divendres, 27 de febrer de 2009

EL PLE MUNICIPAL APROVA PER UNANIMITAT UNA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL D'HOMENATGE A LOUIS BRAILLE


Una gran emoció és la que vaig sentir ahir, com a Regidor de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i com a persona invident, al poder presentar i defensar una Declaració Institucional de reconeixement a Louis Braille, i ser jo mateix qui llegís en el sistema que ell va inventar, l'esmentada moció que reprodueixo a continuació:

AL PLE MUNICIPAL


Jaume Oliveras i Malla, en la seva qualitat de Regidor del Grup Municipal de Convergència i Unió a l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, actuant en el seu nom i representació, manifesta:

Atès que el gener del 2009 s’ha conmemorat el segon centenari del naixement de Louis Braille (1809-1852), mestre francès que va inventar el sistema de lectoescriptura per a invidents que porta el seu nom, i que ha contribuït tant decisivament a la millora de les condicions de vida de les persones cegues de diverses generacions i d’arreu del Món,

Atès que és un acte de justícia expressar la gratitud perenne que sentim envers totes aquelles persones que, sense diferències per motius de nacionalitat o ideologia, han fet grans contribucions a la Humanitat i al seu desenvolupament harmònic,

Atès que les ciutadanes i els ciutadans de Palau-solità i Plegamans han demostrat, en múltiples ocasions, ser sensibles envers les persones que pateixen discapacitats sensorials,
Atès que la nostra vila alberga, des de fa temps, institucions i entitats que treballen d’una manera molt reeixida pels drets de les persones amb aquestes i altres minusvalideses,


D’acord amb el que s’estableix en el Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans,


DECLARACIÓ INSTITUCIONAL


“El Ple Municipal, acorda:

1. Fer seva la celebració d’aquest bicentenari del naixement de Louis Braille, i retre-li l’homenatge més emotiu, tot explorant les fórmules per fer ben visibles, en el nostre poble, la persona i l’obra de qui tant va fer per als qui no s’hi veuen.

2. Reconèixer la tasca que, en el si de la nostra societat, porten a terme l’ONCE i altres entitats, en la línia de l’assistència a les persones invidents, del treball quotidià per a la seva veritable inclusió social, i també de la conscienciació social sobre la seva realitat i els seus drets. Amb la contribució ben destacable d’aquestes iniciatives socials, i l’imprescindible concurs de les administracions públiques, estarem en condicions de treballar solidàriament per assolir una societat que garanteixi plenament la igualtat d’oportunitats i una vida digna per a tothom.

3. Manifestar la implicació de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans en la lluita contra tota mena de discriminació, en especial envers la que pateixen les persones invidents.

4. Comprometre’s a impulsar totes les mesures que estiguin al seu abast per millorar efectivament la qualitat de vida del col·lectiu de persones invidents.”


Palau-solità i Plegamans, 26 de febrer de 2009

dimecres, 25 de febrer de 2009

PER ALS INCRÈDOLS: AVIAT OBRIREM LA RÀDIO!


Ràdio Palau tornarà a emetre des d’una nova ubicació

La regidoria de comunicació de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans treballa a ple rendiment per engegar de nou les emissions de Ràdio Palau. L’emissora municipal tornarà a emetre en breu des d’unes dependències annexes a la Sala Polivalent del Teatre de la Vila, que ja compta amb un projecte de rehabilitació i remodelació per acollir-la.

La nova ràdio municipal comptarà amb dos estudis de gravació, una sala per a la redacció i les corresponents cabines tècniques. “El nostre objectiu és que la ràdio torni a ser un mitjà de comunicació de referència al municipi” explicava el regidor de comunicació Jaume Oliveras. Tant és així, que a banda d’emetre en format analògic a la 91.7 de la FM es potenciarà l’emissió per internet de manera continuada les 24h del dia.

Recordem que al juny de 2008 la ràdio municipal es va tancar de forma temporal perquè l’edifici on es trobava pateix un greu problema d’aluminosi, però també perquè emetia sense llicència. Oliveras ha explicat que “la Generalitat va advertir que Ràdio Palau no estava facultada per emetre i que, per tant, si no es feia la inspecció pertinent, podia perdre la freqüència”.

L’Ajuntament va demanar aleshores la inspecció de la Generalitat, però aquesta va respondre que el consistori havia d’aportar abans dos originals del projecte tècnic de Ràdio Palau. Val a dir que la Generalitat demanava el projecte tècnic des de l’any 2000 per tal de fer una inspecció i atorgar la llicència.

L’Ajuntament va iniciar la recerca d’aquest projecte, sense èxit, ja que tot i que consta la seva entrada a l’Ajuntament, no s’ha trobat mai en cap dependència municipal. Per mitjà del tècnic de l’emissora, s’ha pogut accedir a una còpia del projecte, que ja s’ha remès al Col·legi d’Enginyers, pas previ a la inspecció i a l’autorització oficial per part de la Generalitat.

Un cop arribi l’autorització oficial per part de la Generalitat, es podran reprendre les emissions de Ràdio Palau a tot el municipi. “Si tot aquest procés per aconseguir l’autorització s’allarga massa, la ràdio emetrà, en un principi, només per internet, un cop estiguin enllestides les noves instal·lacions” ha conclòs Oliveras.

