divendres, 28 de gener de 2011

PERQUÈ ELS CECS POGUEM VOTAR EN CONDICIONS, DE FORMA LLIURE, IGUAL I SECRETA A LES PROPERES ELECCIONS MUNICIPALS!


Agraeixo molt sincerament a tots els grups municipals la seva adhesió i vot favorable, en el ple d'ahir, a aquesta moció:


Moció del Grup Municipal de Convergència i Unió a l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, presentada al Ple per la seva aprovació, a favor que el Govern de l’estat espanyol reguli un procediment que garanteixi el secret del vot a les persones amb discapacitat visual a les properes eleccions municipals.


Antecedents i motivació.

Fins a les eleccions generals de 9 de març de 2008, les persones amb discapacitat visual, no podien exercir el seu dret al vot de forma autònoma i secreta com garanteix la Constitució a tots els ciutadans. L'article 87 de la Llei Electoral, els obligava a servir-se de "una persona de confiança" per escollir la papereta i introduir-la al sobre de votació.

Des de 2004, un grup d'invidents integrats en l'Associació Catalana per a la Integració del Cec (ACIC), va reivindicar l'establiment d'un sistema que garantís a aquest col.lectiu, mitjançant l'ús del braille, el secret i l'autonomia en l'exercici del vot , equiparant-se així a la legislació d'altres països com Suècia i Alemanya en l'àmbit europeu, i altres llatinoamericans com El Salvador, Bolívia, o Costa Rica, on ja es garanteix.

Després d'una llarga lluita, que va incloure la recollida de 21.011 signatures registrades al Congrés dels Diputats, diverses proposicions no de llei aprovades, manifestacions, reclamacions davant les juntes electorals, el Síndic de Greuges, el Defensor del Poble, i davant els tribunals, i una campanya de mocions aprovades pels ajuntaments, en què 103 municipis catalans van recolzar la iniciativa, a l’octubre de 2007, es va aprovar una reforma de la Llei electoral, que va garantir el vot secret dels cecs.

Així, la Llei Electoral en el seu article 87.2, va autoritzar el Govern a regular un procediment que garanteixi el secret del vot a les persones amb discapacitat visual a tots els processos electorals. Això ha permès votar secretament per primera vegada en la història democràtica a 1.623 persones en les eleccions generals de març de 2008, o 207 en les autonòmiques catalanes recentment celebrades, entre les que s’hi pot comptar a un regidor d’aquest consistori, per citar alguns exemples.

Però el Reial Decret 1612/2007, que va establir aquest procediment de vot accessible, va desenvolupar parcialment el mandat legal, ja que va excloure expressament de la seva regulació les eleccions municipals, que van quedar a regulació posterior condicionada a l'avaluació per part del Govern del funcionament del sistema recentment implantat. (Disposició addicional única del RD.).

Malgrat el que preveu aquesta norma, i a l'aprovació l'any passat d'una Proposició no de llei al Congrés dels Diputats en el mateix sentit, el Govern no ha procedit a avaluar el funcionament del sistema implantat, i no ha regulat un sistema que garanteixi el vot secret i autònom als invidents en les eleccions municipals.

Atès que, de no regular el procediment de vot accessible en les eleccions municipals, es produiria, a més d'una vulneració de la llei electoral i d'un dret fonamental al vot secret i autònom, una greu discriminació de les persones amb discapacitat, que podrien votar secretament en les altres eleccions, però no en l'elecció del seu Ajuntament, l'Administració més propera al ciutadà.

Per tot això,

L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans acorda:

1. Instar Al Govern de l’Estat Espanyol, a regular, de conformitat amb el mandat establert en la Constitució, i en el número 2 de l'article 87 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, un procediment que garanteixi el secret del vot a les persones amb discapacitat visual a les pròximes eleccions municipals de maig de 2011, similar al ja previst per a la resta de processos electorals.

2. Remetre aquesta moció per al seu coneixement i adhesió, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, a l'Associació Catalana de Municipis, al Govern de l'Estat Espanyol, al Govern de la Generalitat, al Congrés dels Diputats i al Senat, i al Parlament de Catalunya.


