a la confrontació política.

Algú em pot explicar per quina raó a les Illes Canàries ja es va prohibir l'any 1991 i encara és l'hora que algú hagi d'obrir la boca? clar, com que allà no era un tema identitari, no calia ni parlar-ne. Com que aquí ho associen amb el catalanisme/nacionalisme,doncs ens trobem davant d'un delicte Lesa magestad.

Només un error de plantejament en tot plegat, i això és una opinió estrictament personal: si prohibim els toros, que hi estic molt d'acord, també cal prohibir els Correbous per catalans i arrelats que siguin i estiguin!

diumenge, 25 de setembre de 2011

REFLEXIONS PERSONALISTES SOBRE LA CRISI ACTUAL

Cal un canvi de paradigma, centrat en la persona i en el seu rol social, que ha d’afectar les corporacions públiques, les privades i els mateixos particulars.


He de dir que un dels aspectes que em crida més l’atenció de la situació actual és la sensació de confusió sobre qui ha generat aquesta crisi, el que cal fer per a sortir-ne i la llarga durada de la situació. Es parla dels mercats, però no se sap ben bé qui hi ha al darrere. Al marge d’aquests conceptes abstractes caldria determinar quina responsabilitat tenen els bancs, la classe política o les forces econòmiques dominants. Ningú assumeix cap responsabilitat pública, com si es tingues que acceptar sense més, que cíclicament el capitalisme pateix crisis i ara estem enfonsats en una d’aquestes, com si fos un fenomen natural, o un fatalisme.

La precarització laboral sembla una de les solucions, tant al sector públic com al privat, perquè les càrregues de personal en les organitzacions son insostenibles. En una mena de malson es proposa treballar menys, o en el seu cas treballar en pitjors condicions per a possibilitar potser que hi hagi més gent que pugui fer-ho.

La crisi ha afectat al sistema bancari i a la reformulació de tot el sistema financer: fusió de caixes, problemes socials de les hipoteques impagades, dificultats per a donar crèdits per part dels bancs. Els bancs s’han hagut de replantejar la seva funció i els governs en ocasions no ha tingut més remei que ajudar-los amb diner públic per tenir liquiditat, i així possibilitar que puguin fer la seva funció d’intermediació en els negocis.

El dèficit públic esdevé insostenible i la urgència de sanejar les finances públiques es mostra com a objectiu prioritari de l’acció de govern. Com a conseqüència, la reducció del dèficit comporta disminuir inevitablement, retallar en diuen alguns, les funcions de l’estat. D’altra banda, el deute de les grans corporacions financeres i del mateix estat s’ha de finançar a uns tipus molt alts per la manca de confiança dels “mercats” (inversos, mercaders, financers).

El paradigma keynesià, de l’estat com a redistribuidor de la riquesa i com a promotor del desenvolupament econòmic d’un país ha arribat al final. L’estat ja no serà mai igual, i si les coses segueixen així, haurem de tenir clar no és que s’apliquin polítiques neoliberals sinó que la escassetat de recursos està replantejant allò què pot fer a partir d’ara l’estat (a banda de sanejar els deutes pendents immensos). Lògicament el malestar social es evident, però com dèiem abans, ens hauríem de preguntar qui (i quines polítiques i quins dirigents polítics i financers) ens han ficat en aquest laberint.

Si més no en els propers anys, l’economia occidental no podrà créixer a base d’impulsos públics, per la senzilla raó que els diners s’hauran de dedicar a reduir el dèficit acumulat i a pagar deutes. La necessitat de reduir els grans nivells d’endeutament a tota Europa i els compromisos propis de la zona euro ens aboca sense marge de maniobra a una disminució de les funcions socials de l’estat. La cultura del “gratis total” en la que han crescut les generacions posteriors als anys 60 del passat segle haurà de ser substituïda per noves maneres de fer, com ara el copagament o el pagament directe dels serveis, atès que una part important de les infraestructures encara no s’han pagat del tot i una part dels serveis públics arrosseguen uns deutes que ens porten a la ruïna.

Si entenem que els canvis esmentats no son conjunturals sinó que estan per a quedar-se, si adoptem postures responsables i no demagògiques - com alguns sectors pretesament d’esquerres que encara viuen de la ideologia/ demagògia i no pas en la realitat econòmica -, la conseqüència lògica per tal de sortir del forat és apel•lar a la responsabilitat social de la persona. Cal un canvi de paradigma, centrat en la persona i en el seu rol social, que ha d’afectar les corporacions públiques, les privades i els mateixos particulars.

Això és així perquè l’actual crisi econòmica, al meu parer, a banda dels problemes macroeconòmics mundials que han influït, ha estat motivada també per una crisi de valors humans, que ha afectat la forma de viure. L’emergència de nous valors (que son realment contravalors o vicis humans) en el context de la “societat liquida”, ha fet desenvolupar vicis com la cobdícia, la cultura del “pelotazo”, l’individualisme, el materialisme, el consumisme, l’egoisme, la deshumanització o la competitivitat sense ètica, aspectes que han repercutit en el teixit social, en la família, en les relacions econòmiques, en la feina, en l’obsessió per ser propietaris de pisos amb hipoteques, en definitiva, en tota la forma de vida de les darreres dècades.
Per això cal un “nou humanisme”, concepte que està en l’arrel de les propostes personalistes, i que ja va ser proposat després de l’hecatombe de la segona guerra mundial. Un existencialisme de base espiritual que ens ajudi en la tasca sempre pendent d’humanitzar la vida.

Joan Lluís Pérez-Francesch

dijous, 22 de setembre de 2011

EL VOT I LA SOCIOLOGIA DEL LLOC

De vegades, val la pena entretenir-se en fer una mica d'anàlisi de les raons profundes que fan que una determinada col·lectivitat, i penso en el nostre poble, s'inclini més o menys cap a una o altra opció política.