La nova seu de Ràdio Palau, a la Sala Annexa del Teatre de la Vila, estarà ubicada al carrer Camí Reial, número 142.

ELS SOCIALISTES NO VOLIEN RÀDIO PALAU


Corria l’any 1999 quan l’ajuntament socialista demana a la Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Industria y Telecomunicaciones el canvi de la freqüència en la que venia emitint Ràdio Palau per passar del 91.6 de la FM al 91.7 de’aquesta freqüència, donada l’interferència patida amb Ràdio Sant Cugat.

Per part d’aquelles administracions s’accedeix provisionalment a la demanda exigint al nostre ajuntament l’elaboració i presentació d’un projecte tècnic redactat per un enginyer superior en telecomunicacions on constés també la nova ubicació de l’antena de l’emissora, doncs, des d’aquell moment va quedar instal·lada al costat mateix del cementiri municipal, també anomenat de Plegamans.

L’ajuntament, l’any 1999 encarrega la redacció del referit projecte tècnic a l’enginyer Sr. José Fornos, qui fa lliurament del mateix al consistori, segons embla, aquell mateix any.

L’any 2000 l’ajuntament és requerit a fi que sol·liciti l’oportuna inspecció de les instal·lacions tècniques de l’emissora i aporti l’esmentat projecte. L’ajuntament fa cas omís al requeriment.

L’any 2001 es rep nou requeriment en els mateixos termes i sentit, sense que l’ajuntament doni senyals de vida i contesti al mateix.

L’any 2003 és el Ministerio de Industria y Telecomunicaciones qui fa un requeriment de fer inspecció i que s’aporti el projecte tècnic en qüestió, sense resposta per part de l’ajuntament.

L’any 2004 torna a ser la Generalitat de Catalunya mitjançant la Direcció General de Mitjans audiovisuals, qui torna a requerir al consistori palauenc a fi que aquest sol·liciti la preceptiva inspecció tècnica i aporti el projecte, advertint ja de la situació de total il·legalitat en la que es trobava la nostra emissora municipal de ràdio.

El mateix passa l’any 2006 i 2007. Fins que arriba el juny del 2008 quan, per una banda ja es disposa d’un informe sobre els greus problemes estructurals de l’edifici ubicat al carrer Anselm Clavé on es troba la Ràdio a conseqüència de l’aluminosi, i per altra banda, arriba el darrer i definitiu requeriment de la Generalitat on s’insta a l’ajuntament, ara ja amb l’actual govern, a sol·licitar l’inspecció de les instal·lacions de l’emissora expressant, també amb claredat i contundència, que la mateixa no està facultada per emetre.

I evidentment, com no podia ser d’una altra manera, aquest govern es va veure en la necessitat urgent de procedir al tancament temporal de Ràdio Palau fins que no es resolguessin el seguit de problemes plantejats. I és que, si una cosa no es pot permetre és mantenir en funcionament una emissora pública municipal, mantinguda amb diners dels ciutadans del poble amb un cost anual de més de 90.000 euros, que aquesta sigui totalment il·legal o “pirata”, i a sobre que no tingui cap utilitat per al municipi, que no li presti pràcticament cap servei malgrat els esforços de la Regidoria de Comunicació en un any sencer, que no l’escolti ningú, que la Generalitat ens amenaci en perdre la freqüència, i que a sobre, es trobi ubicada en un edifici on es posi en perill l’integritat física dels treballadors i la gent que hi entri!

Tot i que podiem trobar un lloc provisional on instal·lar l’emissora, i així ens hi vam comprometre a fer-ho en sis mesos, hem preferit trobar un lloc definitiu al carrer Camí Reial 142 en el que, en principi, cap a mitjans del proper mes d’abril estarem en condicions de tornar a emetre, si no ho podem fer per la freqüència modulada, ho farem per Internet les 24 hores del dia.

Després del tancament el dia 9 de juny de 2008, vam sol·licitar a la Generalitat que efectués l’inspecció requerida. Fou aleshores quan ens va demanar l’aportació del rprojecte tècnic, del que no en sabiem res. Vam buscar-lo per totes les dependències municipals, vam preguntar a tot el personal de l’ajuntament. Ningú mai havia vist ni sabia de l’existència d’aquest projecte.

Va ser en Francesc Bartomeus, el tècnic encarregat del manteniment i d’assistir tècnicament a la ràdio, qui va dir que ell sí que va demanar-ne una còpia a l’ajuntament l’any 1999, aportant-ne la mateixa. Fou aquí quan vam descubrir el projecte en qüestió, que anava signat per aquell tècnic superior, a qui vam acabar localitzant, no sense dificultats, i qui va manifestar que ell no disposava tampoc de cap original.

Aleshores ens vam adreçar al Ministerio i a la Generalitat mostrant el projecte, responent-nos que aquest mai havia estat presentat als seus respectius registres, i és que, tampoc es va procedir mai al seu visat.