Palau-solità i Plegamans a 26 de gener de 2011.

dimecres, 26 de gener de 2011

YAMAHA

COMUNICAT

El Govern municipal de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans lamenta la situació que s'està vivint a la planta de la Yamaha del municipi

Palau-solità i Plegamans, 26 de gener - El govern municipal de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans lamenta profundament les informacions on s'anuncia que l'empresa japonesa Yamaha, situada al polígon industrial de Palau-solità i Plegamans, ha decidit desplaçar la seva producció a una única planta d'Europa situada a França.

Una delegació de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, encapçalada per l'alcaldessa Mercè Pla, està en contacte permanent amb la Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya per tal de trobar un solució el menys traumàtica possible per als treballadors i els proveïdors afectats.

Al llarg del dia d'avui, s'han mantingut reunions amb els responsables de l'empresa que es previst que anunciï oficialment la situació demà dijous. Un cop analitzada la problemàtica, des de l'Ajuntament ja s'està treballant per oferir suport als treballadors afectats del municipi. D'una banda, s'intentarà que siguin re-ubicats en altres empreses i de l'altra, s'oferiran prejubilacions als treballadors de més edat.

En el cas de les empreses proveïdores de Yamaha, la Conselleria de Treball i l'Ajuntament estan estudiant diferents fórmules per facilitar que puguin seguir servint a la companyia a la nova planta de França.

En els propers dies, una delegació de l'Ajuntament, es reunirà amb els representants dels treballadors per escoltar el seu punt de vista.


MANIFEST CONSENSUAT ENTRE TOTS ELS GRUPS POLÍTICS AMB REPRESENTACIÓ AL CONSISTORI:

Manifest sobre el tancament de Yamaha

Atès que dita empresa va gaudir d’uns ajuts econòmics de diferents administracions, per estar ubicada a la zona d’urgent re industrialització.

Davant la situació d’incertesa de la planta de producció de Yamaha i la possibilitat de que aquesta acabi tancant, i marxant a França.
Amb la possibilitat que això afecti a 417 persones treballadores d’aquesta empresa i a la pèrdua d’un teixit industrial tan important al nostre municipi, a la comarca i pel nostre País.
Aquest consistori, amb l’Alcaldessa al cap davant com a màxima representativitat institucional i al costat de tots els grups municipals amb representació al consistori demana:
1. Que el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya que treballi, per tal d’intentar evitar el tancament de la planta de producció Yamaha, a Palau-solità i Plegamans.
2. En cas que sigui inevitable el tancament de la planta de producció de Palau- que en la mesura de les seves possibilitats que cerquin vies alternatives, que vinguin a substituir la producció que es perd i permetin assegurar un lloc de treball per a cada una de les persones afectades per dit tancament.
3. En cas que, finalment això no fos possible en aquest moment, que tots els treballadors, tinguin facilitat o ajuts per aconseguir la seva reinserció en el mon laboral en una altra empresa.
4. Que des de la Conselleria s’impulsin les converses necessàries per què en un futur, el més proper possible, s’ubiqui en els terrenys ara propietat de la Yamaha, una altra indústria que pugui ajudar a l’absorció dels treballadors que hagin quedat desprotegits, per aquesta regulació i altres de les que està patint el nostre municipi (BASF, etc...)

A aquesta situació manifestem també, la nostra preocupació per la deslocalització de diferents empreses multinacionals del nostre municipi, en el polígon de la Riera de Caldes.
Que aquest municipi ha estat sempre molt orgullós d’haver col•laborat en el desenvolupament econòmic de la comarca i del País, i que tenim voluntat de continuar essent un municipi exportador de feina i riquesa al territori.
Amb aquesta voluntat aquest Govern, en nom del consistori, treballarà i vetllarà per a complir tots aquests compromisos, en la mida de les seves possibilitats.

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

dimarts, 25 de gener de 2011

PRIMÀRIES A CAN SOCIALISTA?

Diu l'Armengol:

Què diuen de bo els de Palau?Avui he pogut veure per internet un nova edició de la revista l’Alzina. Com ja hem dit altres vegades no l’analitzarem tot, perquè ens hi faríem mal, però si que és convenient fer un parell de reflexions.En aquesta edició podem observar com el Partit dels Socialistes estrenen nova imatge. Una imatge que no deixa de ser una combinació variada de colors. Perquè et facis una idea, hi ha diferents requadres tots agrupats on dins, hi surt la paraula salut, treball, esport etc. Al costat, hi ha un nou logo on hi surt l’eslògan “Junts anem a més!”. I la pregunta que em faig és: junts amb qui? Amb la Teresa Padrós? Amb la Carmen Cabeza?, amb en Josep Mª Castany?. Tot i dir-nos que junts anem a més, no ens diuen amb qui hem d’anar. No hi ha cap fotografia de la candidata o candidat. Això em fa pensar en les paraules que tu m’escrivies en l’última carta on deixaves anar la possibilitat que hi hagi primàries a Can socialistes. I deixa’m dir-te que no ets la primera persona que m’ho diu. Doncs sembla ser que va de debò. Haurem de veure què passa.D’altra banda, a nivell de noticia, faig un petit apunt de l’editorial que fa aquest mes l’Alzina. Si la llegeixes detingudament explica un conjunt d’accions que se suposa que ha de fer ara que s’acosten les eleccions l’equip de govern. És curiós perquè diu “ara tot seran preses i s’iniciaran una sèrie d’obres o es prendran iniciatives encaminades a apaivagar les mancances acumulades al llarg del seu mandat. No sé què és el que teniu pensat fer, però de moment no es veu massa moviment. En tot cas, el que s’ha d’afanyar l’equip de govern és a inaugurar l’obra feta durant aquests últims mesos. Zona de vianants, ajuntament, pistes esportives etc... Un cop més, aquesta revista no va massa ben encaminada. Ara bé, cal dir que en aquest darrer número ha baixat la intensitat de les seves crítiques vers l’equip de govern. Qui sap si ja no té tant bona relació amb els partits de l’oposició.Un últim apunt de la revista. Ja m’explicaràs perquè es queixa la dona que diu que els joves s’han quedat sense festa de cap d’any.Abans d’acabar deixa’m demanar-te la teva opinió respecte el nou candidat de ERC, en Miquel Truyols. Serà el Puigcercós d’ERC a Palau? Serà capaç d’aguantar l’abastida que se suposa que patirà el partit? Ara bé, no oblidem que tots els partits que conformen l’equip de govern patiran les conseqüències d’haver fet el pacte. I per tant, és possible que tots se’n ressenteixin.En fi, anem parlantBona setmana!


Armengol.

benvolgut Armengol,
Els de Palau, com tu dius, diem i estem molt bé, malgrat el fred extrem que fa, com així ho estan també els de Plegamans. Però, deixant-nos de brometes fàcils, deixa'm que et digui que t'agraeixo els temes que em planteges en aquesta darrera missiva:

M'expliques i detalles un intent de nova imatge dels socialistes de Palau. Però, observo que, més enllà de coloraines i dibuixets diversos, poques novetats aporten! Per començar, em dius que han copiat, sense més, aquell eslògan de: JUNTS, que va portar a convergència i Unió al govern municipal ara farà quatre anys. Per tant, nous colors i dibuixets, però, ens copien els lemes electorals i a sobre em confirmes, tu també el tema de les primàries o debat intern sobre la o les persones que han de liderar i conformar la seva llista a les properes eleccions. I d'això en diran RENOVACIÓ! doncs que segueixi la renovació, la discussió sobre persones, colorets, eslògans i el que faci falta, que nosaltres, mentrestant seguirem treballant amb projectes reals pel nostre poble. diu que en Zaragoza torna a la càrrega per dirigir la propera campanya electoral; doncs que els assessori bé ja que de moment la seva barca segueix a la deriva, sense patró i sense timó.

D'altra banda, em parles de la bel·ligerància de la revista en qüestió, que si ha baixat d'intensitat, etc. La veritat és que no ho sé. Però, si em dius que ara no té tant bona relació amb els grups de l'Oposició, ja em diràs qui li queda!. també pot ser que, a la vista dels incidents ocorreguts en un establiment del nostre poble, on el titular d'aquest mitjà volia fotografiar a un cap de policia d'una població veïna que estava reunit en el seu temps lliure amb l'Inspector de la nostra policia, provocant tot plegat un altercat en públic que va provocar el rebuig dels presents en aquell moment al local, hagi pogut influir, d'alguna manera en que, al menys aparentment, aquelles formacions polítiques vulguin mantenir un cert distanciament amb ell. Però, de totes formes, no ho crec ja que ni li convé a ell ni tampoc als referits grups polítics, que voldran seguir servint-se d'aquell mitjà.