I és que, si fem una mirada a l'evolució demogràfica o creixement experimentat pel nostre municipi des de finals dels anys vuitanta fins ara ens n'adonarem que les tendències o preferències polítiques dels nostres convilatans s'han anat marcant en funció precisament d'aquest creixement i, per tant, de la tipologia de persones que han vingut a viure a Palau.

Com que en la majoria d'ocasions les xifres o les dades parlen per sí soles, només ens cal fixar-nos-hi per concloure el que cadascú estimi més oportú.

Resulta evident que la major o menor empatia d'un determinat cap de llista, sigui de la formació que sigui, fa que els votants s'inclinin més a favor de un o l'altre amb independència d'ideologies. I si no, pensem en el ja famós cas d'en toni farrés a l'Ajuntament de Sabadell i d'altres.

Però, independentment de tot això, sí que hi ha dues dades importants sobre les que cal que reflexionem, i més des de Convergència i Unió: D'una banda, que des de 1999 en que el PSC palauenc va assolir el seu màxim èxit electoral, no ha fet altra cosa que anar perdent mica en mica la confiança dels electors, fins al punt de trobar-se actualment en el pitjor dels moments en quant a suport popular malgrat ostentar l'alcaldia i el govern. I per una altra, que CiU va assolir a les eleccions municipals de 2007 el seu màxim històric en suport dels electors amb una llista encapçalada per la Mercè Pla i que manté aquest suport malgrat la gran quantitat de candidatures presentades a les darreres eleccions.

ara només ens cal, amb les dades a la ma, treballar molt intensament per caminar cap a la superació dels 2000 sufragis que, de ben segur, ens garantirien l'alcaldia i el futur govern municipal amb una majoria suficient.

Cal doncs, fixar-nos en aquestes dades i pensar-hi:

1979 cens 2532 vots 1775
4 candidatures CANDIDATURES VOTS % VOTS/VÀLIDS REGIDORS
CiU 903 50,93 6
PSC-PSOE 430 24,25 3
AMD 274 15,45 1
PSUC 166 9,36 1

1983 cens 3103 vots 2076
3 candidatures CANDIDATURES VOTS % VOTS/VÀLIDS REGIDORS
CiU 1.317 63,9 7
PSC-PSOE 665 32,27 4
PCC 63 3,06 0

1987 cens 3652 vots 2335
3 candidatures CANDIDATURES VOTS % VOTS/VÀLIDS REGIDORS
CiU 1.393 58,5 7
PSC-PSOE 765 32,13 4
IC 177 7,43 0

1991 cens 5043 vots 2983
4 candidatures CANDIDATURES VOTS % VOTS/VÀLIDS REGIDORS
CiU 1.244 41,33 6
UPPP 930 30,9 4
PSC-PSOE 654 21,73 3
PP 155 5,15 0

1995 cens 7137 vots 4321
CANDIDATURES VOTS % VOTS/VÀLIDS REGIDORS
6 candidatures CIU 1.251 29,12 4
PSC (PSC-PSOE) 1.053 24,51 4
UP (1) 537 12,5 2
IC-EV 492 11,45 1
PP 453 10,54 1
ERC 435 10,12 1

1999 cens 8650 vots 4481
7 candidatures CANDIDATURES VOTS % VOTS/VÀLIDS REGIDORS
PSCPMC 2.153 48,28 10
CIU 959 21,5 4
UP-FIC 406 9,1 1
PP 279 6,25 1
ERC-AM 231 5,18 1
EUiA 184 4,12 0
IC-V-EPM 170 3,81 0
2003 cens 9276 vots 5485
5 candidatures PSC-PM 2158 39,46 7
CIU 1.357 24,81 4
UP-ERC-AM 827 15,12 3
ICV-EPM 643 11,76 2
PP 389 7,11 1

2007 cens 10246 vots 5532
CANDIDATURES VOTS % VOTS/VÀLIDS REGIDORS
8 candidatures PSC-PM 1.684 30,66 6
CIU 1.556 28,33 6
ICV-EUIA-EPM 601 10,94 2
ESQUERRA-AM 519 9,45 2
PP 417 7,59 1
VDPSIP 241 4,39 0
C'S 174 3,17 0
RAM 152 2,77 0

2011 cens 10656 vots 5924
8 candidatures PSC-PM 1.488 25,83 6
CiU 1.453 25,22 5
ICV-EUiA-E 739 12,83 2
PP 666 11,56 2
VdPsiP 311 5,4 1
Esquerra - AM 296 5,14 1
CUP-PA 288 5 0
L.C.I. 221 3,84 0

dijous, 15 de setembre de 2011

L'ARMENGOL OPINA SOBRE LA DECISIÓ PRESA PER LA MERCÈ PLA

Benvolgut Jaume,

Haig de confessar que m’he quedat tocat però no sorprès després de l’anunci fet per l’actual cap de llista de CiU a Palau-solità i plegamans, Mercè Pla, de no tornar-se a presentar com a candidata.

La Mercè Pla ha estat una persona que us ha permès eer el que sou a Palau-solità i Plegamans. Tot i tenir un caràcter dur i moltes vegades poc entès, la Mercè Pla és una de les persones que ha fet més pel poble que no altres en molts anys. La Mercè Pla va significar el renéixer d’un poble que s’havia quedat estancat en el passat i que estava a la cua dels pobles del Vallès Occidental. Ara, gràcies a la vostra feina, Palau és un poble de referència al Vallès.

Cal dir que el caràcter impulsiu i contundent de la Mercè Pla no va ser mai entès per moltes de les persones que l’envoltaven. Tot i el gran esforç fet, les maneres no van acabar de convèncer els ciutadans i ciutadanes de Palau, que tot i creure que ho tenia assegurat, no li van renovar la confiança al capdavant de l’alcaldia.