Ara, per part de la Generalitat, ens han admès, de forma excepcional, que, prèvia digitalització del projecte, aquest pugui ser visat i presentat tant al Ministerio com a la Direcció General de Mitjans Audiovisuals.
I això és exactament el que hem fet, restant ara a l’espera que s’efectúï la pertinent inspecció i així poder disposar, ni que sigui de forma provisional, d’una freqüència, 91.7, i la possibilitat de eguir emitint tant per les ones com per Internet.

Aprofitarem doncs, per fer una emissora nova, moderna, àgil, amb personal totalment regularitzat i amb nou director/a que ocupi aquest càrrec un cop superades les pertinents proves de selecció i mèrit i així profesionalitzar de forma definitiva la nostra emissora de ràdio, com així es mereix un municipi com Palau-solità i Plegamans.

dimecres, 18 de febrer de 2009

NOTÍCIES

La pobresa arribarà a 100 milions de persones

El president del Banc Mundial, Robert Zoellich, ha enviat un missatge als ministres de Finances del G-7 que es trobaven reunits a Roma, per advertir-los
que amb les taxes de creixement més baixes, com a conseqüència de la crisi, 46 milions de persones més en el món hauran de viure amb menys d’1,25 dòlars
diaris; a aquests s’afegiran els 53 milions que ja viuen en aquestes condicions i, per tant, seran uns 100 milions de persones, les que no viuran amb més
de 2 dòlars diaris. Segons el BM, hi ha també 135 milions de persones abocades a la misèria com a conseqüència de l’increment dels preus dels aliments
i dels combustibles.

Els empresaris del metall es mobilitzen

Un miler de persones es van reunir al Palau de Congressos de Catalunya per denunciar la mala situació de les empreses metal•lúrgiques, fet que fa perillar
la seva viabilitat. A l’acte s’hi van adherir 54 patronals del metall a Catalunya que van rebre el suport del Foment del Treball i de la CEOE. El president
de la Unió Metal•lúrgica de Catalunya, Antoni Marsal, va emfatitzar la importància econòmica del sector, que comprèn 20.000 empreses, 300.000 treballadors
i representa el 25% del PIB. Va explicar que havien fet una enquesta i que dues de cada tres empreses preveuen una evolució negativa o molt negativa del
seu negoci al 2009. Reclamen més finançament i menys impostos i en aquest sentit, van presentar un decàleg de reivindicacions.

La Llei de la dependència no s’aplica correctament a Catalunya

La llei ja va ser denunciada per CiU per no respectar l’Estatut. Els temors estaven ben fonamentats, una de cada dues persones amb dret a acollir-se a la
llei encara no ha cobrat. A Catalunya, s’han registrat, a 1 de febrer, 103.858 sol•licituds; només s’han fet 96.000 valoracions, de les quals 88.334 hi
tenen dret, i tan sols 40.000 persones reben ajut econòmic. El president del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, Francesc Pérez,
exigeix que les administracions compleixin: “Estem tips d’excuses, aquesta llei ha d’estar implantada al 100% aquest any 2009”.

Barcelona, implicada a la xarxa terrorista de Bombai

El 26 de novembre passat, Bombai va patir un contundent atac terrorista que va provocar 179 persones mortes. Un dels 8 pakistanesos detinguts, acusat d’aquest
atemptat, era resident a Barcelona. Segons el ministre d’Interior pakistanès, era l’encarregat de fer els pagaments als terroristes a través d’Internet.
El ministre va sol•licitar la col•laboració del Govern espanyol per continuar les investigacions sobre els atemptats. No és la primera vegada que s’implica
islamistes residents a Barcelona com a membres de xarxes terroristes.

Creix la hipermedicació infantil

La medicació dels infants és excessiva, segons denuncia la consellera de Salut, i explica les dades de l’Enquesta de Salut de Catalunya, 2006. El consum
de fàrmacs dels infants s’ha incrementat un 25% en deu anys. Més concretament, el 34,4% dels pares entrevistats en una enquesta de 2.200 persones, van
explicar que els seus fills havien pres algun medicament els dos dies abans de ser consultats. La consellera va denunciar aquest mal hàbit, i hi va afegir
“que els medicaments més consumits no ho són per tractaments crònics, sinó simptomàtics, probablement perquè ara es recorre a fàrmacs per problemes que
abans se solucionaven amb remeis de l’àvia”.

El serial madrileny

El jutge Garzón ha imputat 37 persones en una suposada trama de corrupció que afectaria el PP, uns quants d’aquests ja estan a la presó. Al mateix temps,
els líders del PP demanen la dimissió del ministre de Justícia i la retirada del jutge Garzón del cas. La dimissió del ministre la sol•liciten perquè va
anar a una cacera amb el jutge. Segons es dedueix de les acusacions, aquestes arribarien també al País Valencià i afectarien persones aforades. Curiosament,
un dels implicats era conseller d’Esports de la Comunitat de Madrid i no feia gaires dies ironitzava sobre qüestions relatives a Catalunya i a l’ús del
català.

dimarts, 17 de febrer de 2009

REUNIÓ DEL CONSELL DE COMUNICACIÓ

Ahir dilluns dia 16 va tenir lloc la sessió corresponent al primer trimestre d’enguany del recent constituït Consell Municipal de Comunicació. En aquesta ocasió foren cinc els punts de l’ordre del dia que, en definitiva, van ser: Donar totes les explicacions de les raons del retard en la posada en funcionament de l’emissora municipal de Ràdio, com també explicar les característiques i perfil necessari requerit per a ocupar la plaça de director/a de Radio Palau, donar compte de la subvenció i els treballs efectuats en relació al nou lloc web municipal, explicar el funcionament d’un nou sistema d’informació als ciutadans mitjançant l’instal·lació de diferents pantalles de televisió en diverses dependències municipals, i finalment, explicar tot el que fa referència a l’extranya polèmica existent respecte del nomenament del representant al Consell de les diferents aAVv del municipi i la situació actual.

