divendres, 30 de març de 2012

PLE DE MARÇ 2012

Ahir vaga, ple, absències inexplicables, mocions retirades sense fonament, mobilitzacions i, un cop més, una mica més de la dosi mensual d'odi i rancúnia.

El passat dimarts dia 20 a l'espai Palau Notícies de Ràdio Palau, es va anunciar sense més que el govern havia decidit avançar 24 hores la celebració del ple ordinari corresponent al mes de març; i es van emetre les afirmacions de la pròpia Alcaldessa en el sentit que, com que calia preservar el dret a la vaga de tots els treballadors que en volguessin fer, (no parlàven del dret a treballar de qui optés per anar a la feina), doncs que s'havia decidit fer el ple el dimecres 28 a l'hora habitual. L'endemà vaig considerar oportú de fer veure al govern que, a la vista de com estava disposat en el ROM, Reglament Orgànic Municipal, això era impossible donat que aquesta norma imperativa obliga a fer els plens ordinaris els darrers dijous de cada mes a les set de la tarda, a excepció que coincideixi amb un dia festiu. Aquí van començar les corredisses, em van dir que amb voluntat tot això es podia arreglar. Però, diria que, encara ara, no s'han adonat que la bona voluntat es demostra iniciant un diàleg franc amb la resta de forces polítiques i plantejar el canvi de dia. Però, tot i això, la norma és prou clara com per impedir que aquest canvi s'hagués pogut acordar, doncs, en cas que algun ciutadà impugnés la celebració d'aquest ple en dia i hora diferents als regulats pel ROM, tots els acords presos resultarien nuls de ple dret. I per tant, després de voltes i voltes no van tenir més remei que reconèixer que calia celebrar el ple quan tocava. Malgrat tot, han volgut seguir fent veure que hem estat CiU qui no ha accedit a l'avançament, intentant novament atacar-nos i falsejar la realitat.

Dit això i entrant ja en els punts tractats, us diré que la major part dels acords eren de pur tràmit sense més, veient-se també obligats a retirar una moció d'homenatge i reconeixement, (absolutament merescut), a l'escriptora Teresa Pàmies que recentment ens ha deixat; i tot per un flagrant defecte de forma conseqüència de no haver-se ni llegit el Reglament d'Honors i Distincions de l'Ajuntament.

El punt estrella del ple fou LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2011. I, com que ara seria massa llarg d'analitzar, i ja us vaig avançar l'altre dia que el gran deute d'aquest ajuntament el constitueix una sola factura de l'any passat de poc més de 60 000 euros, i perquè diuen que correspon a una subvenció que encara no han rebut, ja dedicaré un apunt sencer a parlar-ne. Però, només us diré una dada: el resultat ajustat del pressupost de l'exercici del 2011 s'ha tancat amb un positiu de gairebé un milió d'euros! Fins i tot el regidor Segrelles va haver de reconèixer públicament que aquest és un dels ajuntaments més sanejats del país! No creieu que els hauria de caure la cara de vergonya, després de tot el que han arribat a dir i escampar de la situació econòmica de l'ajuntament? Aconseguiran enganyar a algú dient que amb només sis mesos han "salvat els mobles" i tancat amb un positiu tant extraordinari? Poques paraules calen davant l'evidència, i els fets acaben posant a cadascú al seu lloc.

Finalment,en l'apartat dels Precs i Preguntes, vaig fer els pertinents precs relacionats amb la no inclusió de la moció sobre seguretat ciutadana al ple, la consideració d'aquest fet com una autèntica alcaldada i demanar que s'apliqui ja el preacord salarial subscrit amb la Policia deixant-se de romanços extranys sobre legalitats i informes de no sé quants organismes. també els vaig advertir sobre els perills que comportava la seva obsessió en intentar desmuntar tot el que havia fet o construït l'anterior govern; i en aquest cas em referia al fet de voler revisar la forma de càlcul de les retencions del 5% practicades sobre la massa salarial, d'acord amb el Decret Zapatero. I és que, diuen que ho vam calcular malament, ja que, per tal que no resultés tant gravós per als treballadors, vam aplicar aquest porcentatge sobre el total de la massa salarial incloent-hi les places dotades i no cobertes, les baixes de llarga durada, places vacants, etc. Si volen arribar a la conclusió, via informes de no sé quins organismes, que el que cal és aplicar la retenció directa només a les nòmines dels treballadors, poden acabar obligant a tots els treballadors municipals a haver de retornar diners a l'ajuntament. I per només voler atacar a l'enemic, han de saber que seran ells i només ells els únics responsables d'aquesta greu irresponsabilitat.

Al final de tot, quan ja ningú més pot intervenir, la sra. Padros va entrar novament a l'atac personal contra mi d'una forma irada i deliberada: Em deia que si jo m'havia endut documentació o informes de l'ajuntament, que si ja m'havia requerit perquè els aportés, que si jo havia dit que tenia uns informes relatius al preacord salarial de la policia, que era jo qui havia comès alcaldades durant l'anterior mandat referint-se a resolucions de les que només va esmentar la data, i no sé quàntes mentides més de les que no vaig poder-me pas defensar. Però, com que tinc la sort que aquest blog és seguit per moltes més persones que les que, amb tota probabilitat segueixen els plens, al menys aquí puc expresar i justificar els meus posicionaments i donar resposta al que es veuen obligats a dir davant la manca absoluta de raons i arguments! Ah, va dir que aquella moció no s'havia pogut incloure al ple perquè, com que ella no va assistir a la Comisió informativa, no hi va haver quorum, i per tant,... paraules i conceptes impossibles d'assimilar en condicions normals.

Va cridar l'atenció l'absència de la regidora Marcuello al ple. Tot i haver preguntat la raó, ningú ens va saber dir si era perquè feia vaga, perquè no volia afrontar cap prec ni pregunta relatiu a la situació que es viu a la policia, a la no aplicació del preacord salarial,.... Lúnic que sabem és que no hi era, i no sé si això feia que tampoc hi hagués quorum!

dijous, 29 de març de 2012

ALCALDADA!

Avui tindrà lloc, com no podia ser d'una altra manera, i malgrat l'interès del govern municipal en avançar-lo, la celebració del ple ordinari del mes de març. En aquest ple, a banda dels punts a debatre i aprovar que ja explicaré en un altre apunt, s'havia de discutir i votar una moció presentada pels grups municipals de CiU, PP i ERC amb la finalitat de garantir la màxima seguretat als ciutadans de Palau-solità i Plegamans, instant també al govern municipal a fi que doni compliment al preacord salarial subscrit per l'Ajuntament i els representants dels funcionaris de Policia el passat dia 29 d'abril de 2011.

Sembla que, malgrat les promeses constants de la Regidora Marcuello des del primer moment i encara ara en el sentit que es pagarà el que es va acordar, la veritat és que això no passa. I si ens fixem en el pressupost aprovat per enguany, difícilment podran donar compliment a una obligació inexcusable.