La pregunta que passa pel meu cap és: i ara què? Quin és el futur del vostre partit a partir d’ara? Qui serà capaç de tornar l’alcaldia a CiU. Són moments complicats, però des de la meva modèstia, dir-te que heu d’aconseguir un candidat que sigui capaç d’aglutinar les diferents realitats del municipi. Un polític que tingui la capacitat de pensar en el poble i no en el partit. Que no tingui les recances, rivalitats i enveges envers els altres. Us cal una persona competent en la matèria.

La marxa de la Mercè Pla és el primer pas per fer un canvi de generació política a Palau. Malauradament, el poble de Palau-solità i Plegamans està governat per un senyora que fa masses anys que està involucrada en el món polític. Els polítics tenen el seu moment, i a la Sr. Padrós ja li va passar el seu.

Si no vigileu, Palau-solità i Plegamans es passarà els propers 4 anys sense oferir el que es mereixen els seus ciutadans. Sense evolucionar com s’ha fet en els darrers 4 anys.

Només dir-te que transmetis a la vostra candidata l’agraïment per la feina feta al poble i per l’esforç que ha dedicat en els darrers anys per tal de fer el poble de Palau-solità i Plegamans, un poble de referència al Vallès.


Armengol, veig que estàs al corrent de tot i que ja t'ha arribat la notícia del que la Mercè va fer públic el passat divendres dia 9 de setembre amb motiu del tradicional Pa amb Tomàquet que CiU organitza des de 1994 per conmemorar la Diada Nacional al nostre poble. Ella ho va fer públic amb emoció i les més de cent cinquanta persones que hi vam assistir també ho vam rebre de la mateixa manera: amb sorpresa, emoció, part de comprensió i part d'indignació per trobar-nos davant d'una situació gens esperada pels resultats electorals obtinguts.

Tens raó en tot el que dius sobre el tarannà de la Mercè. No conec a ningú amb tanta capacitat d'esforç, de treball, obstinació per la feina al servei del municipi i que la seva tenacitat pogués fer engrescar als del seu voltant per fer el que tu dius: Transformar Palau-solità i Plegamans en un municipi modern i referent en el nostre entorn. I per tant, has de pensar que, d'aquí a tres anys i mig, si no ens "entrenem" bé, i prenem un bon exemple de la tasca que ella ha portat a terme en aquest municipi, no podrem aconseguir, en el govern que segur recuperarem, la capacitat de transformació que ha quedat palesa durant la darrera legislatura.

Em preguntes sobre el més immediat esdevenidor, i em dius: I ara què? Doncs ara res; a pencar com a principal grup de l'oposició municipal, a seguir lluitant perquè es compleixi el nostre programa electoral, a vetllar perquè no es deixin de prestar importants serveis implantats en els darrers quatre anys, aprofitar la situació per implantar més i millor els nostres partits: convergència i Unió, al territori, i, pel que fa al futur candidat o candidata, no és quelcom que, ara per ara, hagi de preocupar a ningú ja que a la nostra formació sempre podrem presumir de gaudir de molts i moltes militants que poden portar el nostre poble a un futur millor. I més, després de la legislatura que ens espera, en la que, de ben segur, pocs, per no dir cap, projecte important es portarà a terme. Pensa que tot el soroll fet sobre les obres del centre, ara n'estan orgullosíssims, amb el carril bici no hi han pensat mai més i ja no fa nosa a ningú, la comisaria i jutjat de pau segur que mai s'haguessin imaginat de poder-los tenir amb la millora i modernització dels serveis que ha comportat; la seva satisfacció amb el sistema de porta a porta en la recollida d'escombreries és total, tot i que els carrers estan més bruts que mai; què dir de la Ronda verda, la rambla Pere Pou, la gran quantitat de carrers i voreres arranjats, la masia de can Falguera que, per cert està tancada i amb les obres aturades, i el greu perjudici que això pot suposar, tots els claveguerams que es van construir de nou, el transport públic urbà i interurbà implantat, pista d'eskate, la cogestió amb els joves a l'escorxador, i un llarguíssim etcètera i que, ens ha de servir per fer-nos una idea de l'abast de la feina feta. Els hem deixat un POUM consensuat amb el PSC preparat per ser aprovat, un ajuntament sanejat econòmicament, i que per moltes auditories i calers que s'hi gastin en intentar demostrar el contrari, només podran evidenciar la bona salut de l'economia municipal marcant gran distància amb tots aquests ajuntaments socialistes que superen el 100% d'endeutament, lluny del nostre 57%.

Tot plegat portarà a una legislatura amb petons i abraçades però sense que s'executi cap projecte. veurem què ens depara el contracte signat i aprovat de la Piscina municipal i el cost grandiós que pot comportar la seva no construcció; i per la biblioteca ens haurem d'esperar a que CiU recuperi el govern doncs, si una cosa ha quedat clara és que nosaltres sí que cumplim amb les nostres promeses. Ara que hi penso, ells també cumpliran amb el seu programa; ja que no es van comprometre absolutament a res!

dimecres, 14 de setembre de 2011

MÉS SOBRE LES PRESSIONS PER A FER MISSES EN CASTELLÀ A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Segueix el degoteig d'informacions en diversos mitjans de comunicació en relació a les possibles raons del trasllat de Mossen Germà Prats a una altra parròquia. Primer es deia que ell havia demanat el trasllat, el Bisbat afirma que s'ha fet per raons de salut, els mossens afectats diuen que ells deuen obediència al Bisbe. Probablement no acabarem mai de saber del cert què hi ha de veritat en tot plegat.