En un altre post explicaré amb detall tot el que fa referència al retard en l’obtenció del preceptiu permís per emetre en la Freqüència Modulada, la manca de projecte tècnic de les instal·lacions tècniques de l’emissora i antena i el cas omís que l’anterior govern municipal va fer dels reiterats i insistents requeriments efectuats tant per la Generalitat de Catalunya com pel Ministerio de Indústria y Telecomunicaciones a fi que s’els aportés el projecte i així poder realitzar la pertinent inspecció a l’efecte d’atorgar llicència i freqüència per emetre provisional o definitivament.

Pel que fa a la gran novetat d’enguany, cal dir que l’explicació sobre el tema de les televisions va tenir una gran acollida per part de tots els membres del Consell. Aquesta iniciativa, perfectament pressupostada en els pressupostos municipals d’aquest 2009, consisteix en instal·lar diferents pantalles de televisió de 40 polsades a: L’ajuntament, Serveis Tècnics, Serveis Socials, Pabelló d’esports Maria Víctor, l’Escorxador i Can Cortès. I en aquestes pantalles s’hi anirà insertant des del Departament de Comunicació de l’ajuntament tota mena d’informacions d’interès per a la població en general, o d’una forma més concreta, donar informació més relacionada amb qüestions de més interès en funció del lloc on es trobi cada pantalla.

Així, s’oferirà informació d’activitats culturals, de joves, esportives, festives, sobre ajuds o subvencions, sobre tràmits de tota mena, consells de salut, sobre seguretat, etc, ampliant el ventall de la informació a oferir en base a les circumpstàncies i necessitats de cada moment. Amb tot,també es preveu la possibilitat d’insertar-hi publicitat, la qual cosa comportaria una reducció del cost d’aquest renting; incluint una subscripció a canals d’informació més general que ajudaran a complementar i millorar la que surt del propi ajuntament.

També es preveu la possibilitat d’instal·lar una pantalla a l’exterior o Totem, que podria ubicar-se a la zona del semàfor a l’Av Catalunya, tot i que per raons de seguretat cal estudiar amb deteniment aquesta opció davant la possibilitat d’actes bandàlics que poguessin danyar l’aparell.

Crec, que amb aquest nou equipament millorarem de forma ostensible en la informació que s’ofereix als ciutadans, aconseguint així, que no hagi de ser aquest qui vagi a la recerca de la informació, sino que se la vagi trobant en funció del lloc on vagi del poble.

Atònits van quedar la major part dels membres del Consell davant l’explicació amb tot detall del procés d’elecció del representant veïnal al Consell, tot i que per part de la Sra. Marcuello d’ICV-EUiA es va manifestar la conveniència de tornar a començar amb el procés, a la qual cosa s’hi van oposar la major part dels altres representants.

Vull agraïr la bona disponibilitat mostrada per la inmensa majoria dels membres del Consell respecte de les qüestions plantejades i les seves ganes de col·laborar en totes les iniciatives expressades.

I com que en política, si una cosa valoro moltíssim és la lleialtat, l’esprit constructiu, l’oposició sana i amb propostes de futur, i en definitiva, el treballar junts pels interessos de tot el poble en general, vull fer especial menció del tarannà possitiu que, al menys amb mi, sempre ha tingut el representant del PSC Miquel Rovira Badia, a qui li demano que segueixi com fins ara en la seva manera d’actuar i fer política local, doncs així sí que la feina feta resulta molt profitosa per a tots plegats amb independencia de fites electoralistes, que tan poc contribueixen al bé comú.

dijous, 12 de febrer de 2009

MÉS PROJECTES PER ENGUANY. I ARA, ELS DEL FEIL!

L’Estat aprova els projectes presentats per l’Ajuntament al FEIL per un valor de 2.405.978€

Les empreses i els professionals que ho desitgin ja poden sol·licitar les instàncies per concursar en l’adjudicació dels projectes de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans que seran finançats pel Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL). Poden obtenir més informació a www.palauplegamans.cat.

Els projectes presentats han estat aprovats pel govern central. En aquests moments l’Ajuntament ja té els plecs de clàusules aprovats i es publicaran de manera oficial a mitjans d’aquest mes de febrer. Així, el consistori ja disposarà de les dades de contacte per tal de fer arribar als interessats tots els detalls tècnics dels projectes. Després, seran les empreses i els professionals qui hauran de remetre a l’Ajuntament els seus pressupostos i la informació addicional que els pot fer sumar més puntuació per ser escollits.