Per aquesta raó els esmentats grups municipals vam presentar la moció que fou degudament explicada en Comisió informativa celebrada dijous passat dia 22. Però, la sorpresa ha arribat quan, per resolució d'alcaldia, s'ha acordat no incloure aquesta moció a l'ordre del dia del ple d'avui justificant que, com que inclou una petició de compliment d'un preacord que podria ser il·legal, doncs que ajornen la discussió de la moció a l'espera d'uns informes que ha d'emetre un seguit d'organismes que poc tenen a veure amb quelcom que forma part inherent del principi d'autonomia municipal. Els grups municipals presentants hem interposat el corresponent Recurs de Reposició i en donarem trasllat al Síndic de Greuges, a la Direcció General d'Administració Local, a la presidència de la Diputació de Barcelona, a la Federació de municipis de Catalunya i a l'Associació catalana de municipis, ja que s'ha vulnerat un dret polític tant fonamental com és el de presentar mocions al ple i que siguin degudament explicades, debatudes i votades. Amb aquesta actitud, que pot qualificar-se d'autèntica Alcaldada, només aconseguiran que s'en parli encara més del tema, i que el cos de Policia segueixi observant amb estupor l'incompliment flagrant d'unes obligacions en el seu dia subscrites, tot i que ara els intenten pagar per uns conceptes poc clars en relació a hores extres treballades durant l'any passat, però que cada agent signa que ho rep expressant la seva disconformitat per no correspondre amb el que es va signar i aprovar per part de totes les parts el dia 29 d'abril de 2011.

Per tot això he considerat oportú de publicar el text sencer de la moció, i que cadascú n'extregui les seves pròpies conclusions:

PROPOSTA D’ACORD QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, PARTIT POPULAR DE CATALUNYA I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA SOBRE LA NECESSITAT DE GARANTIR LA MÀXIMA SEGURETAT ALS CIUTADANS DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Atès que als nostres grups s’han adreçat diversos ciutadans preocupats per l’increment de robatoris en habitatges, comerços, supermercats i també al mercat municipal, que es venen produint des del passat més de gener.

Atesa la nostra voluntat de no fer demagògia fàcil amb un tema tan sensible com la seguretat ciutadana, i per tant, poder-ne tenir tota la informació objectiva per poder-ne fer una valoració complerta i proposar solucions factibles per donar respostes als ciutadans preocupats per la qüestió.

Atès que durant la legislatura 2007-2011 aquest tema va ser una de les prioritats, i es va apostar decididament per dotar d’infraestructura, material, personal i d’una organització moderna i eficaç al cos de la Policia Local de Palau-solità i Plegamans. Amb uns resultats molt satisfactoris, tal i com es pot comprovar en les dades presentades en les Juntes de Seguretat passades, així com en reconeixements diversos, no només pel nostre entorn pel que fa a diferents cossos policials, sinó també per d’altres administracions com la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona o a la Unió Europea, entre d’altres.

Atès que aquesta aposta per la Seguretat Ciutadana va comportar la creació de l’Oficina de Suport, amb la que es va aconseguir disposar de l’oficina de denúncies disponible 24 hores pels ciutadans. També es va construir un nou edifici, enveja del nostre entorn policial. Es van adquirir diversos vehicles especialitzats, dotats del material per fer front a les necessitats policials que s’esdevinguessin. També es va adquirir nova uniformitat i el material necessari perquè la Policia Local de Palau-solità i Plegamans pogués desenvolupar les seves tasques de forma òptima i amb totes les garanties de seguretat. Així com la formació necessària i específica per formar diferents unitats especialitzades, com la Unitat de Medi Ambient (UMA), la Unitat de Proximitat, amb la mediació com a bandera, la Unitat de Mobilitat Segura, amb grans èxits fins i tot internacionals, també amb agents especialitzats en violència de gènere, instrucció d’atestats penals, trànsit, ... que van aconseguir la resolució d’una gran quantitat de conflictes, socials i veïnals, així com la gestió de gran nombre d’expedients en matèria de civisme i seguretat ciutadana en general.

Atesa també l’aposta per modernitzar les comunicacions i la coordinació de la nostra Policia Local, amb la digitalització de les comunicacions, el control via GPS de tots els vehicles i la inclusió d’aquest cos policial en la xarxa d’emergències de Catalunya.

Ateses totes les millores organitzatives, passant d’un a sis caporals, comportant poder disposar d’un caporal responsable de cada torn de treball, o el fet d’habilitar una administrativa pels dissabtes al matí a fi de poder destinar un agent fixe al Mercat municipal, o la creació, per expressa disposició de la llei, de la plaça d’Inspector en Cap, d’acord amb les instruccions del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, amb la corresponent convocatòria de les proves selectives durant l’any 2008, amb la supervisió del referit Departament; i la creació de l’Àrea Municipal de Protecció civil i Emergències.

Atès que en data 29 d’abril de 2011 es va subscriure un preacord amb els representants sindicals i personal de la Policia Local, en el que entre d’altres, s’ajustaven les retribucions i jornada laboral dels membres del cos a les seves funcions i es minimitzava la despesa en prestació de serveis extraordinaris.

Atès que l’actual Govern, representat per qui ostenta la responsabilitat política de la Seguretat Ciutadana, ha prioritzat el desfer tot allò que es va fer la darrera legislatura, i per tant, no ha respectat pràcticament cap de les millores organitzatives ni tècniques de la nostra Policia Local. No ha respectat els acords contrets per l’anterior govern, ni ha respectat les seves pròpies promeses al personal del cos. No ha permès utilitzar alguns dels vehicles i material amb què l’anterior Govern va equipar el cos de Policia Local. Ha aconseguit establir la divisió i el conflicte en el sí del personal de la nostra policia, qüestió que afecta a la motivació, genera baixes innecessàries com mai fins ara, amb la conseqüent disminució d’efectius en alguns torns de guàrdia.

Atès tot l’exposat, sol•licitem que s’adoptin els següents acords

PRIMER.- Procedir a modificar els actuals estatuts que regeixen el Consell municipal de Seguretat Ciutadana en el sentit, per una banda, que s’estableixi la celebració del referit consell de forma ordinària un cop cada tres mesos i no cada dos com figura en l’actualitat; i per una altra, afegir en la composició del Consell un representant de les associacions de veïns del municipi elegit entre elles. Tot plegat amb l’objectiu de facilitar el màxim d’informació possible als diferents sectors afectats pel que fa a la Seguretat ciutadana a Palau-solità i Plegamans.

SEGON.- Crear una comissió perquè rebi tota la informació i debati sobre les causes que donen lloc a episodis de fets delictius com els ocorreguts durant els darrers mesos, en la que hi participi, a banda dels pertinents responsables policials, un representant de cada grup municipal, i oferir així una informació clara i transparent als diversos sectors socials afectats.

TERCER.- Donar trasllat a tots els grups municipals així com a les diferents associacions de comerciants, d’industrials i de veïns, de forma trimestral de les estadístiques sobre els delictes, faltes i denúncies penals que s’han produït al nostre poble.

