divendres, 31 de juliol de 2015

COMENCEM FERMS APLICANT ELS NOSTRES COMPROMISOS

Nota de Premsa
 

L'Ajuntament engega l'elaboració d'un pla de qualitat de l'àrea de Serveis Socials

 

L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha començat aquest mes de juliol l'elaboració d'un pla de qualitat de l'àrea de Serveis Socials del municipi, amb l'objectiu de millorar-la i optimar els recursos que ofereix. El pla es realitza amb el suport i l'assessorament de la Diputació de Barcelona.

 

Jaume Oliveras, regidor de Serveis Socials, explica que "es preveu que estigui enllestit al febrer, quan es presentaran la diagnosi i les propostes concretes". Així, i després de la fase d'estudi, "s'implementaran accions concretes per millorar en tot allò que sigui possible el servei que l'àrea presta a la ciutadania".

 

En aquest mes de juliol s'ha fet la primera reunió, que han mantingut el propi regidor Oliveras, tècniques dels Serveis Socials municipals i dues responsables de l'àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona. Al setembre s'iniciaran els treballs de coneixement i anàlisi integral de l'àrea. Durant l'octubre es faran entrevistes amb les treballadores socials, les educadores, les informadores, l'administrativa i el regidor. Ja al novembre es portaran a terme tallers amb tot el personal de l'àrea. Per últim, entre els mesos de gener i febrer del 2016, es presentarà el resultat de l'estudi, amb la diagnosi i les propostes a dur a terme.

 
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com


dijous, 30 de juliol de 2015

PRIMER PLE ORDINARI DEL MANDAT 2015-2019

Avui hi ha Ple. El primer amb caràcter ordinari d'aquest nou mandat, del que, com sempre, ja us faré el corresponent resum comentat.
 
A l'apartat de mocions només el nostre Grup municipal presenta una moció per tal d'assegurar les prestacions als aturats de més de 55 anys.
 
Us la transcric seguidament:
 

 

MOCIO DE SUPORT A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ «GARANTIA +55 QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ

 

 

Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la població activa major de 55 anys es troba a l'atur, amb escasses perspectives de recuperació d'una activitat laboral amb garanties després de perdre el lloc de treball, amb menys capacitat per a modificar les seves trajectòries laborals i empentats a un retir avançat del mercat de treball, és essencial que hi hagi una major vinculació entre les polítiques d'ocupació i les de protecció per desocupació.

 

Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més vulnerable a caure a l'atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total d'atur de molt llarga durada, és evident que en poc temps gran part d'aquest col·lectiu passarà d'un nivell de protecció contributiu a un d'assistencial, en el millor dels casos, i deixarà de cotitzar a efectes d'una futura possible pensió de jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el subsidi de majors de 55 anys que cotitzaran tan sols per la base mínima de cotització.

Ja que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per desocupació, a partir dels Reials Decret-Llei 20/20012 i 5/2013, s'han dirigit en reduir la intensitat de la protecció elevant l'edat de les persones beneficiàries del subsidi de majors de 52 anys a 55, passant a computar els ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, limitant el temps durant el que es pot cobrar i reduint la cotització per jubilació del subsidi de majors de 55 anys, què és l'únic subsidi que cotitza, del 125% de la base mínima de cotització al 100%, podem suposar una altra ràpida reducció de la cobertura de la protecció per desocupació en els majors de 55 anys.

 

També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació ha prioritzat la suficiència econòmica del sistema de prestacions per desocupació, entenem que s'ha deixat sense protegir adequadament a les persones majors de 55, i fins i tot de més de 45 anys, desatenent a tot un col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema de protecció o deixar-les als marges dels sistemes assistencials i empènyer-les a futures pensions de jubilació per sota de mínims, fins i tot després de llargues carreres de cotització.

 

Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació d'aquelles persones que són expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació, limitant les estratègies d'accés a una pensió de jubilació més avantatjosa en funció de les trajectòries laborals personals i possibilitats individuals.

 

Constatem que aquests fets afecten directament en les rendes actuals d'aquest col·lectiu de persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars, acabant la seva vida activa cobrant, si compleix requisits, un subsidi de 426 euros mensuals. Però que també afecta als seus futurs drets de jubilació i a la quantia d'aquesta, doncs els anys en desocupació en un context on s'ha augmentat l'edat ordinària de jubilació els penalitzarà durament, ja sigui o perquè augmentaran proporcionalment els anys de cotització mínima per al càlcul de la base reguladora de pensió, o perquè hi hauran més llacunes de cotització que s'ompliran fins i tot amb la meitat de les bases mínimes de cotització, o perquè se'ls aplicarà coeficients reductors de pensió perquè hauran d'anticipar les seves jubilacions.