Cal tenir present que la puntuació de les propostes dels concursants en l’adjudicació dels projectes que finançarà el FEIL contempla un requisit especial: l’ocupació de treballadors i treballadores; si bé, i com en tota obra pública, continuarà tenint un pes específic la qualitat que proposin els concursants així com les millores que hi introdueixin.

Quant a la valoració de l’ocupació que ofereixin les empreses amb els projectes és rellevant saber que se sumaran tant els llocs de treball que les empreses mantinguin com els de nova contractació, especialment si es fa a través del Servei de Desenvolupament i Ocupació (DESOC) de Palau-solità i Plegamans. En aquest sentit, cal destacar la comissió específica que ha creat l’Ajuntament entre les regidories d’Urbanisme i Ensenyament, el DESOC i els Serveis Socials per tal de coordinar accions conjuntes, tant en el cas dels projectes del FEIL com en les següents actuacions que es facin al municipi. Al DESOC hi ha apuntats actualment paletes, manobres, guixaires, peons, electricistes, pintors, encarregats d’obra i conductors d’excavadores, entre altres professionals, que busquen feina.


La regidoria d’Urbanisme recorda que els projectes que el consistori ha proposat al govern estatal per ser finançats pel FEIL són:

Projecte de reforç estructural i rehabilitació d’edifici municipal situat al carrer Anselm Clavé, 11
286.703,18
Projecte de conservació i millora de façanes, coberta i sala de plens de la Casa Consistorial
201.740,33
Projecte d’urbanització complementària Rambla Mestre Pere Pou
449.952,37
Projecte d’urbanització rotonda Rambla Mestre Pere Pou
198.966,68
Projecte d’ampliació de la xarxa de clavegueram del carrer Arquitecte Falguera
594.666,41
Projecte d’ampliació de la xarxa de clavegueram de l’avinguda Diagonal
268.475,84
Projecte de desconstrucció de les antigues instal·lacions de la Granja d’en Linares
212.672,71
Projecte d’urbanització d’una nova zona verda delimitada pels carrers del Castell i Sant Lluís

119.524,28
Projecte de desconstrucció de tres edificacions annexes a l’antic escorxador municipal
48.185,00
Projecte d’ampliació de la vorera del Camí Reial entre els carrers Sant Miquel i Josep Tarradellas
25.091,00

dimecres, 11 de febrer de 2009

ELS PROBLEMES DE L'HONESTEDAT I LA BONA FE A LA POLÍTICA

No només m’agrada fer les coses bé, sino que tant en tots els aspectes de la meva vida personal i professional com en la política, també vull ser sincer i honest a l’hora d’actuar i prendre decisions.

Com ja sabeu, un cop extingit el Consell Municipal de la Ràdio durant el passat mes de juliol de 2008, i per un compromís directe i personal amb els grups de l’oposició al consistori, vaig obligar-me, a fi d’evitar una mena de vuit en l’àmbit de la Comunicació al municipi, a constituir d’immediat i sense perdre temps, el nou Consell Municipal de Comunicació que venia a substituir el de la ràdio. Així, en el Ple municipal del mateix juliol, es va procedir a nomenar als seus membres tant polítics com als que representen els diferents sectors implicats en el món de la Comunicació a la vila. I en aquest sentit, un dels seus membres correspon al representant de les diferents Associacions de Veïns del poble, com també es prevèia en els estatuts de l’antic Consell de la Ràdio, però que l’anterior govern va preferir incomplir i no designar cap representant veïnal, suposo que amb l’objectiu d’evitar discrepàncies incòmodes a l’hora de prendre determinades decisions respecte del funcionament, implantació i/o programació de la Ràdio Municipal.

Així, donada la premura existent, vaig efectuar diverses consultes amb algunes AAVv de les que consten degudament inscrites a l’ajuntament, per saber si hi havia persones disposades a ocupar l’esmentada representació veïnal al Consell. La resposta fou afirmativa per part de quatre d’aquestes entitats, i vaig optar per proposar al Ple a qui primer va contestar afirmativament a la pregunta; comprometent-me amb els altres a realitzar una reunió pel setembre a fi de determinar qui o de quina manera s’ocupava aquest càrrec de forma definitiva per a la resta de legislatura. I, efectivament, en aquesta reunió es va determinar que entre les diferents AAVv del poble es procediria a designar al definitiu representant de les entitats veïnals al Consell.

Però, a la següent sessió d’aquest òrgan consultiu i de participació que va tenir lloc el dia 24 de novembre passat
em trobo que aquell mateix dia és presentada una instància a l’ajuntament manifestant-se, per part d’algunes AaVV que l’anterior divendres s’havia acordat designar a un altre representant veïnal al Consell en qüestió. Però, a més em trobo, per una banda, que al representant amb el càrrec en vigor, a la vista d’una instància presentada per ell, no s’el vol deixar exercir la seva funció i que, a més, denúncia que a la reunió de l’anterior divendres se l’havia convocat per al mateix dia a la tarda.

Davant d’això, i entenent que aquesta designa calia fer-la amb totes les garanties democràtiques, tot i tenir en compte que qui designa és només el Ple Municipal, vaig optar per convocar una reunió amb totes les 19 AAVV que consten inscrites al Registre Municipal per que, entre elles, designessin al definitiu representant al Consell de Comunicació.