QUART.- Instar al Govern a donar compliment al preacord subscrit entre l’Ajuntament i els delegats del personal funcionari en data 29 d’abril de 2011, així com a finalitzar les negociacions col•lectives per a la definitiva subscripció del Pacte de Funcionaris regulador de les condicions de treball del cos de la Policia Local de Palau-solità i Plegamans.
Palau-solità i Plegamans, a 22 de març de 2012

Jaume Oliveras MallaDavid Zambrana LorenzoMiquel Truyols Rocabruna

dimecres, 28 de març de 2012

ARA LI TOCA A UNIÓ

Després del Congrés Nacional que Convergència Democràtica ha celebrat aquest passat cap de setmana a Reus en el que s'ha refermat el compromís decidit de CDC per a l'estat propi. arriba el moment que, també des d'Unió Democràtica es faci el pas definitiu. Que s'actúi de conformitat amb els postulats inequívocs plasmats en el Manifest Fundacional d'Unió publicat al diari el Matí el dia 7 de novembre de 1931. Ara és quan tenim l'oportunitat històrica que en el proper Congrés Nacional d'UDC, que s'ha de celebrar a Sitges els propers 12 i 13 de maig, i si cal de la ma d'en Josep Maria Vila d'Abadal, apostem d'una vegada i per totes, sense pors i amb fermesa perquè Catalunya assoleixi la seva independència política esdevenint un estat més amb drets i deures per igual en mig de totes les nacions lliures d'Europa.

Per això, m'ha vingut de gust reproduir el text transaccionat aprovat en la ponència política de CDC el passat cap de setmana en quant a que Catalunya esdevingui una nació amb estat propi:


Els militants de Convergència ens refermem de nou en el que ja vàrem aprovar en els XIIIè i XVè congressos:

“Volem portar Catalunya a la plena sobirania i a situar la seva gent al capdavant del progrés i el benestar dels països europeus més avançats, aconseguint progressivament més quotes de llibertat que ens condueixin a ser un país independent normalitzat.

I volem també llegar a l’esdevenidor una Catalunya lliure, justa i independent que ocupi un espai propi, amb veu pròpia en el món del segle XXI. En d’altres paraules, la militància de Convergència tenim el dret i l’obligació de treballar per una Catalunya sense límits, i amb plena sobirania nacional”.

Davant d’aquest compromís renovat, constatem que la màxima expressió de la voluntat d’una nació és poder decidir sobre el seu futur com a projecte col•lectiu i tenir el poder i la capacitat d’actuar en conseqüència. A vegades, aquesta capacitat i aquest poder s’exerceixen de manera satisfactòria en el si de projectes polítics compartits amb d’altres nacions, circumstància que obliga a mantenir un equilibri de sobiranies a partir, necessàriament, del reconeixement de l’altre. Hi ha molts d’exemples d’èxit d’aquesta mena de situacions. No és, però, el cas de l’Estat espanyol. Com a projecte ha demostrat, en les tres dècades constitucionals, que les carències congènites i les sobrevingudes afecten la seva viabilitat com a projecte compartible. Si ho havia estat, o almenys si havíem treballat lleialment perquè ho fos, és evident que ho ha deixat de ser i que el catalanisme polític té dificultats per explicar les raons per continuar destinant esforços a un propòsit que apareix com a inassolible, esforços que sovint són font de confusions i d'incomprensió.
Una nació, per poder exercir la seva voluntat com a tal, necessita un Estat que actuï i que se’l senti com a propi. L’Estat és una eina potent per poder desplegar la Nació en bones condicions, amb eficiència, amb solvència. L’actual Estat espanyol és justament el contrari: genera un dèficit fiscal que asfixia la nostra societat (que perjudica directament l’administració, les empreses, els treballadors i els ciutadans), negligeix la nostra competitivitat amb dèficits infraestructurals insostenibles i no respecta la identitat lingüística i cultural catalana en la seva política general, els seus pressupostos i les seves sentències. Ens cal un Estat que sigui eficient, útil, que estimuli i contribueixi a la nostra gran capacitat de creixement econòmic, social, cultural. Si un Estat no fa tot això esdevé un obstacle i un fre que una nació té el deure de superar si vol continuar existint com a tal.
El modernisme i el noucentisme van ser capaços de plantejar: Catalunya igual a Nació; el catalanisme sobiranista del segle XXI ha d’actuar amb actitud d’independència i ha de plantejar la idea de: Catalunya igual a Nació + Estat. I és en el desplegament d’aquesta idea que Convergència ha de destinar els seus esforços, que ha de promoure el debat en el si de la societat per tal de construir l’Estat propi que ens garanteixi la pervivència com a nació i la viabilitat com a societat, avui amenaçades. Un procés en el que Convergència ha de tenir sempre present la pertinença de Catalunya a la Unió Europea i la necessitat d’articular grans majories socials a l’interior del país que facin viables i naturals els objectius que ens proposem.

dimarts, 27 de març de 2012

RECTIFICACIÓ

Dies enrere vaig escriure un apunt en aquest blog que portava per títol: La Veu, (VdPsiP) de la incoherència. arran d'aquest escrit el Regidor Juan Carlos Tinoco va presentar-se dijous passat al meu despatx professional acompanyat de la seva número dos a la llista a fi de requerir-me perquè em retractés de les afirmacions fetes al post en qüestió.

Després d'haver comentat els diferents aspectes sobre els que versava aquell apunt, i comprovar com la majoria d'ells feien referència a posicionaments polítics i percepcions que jo mateix puc tenir al observar l'actuació política del regidor en qüestió i per tant del seu grup municipal, que poden prestar-se al debat però no a la rectificació, va acabar demanant-me que em retractés de les afirmacions respecte de la contractació per via d'urgència i sense cap tipus de selecció prèvia de qui fou el seu número tres a la llista electoral de la formació VdPsiP, per cubrir en substitució una plaça d'educador en una de les escoles bressol del municipi. I, en aquest punt vaig comentar-li que jo em basava en una resolució d'alcaldia on es reflecteix amb claredat que la contractació d'aquest treballador municipal fou de forma urgent, directa i sense cap mena de procés selectiu. Però el Regidor Tinoco em va replicar que s'havia seguit el procediment habitual davant el DESOC de l'ajuntament sense cap tipus de tracte preferent cap al seu amic i company de formació política. I fou aquí quan li vaig demanar que si m'acreditava aquest tracte no preferent jo faria les aclaracions i/o rectificacions oportunes.