El que sí s'ha constatat és que, per part de la mateixa Alcaldessa actual del municipi s'ha recomanat amb total claredat al nou Mossen andreu Rodríguez, que cal que es diguin misses en castellà, que davant determinades cerimònies on la major part d'assistents siguin de parla castellana, que també sigui emprada aquesta llengua i, que quan alguna entitat sol·liciti la celebració de misses rocieras, que s'avingui a fer-les. I això és perfectament constatable; a partir d'aquí em limito a reproduir l'informació apareguda en el diari el Punt Avui:

Mossèn Germà Prats, destinat a la parròquia de Sant Vicenç de Vallromanes des de fa una setmana, va assegurar ahir que “molts rectors reben pressions dels feligresos perquè facin les misses en castellà”. Germà Prats, però, va advertir que continuarà oficiant missa en català, “tal com està establert en el Concili Provincial Tarraconense de l'any 1995”. El bisbe de Terrassa va decidir traslladar Germà Prats per les queixes rebudes perquè feia missa en català a Palau-solità i Plegamans.

Mossèn Germà Prats s'ha limitat a dir que “deu obediència al bisbe de Terrassa”. De totes maneres, va admetre que va rebre queixes perquè feia missa en català a les parròquies de Sant Genís i Santa Maria de Palau-solità i Plegamans, on era des del 2004. Com a anècdota, el mossèn va recordar que, enmig d'un enterrament, una persona es va aixecar
i va exigir-li, cridant, que oficiés la missa en castellà. Mossèn Germà Prats ha explicat que aquest tipus de situacions passen molt sovint i que molts rectors són pressionats perquè facin les misses en castellà i no pas en català, sobretot en parròquies situades en zones “on la gent
no s'ha integrat”.

Tot i això, va indicar que no té cap problema per fer una missa especial en castellà per a un grup de fora de Catalunya “o en italià
si la missa és per a un grup d'italians”. Tot i així, la missa del dia s'ha de fer en català, “com han fet els meus predecessors des de fa 400 anys, exceptuant els anys del franquisme, i tal com s'estableix en el Concili Provincial Tarraconense de l'any 1995”. “La llengua és un dels puntals per crear identitat”, hi va afegir.

El mossèn va explicar que va ser a Veneçuela des de l'any 1991 fins al 1999, i que mai se li va passar pel cap fer una missa en un idioma que no fos el castellà. “Fins i tot vaig adaptar les expressions a les singularitats d'aquell país”, va precisar.

El secretari general del Bisbat de Terrassa, Fidel Català, ha afirmat que el trasllat de mossèn Prats a Vallromanes s'ha portat a terme “per motius de salut”, i perquè va ser “el mateix mossèn qui el va demanar”. Germà Prats va assenyalar que el 2004 va demanar anar a Sant Cugat o a Vallromanes.

dilluns, 12 de setembre de 2011

DIADA DESCAFEINADA A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS


Ahir, Diada Nacional de Catalunya, va tenir lloc, com cada any, l'acte institucional organitzat per l'ajuntament al parc Onze de Setembre. Un acte sòrdid, mal organitzat, amb poca assistència de vilatans, caòtic en certa manera. Però, tot i això es va mantenir la mateixa estructura d'acte que s'havia implantat en els darrers anys: Inici amb música tradicional catalana interpretada de forma esplèndida pel Combo de l'escola Municipal de Música, enlairament de la senyera per part de dos agents de gala de la Policia Local acompanyada del toc de la tenora amb el cant de la Senyera, ofrena floral al monument de Rafael de Casanova per part de la Corporació en ple, tot i que la confusió ja es va crear fent sortir als portaveus dels grups municipals havent-se d'afegir la resta de regidors/es amb posterioritat sense ordre ni concert; a partir d'aquí el càos: van voler fer desfilar a totes les entitats del poble que s'hi van avenir, una per una, sense tenir en compte que algunes que havien confirmat la seva assistència no hi van anar; això sí, una per una amb foto amb l'Alcaldessa. Posteriorment, ofrena dels diferents partits polítics, inclosos els que no tenen representació, (ja veurem com s'en surten el dia que apareguin plataformes xenòfoves i d'altres invents), essent la de Convergència i Unió l'ofrena amb una major pressència de militants; i parlament de l'amic Jordi Bachs en representació de l'Associació de Comerciants del municipi amb motiu dels trenta anys de fira Palau i dels divuit de la seva constitució com a persona jurídica. Gran parlament d'en Jordi qui, després de repassar l'activitat i història de l'entitat dels comerciants palauencs, va fer una agraïda exaltació patriòtica i important defensa de la nostra llengua. Per cert, això de voler donar protagonisme a les entitats i al que es coneix com a societat civil, era quelcom que ja vam implantar des de l'anterior govern: fins ara havia intervingut les entitats quatre Pins, Patronat de Sant Isidre i l'Agrupació Sardanista.

Finalment, actuació de gran qualitat del grup d'havaneres local els escamarlans i tancament amb sardanes interpretades també pel Combo de l'escola municipal de música.
La peculiaritat fou la inexistència de discurs de la màxima autoritat del municipi, donant mostres del seu més absolut desinterès per tot allò que fa referència a qüestions de reivindicació nacional. Al final de l'acte interpretació de l'Himne Nacional de catalunya i copa de cava.
Un acte que, ningú tenia cap lloc estipulat, on no hi havia ordre ni concert a l'hora de col·locar-se regidors i entitats i sensació que l'acte es feia ben bé perquè tocava i poca cosa més. això sí, només va lluïr la bandera catalana al balcó de la casa consistorial, i em consta la feinada que va tenir la gent d'ICV per aconseguir que es retirés, només per un dia, la bandera espanyola del balcó. Si no s'hagués fet així, s'hauria incomplert amb el mandat aprovat en el seu dia pel ple de l'Ajuntament i per tant per la majoria de forces polítiques de Palau-solità i Plegamans.