I, pel que fa a l'editorial on es diu que ara l'actual govern s'afanyarà a fer obres i prendre decisions donada la proximitat dels comicis municipals, cal negar-ho d'una forma categòrica. Pensa que durant tota la legislatura ens hem fet un fart de treballar, de crear serveis, de fer obres, d'impulsar tota mena de polítiques encaminades al millor benestar dels palauencs i plegamanins. I que només ens resta acabar alguna de les moltes obres realitzades. Ens queda acabar en el marge d'un mes tota la nova zona de vianants del centre, retirada de la xarxa elèctrica aèria, la definitiva equipació de l'ajuntament, per també inaugurar-lo en poques setmanes, acabar la nova comisaria de la policia i el Jutjat de Pau amb la seva sala polivalent, i enllestir, en el termini de poc més de dos mesos, les obres de la continuació de la Rambla Pere Pou a la zona d'Isaac Peral.

Per cert, tenim bastant preparat, i cap govern ho havia fet fins ara, l'inici d'una adjudicació per a la tant esperada piscina municipal. I, potser caldrà fer memòria, i recordar que en tres anys i mig s'ha creat transport urbà, també interurbà cap a sabadell, Mollet i barcelona, s'han esfaltat i arranjat multitud de carrers i voreres, obres a la Pedra Llarga, rambla Pere Pou, s'ha fet nou tot el clavegueram cap a la riera de la zona de diagonal i Arquitecte Falguera, estem implantant la fibra òptica a tot el centre del poble, s'ha climatitzat can Cortès, s'han fet grans millores tant a la masia de can Cortès com també a la de can Malla, s'està recuperant plenament la masia de can falguera, s'han finalitzat les obres de la torre de can folch i inaugurat els seus jardins,s'han realitzat els tràmits preceptius per tal de disposar de la nova escola de can Periquet, que no és can Periquet sino el carrer d'abaix, adquirit els terrenys per poder ampliar el CEIP Palau, i per disposar també del nou Centre d'atenció primària, tenim carril bici, som un ajuntament líder a catalunya en tramitació electrònica d'expedients, hem baixat a la meitat la despesa en comunicació i tenim un butlletí municipal propi, una ràdio legalitzada, pantalles informatives, hem triplicat les ajudes a les famílies més necessitades, hem modernitzat la policia, disposem dels plans d'emergència obligatoris, que no teniem, un Escorxador cogestionat que és exemple a seguir a nivell de tot catalunya, i què m'en diràs de la ronda Verda!..., i un llarguíssim etc, que ara es faria massa llarg, però que penso que és prou il·lustratiu, que confirma que la feina està feta i que només ens queda explicar-la bé sense presses ni corredisses de cap mena.

sobre la festa de cap d'any, em sap greu confirmar que les restriccions pressupostàries han comportat que ambdues festes, la dels grans i la dels joves, s'hagin hagut d'unificar en una sola. Però, em crida l'atenció que es manifesti una queixa en nom dels joves quant, en realitat, potser s'haurien d'haver queixat els grans; i és que, la festa fou amb DJ i música de discoteca, sempre amb la inestimable i mai prou agraïda col·laboració dels amics del bar del Poble. I, si bé és cert que estem fent molt més amb molt menys, hi ha aspectes que s'en ressenteixen de la realitat econòmica actual i que com ajuntament notem més que ningú.

Finalment, em preguntes la meva opinió sobre en Miquel Truyols. Només et puc dir que és un gran amic meu, que el conec des que jo era molt petit, el meu pare era regidor d'esports i li va fer el disseny de la celebració de les noces d'or del FC Palau, com a gran artista que és;el seu pare treballava amb el meu a la Fàbrica, que vol dir a ca l'Estruch fins que es va cremar. Penso que en Miquel té una molt bona imatge pública, i no puc respondre't sobre això de si serà com un Puigcercós doncs no sé a què et refereixes.

Però, t'equivoques i molt quan dius que els tres partits del govern es ressentiran del pacte: De cap manera! Ben al contrari, aquest pacte ens ha beneficiat a tots tres, la gent ho valora, i això es traduïrà en vots garantint la continuïtat d'aquest govern per als propers quatre anys!