Doncs, ahir mateix em va fer arribar un informe emès pel Cap de Recursos Humans de l'Ajuntament que, no transcriuré, però que, a la vista del mateix procediré a clarificar el que s'hi exposa:

1. La persona contractada no era el número dos sino el tres a la llista electoral de VdPsiP.
2. L'informe diu que quan es produeix una baixa, en aquest cas en una escola bressol de Palau-solità i Plegamans, per tal de cubrir-la amb la màxima celeritat, es contacta amb el departament del DESOC i es va contractant als inscrits aspirants al perfil requerit sense més.
3. Que, per tant, un cop produïda la baixa que ens ocupa i la necessitat de cubrir-la amb un nou educador, per part de RRHH es va contactar amb el DESOC i es van facilitar les dades del company de llista electoral del Sr. Tinoco qui, en conseqüència, va passar a ser contractat de forma directa i per a substituir una baixa per a l'escola bressol el Sol.
4. Finalment, diu el Cap de RRHH, que sempre ha advertit al govern que, davant qualsevol contractació s'ha d'aplicar allò disposat a l'article 55.2 de l'Estatut Bàsic del Empleat Públic, i que sigui quina sigui la contractació a realitzar s'ha de fer el preceptiu procés de selecció de les persones que poden aspirar a un determinat lloc de treball municipal.
5. que, per tant, la contractació que ens ocupa fou feta de forma directa, per via d'urgència i sense cap tipus de selecció, incomplint el que estableix la normativa aplicable, però seguint el costum habitual en aquest tipus de contractacions.

Esperant que el que s'acaba de dir serveixi per clarificar els aspectes que poden haver portat a possibles confussions, i que s'entengui que el debat polític comporta posicionaments dispars que en cap cas poden ser objecte de retracte, i que, en matèria d'idees la diversitat de parers ens enriqueix; és la raó per la qual manifesto la meva disponibilitat al diàleg pel que calgui i quan calgui, i en conseqüència, la coherència o no de determinats plantejaments o formes d'actuació seran els ciutadans qui en el seu dia l'hauran de valorar a les urnes.

diumenge, 25 de març de 2012

CRISTÓBAL I GEIJO: MOLTES FELICITATS!

Aquesta és la història de dos bons policies de la Policia Local de Palau-solità i Plegamans, d'unes grans persones i d'uns extraordinaris atletes!

Es tracta dels caporals de la Policia Local de Palau-solità i Plegamans Cristóbal Domínguez Montiel i Ángel Gallego Geijo.

Com sabeu, durant l'anterior legislatura vaig apostar decididament per la motivació personal a l'hora de treballar per a la modernització d'aquest cos policial. I, a la vista del nombre d'efectius afeccionats a l'esport, vam participar amb èxit en Olimpiades, campionats d'Espanya, de Catalunya, mitges maratons, etc. Però, avui sí que han posat ben alt el llistó. avui han participat a la gran Marató de barcelona, i tots dos han acabat els més de 42 quilòmetres de recorregut. L'Angel ha fet 3 hores 36 minuts 40 segons i ha quedat en la posició 5294 de gairebé 20 000 participants i el Cristobal ha fet 3 hores 49 minuts 44 segons, i ha quedat en la posició 7703.

No us sembla impressionant? Tots dos portàven un any preparant-se per aquesta prova, i en Cristóbal patint unes molèsties importants al menisc durant els últims quinze dies!

Doncs, ara el que cal és felicitar-los de tot cor, animar-los a seguir en aquesta lluita diària per la superació personal i, com no, demanar que es segueixi donant suport, tant a ells com als altres companys que també competeixen en diferents disciplines perquè això no decaigui i la nostra Policia segueixi esdevenint un referent, també en l'àmbit de la competició esportiva.

Geijo i Cristóbal: Moltes felicitats!

divendres, 23 de març de 2012

EMPRENEDORS

Des de fa aproximadament un mes que l'Àngel Marsal ha deixat de ser el president de l'Associació de comerciants de Palau-solità i Plegamans. Ha estat substituït per en Jordi Bachs. I aquesta nit, a les nou, l'Àngel rebrà l'homenatge que ben mereix qui ha estat al capdavant de l'entitat senyera dels comercians palauencs i plegamanins durant els darrers dinou anys.

L'Àngel Marsal cal homenatjar-lo per haver tingut la valentia de dirigir i representar a un col·lectiu de persones que, no només han pensat en l'explotació d'un negoci per al sustentament propi i de la seva família, sino que també han contribuït a la dinamització de la vida social del poble amb les diverses activitats organitzades per l'associació, però també recolzant econòmicament aquelles altres que les entitats culturals, esportives i cíviques de la vila han anat realitzant i consolidant al llarg dels anys.

Quan algú dirigeix una entitat li és del tot impossible satisfer les necessitats de tothom i mai és aliè a la crítica per raó de determinades decisions. Però, quan es tenen responsabilitats s'han de prendre decisions i, volguem o no, aquestes han d'anar encaminades a satisfer l'interès general dels qui representes i no tant dels individuals, si això suposa algun tipus de perjudici pel col·lectiu.

L'Angel, cal considerar-lo una persona íntegra, algú amb qui es pot confiar, i això és el que han considerat els més de cent setanta comerciants del poble que li han anat renovant la confiança durant dinou anys consecutius. Ell ha sabut diferenciar molt bé el que és formar part d'una entitat com aquesta i a la vegada ser un actiu militant de Convergència Democràtica. I ell ha demostrat la seva clara implicació amb el poble i el seu dinamisme social endegant i consolidant iniciatives com les dels Dissabtes del col·leccionista i d'alttres.

Per tant, ens trobem davant d'allò que avui dia n'anomenem un Emprenedor. algú que,vetllant pels seus negocis vetlla també per l'enriquiment del poble i el seu reconeixement, esdevenint el seu màxim exponent la Fira Palau que enguany cumplirà els trenta anys d'existència.

Què dir també, parlant d'emprenedors, de l'amic Jordi Bachs. en Jordi, a qui conec des que vam néixer, que hem jugat i crescut junts, agafa la responsabilitat de continuar una gran tasca, que, com tot en aquest món, cal renovar i reactivar en el possible.

EN Jordi, que va passar de fer de pagès a la seva adolescència, veient-se obligat a deixar l'explotació ramadera, passar a fer de conductor de línies d'autobusos per, finalment, obrir una petita papereria que, com sabeu, s'ha convertit en un referent pel que fa a material d'oficina, papereria, consumibles informàtics, copisteria, mobiliari d'oficina i molt més amb gran nombre de treballadors al seu càrrec i exemple a seguir per a tot aquell que vegi que, partint de zero es pot assolir el que es vulgui si hi ha convicció, voluntat i orgull a l'hora de creure en les pròpies possibilitats. I, en definitiva, és aquesta la gent que necessita Catalunya per aconseguir l'excelència i destacar en mig de les nacions d'Europa que s'han convertit en motor econòmic del seu entorn.

Ara tté el repte de mantenir, i si és possible, augmentar el nivell altíssim heredat de l'Àngel Marsal; li toca modernitzar i canviar per adaptar-se als nous temps de la mateixa manera que ho ha aconseguit en el seu propi negoci.

avui l'àngel serà nomenat president d'Honor de lentitat dels comerciants palauencs, i en Jordi agafarà definitivament les regnes de l'entitat amb una nova Junta.