Caldrà continuar treballant per recuperar la dignitat d'aquest acte en els anys successius, i que la solemnitat faci que la Diada esdevingui NACIONAL, i no un simple tràmit per a quedar bé.

ara, només ens queda demostrar la nostra gran força, la força de la gent, en la concentració a favor de l'actual model lingüístic català i la immersió lingüística a l'escola. Per això cal que assistim en massa a la concentració que aquesta mateixa tarda tindrà lloc davant mateix de l'Ajuntament tal i com passarà a tots els pobles i ciutats de Catalunya.

dissabte, 10 de setembre de 2011

MANIFEST D'UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA AMB MOTIU DE LA DIADA NACIONAL

A les portes de la Diada Nacional, Unió Democràtica de Catalunya renova el compromís amb Catalunya contret ara fa vuitanta anys, i expressat en el Manifest Fundacional publicat el 7 de novembre de 1931 a les pàgines d’El Matí. Així mateix, des d’Unió Democràtica de Catalunya convidem el conjunt de la ciutadania a persistir en el nostre compromís col·lectiu per una Catalunya plena i convivencial.

Enguany la Diada Nacional ens arriba en un moment particularment difícil i complex per al nostre país. A la greu situació generada per a moltes persones i moltes famílies catalanes com a conseqüència de la severa crisi que estem vivint, hi hem de sumar el malintencionat intent d’acabar amb el model d’immersió lingüística en català, implantat amb consens social i polític arreu del nostre país des dels anys vuitanta. I encara més: acabem d’assistir a una precipitada reforma del text constitucional que, a més de limitar-nos la capacitat d’autogovern, ens ha exclòs del consens constitucional en el qual sí que vam participar l’any 1978.

Per tot plegat, i molt particularment per la crisi econòmica i per l’intent barroer d’alteració del model d’immersió lingüística en català, considerem que el nostre país esta greument exposat a un risc cert de fractura social.

Davant d’aquesta realitat, Unió Democràtica de Catalunya, conscient de les pròpies arrels i coherent amb el nostre ideari d’inspiració nacionalista i personalista, assumeix la responsabilitat de continuar, més que mai, al servei d’una Catalunya plena i convivencial. Com a partit catalanista i com a partit personalista que som, comprometem el nostre esforç al servei de la defensa d’allò més preuat que tenim, la cohesió social, i d’allò que més anhelem, la cohesió nacional perquè volem continuar essent un sol poble, aplegat al si d’una nació que ve de lluny i que no defallirà, ans al contrari, davant els atacs a la nostra llengua, a la nostra cultura i a la nostra nació.

Molt bona Diada a tothom!


11 de setembre de 2011

divendres, 9 de setembre de 2011

PRESENTADA MOCIÓ AL REGISTRE MUNICIPAL PER A LA SEVA APROVACIÓ PEL PLE DEL CONSISTORI DONANT SUPORT AL MODEL D'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA VIGENT A CATALUNYA DES DE 1983

Arran de les sentències emeses pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el desembre passat i la posterior interlocutòria de 2 de setembre en relació al model educatiu català i la llengua, el grup municipal de CiU proposa al Ple de l’ajuntament l’aprovació de la següent

MOCIO DE SUPORT AL MODEL EDUCATIU CATALÀ

El model d’immersió lingüística a l’escola catalana és una història d’èxit de més de 30 anys, que ha garantit i promogut un model de societat cohesionat i d’igualtat d’oportunitats.

Ha obtingut sempre el consens de tota la comunitat educativa i, sobretot, la complicitat i l’esforç de famílies no catalanoparlants i el professorat, que han posat en tot moment el benefici de l’infant per sobre de tot.

Ha estat reconegut i posat d’exemple en nombroses ocasions internacionalment i pel High Level Group on Multilinguism de la Unió Europea.

No persegueix una societat bilingüe, sinó una societat multilingüe, moderna, competent, on el català és la llengua comuna, el castellà és après amb resultats idèntics a la resta de l’estat -tal com estableixen els Informes PISA, que avalua internacionalment els coneixements adquirits de la mà de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmica (OCDE)- i garanteix el coneixement d’una tercera llengua.

El TSJC en cap cas pot dictar jurisprudència per damunt de les normes adoptades al Parlament i en plena vigència (LNL 1983, LPL1998 i LEC 2009, que conté en el Títol II el règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya).

Per tot això, acordem:

Primer. Denunciar el risc seriós de trencament social, desigualtat i discriminació que suposa aquesta ofensiva jurídica.

Segon. Refermar el nostre compromís amb el model català d’immersió lingüística, que no només no pot aturar-se, sinó que cal que segueixi avançant, tenint en compte els reptes plantejats per la societat del s. XXI, amb un alumnat que compta amb més de 100 llengües d’origen.

Tercer. Reconèixer i agrair la tasca col•lectiva que ha fet possible aquest model, des dels estudis de Galí al 1923, passant pel lideratge de Pi-Sunyer com a Conseller de la Generalitat restaurada l’any 1978 i tots els governs que mai han dubtat a desenvolupar les tesis dels experts en aquesta qüestió.

Quart. Donar suport a totes les iniciatives que determinin les institucions catalanes i la ciutadania en aquest sentit, així com adherir-nos a la campanya de somescola.cat que, entre d’altres coses, convoca una concentració davant els ajuntaments el dilluns 12 de setembre a les 19h.

Cinquè. Enviar aquesta moció al TSJC, a Convivència Cívica Catalana, a l’entitat somescola.cat, als grups parlamentaris, al Govern de la Generalitat i al Consell Escolar Municipal
A Palau-solità i Plegamans, 8 de setembre de 2011.

dimecres, 7 de setembre de 2011

AQUEST DIVENDRES, CONMEMOREM LA DIADA NACIONAL MÉS REIVINDICATIVA!