NECESSITEM LA PARTICIPACIÓ DELS JOVES AMB IDEES COM LES EXPRESSADES PER ELLS EL PASSAT DISSABTE


Un total de 25 joves fan propostes per a la Festa Major 2011

Un total de 25 joves amb edats compreses entre els 12 i els 25 anys han consensuat propostes per a l’elaboració del programa de l’Espai Jove de Festa Major. Ho van fer dissabte 22 de gener, en el Mulla’t per la Festa Major 2011, una iniciativa que organitza cada any la regidoria de Joventut per tal que els joves decideixin els actes que volen a la Festa Major, que enguany se celebrarà del 25 al 29 d’agost. “La participació dels joves és cabdal per tenir una Festa Major que els interessi i que considerin pròpia, organitzant actes en col•laboració amb l’Ajuntament i la Comissió de Festes”, subratlla el regidor de Joventut, Jaume Oliveras.

Els joves van començar la jornada amb la avaluació la Festa Major 2010. Després, van dividir-se en grups per treballar temes concrets, i més tard els van posar en comú. Per exemple, van proposar 3 grups per a un dels concerts, si bé no es podrà confirmar cap d’ells fins assegurar les disponibilitats dels grups i que el cost encaixi amb els pressupostos. També es apostar per tornar a fer les gimcanes XXS, XXL i els Jocs Rurals. Ara s’ha de parlar amb les entitats que participen en l’organització per constatar que es podran desenvolupar.

Per últim, van escollir 6 representants del Mulla’t, que seran els interlocutors amb la regidoria de Joventut i els encarregats de representar els joves en el moment de decidir el programa definitiu de la Festa Major 2011, en el que també hi participen ciutadans del municipi (a través de la Comissió de Festes) i la regidoria de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

divendres, 21 de gener de 2011

COMENCEM A TREBALLAR PER A LA PROPERA FESTA MAJOR

Els joves debaten demà quins actes volen en la Festa Major 2011

Un any més, l’Ajuntament recull les seves propostes al ‘Mulla’t per la Festa Major’

DIA: 22 de gener del 2011
HORA: A partir de les 09.30h
LLOC: Espai Jove l’Escorxador (pg. de la Carrerada, s/n)

Demà se celebra el Mulla’t per la Festa Major 2011, on s’espera que un bon nombre de joves, així com associacions de joventut, debatin i consensuïn les activitats que volen que se celebrin a la Festa Major 2011, que tindrà lloc del 25 al 29 d’agost. Hi ha més d’una vintena de joves inscrits per assistir al Mulla’t, si bé demà s’hi poden afegir joves que no hagin fet la inscripció.

Tant la regidoria de Joventut com la de Cultura i Festes recolliran les propostes consensuades pels joves per incloure-les al programa definitiu de la Festa Major 2011, en l’elaboració del qual també hi participa la Comissió de Festes, òrgan on s’apleguen ciutadans del municipi amb representants del consistori.

dissabte, 15 de gener de 2011

COMENÇA LA CARRERA?

L'Armengol m'escriu de nou:

Benvolgut Jaume, com anem? Com han anat les vacances de Nadal? Una bona època per reflexionar i agafar forces de cara a les properes eleccions municipals del 22 de maig.

Una època per molts apassionant donat que aquest període només es produeix cada quatre anys. Els que ens dediquem a veure la batalla política des de la segona fila ens agrada veure com els polítics comencen a incrementar els seus esforços per explicar allò que han fet o no, al llarg dels quatre anys de legislatura.

En aquest sentit, els partits de l'oposició han de fer balanç de la feina feta. En aquest cas, estaràs d'acord amb mi, que els dos regidors d'iniciativa han estat més atents de la tasca feta per l'equip de govern. En el cas dels socialistes, com ja em dit en altres ocasions, la manca de lideratge de la Sr. Padrós, ens ha donat la sensació que han anat a remolc de les propostes dels ecologistes. El Psc hauria de no menystenir al ciutadà i saber que ara, serà el moment en que li demanarà que ha fet durant quatre anys.

Per part de l'equip de govern encapçalat per la Sra. Pla, caldrà veure com aprofiten tota la feina feta durant els quatre anys. S'han fet molts projectes que han canviat el poble. Tot i això, haurà de vigilar de no caure en el parany de la confrontació entre el passat el present. La Sra. Pla, ha de saber vendre la feina feta, sempre en positiu.