àngel, Jordi: Palau-solità i Plegamans necessita persones com vosaltres!

dijous, 22 de març de 2012

COMPOSTATGE

Ens anuncien ara per totes bandes que, tothom qui vulgui, pot anar a la Deixalleria municipal i li lliuraran gratuïtament i com a màxim cinquanta litres de compost procedent de la planta de compostatge de terrassa anomenada can Barba on va a parar la brossa orgànica que es recull porta per porta al nostre municipi.

Gran idea! El problema però, és que, com no s'ha sabut posar límit, tothom hi ha acudit en massa i ja no cal que hi aneu perquè ja no n'hi ha.

Com que no s'ha posat cap tipus de limitació, les famílies i, no sé si el que no són famílies, hi han acudit un per un, i un dia rere l'altra, de tal manera que les reserves s'han esgotat.

Si hi va el pare, la mare, l'avi, l'àvia, els néts i els veïns, i a cadascun d'ells s'els hi pot lliurar fins a cinquanta litres diaris de forma gratuïta, és evident que apareix l'abús. I l'abús ha fet que ja no quedi res.

Avui ha sortit el nou butlletí municipal, del que ja parlarem, i anúncia que podeu anar a recollir la vostra dosi personal de compostatge per al vostre hortet, jardinet o el que sigui. Doncs, de moment, no cal que perdeu el temps, ja que tornareu sense i sense que us sàpiguen dir quan en tornaran a tenir!

dimarts, 20 de març de 2012

CONSELL MUNICIPAL DE SEGURETAT CIUTADANA EXTRAORDINARI

A començaments d'aquest mes de març, i a la vista de l'increment de fets delictius observats al nostre poble durant els mesos de gener i febrer, els grups municipals de CiU,PP i ERC, vam sol·licitar per escrit la convocatòria d'un Consell municipal de Seguretat Ciutadana extraordinari i urgent a fi que els responsables polítics i policials ens oferíssin tota la informació que fa al cas en relació al que ha estat passant i que la gent comenta al carrer.

Finalment el consell fou convocat i aquest mateix vespre s'ha celebrat al saló de sessions de l'Ajuntament. Efectivament, hem rebut tota la informació al detall dels diferents il·lícits dels que han tingut coneixement els cossos policials, que no sempre són tots, amb un gran detall sobre aspectes de vegades poc rellevants, i amb una obsessió gairebé malaltíssa per les estadístiques, les comparacions amb situacions similars d'anys anteriors així com amb el que passa arreu del país, per intentar fer-nos veure que estem en el paradís, que aquí no passa res i que, en definitiva, l'alarma social existent no respon a la situació delictiva real i que. som uns exagerats!

Encara no ens han aclarit per quina raó no utilitzen el vehicle no logotipat, més enllà de dir-nos que és massa ostentós, i el pitjor de tot: l'Alcaldessa i la Regidora Marcuello han dit QUE AMB LA SEGURETAT CIUTADANA NO S'HI JUGA I QUE AMB AQUESTS TEMES NO ES POT FER DEMAGÒGIA! No us sembla impressionant?

La meva intervenció s'ha limitat a agraïr la convocatòria del Consell, doncs és aquí on, amb la discreció necessària, es pot informar a tots els sectors afectats per la Seguretat Ciutadana: veïns, comerciants, industrials, grups polítics, etc, del que ha passat en realitat, que el debat polític ja el circumscriurem al Ple de l'Ajuntament, que, precíssament, el que no volem és fer demagògia, com la que sí vam patir nosaltres durant l'anterior legislatura, i que sabem perfectament que la seguretat absoluta no existeix, que d'episodis com els patits n'hi ha, n'hi ha hagut i n'hi haurà en el futur. I no han sabut contestar res davant d'una simple i modesta sol·licitud d'informació que, volem i no tenim, quan els ciutadans s'adrecen a nosaltres demanant-nos sobre determinat robatori, atracament, furt o el que sigui.

Això sí, l'Alcaldessa ha reconegut públicament alguns grans avenços assolits per l'anterior govern com és el cas del control via GPS de tota la flota mòbil de la Policia Local, on es pot veure les incidències amb el temps de resposta dels nostres efectius davant qualsevol fet il·lícit perpetrat. Veu com ara s'adona que em vam fer de coses ben fetes i no cal obsessionar-se en desfer tant?

dijous, 15 de març de 2012

I MIRA QUE N'ESTAVA D'ENDEUTAT L'AJUNTAMENT!

Si entreu a la pàgina web de l'Ajuntament, us trobareu amb una informació que porta per títol:
L'AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS NOMÉS DEU UNA FACTURA DE POC MÉS DE 60 MIL EUROS.

I la notícia diu així:

"Complint amb la Llei 4/2012 que obliga a les administracions públiques a donar a conèixer al govern central el deute d’anys anteriors que té amb els seus proveïdors, l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha fet públic que només té un deute de 60.090 euros amb l’empresa Corpimo S.A. per la construcció de la nova Comissaria de la Policia Local i el Jutjat de Pau. Aquesta obra va finalitzar el març de 2011 i el cost de la darrera certificació de l’obra va ser de 202.000 euros, dels que només queden pendents de pagar els poc més de 60.000 euros actuals que avui s’han comunicat al govern de l’Estat.El regidor d’Economia, Joan Segrelles, valora molt positivament aquesta dada i destaca “la bona gestió realitzada per l’actual equip de govern, que ha permès afrontar els deutes pendents d’anys anteriors, tot i que s’ha hagut de prioritzar el pagament als proveïdors en detriment de les inversions”".

Us imagineu el que els deu haver costat dir tot això? Clar, que hauran de continuar fent veure que en menys d'un any han sanejat l'Ajuntament, prioritzant pagaments a proveïdors i tot el que volgueu. Però, llegint la notícia s'evidencia que no saben com fer-ho per no dir que el nostre consistori està total i absolutament sanejat i que, pocs, per no dir gairebé cap dels ajuntaments del nostre entorn gaudeixen d'una situació tant bona i envejable com la nostra.

I mira que en van arribar a dir de mentides, tergiversacions, falsetats insinuacions de tota mena per fer arribar el missatge de mala gestió econòmica! ara, quan s'ha de tancar l'exercici del 2011 es veuen obligats per llei a comunicar l'endeutament existent. Doncs sí, en un ajuntament amb un pressupost de prop de 18 milions d'euros, hi ha una factura pendent de la certificació de final d'obra de la comisaria, emesa a la tardor de 2011, que puja a la "desorbitada, desproporcionada i sobre tot inassumible" xifra de 60 mil euros! I a sobre, encara diuen per la Ràdio que es deu perquè depenia d'una subvenció que encara no s'ha cobrat.

Com podeu comprovar, al final la veritat s'imposa. I aquesta no és altra que mai aquest ajuntament havia tingut un equip de govern, com el que van conformar CiU, ERC i PP, que deixés unes comptes tan clares i positives com les que ara no tenen més remei que reconèixer.

Ja ho hem vist aquests dies amb el tema de la Seguretat Ciutadana, i ara amb la situació econòmica del consistori: La demagògia no va enlloc, i la gent acaba veient la perversió de qui, utilitzant la mentida, la falsetat i les insinuacions malintencionades, se li acaba veient el llautó i retratant-se davant tothom com el que de veritat és.