CiU Palau-solità i Plegamans celebra la Diada amb el tradicional sopar amb militants i simpatitzants

El proper divendres dia 9 de setembre, amb motiu de la proximitat de la Diada Nacional de Catalunya, CiU de Palau-solità i Plegamans ha organitzat el tradicional sopar que comptarà amb la presència del Diputat de CiU al Congrés Carles Campuzano.

A partir de les 21h, els jardins de Can Cortés seran l'escenari del sopar amb militants i simpatitzants que organitza l'agrupació local. Al llarg del sopar es faran els tradicionals parlaments a càrrec del diputat Carles Campuzano, la cap de llista de CiU Mercè Pla i el portaveu de CiU Jaume Oliveras.

dilluns, 5 de setembre de 2011

COMUNICAT DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ


Després de més de dos mesos de funcionament del nou Govern municipal constituït entre les formacions del PSOE de Palau-solità i Plegamans, ICV i VdPsiP, amb l'alcaldessa Teresa Padrós al capdavant, observem un seguit d'irregularitats i disfuncions que volem fer públiques des del grup municipal de Convergència i Unió:

1. Com tothom ja sabia, des de feia força temps i durant la legislatura anterior, es va posar en pràctica un sistema professionalitzat, imparcial i del tot qualificat a l'hora de procedir a la contractació de nou personal per a l'Ajuntament. Només arribar al govern, l'equip de la Teresa Padrós conculca flagrantment aquest sisteman, i per tant, el compliment de la llei, iniciant la contractació a dit, de forma directa i sense cap mena de selecció de nou personal, començant pel nebot d'un ex regidor socialista i fill d'una destacada representant al Comitè d'empresa que s'havia oposat constantment a aquests tipus de contractació al llarg de la darrera legislatura.

2. Que, incomplint el Reglament Orgànic Municipal, durant els plens de l'Ajuntament no es respecten en cap cas els temps d'intervenció dels diferents grups. Tant és així, que fins i tot, han procedit a retirar del Saló de Sessions l'ordinador que tenia instal•lat el sistema per cronometrar els temps en qüestió. Dona la sensació que no disposen dels coneixements adequats per tal de fer funcionar el sistema informàtic necessari i s'excusen amb raonaments del tot peregrins com: que l'ordinador no funciona, que era un ordinador adscrit a un regidor i calia formatejar-lo, etc. La única veritat és que no en saben o no volen fer el preceptiu control dels temps d'intervenció per així aconseguir disposar el govern de tot el temps necessari i tallar a la primera de canvi les intervencions que no els interesen dels grups de l'oposició municipal.

3. Que l'anterior alcaldessa Mercè Pla, l'anterior regidor de Cultura Miquel truyols i l'anterior regidor de Joventut Jaume Oliveras, van acordar amb els veïns de la zona de can Cortès propera a la riera retornar les carpes joves de la Festa Major a la seva antiga ubicació als terrenys municipals al costat de l'Avinguda Maria Aurèlia Capmany; fins i tot els mateixos joves van manifestar aquesta idea al•legant que preferien no mantenir-se tant aprop del camp de visió dels seus pares al estar aquesta carpa molt propera al mateix envelat.
Doncs, per part de l'actual alcaldessa Teresa Padrós s'ha manifestat als veïns afectats que la carpa jove es manté on va estar l'any passat per tractar-se d'una contractació i decisió irrevocable de l'anterior govern.
Volem manifestar la falsedat d'aquesta asseveració; i observant com sí s'han fet d'altres canvis d'ubicació de la pròpia fira d'atraccions, no entenem les raons per les quals s'ha volgut mantenir la carpa jove en un lloc en el que la Mercè Pla,en Miquel Truyols i en Jaume Oliveras es van comprometre a no repetir i retornar-la a la seva antiga ubicació allunyada de les zones amb vivendes.

4. Que per part del grup municipal de Convergència i Unió volem manifestar la nostra sorpresa i total desacord amb les pressions polítiques exercides per la Teresa Padrós en el sentit de que els equips que conformen els jocs rurals de la Festa Major, vaques i Cabres, canviessin els colors insígnies amb els que s'identifiquen per tal que deixessin d'utilitzar-se el taronja i el blau i canviar-los pel blanc i el vermell. Sembla que el sectarisme polític de l'actual govern pot arribar a no tenir límits.

5. Que, volem desmentir tot el que fa referència a la situació econòmica municipal on s'alega sense més que es deuen més de cinc-cents mil euros en factures.
Això, que respon a les factures d'un mes, és quelcom normal i no hi ha cap raó per a provocar una interessadíssima alarma social. No es deu ni un sol euro del primer trimestre, ni de l'any passat ni de l'altre com sí passa en tants i tants ajuntaments governats pels socialistes catalans.
L'endeutament existent l'any 2007 era de més del 60%. El del 2011 és del 57%.
La mitjana de pagament als proveïdors a l'any 2007 era de 90 dies. Al 2011 és de 60 dies.
Les mesures dràstiques d'estalvi en la despesa municipal feia molt més d'un any que ja es venien aplicant. Probablement, diguin el que diguin, aquesta despesa veurem com es torna a incrementar amb escreix en els propers mesos i anys.