Un dia més hem de parlar dels companys d'ERC. L'altre dia, m'explicaven que a Sabadell ja estan negociant la coalició amb Solidaritat per anar junts a les eleccions del proper 22 de maig. Sabadell no queda tant lluny de Palau-solità i Plegamans. En tot cas, ens trobem a mitjans de gener i encara no sabem qui és el candidat de ERC, del PSC i del PP. D'aquest últim, és ben probable que segueixi el Sr. Zambrana. Ja s'està ocupant de tenir una bona presència dins el partit a BCN. (Recorda que surt a molts debats de televisió i ràdio, i fins i tot va ser escollit per participar de l'anunci de campanya del PP a Catalunya). En aquest cas, serà interessant veure qui serà el segon de la llista. N'hi ha que estan fent punts per ser-ho però no sé si el Sr. Zambrana està per aquestes mogudes.

Abans d'acabar deixa'm preguntar-te com ho teniu a CIU amb el nou govern. A Sant Cugat mig consistori ha marxat a la Generalitat. Com ho teniu per aquí, està previst que algun regidor o càrrec marxi?...

En fi, anirem parlant aquests dies, en que l'actualitat política es va incrementant.

Armengol=

Ostres armengol, veig que tornes de les vacances de Nadal amb ganes de gresca! i a mi, la veritat, és que, essent sincer, em fa una mica de mandra començar a pensar amb tot el que representa un procés electoral com el dels comicis municipals del 22 de maig. Però, és ben cert que des del partit a Palau ja fa temps que hi estem treballant, tenim molt clares les coses, la feina feta, els objectius marcats, i el que és més important: decidida i presentada des de fa ja molts mesos a la Mercè com a cap de llista així com les persones que hem de seguir al seu costat!. I això, no tothom ho pot dir.

Les festes de Nadal, per cert, han anat tal com han d'anar: gaudint de la família, dels nens, de la baixada de tensió en el treball i, com bé dius, preparats per afrontar uns mesos decisius per al futur de Palau-solità i Plegamans.

Tornes a posar-m'ho ben difícil provocant que parli dels altres, quan el que a mi m'agrada és explicar la feina que es fa a les regidories de les que en sóc titular al mateix temps que al govern en general.

Em dius que els dos regidors d'ICv han evidenciat estar molt més al damunt del govern que la resta. No ho negaré; però, repeteixo el que ja t'he dit en d'altres ocasions: amb tots els respectes ICV no és ningú sense el PSC. I això ho tinc clar jo i ho té clar tothom. sí que, efectivament, han formulat forces propostes, la majoria en el sentit d'adoptar pronunciaments polítics, és a dir, sense que això comporti cap servei, inversió o millora que la gent pugui notar; però sí que han ressaltat, fent que el PSC de Palau hagi hagut d'anar a remolc de les seves propostes.


De totes formes, pensa una cosa: si analitzes els resultats electorals d'ICV de les passades eleccions del 28 de novembre i els compares amb els que van obtenir a les municipals del 2007, et serà fàcil arribar a la conclusió, que per molt que puguin augmentar en electorat, molt difícilment podran assolir més de dos regidors.

Del PSC en vam parlar abundantment en la nostra darrera conversa epistolar del dia 20 de desembre. reitero i ratifico tot el que vaig dir en aquella ocasió. I si haig de fer cas dels diversos rumors que corren, molts d'ells provinents de persones properes a aquella formació, i per tant ben informades, sembla que en aquests moments hi ha un fort descontrol de la situació en el sí del partit a Palau. Sembla que entre la mateixa militància no es té clar qui ha de ser el cap de llista, sembla que disposen d'algun tipus d'enquesta que els condueix també a la caiguda lliure general d'aquest partit a nivell de Catalunya, i sembla que podria haver-hi primàries entre la sra. Padrós i una altra candidata, actualment regidora, per ser cap de llista!

Així, si considerem que ICV es pot quedar com està i que els socialistes encara poden perdre algun regidor, la resta és del tot evident.

dels companys d'eRC, et podria dir que estan considerant quin deu ser el moment més oportú per presentar el cap de llista; però sembla que ja fa temps que ho tenen decidit. Però, no em tornis a parlar d'al·lucinacions com les preteses coalicions amb Solidaritat, ni CUP ni res de tot això. suposo que encara en mig parlarien si estessin a l'oposició, però, governant i amb el clar objectiu de mantenir l'actual pacte de govern, res de res!