 

Gairebé 8 de cada 10 persones a l'atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de més de 426 euros mensuals, o bé reben la renda mínima d'inserció o algun altre ajut econòmic, o bé no cobren res, entenem que aquest col·lectiu és molt més vulnerable a patir la pobresa i l'exclusió social.

 

En aquest sentit, a Palau-solità i Plegamans, d'una població activa a juny de 2015 de 7.574 persones. D'aquestes, 921 es troben en situació d'atur, la qual cosa significa el 12,16% del total.

 

Del total de persones aturades al nostre poble, 251 són majors de 55 anys i menors de 65 que es considera, de moment, l'edat de jubilació. Es reparteixen entre els dos sexes de la següent manera: el 47,8% dels aturats majors de 55 anys són homes i el 52,8% són dones.

 

Aquest col·lectiu que voreja l'edat de jubilació, entenem que és especialment important que es prioritzin actuacions que reforcin la seva contribuïtat al sistema de la Seguretat Social per tal que se'ls asseguri unes pensions dignes.

 

El Ple de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans acorda donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada <<Garantia +55» i que significa:

 

1)     Crear la prestació "Garantía +55" per a les persones de més de 55 anys que es trobin en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin exhaurit la prestació per desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una proposta integral i que contempla:

a. Una prestació econòmica igual al SMI vigent

b. el manteniment d'entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de cotització en la mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació durant la percepció d'aquesta prestació, a efectes del càlcul de les prestacions de Seguretat Social per IP, mort i supervivència i jubilació.

 

2)             Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la Carta Social Europea.

. 3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció. Cal simplificar i racionalitzar l'actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la col·laboració de l'administració central. En conseqüència, abordar i millorar les inequitats de les prestacions, i assegurar la compatibilitat de les prestacions econòmiques amb altres rendes (salarials o no).

 

4)  Acabar amb l'estigmatització de les persones desocupades en general i, concretament, de les majors de 55 anys. Només d'aquesta manera podrem millorar l'ocupabilitat d'aquestes persones.

 

5)      Analitzar l'eficiència dels programes d'inserció i apostar per accions d'inserció i de formació amb continguts reals.

 
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com


dimecres, 29 de juliol de 2015

MOTIVACIÓ RENOVADA EN EL SOPAR A LA FRESCA AMB XAVIER TRIAS

Tal com ja vaig anunciar, ahir a la nit va tenir lloc una nova edició del Sopar a la Fresca. És el quart sopar d'aquestes característiques que s'organitza, estiu rere estiu a la Plaça de la Vila. Si en els anys precedents hem comptat amb la presència de personalitats convidades com: Ramon Tremosa, Francesc Homs i Jordi Turull, ahir va ser el torn de qui ha estat durant quatre profitosos anys Alcalde de Barcelona, fent que la capital de Catalunya s'hagi projectat més que mai al món sencer. I no cal que repassi el reguitzell d'alts càrrecs que en Trias ha ostentat al llarg dels darrers trenta anys en els diversos governs de Convergència i Unió.
 
Més de cent persones es van aplegar en un 28 de juliol, amb molta gent de vacances. Gran ambient i molt d'optimisme de cara a les properes eleccions plebiscitàries del 27S. Però, també va servir el sopar d'ahir per donar-nos l'oportunitat d'explicar, per una banda les raons del pacte de govern a nivell municipal, les àrees de competència que ocupem els regidors de CiU i els grans projectes de futur que tenim entre les mans i als que ens hem compromès davant la població. Però, per altra banda, també va servir per explicar com han quedat les coses al nostre poble, tant a nivell de Grup municipal com de partits de l'antiga Federació de CiU, després que Unió Democràtica hagi desaparegut del tot a Palau-solità i Plegamans. Vam poder deixar clar que, una gran part dels qui érem militants d'UDC, ara ho som del nou partit Demòcrates de Catalunya, però que hi ha un important nombre de persones que ja s'han adreçat a nosaltres per incorporar-se al nou projecte. I també que, independentment que el Grup municipal sigui el de CiU, perquè amb aquest nom és amb el que ens vam presentar a les eleccions, el mateix està integrat per dos regidors de CDC, la Laura Navarro i en Jordi Pujol, i jo mateix de la nova formació Demòcrates de Catalunya.
 