6. Que, després de tanta demagògia emprada per l’anterior oposició municipal, tant socialista com d’ICV en relació a tot allò que fés referència als temes de seguretat Ciutadana, observem amb neguit l’incapacitat manifesta de l’actual responsable política d’aquesta àrea, Sra, Maria Àngels Marcuello, doncs, quan ja fa més d’un mes que s’ha instal•lat un assentament de caravanes als terrenys del costat de l’Skate parc, encara a hores d’ara no ha sabut coordinar les forces de seguretat amb competència al municipi, és a dir, Mossos d’Esquadra i Policia Local per foragitar un col•lectiu del que, com a grup municipal hem rebut multitud de queixes de ciutadans víctimes de furts i robatoris en els seus domicilis. Demanem que faci el que calgui per acabar amb situacions com aquestes, que sí es va saber actuar amb contundència durant l’anterior legislatura.

Ens haurem de mantenir atents a tot plegat i denunciar, quan calgui, les irregularitats que es vagin produïnt a fi d'aturar tanta mentida i irresponsabilitat!


Grup Municipal de Convergència i Unió.

diumenge, 4 de setembre de 2011

ANUL·LADA LA VUITENA BAIXADA D'ARTEFACTES RODATS

Després d'haver-nos passat uns dies escoltant elogis sobre la gran participació de la gent del poble en una Festa Major organitzada de dalt a baix per l'anterior govern municipal, ens trobem amb la sorpresa, del tot inesperada, de l'anul·lació de la que havia de ser la vuitena baixada d'artefactes rodats. Sembla que, arribats a divendres dia 2, no hi havia cap inscrit.

Que durant els dies de la festa major hi hagi molta participació, era quelcom al que ja hi estàvem acostumats des de 2007 i que els nous governants acaben de descobrir, malgrat els canvis fallits en la ubicació de les havaneres i el concert de jazz. Sembla que els veïns de la zona propera a l'envelat i la carpa jove han entès que la decisió en la ubicació d'aquesta última ha estat únicament del govern actual i no de l'anterior que s'havia compromès a instal·lar-la al seu antic lloc. Però, a sobre, sentim ara al Sr. Tinoco com a regidor de Joventut, manifestar que vol atendre les peticions d'allargar l'horari de tancament de la carpa jove que, fins avui eren les cinc de la matinada. Només espero que el trasllat al seu lloc original sigui efectiu l'any vinent; doncs si les nits de divendres i dissabte encara hi ha joves pel carrer allargant la festa a les set del matí, no vull pensar en les molèsties que aquest allargament comportarà!

El que sí caldrà replantejar-se és la celebració de la capvuitada o, si més no, la baixada d'artefactes rodats; ja que, en cas contrari, l'haurem de considerar definitivament finiquitada.

El que sí romant del tot arrelat des dels anys vuitanta són les Nits Musicals de Santa Maria de Palau-solità que avui han començat i que tindran una durada de quatre setmanes consecutives, i que us recomano ferventment que hi assistiu; val la pena l'alt nivell que exhibeix!

divendres, 2 de setembre de 2011

DENUNCIEN EL TRASLLAT DEL CAPELLÀ DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS PER NO FER LES MISSES EN CASTELLÀ

NOTÍCIA PUBLICADA AL PUNT AVUI:
Terrassa Vallromanes Palau-solità i Plegamans Veïns de Palau-solità i Plegamans han denunciat que mossèn Germà Prats, el capellà de les parròquies del municipi, Sant Genís de Plegamans i Santa Maria, serà traslladat perquè feia les misses en català. Els denunciants afirmen que la decisió l'hauria pres el bisbe de Terrassa, mossèn Josep Àngel Saiz Meneses, com a càstig després de les queixes d'un grup de feligresos. El trasllat es farà al setembre a la parròquia de Sant Vicenç de Vallromanes.

Mossèn Germà Prats fa tres anys que és el capellà de Palau-solità i Plegamans i des de l'inici un grup de veïns de la parròquia de Sant Genís es van queixar perquè celebrava els oficis religiosos en llengua catalana. Aquests opositors van fer arribar aquestes protestes a través de cartes, trucades i visites. Per donar resposta a aquestes queixes, Saiz Meneses va prendre la decisió de traslladar el capellà, un canvi de parròquia que s'ha de signar avui al Bisbat de Terrassa. Els veïns que han denunciat aquest “càstig” del bisbe al capellà van criticar també el silenci dels centenars de feligresos.

Aliè a la polèmica, el capellà preparava ahir el seu trasllat i es desvinculava d'aquests activistes de la llengua. Si més no, considera que aquesta denúncia l'han feta veïns que no el coneixen. Mossèn Germà Prats no considera que el trasllat hagi estat un “càstig” per la seva decisió de fer les misses en català i va al·legar que deu obediència al bisbe de Terrassa. Justifica la decisió indicant que fins ara s'havia de fer càrrec de dues parròquies i que ara, a Vallromanes, només n'haurà de portar una

Això sí, el mossèn defensa que feia els oficis en català “perquè som a Catalunya”. Segons el capellà, les queixes procedien de persones que no el parlen, malgrat que són a Catalunya de tota la vida. “Si fes la missa en castellà, n'hi anirien quatre, a l'església”, hi va afegir.


Feia les misses en català perquè som a Catalunya i és la llengua en què
parlem i ens relacionem
Si fes la missa en castellà, com demanaven, estic convençut que n'hi anirien quatre, a l'església
El trasllat no és cap càstig, perquè dec obediència al bisbe de Terrassa i ara només tindré una parròquia
El Bisbat diu que ho va demanar ell
Els portaveus del Bisbat de Terrassa van negar que el motiu del trasllat de mossèn Germà Prats de les parròquies de Sant Genís i Santa Maria sigui perquè feia els oficis religiosos en català. Si més no, emmarquen aquest canvi dins dels habituals que els capellans acostumen a demanar cada any pels volts del mes de juny i que s'acaben signant al setembre.

Per tancar la polèmica que s'ha desfermat els últims dies, el Bisbat de Terrassa va assegurar que va ser el mateix mossèn qui va demanar el trasllat “per motius personals” i van destacar que ara només es farà càrrec d'una parròquia.

dijous, 1 de setembre de 2011

L'ARMENGOL HI TORNA!