I quina fou la sorpresa: Doncs que només hi assistiren tres AAVv amb la seva documentació reglamentària i els càrrecs representatius en vigor. I es diu, a més, que alguna d’elles ha rebut un e-mail on s’informava que s’havia desconvocat la reunió.

Després d’aquesta reunió convocada per ahir dia 10 a les 8 del vespre, cap a les onze de la nit rebo jo mateix un correu electrònic informant-me que properament serà presentat un escrit a l’ajuntament explicant els motius de la no assistència per part d’algunes aaVv de Palau.

I la veritat és que, no entenc absolutament res! La bona fe fa que intentis fer les coses bé i amb les màximes garanties democràtiques i de transparència. Però, observo com el millor era fer com van fer els socialistes, i no nomenar ningú, tot i estar obligats a fer-ho, i així evitar-se tot tipus de problemes.

Espero, que entre les diferents Aavv de Palau-solità i Plegamans, s’arribi algun dia a reactivar l’antiga coordinadora d’AAVV, i pugui resultar més fàcil activar processos teòricament tan senzills com aquest. I és que, per exemple, una de les que van assistir desconeixia per complet tota l’actuació realitzada a l’efecte, i no només això, sino que, fins i tot desconeixia l’existència de cap Coordinadora d’AAVV!

COMENÇA A EVIDENCIAR-SE LA BONA FEINA DE L'ACTUAL GOVERN MUNICIPAL

S’enllesteix la primera fase de reasfaltat de carrers

La regidoria d’Urbanisme ha culminat la primera fase de la campanya de reasfaltat que està en marxa i que s’insereix en un programa global de millora de la via pública i de la seguretat viària que està duent a terme l’Ajuntament de la vila. En concret, el concurs de reasfaltat de carrers de Palau-solità i Plegamans es va adjudicar l’any passat per un valor de 300.000€.

En aquesta primera fase, que s’acaba d’enllestir, s’ha reasfaltat el carrer Sagrera, el camí de Santa Magdalena (fins la cruïlla amb Abat Oliva), el carrer Abat Oliva i l’avinguda Folch i Torres.

La segona fase començarà en unes tres setmanes i se centrarà en tres barris: Can Falguera, Pla de l’Alzina i Centre. Al barri de Can Falguera es reasfaltarà el carrer Cadernera i un tram malmès del carrer Falguera. Al Pla de l’Alzina es renovarà el ferm de la rambla del Sol, actuació que comportarà una millora substancial també pels comerciants i compradors del mercat setmanal. Quant al Centre, hi ha previst reasfaltar els carrers Barcelona, Secretari Gil, Arquitecte Sert, Arquitecte Torres Clavé i el Camí Reial. S’ha de precisar, però, que en aquests carrers del centre no es renovarà l’asfalt en tota la seva llargada, sinó només en els trams més malmesos.

Amb tot, la previsió de reasfaltat al Centre pot experimentar canvis. És a dir, s’hi poden afegir altres trams o carrers o treure’n algun dels previstos si es detecten altres vies que necessiten una renovació més urgent.

divendres, 6 de febrer de 2009

GRAN APOSTA PER LA SEGURETAT AL NOSTRE MUNICIPI


Es manté el bon índex de seguretat a la vila

Així es desprèn de les conclusions extretes en la darrera sessió ordinària de la Junta Local de Seguretat, que es va celebrar a l’Ajuntament el 4 de febrer, així com de les estadístiques que elaboren la Policia Local i el departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

I és que la ratio d’infraccions penals (faltes i delictes) per cada 1.000 habitants que s’ha registrat a Palau-solità i Plegamans al 2008 ha estat de 21,60. Si ho comparem amb la mateixa ratio a nivell de Catalunya i de la província de Barcelona, veiem que a l’any 2007 (encara no estan disponibles les dades de 2008 en aquests àmbits territorials), a la província barcelonina hi va haver la ratio de 61,90 mentre que la del conjunt del territori català va ser de 60,62.

Així, durant el 2008 es van cometre a Palau-solità i Plegamans 384 delictes i 264 faltes; és a dir, hi va haver un total de 648 infraccions penals. D’aquests casos ja s’han resolt el 38% dels delictes i el 44% de les faltes. En concret, quant als delictes comesos a Palau-solità i Plegamans, hi ha hagut 37 detencions fetes per diversos cossos policials a indrets diversos, si bé 8 d’aquestes detencions les ha realitzat la Policia Local al mateix municipi.

Totes aquestes dades es van posar sobre la taula a la sessió ordinària de la Junta Local de Seguretat celebrada a principis de febrer amb la participació d’agents de la Policia Local palauenca, de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Santa Perpètua i de l’inspector del mateix cos policial de l’Àrea Bàsica de Sabadell, així com de la Guàrdia Civil de Badia del Vallès. La Junta Local de Seguretat va ser presidida per l’Alcaldessa de la vila, Mercè Pla, i va comptar amb la presència del regidor de Governació, Jaume Oliveras.