I és així que, ara més que mai, havent-nos tret del damunt la llosa insoportable de les constants sortides de tò dels dirigents d'Unió, ara, tant Convergents com Demòcrates anirem a l'una en la nostra lluita per la independència de Catalunya.
 
I és en aquest punt en el que es va centrar en Xavier Trias a la seva intervenció, amb un ric col·loqui posterior.
 
ara ja ho tenim tot preparat per llençar-nos a la gran victòria independentista que ha de suposar el proper 27S! I, molt important: cal que ens anem apuntant tots al tram 66 de la Meridiana, que és el que ens correspon a la gent de Palau-solità i Plegamans per la Diada Nacional de l'Onze de Setembre!
 El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com


diumenge, 26 de juliol de 2015

AQUEST DIMARTS 28: SOPAR A LA FRESCA AMB XAVIER TRIAS!

Com sabeu, fa quatre anys que la gent de Convergència i Unió (quan encara hi havia militants d'Unió al nostre poble) han vingut organitzant, cada mes de juliol, el que vam anomenar Sopar a la Fresca, sempre amb algun convidat destacable.
 
Enguany, després dels més que pobres resultats electorals obtinguts a les darreres municipals, érem molts els qui pensàvem que potser per una vegada no ho fessim, deixessim passar el 27S i després ja tornariem amb la nostra activitat i dinàmica habitual.
 
Però, també és cert que, precísament perquè ens trobem en un moment històric irrepetible, i perquè tota la militància, tant de CDC com del nou partit Demòcrates de Catalunya, estem convençuts d'això i de que cal treballar amb tota la intensitat possible per una victòria independentista, hem pensat que cal seguir endavant, cal lluitar fins al final, i que, també a Palau-solità i Plegamans, tota la militància i els nostres simpatitzants (que per sort són molts i molt actius) es mereixen de nou, que s'organitzi el quart Sopar a la Fresca a la Plaça de la Vila aquest proper dimarts, a partir de les nou del vespre i amb la presència de qui ha estat Alcalde durant quatre anys de la ciutat de Barcelona, Xavier Trias.
 
D'altra banda, també hi ha qui demana informació de primera mà, sobre la situació actual de la que fou CiU, de com ha quedat tot plegat, de com ens organitzem, de qui som i què fem la gent de Demòcrates de Catalunya..., però també de les raons per les que l'assemblea d'ambdues formacions va optar per entrar a formar part del govern municipal, de quines són les nostres àrees de competència i quins els nostres compromisos!
 
És per tot això, que, tots els que ens volgueu acompanyar,sereu molt benvinguts a un sopar que, com veieu, s'ha convertit ja en tradicional i ineludible de cada estiu!
 
Us hi esperem!
 El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com


dijous, 23 de juliol de 2015

CONVENÇUTS DE LA RECOLLIDA SELECTIVA, LA SOSTENIBILITAT I EL PORTA A PORTA!

Tots sabeu que he estat un ferm defensor de qui va ser regidor de Gestió ambiental durant la passada legislatura, Pedro Sánchez. El vaig defensar en públic en moltes ocasions, per la seva forma de treballar, per la seva personalitat, la seva tenacitat i el tarannà dialogant mostrat en l'actuació del dia a dia dins l'àrea del Medi Ambient. Sempre he dit que el sistema de recollida de les escombraries Porta a Porta es va salvar gràcies al seu treball, tot i que també gràcies al seguit d'informes favorables emesos per la Diputació de Barcelona apostant pel sistema ja implantat al nostre poble. I també va ser ell qui es va encarregar de potenciar i consolidar el transport urbà i interurbà implantat a Palau-solità i Plegamans durant la legislatura 2007/2011.
 
Van ser moltes les ocasions en les que, en aquest mateix bloc vaig defensar la seva tasca en les esmentades matèries.
 
Vaig criticar amb força, això sí, el fet d'haver-se deixat de fer una estricta vigilància policial de paisà respecte de l'incivisme perpetrat per una petita part de ciutadans a l'hora de dipositar les deixalles al carrer, no reciclar correctament i abandonar estris i andròmines de tota mena a la via pública. Però això ja corresponia a la regidoria de Seguretat Ciutadana gestionada per la regidora Marcuello qui va acabar amb l'unitat de medi ambient, UMA i amb el gran nombre d'expedients oberts que tant va contribuir a acabar amb l'incivisme relatiu a la no selecció dels residus. Però això ja no corresponia al regidor Sánchez, qui sí va fer el que va poder implantant agents cívics al carrer que servirien per informar a la gent respecte de com havien de dipositar correctament les deixalles per afavorir la sostenibilitat i el reciclatge.
 