Cal demanar al PSC-PSOE i a ICV que segueixin fent pública la realitat econòmica i financera del nostre Ajuntament i retractant-se, ni que sigui de forma tàcita, de tot el que van arribar a dir del govern durant l'anterior legislatura.

Que no ens diguin que han primat el pagament de factures i que ara paguen a poc més de quaranta dies. Que els haurem de recordar que al juny del 2007, i quan encara no haviem entrat en crisi, l'ajuntament estava pagant factures a una mitjana de noranta dies; i que vam ser nosaltres, amb el Regidor Albert Font al capdavant, qui vam deixar el consistori en l'actual tesitura de pagament a proveïdors. I no només això, sino que no vam deixar, a juny de 2011, ni una sola factura pendent del 2010 ni tan sols anteriors al 31 de març de 2011.

I aquesta és l'única veritat; la que es toca, la que es veu. Mireu-vos els comptes de tots, sí tots, els ajuntaments de la comarca. Si en trobeu algun que no degui encara cap factura del 2010, m'ho comuniqueu. Però, ja us dic jo que us costarà i molt.

gràcies perque, encara que tard, al final s'informi de la veritat i de la excel·lent gestió de l'anterior govern municipal!

dimarts, 13 de març de 2012

LA VEU, (VdPsiP), DE LA INCOHERÈNCIA

Analitzant el paper real d'aquesta formació pseudopolítica liderada pel Regidor Juan Carlos Tinoco, no m'ha costat massa arribar a la conclusió que es tracta d'un grup polític fet a imatge i semblança del seu cap de llista, que no el guia cap mena d'ideari ni objectiu concret, que només cercava poder arribar al govern pel seu propi interès personal, i finalment, que, sense anunciar-ho pas abans, pretenia governar del bracet d'ICV passés el que passés.

Arribats aquí, cal recordar les negociacions prèvies al pacte d'investidura. I trobem els seus objectius de govern molt lloables: Participació ciutadana, (que encara està per veure), contractació del personal municipal d'una forma transparent, amb concurs, selecció i professionalitat, no a les plenes dedicacions dels regidors, i allò del síndic de greuges local i alguna altra proclama sense més.

Doncs, com ja he dit, està per veure la política envers la Participació Ciutadana, ell ha estat el primer en ocupar el seu càrrec amb plena dedicació, ocupa unes àrees de responsabilitat que, amb independència de la problemàtica sorgida a l'escola de can Periquet, pocs mal de caps més li ocasionen, i, això sí, comença a conculcar els principis que el van portar al govern.

I és que, per una banda, s'ha dedicat a manifestar que en tot allò que no sigui estrictament del poble, ell no es manifesta ja que, amb independència del seu ideari, ell no està aquí per defensar posicionaments d'esquerres o dretes sino per treballar pel municipi. Clar, si CiU i ERC presenten una moció perquè el nostre Ajuntament s'adhereixi a l'associació de municipis per la Independència, ens diu que s'absté, i que amb ell no va la cosa. Però, quan es tracta de mocions contra la reforma laboral, sobre els peatges, sobre l'euro per recepta mèdica, la pujada del IBI, etc, aleshores cal votar-ho afirmativament i amb entusiasme perquè això sí que afecta al nostre poble. I jo que penso: això, amic, no és coherència. Serà el que vulgui. Ho podrà justificar com cregui; però és incoherent, demagog i molt poc rigurós.

D'altra banda, si bé va començar aplicant els seus principis cubrint les places de personal de baixa mèdica a l'àrea de Joventut convocant proves selectives, al cap de quatre mesos no ha dubtat en contractar per via d'urgència, de forma directa i sense cap tipus de selecció, al seu número dos a la llista per a cubrir una baixa de llarga durada com a educador en una de les escoles bressol del municipi. D'això també s'en diu coherència.

Desconec el perfil dels votants de VdPsiP, tot i que hi ha qui diu que el conformen molts dels joves del poble. Però, l'objectiu inicial i aconseguit era fer més fort ICV. I així, com a grup evident de tres regidors, (dos d'ICV més ell), pretenen condicionar un govern amb majoria de regidor/es socialistes, i no sé si és exactament el que volien els pressumptes joves. Sabien aquests que votar Tinoco era votar Marcuello? Sort però, que ell tenia com a lema allò de: "Hi ha una altra forma de fer política"!.

dijous, 8 de març de 2012

COMUNICAT DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU DENUNCIANT LA POLÍTICA DE L'ACTUAL GOVERN DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS EN MATÈRIA DE SEGURETAT CIUTADANA

El Grup Municipal de Convergència i Unió de Palau-solità i Plegamans, manifesta la seva preocupació per la sensació de inseguretat entre la ciutadania, generada pels diferents robatoris, atracaments, furts i d’altres il•lícits penals succeits al nostre municipi.

La seguretat ciutadana ha estat sempre una de les nostres prioritats tan a l'oposició com al govern i és un dels temes en que la demagògia no s'ha d'utilitzar mai.

Observem amb gran desencís com després d'haver treballat durant quatre anys per tal de dotar el nostre municipi de les eines necessàries per a donar la màxima seguretat a la ciutadania, millorant tan la infrastructura, com els vehicles (amb un cotxe no logotipat), com l'adequació de nombres de policies i l'estructura de recursos humans, creació amb èxit d’unitats especialitzades, oferint formació continuada als seus agents, construint un nou edifici per a la Policia i Jutjat de Pau, dotant el cos d’una xarxa digital de comunicacions, instaurant una àrea municipal de Protecció civil i emergències, disposant d’una administrativa durant els dissabtes al matí que permetés destinar un agent policial al mercat municipal, i en definitiva, organitzant una policia moderna i eficaç; Ara en menys d'un any, el nou equip de govern desmantella i desmotiva tot un equip de persones, a les que no va dubtar de fer-los falses promeses que ara no pot complir, generant un gran desencís a tota la plantilla.
Desencís i preocupació que pensem, és un dels motius pels quals el Sergent va demanar canvi de destí, comd’altres peticions de permuta per marxar a un altre municipi.

Sabem perfectament el que costa lluitar per acabar amb onades de robatoris i atracaments com els que s’estan produïnt en moltes llars, comerços, supermercats o establiments de bar, o fins i tot, practicant furts a persones grans fent servir l’engany com a estratègia de distracció per perpetrar el delicte.

Demanem a l’equip de govern que posi fi al conflicte laboral existent, i que recuperi la motivació del col•lectiu policial tornant a reconstruir una estructura que ha demostrat la seva eficàcia tant preventiva com resolutòria.

Expressem finalment, la plena predisposició d’aquest grup municipal per treballar colze a colze amb el govern per tal que, junts i sense demagògies de cap mena, poguem recuperar el clima necessari per acabar amb situacions com les que ve patint la població de Palau-solità i Plegamans al llarg de les darreres setmanes.


GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ


Palau-solità i Plegamans, a 07 de març de 2012.

dilluns, 5 de març de 2012

CONFIEM EN LA INMENSA MAJORIA SILENCIOSA, I NO ENS FIXEM TANT EN LES PETITES MINORIES EXALTADES

1ª onada del Baròmetre d’Opinió Política: març 2012

L’estudi presentat divendres passat pel Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) recull qüestions referents al context sociopolític, a les actituds davant la política, als valors polítics i al comportament electoral. Es tracta d’una enquesta telefònica realitzada entre el 6 i el 21 de febrer de 2012 a una mostra de 2.500 persones.


Les claus d’aquest Baròmetre:

► Baixa molt lleugerament el nombre d’enquestats que votaria “SÍ” a un referèndum sobre la independència (un 44,6% a favor del sí respecte un 45,4% de l’anterior onada). El percentatge passa a la gent que s’abstindria o no aniria a votar.

► El motiu que porta a votar “Sí” continua sent el desig d’autogestió econòmica.

► Des de fa dos Baròmetres, ha anat pujant lleugerament el percentatge d’enquestats que es mostra a favor que les Administracions catalanes recaptin i distribueixin els impostos. En total són un 76,5%.

► CiU es manté estable en intenció de vot en unes eleccions al Parlament de Catalunya.

► Es manté la tendència dels tres Baròmetres anteriors, en què CiU supera en intenció de vot el PSC a les eleccions al Congrés.

► El polític més ben valorat continua sent J. Antoni Duran i Lleida i el segon, Artur Mas. També segueixen sent els únics que aproven.

► El primer problema per als ciutadans –l’atur i la precarietat laboral- puja 15 punts en importància respecte l’anterior onada, i ara és el problema més important per a un 74% dels enquestats. CiU continua sent el partit que la majoria considera que pot donar millor resposta a aquest problema.


Independència i autogovern de Catalunya

“SÍ” O “NO” A LA INDEPENDÈNCIA:

• Un 44,6% dels enquestats votaria “SÍ” en un referèndum per decidir sobre la independència de Catalunya. Baixa 0,8% punts respecte l’anterior enquesta. Aquest percentatge passa a la gent que s’abstindria o no aniria a votar, que en total és 24,2%.

• Es manté estable el percentatge de persones que votaria “NO” en un referèndum per la independència (24,7%).

MOTIUS DEL VOT SOBRE LA INDEPENDÈNCIA:

• El motiu principal que porta a votar “SÍ” a la independència continua sent la capacitat i desig d’autogestió econòmica (34,8%) amb bastanta diferència de percentatge respecte la resta de motius: el fet que Catalunya milloraria, segueix en segon lloc en un 21,4%, el sentiment d’incomprensió (13,8%) que puja una posició; seguit del fet de guanyar nivell d’autonomia (13,75), i el sentiment identitari (12,8%).

• El motiu principal que porta a votar “No” a la independència continua sent la preservació de la unitat d’Espanya en major percentatge que en l’anterior onada (un 45,6% actual respecte un 35,5% de l’anterior). La diferència de percentatge respecte la resta de motius és considerable: no seria positiu per Catalunya (13,6%), seguit del sentiment identitari (12,5%) i del fet que la independència és inviable (11,4%).


• El motiu principal pel qual els enquestats no votarien, deixa de ser la preservació de la unitat d’Espanya, que baixa al tercer lloc, i en primer lloc se situa el fet que l’enquestat no té un posicionament ferm (24,3%). En segon lloc, hi ha la desmotivació amb la política (17,3%).

Recaptació d’impostos

• Un 76,5% dels enquestats està a favor que les Administracions catalanes recaptin i distribueixin els impostos que es paguen a Catalunya. És una xifra que ha anat pujant lleugerament (75,7% i 75,5% de les dues anteriors onades).

Eleccions al Parlament de Catalunya

• La intenció directa de vot dels enquestats és la següent (entre parèntesi els resultats dels dos Baròmetres anteriors):

• CiU: 30,4% (31,9%-32,1%)
• PSC: 11% (10,7% -12,9%)
• ICV: 8,1% (7,6% - 7,5%)
• ERC: 8% (7,2% - 4,4%)
• PPC: 3,3% (5,3% - 4,6%)
• SI: 1,1% (1,3% - 1,7%)
• C’s: 1,1% (1,4% - 1,4%)
• Indecisos: 16,2% (13,1% - 11,8%)
• Blanc: 4,8% (4,1% - 7,9%)
• No votaria: 8,8% (7,9% - 8,4%)

Eleccions al Congrés dels Diputats

• La intenció directa de vot dels enquestats és la següent (entre parèntesi els resultats dels dos Baròmetres anteriors):

Es manté la tendència dels tres Baròmetres anteriors, en què a les enquestes del CEO, CiU supera en intenció de vot el PSC.

• CiU: 24% (22,6% - 23%)
• PSC: 13,6% (16,3% - 18,2%)
• PPC: 6,5% (10,6% - 11,5%)
• ICV: 6,8% (5,6% - 5,9%)
• ERC: 6,1% (5% - 3,2%)
• SI: 0,4% (0,5% - 0,9%)
• C’s: 0,2% (0,4% - 0,5%)
• Indecisos: 17,7% (17,7% - 14%)
• Blanc: 6,3% (5% - 8,3%)
• No votaria: 12,2% (7,5% - 7,6%)Confiança, valoració i coneixement dels líders polítics

El polític més ben valorat continua sent J. Antoni Duran i Lleida i el segon, Artur Mas. També segueixen sent els únics que aproven.

Polític Març 2012 Octubre 2011 Juny 2011 Gener 2011
J. Antoni Duran i Lleida 5,61 5,81 6,05 6,41
Artur Mas 5,34 5,43 5,78 6,28
Alicia Sánchez Camacho 3,28 3.10 3,39 3,02
Joaquim Nadal 4,65 4,55 4,82 5,10
Joan Herrera 4,62 4,71 4,78 4,88
Albert Rivera 3,16 3.02 3,31 3,05
Oriol Junqueras 4,89 4,79 -- --
Joan Coscubiela 4,52 4,33 -- --
Pere Navarro 4,61 -- -- --
Alfred Bosch 4,74 4,54 -- --
Alfons López Tena 4,18 4,31 4,33 --

• El polític més conegut continua sent Artur Mas (en un 97,7%). J. Antoni Duran i Lleida puja una posició i se situa en segon lloc (amb un coneixement del 92%), seguit d’Alícia Sánchez-Camacho (82%).

• La majoria de catalans, un 55,8%, aprova els polítics, mentre que el 42,9% els suspèn. Amb tot, la mitjana global de les puntuacions (de 0 a 10) és de 4,49, una nota que puja molt lleugerament respecte l’anterior enquesta, quan el valor era de 4,42.


Situació socioeconòmica i actituds davant la política

• Els tres problemes més importants per als enquestats segueixen sent els mateixos que en l’anterior Baròmetre: en primer lloc l’atur i la precarietat laboral (74%, puja 15 punts), seguit del funcionament de l’economia (43,9%), la insatisfacció amb la política (18,3%). Cal notar que aquesta pregunta és de resposta espontània.