Pel que fa al PP, ningú dubte a hores d'ara que l'amic David Zambrana seguirà essent el cap de llista. Però, poca cosa et puc dir de la resta de components de la candidatura, ja que no disposo d'informació. en David, ha sabut treballar, com dius, molt bé la seva imatge pública, ha fet molt bona feina, i s'aprofitarà del moment expansiu del seu partit, podent millorar els resultats respecte de les anteriors municipals. Només cal veure com el PP va quedar a Palau tocant en vots al PSC, quedant com a tercera força més votada a molta distància dels seus seguidors d'ICV.

Per tant, només ens queda explicar molt bé la feina feta, que és moltíssima, per millorar ostensiblement els nostres propis resultats al municipi. Explicar-ho en positiu, sense necessitat d'atacar a ningú. I els grups que estan a l'oposició, ja s'ho faran si tenen problemes de confecció de llistes, d'arrelament al poble o del que sigui. Nosaltres a treballar per Palau que aquest és el únic objectiu a perseguir!

Finalment, em parles de si algú pot plegar per anar a la Generalitat. Aquí no plega ningú, que en aquest cinc mesos encara tenim molta feina per fer i sobre tot per explicar! Sí que, en canvi, vull felicitar d'una forma molt sentida al meu company de partit i regidor Ivan Costa, al haver estat anomenat Cap de Relacions Institucionals del Departament d'Agricultura, ramaderia, Pesca i Medi Natural! El Conseller Pelegrí l'ha considerat com la persona més vàlida i de confiança per ocupar aquest càrrec, i d'això tots ens n'alegrem!

Fins la propera

divendres, 14 de gener de 2011

DES DE LA SOCIETAT CIVIL I AMB EL RECONEIXEMENT INTERNACIONAL, ACONSEGUIREM LA INDEPENDÈNCIA!

DEMANDA CONTRA LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE EL ESTATUT:- La demanda la presenten l'advocat Jordi Cortada Passola i l'editor i llicenciat en dret Quim Torra i Pla la basen en la vulneració del dret a un procés equitatiu, la imparcialitat i independència del Tribunals reconegut per l’article 6 del Conveni Europeu de Drets Humans (Conveni de Roma, de 4 de novembre de 1954).


- L'equip d'advocats que hi ha treballat ha estat dirigit per Antoni Abat, professor de Dret Constitucional Comparat i Teoria Legal a la State University of New York, a Buffalo, i ha comptat amb l'assessorament de Bertrand Mathieu, professor titular de Dret Públic a la Universitat de La Sorbona, París – I, president de l'Associació Francesa de Dret Constitucional i Director del Centre de Recerca de Dret Constitucional de França .


- L'objectiu del recurs és demanar que s’ordeni al regne d'Espanya que deixi sense efecte la sentència pels motius anteriorment exposats.. Alhora, persegueix donar testimoni de les irregularitats processals i polítiques seguides en la tramitació pel TC i mostrar internacionalment aquesta situació.
Base jurídica:


El procediment seguit per resoldre el recurs d'inconstitucionalitat contra l’Estatut d'autonomia de Catalunya no s’ha fet respectant el principi d’imparcialitat judicial, que és una de les garanties de la tutela judicial efectiva reconeguda en l’article 24 CE i del procediment reconegut en l’article 6.1 CEDH. En són proves la composició i actuació del tribunal (recusacions no ateses, renovacions incomplides), la seva politització (vinculació als partits polítics, prejudicis ideològics previs dels Magistrats), el retard injustificat en dictar sentència, etc.


Aquest és el fonament que impregna la demanda que es presentarà demà, divendres dia 14, al Tribunal Europeu dels Drets Humans, a Estrasburg.


Petició:


Es demana al Tribunal:


1. Que declari que la Sentència del Tribunal Constitucional es va dictar amb infracció del dret a un Tribunal imparcial reconegut per l’article 6 del CEDH.

2. Que, en conseqüència, s’ordeni al Regne d’Espanya que adopti les mesures que siguin necessàries per a deixar sense efecte la sentència esmentada.Direcció tècnica i assessorament:


Conscients de les dificultats jurídiques d'aquest recurs, hem demanat l'assessorament de prestigiosos advocats i constitucionalistes.


La direcció tècnica de la demanda ha anat a càrrec d'Antoni Abad:


Professor de dret constitucional comparat i teoria legal a la State University of New York at Buffalo (Estats Units). Anteriorment havia estat professor visitant també de dret constitucional i teoria legal a la Stanford Law School i a la Lincoln Law School of San José. És doctor cum laude en filosofia per la Universitat de Barcelona.