Però, noi, en els darrers mesos de l'anterior legislatura, no sé si influït per la seva companya de partit, o per quina raó exactament, va començar a implantar un seguit de mesures que si, a alguna cosa han contribuït, és a provocar un major incivisme, una situació de brutícia al carrer com feia anys i anys que no es veia, i tot per haver decidit posar claus als contenidors de les comunitats de propietaris i haver fet una despesa econòmica sense cap justificació amb uns cubells d'escombraries petits i sense cap utilitat real, i amb una campanya informativa sense cap mena d'efecte en la població.
 
El resultat de tot plegat, ha estat que qui, encara que fos de forma irregular, utilitzava els contenidors dels blocs de pisos, amb la implantació de claus només per als seus usuaris, va aconseguir que augmentés d'una forma alarmant que els carrers s'omplíssin de bosses d'escombraries d'una forma descontrolada.
 
Amb l'arribada de l'onada de calor, tot plegat s'ha agreujat de forma extraordinària, i des de la nova regidoria de Gestió Ambiental s'ha hagut d'acordar una despesa no prevista per tal de recollir el gran nombre de deixalles que les darreres mesures preses per l'anterior regidor han comportat.
 
De moment, ha augmentat el cost econòmic com a conseqüència, primer de tot, de l'incivisme de determinades persones, però, també per aquelles mesures sense justificació que han portat a que ara s'hagin de prendre mesures d'urgència.
 
En dos caps de setmana, dues recollides extres amb més de quatre tones de deixalles dipositades de forma inadequada!
 
Caldrà estudiar fórmules per tal d'evitar situacions com aquestes. Potser sí que, una possible solució seria la col·locació de contenidors d'urgència en determinats llocs per evitar que es llencin bosses al carrer. Però, no ens equivoquem: la vigilància policial es va demostrar efectiva, i jo apostaria per aquest tipus de mesures que resulten exemplificants per a altres possibles actituds similars en un futur.
 
I no oblidessim pas, que el sistema Porta a Porta és de gran eficàcia, és el més sostenible i, amb el temps, també és el més econòmic pel retorn que comporta del cànon d'escombraries per a l'Ajuntament. I que, en definitiva, l'incivisme no acabi fent que algú es vegi en la temptacio o necessitat d'apujar la taxa. recordem que, per cara que ens resulti, és de les més barates del nostre entorn!
 El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com


dilluns, 20 de juliol de 2015

ACTIVITAT DE LA CREU ROJA A PALAU, PER SENSIBILITZAR SOBRE LA MOBILITAT DELS INVIDENTS

Poc a poc vaig entrant en les diferents matèries relacionades amb les meves àrees de competència. Ja vaig dir d'un bon començament, que durant aquest mes de juliol em tocava anar-me situant, anar coneixent el terreny, les persones, les entitats, etc, i que seria a partir del dia 1 de setembre quan, sense més temps a perdre, havia d'engegar tota la maquinària per desenvolupar amb la màxima eficàcia possible la meva tasca a les diferents regidories delegades.
 
I qui m'havia de dir a mi que, en el primer acte públic en el que participo com a Regidor de Serveis Socials i Voluntariat, seria precisament una activitat organitzada per la Creu Roja de Caldes, Palau i Sant Feliu, consistent en intentar conscienciar a la població sobre els problemes de mobilitat que pateixen les persones invidents en el dia a dia al carrer!
 
Va ser dissabte al matí, a la zona del Mas Pla, on també es porta a terme els dissabtes el mercat municipal. Consistia en un circuït ple d'obstacles de tota mena, com els que ens podem trobar a cada moment al carrer, i les persones que voluntàriament hi volien participar, s'els tapava els ulls, s'els dotava d'un bastó i s'els feia recórrer tot el circuit a fi que s'adonessin de les dificultats que les persones cegues proveïdes d'un bastó per desplaçar-se pel carrer, es troben dia rere dia.
 
Doncs, com a nou Regidor de Serveis Socials i Voluntariat, que, a sobre sóc invident, us podeu imaginar que l'activitat em va interessar en gran manera. Vaig romandre una bona estona al lloc, i van ser moltes les persones que, malgrat la forta calor, es van disposar a participar-hi de forma activa.
 
També va assistir-hi l'Alcaldessa de Palau, com el propi Alcalde de Caldes de Montbui i la seva regidora de serveis Socials.
 