• CiU continua sent el partit que la majoria considera que pot donar millor resposta al problema que considera més important. El percentatge es manté estable respecte l’anterior onada, un 17,6%.

• Tot i això, un 44,8% diu que cap partit pot donar resposta als seus problemes. És un percentatge que disminueix respecte l’anterior baròmetre (45,1% en l’anterior onada).

divendres, 2 de març de 2012

CAN PERIQUET

No sóc cap entès en qüestions relacionades amb l’Ensenyament, que per cert, algun dia algú m’explicarà amb claredat per quina raó els partits anomenats d’esquerres en diuen Educació i els altres Ensenyament? Però, del que vull parlar-vos en aquest apunt fa referència a la polèmica desfermada en relació al que, podria ser, una “mort natural” per tancament de la nova escola Can Periquet ubicada al barri del Carrer de Baix i concretament a la zona de can Llonch.

Quan l’any 2007 el nou govern municipal, amb majoria de regidors/es de CiU, inicia la legislatura, es troba amb una sobresaturació d’alumnat dels primers cursos d’educació infantil a la que cal donar ràpida resposta i oferir solucions per tal d’evitar instal•lació de mòduls prefabricats i que, en conseqüència, els nens i nenes més petits del nostre poble pateixin una veritable manca d’assistència i, com no, de les més elementals condicions per rebre una educació de qualitat en condicions d’igualtat respecte d’altres nens i nenes del municipi. I és en aquest sentit que el nou consistori amb el Regidor Josep Maria Serraviñals al capdavant, es va posar a treballar amb el Departament d’Educació de la Generalitat fins aconseguir que es construís una nova escola al barri del Carrer de Baix que no només donés resposta a les perentòries necessitats del moment sino que oferís solucions definitives de futur davant el que semblava un evident creixement de la natalitat i de la població infantil en general a les nostres escoles.

Fruit de tot aquell treball, amb la corresponent adequació de la normativa urbanística per tal d’oferir les màximes facilitats a Educació perquè pogués procedir a l’oportuna adjudicació i construcció d’una nova escola, es va fer realitat l’objectiu perseguit, i és així que es va optar, per part de la Generalitat, per construïr-ne la meitat de l’edifici amb sis aules que donarien cabuda a dos línies de P3, P4 i P5. Amb tot però, els primers nens i nenes matriculats, és cert que van haver d’ubicar-se en uns mòduls provisionals per iniciar el primer curs mentr s’executava aquella primera fase de construcció de l’edifici.

Així, un cop disposem d’aquell nou equipament escolar, ja tenim dues línies de P3 per a l’any 2009. Però de forma sorprenent, topem amb una inesperada baixada de la natalitat a Palau-solità i Plegamans que fa que aquelles dues aules de P3 pugin a P4 però que ja només es pugui matricular nous alumnes per a una sola línia de P3. Però, això no és tot: ens trobem també que a l’escola Folch i Torres només es va obrir una línia de P3 per al curs 2010-11, una situació que, tot i el trasbals, suposa poder habilitar espais que no tenien fins ara. En definitiva, que les previsions apunten per als propers cursos que tindrem dues escoles com la de can Periquet i Folch i Torres amb una sola línia en els cursos inferiors.

La gravetat del problema sorgit ens apareix quan mirem cap amunt i observem la saturació d’alumnes a l’Institut IES Ramon Casas i Carbó que, per enguany ja s’han hagut d’instalar dos mòduls prefabricats al pati doncs no ha pogut engullir la població que arriba de les diferents escoles del poble i les previsions són que aquesta dificultat es mantingui o, fins i tot, pugui augmentar durant els propers tres o quatre anys

Per tot plegat és la raó per la qual, d’acord amb el Departament d’Educació, l’anterior govern municipal i el Regidor d’ensenyament Josep Maria Serraviñals al capdavant, van posar damunt la taula per primera vegada el que esdevé la solució més factible: finalitzar la total construcció de l’escola de can Periquet amb l’execució de la segona fase d’obres, però fent-la amb les adequacions del projecte constructiu que corresponguin de tal manera que pugui convertir-se en un Institut-escola per a nens i nenes de 3 a 16 anys. Així es donaria resposta a les necessitats actuals d’escolarització dels primers cursos de primària i infantil, solventant també el problema de saturació de l’institut Ramon Casas i Carbó.

La veritat però, és que des del departament d’Ensenyament s’ha optat per no matricular alumnes per a P3 pel proper curs a can Periquet. L’argument és que el municipi té quatre escoles públiques d’infantil i primària, i un total d’alumnes per a sis línies de P3, i repartir sis línies entre quatre escoles dotades per a dues línies cadascuna plantejaria un problema de racionalitat i de sostenibilitat en comparació a altres municipis, i això és un fet que ha de trobar la millor solució.

El tema de l’Institut és tot el contrari. Aquí hi ha un excés de demanda ( 6 línies de 2n, 3r, 4t, 5è i 6è de primària que pujaran a ESO) per a tan poca oferta (un centre que té espai per a fins 5 línies ESO). Però tampoc es racional ni sostenible tenir un municipi amb dos instituts per a un total de només 6 línies. Ës veritat que a 1r de primària hi ha 8 línies en total, però a P3 cau a 7 línies, i a P2 i P1 cau novament a 6 línies.

Per tant, cal trobar una solució per a aquests dos problemes. L’Institut-escola (infantil+primària+ESO, el model de la Marinada en dos edificis) pot ser una solució per als dos problemes, que nosaltres hem defensat des del principi (any 2010, quan es posa en evidència la situació i comencem a parlar amb Delegació Territorial). Però això no vol dir que se’n pugui trobar alguna altra que no creï cap trasbals, ni afecti la qualitat de l’ensenyament al municipi.

Per acabar, només vull afegir que des del Grup municipal de Convergència i Unió a Palau-solità i Plegamans, i malgrat les dificultats o incomoditats que aquesta situació ens pugui comportar, seguirem al costat dels pares i mares de l’escola de can Periquet i tota la seva comunitat educativa, per tal d’aconseguir la millor solució possible al problema prioritzant la construcció d’un Institut-escola però oberts a estudiar totes les altres opcions, com la plantejada en el darrer Consell Escolar Municipal en quant a la possibilitat que aquest centre es reconverteixi en una escola de les anomenades Cícliques. I si cal anar a cercar alumnes als polígons industrials, a poblacions veïnes o on sigui per mirar d’omplir P3 per al proper any, ens hi posem. Si cal estudiar possibles convenis amb el Departament partint d’un possible acabament de l’equipament amb la col•laboració econòmica de l’Ajuntament, si així podem arribar a disposar d’un Institut-escola, doncs, ens arremanguem i ho fem. I el que faci falta per assolir l’objectiu que aquesta escola, el seu gran projecte i els esforços i les il•lusions de tantes famílies no acabin així.