A més de fer palesa la situació actual, a la reunió es va coordinar la mesa operativa entre els diferents cossos per tal d’organitzar les operacions conjuntes i els operatius especials que es preveuen per al 2009, així com el protocol d’actuació per les situacions que s’hi puguin presentar.

En conjunt, és força clar que la Policia Local palauenca té un dels índexs d’efectivitat i de bon servei més alts del nostre entorn. S’ha de tenir en compte que no només dóna servei als prop de 14 mil habitants del municipi, ja que la xifra de persones que atén es dobla si tenim en compte tots els treballadors dels diversos polígons de la vila, unes zones que aporten moltes altres necessitats policials en aspectes de trànsit, seguretat ambiental, protecció de la propietat privada...

Per tot plegat, cal recordar l’important procés d’ampliació i millora de servei en què està immersa la Policia Local. Ja fa algun temps que s’estan incorporant nous policies en totes les categories existents i així continuarà, segons el pla establert, fins al 2011. I, en el mateix sentit, val la pena recordar la recent creació de la Unitat de vigilància del Medi Ambient (UMA) així com la propera construcció d’una nova comissaria.

JA HA COMENÇAT EL NOU CURS D'EDUCACIÓ VIÀRIA


Tret de sortida al curs d’educació viària

Aquesta setmana s’ha iniciat una nova edició del programa d’educació viària impartit per la Policia Local de Palau-solità i Plegamans. Durant cinc mesos, més de 2.500 alumnes dels diferents centres educatius del municipi rebran formació sobre diferents aspectes que tenen a veure amb la seguretat a partir dels comportaments a la via pública.

Un caporal i un agent de la Policia Local especialitzats en el tema imparteixen les classes, que s’allargaran fins a final de curs, als centres educatius i a l’exterior. Seguint amb la mateixa dinàmica de l’any anterior, a banda de les de les classes presencials dels monitors de la policia, els alumnes realitzaran activitats complementaries com sessions de teatre, sortides a l’empresa Jané al Saló Attitudes o xerrades a membres de l’Institut Guttman. “Enguany posarem especial èmfasi en les sortides en bicicleta dels escolars del municipi” ha avançat el caporal responsable d’Educació Viària qui ha assegurat que aquestes sortides ja van constituir un èxit l’any passat. Un des objectius que persegueix aquesta pràctica és la creació d’hàbits segurs de conducta en els menors, que els permeti circular en bicicleta pel municipi d’una manera habitual i sense perill.

El regidor de Governació, Jaume Oliveras, destaca la importància d’aquest curs que enguany ha ampliat la seva durada i les activitats, tot recordant que “l’actuació de la nostra policia ha estat reconeguda per la xarxa de mobilitat de la Diputació de Barcelona com a una molt bona pràctica”.

Cal destacar que la Diputació de Barcelona, a través de la Xarxa Mobal, ha reconegut el programa d’Educació Viària de la Policia Local de Palau-solità i Plegamans com una BONA PRÀCTICA, la qual cosa representa sens dubte una distinció de qualitat.”

dimecres, 4 de febrer de 2009

NOTÍCIES

Spanair, línia aèria catalana

Majoria de capital català, públic i privat, participació de gairebé un 20% de SAS, l’empresa escandinava que garanteix la qualitat de la gestió i un futur
amb Lufthansa, la línia aèria alemanya que pot apostar pel Prat com a hub. L’èxit de l’operació és la bona resposta a les sol•licituds de la societat catalana
i a la necessitat, pel futur econòmic de Catalunya, de disposar d’un aeroport internacional que doni resposta a les exigències d’un país amb voluntat de
seguir essent una potència industrial, de serveis i amb un turisme de qualitat. Cal ara assegurar la viabilitat de l’empresa, una tasca gens senzilla,
per a la qual caldrà comptar amb la participació i l’esforç de tots els sectors del país.

Més diners per a les universitats

La incorporació de les universitats a l’espai europeu d’educació superior (el procés de Bolonya) és una necessitat que exigeix també un esforç econòmic
per part dels governs. És una bona noticia que el Govern central faci una nova aportació de diners per a beques de grau i màster i també, per l’adaptació
de les universitats de les titulacions i la renovació de les seves estructures d’acord amb les exigències de Bolonya. El pla també inclou un projecte que
permet proporcionar una millor informació dels avantatges de l’espai europeu, als estudiants universitaris i de secundària, a les famílies i a la societat
en general.

Els catalans no escolten el president del Govern central

Un programa d’explicacions i respostes a preguntes a TVE “Tengo una pregunta para usted” va tenir com a convidat el president Zapatero. L’audiència a Catalunya
va ser molt baixa, un 17%, enfront d’un 38,6% d’Astúries; 36,1%, al País Valencià; 30,6%, a Andalusia. La mitjana estatal va ser d’un 30,5%. L’interès
dels catalans per escoltar Zapatero va ser molt discret i molts comentaristes ho atribueixen a la seva baixa credibilitat per l’incompliment de les seves
promeses i les inconcrecions de les seves actuacions. En aquest mateix sentit, experts de l’IESE van afirmar a la presentació de la revista Coyuntura Económica
que, sorprenentment, el Govern central no ha fet encara cap diagnosi de la crisi econòmica espanyola.