Des d'aquí vull felicitar a la Creu roja per la seva iniciativa, i els animo a seguir en aquesta mateixa dinàmica, aprofitant també per felicitar-los per l'elecció del nou President de l'entitat, el Sr. Àngel Ampurdanès.
 
En els propers dies mantindrem reunions per intensificar les relacions amb el consistori palauenc en els molts àmbits en els que la Creu roja ens pot resultar de gran utilitat, i més en moments de tanta precarietat econòmica i de mitjans de tota mena com l'actual!
 El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com


divendres, 17 de juliol de 2015

UNA NOVA RESPONSABILITAT: CONSELLER COMARCAL!

 
Avui s'ha constituït el Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental. S'ha celebrat, no pas a la seva seu, sino a l'Ajuntament de Terrassa, complint així amb una mena de costum o tradició per evidenciar la cocapitalitat de la nostra comarca, consistent en que cada mandat s'inicia en un dels dos ajuntaments de les capitals comarcals. Així, si fa quatre anys fou a Sabadell, enguany corresponia a Terrassa. I no vol pas dir això, que l'activitat del Consell es desenvolupi en cap d'aquests consistoris, sino que, a partir d'ara, i durant tot el mandat, la resta de plens, comissions i juntes tindran lloc a la magnífica seu ubicada a la carretera que uneix les dues capitals vallesanes.
 
Fou per mi una gran i agradable sorpresa saber que, per part de les ja disoltes executives comarcal i intercomarcal Barcelona Comarques d'UDC es va optar per mi com a Conseller comarcal del partit a la Federació de CiU. Ara, ni aquelles executives, amb els seus presidents al capdavant ni jo mateix, formem part d'un partit que, havent conculcat flagrantment el seu esprit fundacional, ha optat per un posicionament regionalista espanyol, expulsant a una gran part de la seva militància cap a la nova formació Demòcrates de Catalunya.
 
Tant és així, que, dels sis consellers comarcals del que entenem com a CiU, n'hi ha cinc de Convergència i jo mateix que pertanyo a la nova força política socialcristiana i independentista. En Miquel Samper, Cap de llista i regidor de CiU a Terrassa, qui serà el Portaveu del grup, en Víctor Puig, regidor i cap de llista de CiU a Rubí, Joaquim Esquius, regidor de CiU a Matadepera, Josep Beltran, regidor de CiU a l'Ajuntament de Sabadell, Joan Carles Paredes, regidor de CiU a Montcada i Reixach, i la Núria Colomer, Cap de llista i Regidora de CiU a Sentmenat i recent nomenada Delegada del Govern a les comarques de Barcelona. Finalment, jo mateix.
 
Durant els darrers dies s'ha tancat un acord de govern entre el PSC, ERC, CiU i l'Entesa que han fet possible que avui hagi estat escollit l'Ignasi Giménez, actual Alcalde de Castellar del Vallès com a president del Consell.
 
Essent novell en aquesta nova responsabilitat, no negaré que em fa una enorme il·lusió, pel que suposa d'estar al corrent de tot el que es gestiona en una institució que cerca per damunt de tot, el servei als ajuntaments. I si, a sobre, pensem que les seves competències, tot i limitades, tenen a veure amb àmbits com els Serveis Socials, el trasnport escolar, les ajudes socials i veques menjador, el Turisme, el Comerç, l'Empresa i l'Ocupació, moltes àrees de les quals en som titulars els i les regidores de CiU a Palau-solità i Plegamans, hauria de voler dir, que tindrem major facilitat per actuar i sobretot més informació sobre les matèries que tenim delegades.
 
De moment però, donada la meva activitat professional actual i la meva dedicació al consistori palauenc i plegamaní, he preferit mantenir-me sense cartera, i posar-me humilment en posició d'aprenent en una responsabilitat i institució de la que desconec molt la seva dinàmica i funcionament.
 
 El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com


dijous, 16 de juliol de 2015

JA SÓC VOLUNTARI INSCRIT A DEMÒCRATES DE CATALUNYA!

Un cop tramitada la baixa com a militant d'UDC, vaig procedir a fer la
corresponent inscripció al nou partit socialcristià independentista,
Demòcrates de Catalunya. Nou projecte, idees clares participació i
transparència, obertura de mires, democràcia directa... Quina il·lusió poder
participar en el naixement d'un partit hereu d'aquella Unió Democràtica d'en
Carrasco i Formiguera i tants altres de l'any 1931, que uns quants tant
s'han esforçat a enderrocar.