Benvolgut Jaume,
Fa massa dies que volia escriure't per refer les nostres missives però m'has de disculpar perquè ha estat del tot impossible. Viatges, feina, desesperació, tristesa... en fi, que fins ara no he pogut tornar a escriure't com fins aleshores.
Tot i no haver pogut escriure sobre les anècdotes polítiques que afectaven a Palau no vol dir que no hagi estat emetent a tot el que ha passat en els darrers mesos. De fet, han passat massa coses per explicar-les en una cara.
Ho vàrem deixar en plena campanya electoral on semblava que tot anava bé per seguir mantenint el poder per part del govern format per CiU, ERC i el PP. És evident que no s'ha pogut repetir el tripartit o si més no, CiU no disposa de l'alcaldia. Que ha passat? Què és el que no va funcionar prou bé?
Sé també que alhora dels pactes ho vau intentar tot, sempre dins una ètica i uns valors que em sembla que no tothom en pot presumir. És curiós veure que en el món de la política la gent només es ven per qualsevol promesa sense ser contrastada. No valoren els projectes, la gent, la feina feta. Només es deixen portar per ideals falsos i per promeses que no arribaran mai. Però en fi, això és el que fa que la política estigui desprestigiada.
Ara bé, 'sha de dir que vosaltres no ho teníeu gaire bé. Haver fet un pacte a 4 hagués estat un suïcidi col·lectiu. Una pena que per 37 vots hàgiu perdut un regidor. Hagués estat molt diferent...
En fi, a banda d'aquestes petites reflexions no sé com veus als treballadors de l'Ajuntament. Sé que hi havia un cert temor per les males pràctiques de l'alcaldessa en el passat, però no sé si ara tindrà prou capacitat per imposar la seva llei.
Per acabar no sé si em saps dir el que va passar amb l'ascensor de l'Ajuntament. És cert que l'actual alcaldessa s'hi va quedar tancada? Espero que no li passés res i que pogués sortir sense cap problema...
Espero no tardar tant a escriure't i comentar l'actualitat política de Palau.
Molts records
Armengol


Ostres armengol!
Jo, que no havia tornat a saber res de tu des de la setmana que va precedir el diumenge electoral del 22 de maig, ara em reapareixes, com aquell qui res, observant com et mantens al dia de tot el que ha passat a nivell polític a Palau-solità i Plegamans. I la veritat és que t'he trobat a faltar ja que em dona la possibilitat d'expressar-me en molts aspectes als que no em puc referir per sí sols. Per tant, t'agraeixo que hagis tornat i espero et mantinguis al dia del que es succeeix en el dia a dia del poble per així poder-ho anar comentant, criticant o analitzant.

Veig que estàs tant al dia que, fins i tot, saps coses que jo desconec de totes totes com és això de l'ascensor. Jo no en tinc ni idea del tema. Però, suposo que es deuria tractar d'una avaria corrent, ja que les inspeccions preceptives i els corresponents permisos estàven perfectament atorgats. Tot i que, ara que hi penso, sí que l'actual govern va voler demanar algun tipus de revisió abans d'acceptar l'obra; que no fos per això!

Pensa que no només jo t'he trobat a faltar, sino que fins i tot ja es parla de tu als plens municipals. En el celebrat el passat 28 de juliol la Primera tinent d'alcalde Sra. carmen cabeza, va comentar públicament quelcom que m'havies escrit en relació a algun comentari que ella no considerava adequat respecte de l'actual alcaldessa Teresa Padrós, i va demanar-me que et pregués que t'abstinguessis de fer determinats comentaris que ara no recordo. Però, com que has reaparegut, ja revisaré i comentarem oportunament.

Quan em parles de tristesa, indignació i no sé què més, interpreto que és pels resultats electorals que tu, com jo, esperaves fossin molt millors que els obtinguts. ara però, em permetràs que no em posi en l'anàlisi de les causes i les raons d'aquests resultats. És evident que cadascú fa el seu propi anàlisi però que són els òrgans d'ambdós partits de la federació els que s'han de pronunciar. A partir d'aquí jo també m'expressaré públicament, però hauràs d'entendre que el que avui per avui ha de primar és la màxima prudència i moderació en aquest punt. I és que, com bé saps, els dos partits grans hem baixat molt, i més els socialistes; però, paradoxes de la vida: ells governen i nosaltres no! I, efectivament, amb 37 vots més ara estariem governant amb les mateixes formacions que els darrers quatre anys i amb total normalitat i companyonia com va caracteritzar-se aquell govern. Avui estem les tres formacions a l'oposició però, cal dir que mantenim el mateix nivell d'entesa i bon rotllo que constant govern.

Estic d'acord amb tu en relació a les dificultats del possible pacte a quatre i en relació a tot el que et refereixes sobre valors i maneres dels que només Convergència i Unió a Palau-solità i Plegamans pot presumir, i per tant, res cal afegir al respecte.

Ja veus com, ara, sense arguments ni raons, volen copiar al govern de la generalitat i denunciar dèficits econòmics que no existeixen, impagaments de factures falsos i tot el que vulguis. La diferència és que el tripartit d'esquerres va dilapidar el que hi havia i el que no, i aquí ja feia molt de temps que es practicava la contenció econòmica i la reducció de despeses; i pocs municipis, molt pocs, poden presumir de gaudir d'una situació econòmica com la de l'ajuntament de Palau. No et preocupis ja que, temes tindrem per anar comentant donada la seva desesperació per trobar quelcom que denunciar de forma infructuosa.

Res. que estic content de retrobar-te. Que t'animo a seguir en les teves misives, i com diuen els avis: Salut hi hagi!