Els estrangers aprenen el català

En els vint anys d’història del Consorci per a la Normalització Lingüística més d’un milió de persones han après català en els cursos per a adults. El creixement
d’inscripcions ha estat continu i molt important. Els responsables del consorci destaquen que la gran majoria dels alumnes són estrangers, un de cada dos
llatinoamericans, però actualment estan augmentant els procedents d’Àsia i Àfrica. Els marroquins han passat de 4.000 l’any 2005 a 9.000 el 2007.

Augment de funcionaris a Catalunya

En cinc anys, el Govern català ha incorporat un total de 79.068 persones, segons un estudi presentat per CiU, i les despeses en funcionaris s’han disparat
un 42% des del 2006. En definitiva, la Generalitat en aquests últims anys, ha incrementat en més d’un terç, el nombre d’empleats. L’informe qualifica de
dolenta la gestió del tripartit amb els empleats públics.
També, un estudi del CEO (Centre d’Estudis d’Opinió) depenent del Govern, suspèn el Govern català en gestió econòmica. És el resultat d’una enquesta realitzada
a 2.000 persones.

Més energia nuclear a França

França construirà el reactor nuclear número 61. Actualment, el 78% del total de producció d’electricitat és d’origen nuclear i Sarkozy ha decidit incrementar-la
amb un nou reactor, convençut que és la millor solució per a l’economia de França i també, per al medi ambient. El percentatge d’electricitat nuclear a
l’Estat espanyol és d’un 20%.

diumenge, 1 de febrer de 2009

CONSELL NACIONAL D'UNIÓ

Ahir va tenir lloc el primer Consell Nacional d’UDC d’enguany, al que vaig assistir donada la meva condició de Conseller Nacional del partit. Fou un Consell Nacional extraordinari convocat a l’efecte d’escollir i proclamar el cap de llista d’Unió a les eleccions europees; essent elegit en Salvador Sedó, qui per la seva trajectòria política i professional és qui millor pot defensar els postulats d’aquest partit davant les institucions europees en uns moments en els que la crisi de valors humans i socials fa que un partit com el nostre pugui esdevenir molt útil a l’hora d’aportar solucions de futur.

Cal dir, que durant el debat posterior a l’informe de gestió presentat pel Secretari General d’UDC, Josep Maria Pelegrí, el que més es va sentir van ser les veus d’alcaldes i regidors pel flagrant abandó al que es van veure inmersos durant el temporal de vent del dissabte dia 24 de gener. I és que, resulta indignant observar com per part del govern de la Generalitat mai no es té la culpa de res i sempre és algú altre qui ha d’assumir els errors que només poden imputar-se a la gestió d’uns departaments i direccions generals que si existeixen és precissament per actuar i coordinar situacions d’autèntica excepcionalitat com aquesta. I en aquest sentit, també des de Palau vam poder comprovar com el 112 no existia, que els bombers tenien altres prioritats i que també vam rebre un avís per fax quan el mal ja estava fet.

Per sort aquí ens mantenim sempre en alerta, mantenim una exquisida relació amb la Comisaria dels Mossos d’Esquadra de Santa Perpetua de Mogoda, tenim una Policia Local molt motivada i preparada per actuar en qualsevol situació d’emergència, disposem d’un vehicle tot-terreny que ens permet accedir on en condicions normals no es pot amb els vehicles convencionals; i sobre tot, tenim un Còs de Voluntaris de Protecció Civil que es mereixen tots els reconeixements haguts i per haver! I és que, aquests voluntaris, si bé és cert que disposen d’un gran material al seu abast per poder actuar, cotxes, motocicletes, motoserres i altre material molt divers, també ho és que són gent excepcional, que actúen de forma voluntària i sense rebre res a canvi, que moltes vegades són els primers en arribar i poder donar els també primers auxilis, etc. Però, com que en català diem allò de: Si vols estar ben servit fes-te tú mateix el llit! Doncs nosaltres veient l’abandó i descoordinació que ja vam patir amb motiu de l’incendi de Sakata, hem optat, sense deixar en cap cas de reivindicar que la Generalitat ha de fer la seva feina amb els Bombers, els Mossos i equips de salvament divers, per aplicar aquell principi de la subsidiarietat local també per aquests casos.

Sentim vergonya per la manera de gestionar el país, per donar la culpa als meteoròlegs, als alcaldes i a qui sigui. Encara recordo a en Montilla l’any 2001 demanant la dimisió de l’Artur Mas davant unes inofensives nevades que pocs transtorns van causar a la societat catalana. Ara hem d’aguantar colapses de tota mena, ensorraments de tot tipus, per acabar sentint allò que la culpa sempre és dels altres!

Estem perdent la dignitat de país, ens hem d’entretenir en debats sobre si hem d’anar a 40 o a 80: i fins i tot, ara ens diuen que preparen una llei on quedarà totalment prohibit llançar pedres al riu! Però: si això curava d’ennaigat!

Sisplau: Volem tornar a ser aquell país respectat que vam ser, volem polítics coherents, volem treball, esforç, convicció, valors de país…, vull poder-me tornar a fer la il·lusió que visc en una nació més, i que és respectada per tothom!