Ara no tenim les sigles, però sí l'essència i l'esprit. És aquesta la raó
per la qual m'ha vingut de gust reproduir el correu que he rebut de
benvinguda a la nova formació:


> SIGUES BENVINGUT A DEMÒCRATES DE CATALUNYA, JAUME!
>
> Gràcies per oferir el teu compromís amb el país i la societat catalana a
> través de Demòcrates de Catalunya!
>
> Després de les eleccions amb caràcter plebiscitari del 27 de setembre, els
> Demòcrates iniciarem el nostre procés congressual constituent. Volem que
> sigui una formació política construïda i participada per tothom des d'un
> bell inici, oberta de bat a bat al país i al futur. Volem superar el model
> antic de partits basats en la militància de carnet, tot tendint a una
> formació política suportada per persones compromeses en un determinat
> projecte per al progrés de la comunitat.
>
> Al llarg dels propers dies ens posarem en contacte amb tu per si tens
> interès en quedar amb nosaltres. A Demòcrates de Catalunya practiquem l'escolta
> activa. Volem que ens expliquis com t'imagines un partit del segle XXI i
> per al segle XXI, què t'il•lusiona, què et motiva, què et preocupa, en
> definitiva: quins sentiments i quines idees vols compartir amb nosaltres.
> Volem resoldre tots aquells dubtes que puguis tenir, donar resposta a tot
> el que ens plantegis. Per això, et proposem quedar amb nosaltres per
> parlar, d'una manera distesa, acompanyat per qui vulguis.
>
> En aquest sentit, sàpigues que si prefereixes mantenir un contacte que no
> sigui tan directe, tens a la teva disposició l'espai idees@democrates.cat
> per aportar tots aquells suggeriments, propostes o idees que voldries
> veure reflectides en Demòcrates de Catalunya.
>
> Moltes gràcies!!!
>
> :)
>
> Demòcrates de Catalunya
>El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com


dilluns, 13 de juliol de 2015

ADÉU A UNIÓ. BENVINGUDA LA NOVA SOCIALCRISTIANA I INDEPENDENTISTA DEMÒCRATES DE CATALUNYA!

Ahir, l'amic Dani Ruiz em va dir: "Jaume, des del 23 de maig que no et veia tan content!" I, efectivament, tenia tota la raó. I és que, després que durant cinc anys, la militància d'Unió Democràtica a Palau-solità i Plegamans hagi hagut de conviure amb tanta incomoditat el fet de ser i sentir-se plenament independentista, però, en canvi, veure com, dia rere dia, la cúpula del seu partit no feia altra cosa que, o bé vellugar-se entre la més absoluta indefinició i confusió, o bé posar pals a les rodes a tot el que significava avançar cap al procés per la independència de Catalunya.
 
De paciència n'hem tingut molta. Fins i tot hem mantingut l'esperança de que la cosa es podia canviar des de dins mateix del partit i que els nostres ideals inspirats en els postulats de Carrasco i Formiguera de l'any 1931, podrien al final prosperar i així cumplir amb l'esprit d'aquell partit socialcristià.
 
No ha pogut ser. Hem hagut de recórrer a la creació d'una nova formació política perquè serveixi per treballar per aquells valors inspiradors del personalisme comunitari, de la doctrina social de l'Església, de l'humanisme i de l'economia social del mercat. No tindrem les sigles, però sí l'essència, i com no, l'independentisme necessari com a instrument per assolir les fites de la justícia social, la fraternitat i el progrés econòmic del nostre país.
 
Ara ja puc dir (després d'haver tramès la baixa a UDC) que em sento plenament identificat amb un partit, unes sigles, unes idees..., que són les mateixes que abans, però que un autonomisme o regionalisme pel que aposten els actuals dirigents d'UDC, ha fet impossible que aquella UDC resulti inútil per a treballar pels objectius socials, humans i de país pel que cal fer-ho en aquests moments.
 
I, si el Dani em deia allò de la recuperació d'una alegria mig perduda, debia ser perquè, tot plegat, afegit als mals resultats electorals del passat 24 de maig, dels que sempre he dit que en sóc plenament responsable, m'ha conduït per moments i situacions que et fan replantejar quin és el teu paper exactament.
 
Però, l'il·lusió ahir viscuda, les ganes de començar de zero, el veure's integrat en un grup de persones que fugen d'estructures de partit, de càrrecs, d'aparells, de no voler militants sino voluntaris per treballar, de cercar la participació de tothom, amb independència dels seus colors polítics, l'aposta per la gent del carrer, de la societat civil..., tot plegat em porta a pensar que potser no estava tant equivocat en la forma d'elaborar la llista electoral municipal. Potser sí que ja ens vam començar a avançar en les futures maneres de la política moderna. Potser sí que, ara de veritat, ens trobem davant del principi de l'èxit!
 El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com


divendres, 10 de juliol de 2015

COMUNICAT DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, CiU I GANEMOS PALAU

 
COMUNICAT DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, CiU I GANEMOS PALAU SOBRE LA INCORPORACIÓ DE NOVES FORMACIONS AL GOVERN MUNICIPAL

 
"Després de la signatura del pacte de govern entre PSC i CiU el passat 12 de juny, i la posterior incorporació de Ganemos Palau amb la subscripció 
íntegre del document d'acord de govern per part de les tres formacions, tal 
i com varem anunciar ens hem mantingut oberts  a la possibilitat 
d'incorporació d'altres formacions en les mateixes condicions.

En les dues darreres setmanes hem mantingut converses en aquest sentit amb ICV sense que finalment l'acord hagi estat possible ateses les condicions d'incorporació exigides per aquesta formació , tot i que en el fonamental son molt similars a les que s'incorporen de manera genèrica en l'acord signat. Pero la insistència de la seva inclusió detallada contravé 
l'objectiu que era que totes les formacions del govern tinguessin les 
mateixes consideracions en el pacte subscrit.

Tal i com vam comunicar a ICV en reunió mantinguda  ahir dia 9 de juliol, i 
d'acord amb el compromís públic expressat per les tres formacions que 
integren l'actual govern municipal, continuem restant oberts en un futur a 
més incorporacions, com la de la mateixa ICV. Si bé, a la vista de determinades condicions exigides i la indefinició en alguns dels aspectes plantejats, s'ha preferit optar per deixar transcórrer alguns mesos per així poder valorar amb major perspectiva alguna de les diverses condicions presentades.

En aquest moment, en el que tenim un govern estable, aquest té com a únic objectiu posar-se a treballar de ferm en les propostes ja consensuades i en les línies de govern assumides pels tres grups.

La ciutadania espera de nosaltres una gestió publica efectiva i aquest és el 
principal objectiu de les tres formacións que integren actualment l'equip de 
govern."
 
Palau-solità i Plegamans, 10 de juliol de 2015El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com


dimecres, 8 de juliol de 2015

COMUNICAT DE L'EXECUTIVA LOCAL D'UDC A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

COMUNICAT DEL COMITÈ EXECUTIU LOCAL D'UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

 

El Comitè Executiu Local de Palau-solità i Plegamans s'ha reunit avui amb caràcter d'urgència per analitzar els fets que han tingut lloc al nostre partit des de la consulta del passat 14 de Juny.

 

 Fem les següents,

 

CONSIDERACIONS

 

1-. Tot i considerant que la pregunta que ens va presentar el nostre secretari general, Ramon Espadaler, era enganyosa i suposava entregar un xec en blanc a la direcció; vam decidir participar demanant un NO que es traduïa en un SÍ a la independència de Catalunya.

 

2-. Com a militants d'Unió Democràtica de Catalunya, no podem separar l'eix nacional de l'eix social, per aquest motiu ens vam adherir a la plataforma Hereus UDC 1931 des de la que se'ns va donar l'opció de defensar el nostre model de societat i no renunciar a la defensa de la independència de Catalunya.

 

3-. Les eleccions del proper 27 de setembre entenem que tenen un caràcter plebiscitari i, per tant, han de servir per saber exactament el número de Catalans que desitgen la independència de Catalunya. D'aquesta manera no podem donar suport a un partit que els seus vots no seran comptats com un Sí a la INDEPENDÈNCIA.

 

4-. D'aquesta manera, també us anunciem que el proper 27 de setembre donarem suport al President Mas en el seu intent de fer una llista de confluència i transversal, treballant per a que sigui aquesta la llista més votada.

 

5-. Tanmateix  ens solidaritzem i donem suport als membres del comitè de Govern que han estat expedientats i, així mateix, censurem les  maneres de fer de  la direcció que han actuat amb una manca absoluta de diàleg i de democràcia.

 

            Per tot l'anterior,

 

ACORDEM

 

ÚNIC-. DISSOLDRE per unanimitat el Comitè Executiu Local de Palau-solità i Plegamans i adherir-nos a la Plataforma HereusUDC1931 per donar recolzament al President Mas i al procés d'independència de Catalunya.

 

A Palau-solità i Plegamans, 7 de juliol de 2015

 
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com


dimecres, 1 de juliol de 2015

TRET DE SORTIDA AL NOU MANDAT MUNICIPAL 2015/2019

Ahir va tenir lloc el Ple extraordinari que, popularment es coneix com el ple del cartipàs municipal. És el plenari on s'acorda tot el funcionament i periodes de sessions dels diferents òrgans col·legiats: Plens, comissions informatives, junta de govern local, junta de portaveus, comissió interàrees..., també s'anomenen els representants als consells municipals i òrgans supramunicipals..., es determina el règim de dedicació de determinats regidors i la seva retribució, i un llarg etcètera que, en definitiva, el que suposa és la concreció de tot l'orgganigrama i estructura municipal que ha de regir el funcionament del consistori palauenc i plegamaní durant el mandat que ara comença.
 
Abans però, permeteu-me un record per qui fou regidor del nostre Ajuntament durant diverses legislatures, com la que just s'ha acabat que no va poder finalitzar per una malaltia sobrevinguda. Parlo d'en Joan Segrelles Grau, qui ens ha deixat la passada nit. I és que, és en moments com aquests quan cal valorar en gran manera l'importància de la Política, la Democràcia i les persones que, malgrat tot el que ens ve al damunt, opptem per oferir el nostre servei al poble durant uns anys de la nostra vida. Ell, des de el seu PSC també ho va fer, defensant els seus ideals, i cal dir-ho: des del seu convençut Valencianisme. Ara tots pensem en aquelles discrepàncies pròpies del més que saludable debat polític, però també recordant aquells moments de convivència en tota mena de trobades i events on parlàvem de tot menys del que sabiem que ens separava. DESCANSA EN PAU COMPANY JOAN!
 
Amb aquesta sotragada de darrera hora no em ve massa de gust entrar en determinades situacions o intervencions d'alguns dels representants de l'actual oposició al consistori. Ho deixarem per una altra ocasió. Sí que, en canvi, vull resumir-vos com ha quedat repartit el Cartipàs municipal pel que fa a les àrees de gestió delegades als tres regidors/es de CiU.
 
La regidora Laura Navarro ha estat nomenada Cinquena Tinent d'Alcalde d'Empresa i Ocupació, així com regidora de les àrees d'Empresa, Ocupació, Manteniment d'edificis i Projectes. Al regidor Jordi Pujol li han estat atribuïdes les àrees de Cultura i Patrimoni. I, pel que fa a mi, he estat nomenat Segon Tinent d'Alcalde d'Acció Social, i regidor de Serveis Socials, Voluntariat, Comerç i Turisme.
 
Un cop formalitzats els nomenaments a través de la celebració del Ple d'ahir, ara toca posar-nos a la feina! Toca conèixer bé el terreny, conèixer al personal de cadascuna de les nostres àrees i establir la nostra pròpia dinàmica de treball, a fi que, el més aviat possible, es comencin a concretar resultats. Amb tot, cal tenir en compte, que el Pressupost d'enguany és el que és, que les directrius estan donades i que la nostra tasca haurà de posar l'accent en supervisar el seu estricte compliment. Arribat el mes de setembre iniciarem el treball de preparació del Pressupost municipal per a l'any vinent, on sí s'hauran de començar a evidenciar les nostres propostes d'acord amb els compromisos electorals, l'acord d'investidura amb el PSC, Ganemos Palau i qui es vulgui afegir a aquells acords en els termes i condicions en el seu dia subscrits, així com amb el Pla de Govern que caldrà redactar durant els propers mesos.
 
Per no allargar-me tant en aquest primer post del mandat, només voldria referir-me a la denominació del Grup municipal de CiU. Coneixeu, gairebé tant com jo mateix, la crisi existent en el sí de la "extinta" Federació de Convergència i Unió. No sabem com acabarà, existint o no, UDC al nostre poble. De moment però, teninnt en compte que a les passades eleccions municipals vam concórrer sota les sigles de CiU, seguirem mantenint la denominació de Grup municipal de Convergència i Unió. En les properes setmanes o mesos, fins i tot, potser dies, es poden produir canvis en aquest sentit, i sobre el que us aniré informant puntualment.
 
Esperem doncs, que la nostra nova tasca i dedicació al poble de Palau-solità i Plegamans sigui profitosa i exitosa dins d'un nou consistori tant fragmentat i divers com el sorgit de les eleccions del 24 de maig passat.
 
Necessitarem, ja no el vostre recolzament, que també, sino les vostres opinions, comentaris i sugeriments. Volem treballar pel poble, i seguir pensant en el lema que va abanderar la nostra campanya: ESTIMAR EL POBLE, GOVERNAR BÉ!El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com