I entre els advocats, lletrats i col.legues que hi han col.laborat, destaquem el professor Bertrand Mathieu:


Advocat i, des de 1998, professor de dret públic a la Universitat de París I, Panthéon-Sorbonne, on hi dirigeix el Centre de Recerca en Dret Constitucional. És president de l'Associació Francesa de Dret Constitucional. Se'l considera un dels constitucionalistes francesos de més prestigi internacional.Altres consideracions:


La demanda que presentem ha estat redactada des d'un punt de vista estrictament jurídic i de manera totalment independent.


Volem deixar testimoni de les irregularitats jurídiques comeses en el procés i deliberacions del TC en l'Estatut i de la vulneració unilateral del que el poble de Catalunya va votar en referèndum. Ateses les sentències que s’estan dictant en base a la sentència del TC clarament restrictives i contràries a l’Estatut aprovat en referèndum considerem necessari i imprescindible esgotar totes les vies jurídiques possibles contra la sentència del TC sobre l’Estatut de Catalunya.


Finalment, si amb aquesta demanda ajudem a la internacionalització de la causa de Catalunya, ens sentirem enormement satisfets.


Barcelona, 13 de gener de 2011.

dijous, 13 de gener de 2011

SEMPRE AL COSTAT DELS JOVES DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS


L’Escorxador inicia l’any farcit d’activitats

L’exposició ‘La Recerca del Plaer’ romandrà a l’Espai Jove fins al 21 de gener

L’Espai Jove l’Escorxador ha començat el nou any amb una agenda força atractiva d’activitats, tallers i serveis que ofereix als joves del municipi.

D’entre l’oferta que els joves poden trobar aquests dies a l’Escorxador, val la pena destacar l’exposició La Recerca del Plaer, que romandrà a l’Espai Jove fins al 21 de gener. La mostra es destina a joves majors de 16 anys. Pretén tractar temes de sexualitat en l’àmbit juvenil. S’enfoca des de la perspectiva del plaer sexual, però lligant-lo a la responsabilitat personal i als riscos que pot implicar el sexe sense protecció. L’exposició ha estat elaborada pels Casals de Joves de Catalunya i organitzada per la regidoria de Joventut i l’associació Moviment Juvenil de Palau-solità i Plegamans.

L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans té l’objectiu de donar suport als joves en qüestions com l’estudi o la salut, però també per oferir-los alternatives d’oci i formatives que els siguin profitoses alhora que divertides. El regidor de Joventut, Jaume Oliveras, explica que “els joves participen en la presa de decisions de bona part del que es fa a l’Escorxador, així les activitats els resulten atractives, s’impliquen en l’organització i fan créixer el moviment associatiu del municipi”.

A banda de l’exposició, l’Escorxador ha obert aquest gener i fins al 24 de febrer les sales d’estudi, de 21 a 01h de la matinada. En aquest espai s’hi pot trobar un ordinador amb connexió gratuïta a internet, impressora i connexió Wi-Fi. Aquesta iniciativa s’encara especialment a estudiants de batxillerat i universitaris per oferir-los un equipament on estudiar en època d’exàmens.

Paral•lelament, ja s’ha obert el període d’inscripció per als joves que vulguin participar en algun dels Tallers d’Hivern. N’hi ha un total de sis, de temàtiques que van des d’aprendre anglès fins a fer ganxet, practicar kung-fu o restaurar bicicletes, entre altres.

Més informació a www.espaijoveescorxador.cat

dissabte, 1 de gener de 2011

COMENÇA EL NOU ANY, I AMB ELL S'ACABEN LES INCOMODITATS


Atenció Ciutadana retorna a la Casa Consistorial el 4 de gener

El Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans durà a terme el seu trasllat a la Casa Consistorial al llarg de la jornada del proper dimarts 4 de gener del 2011.

La remodelació de la Casa Consistorial ha canviat la ubicació del Servei d’Atenció Ciutadana així com l’entrada principal per a la ciutadania. A partir de la reobertura de l’edifici, l’accés habitual serà per la nova porta que s’ha creat a la façana posterior, que dóna al parc de l’Onze de Setembre. En entrar per aquesta porta, el primer que es trobarà serà Atenció Ciutadana, que tindrà a partir d’ara un espai més ampli, “que aportarà més comoditat i un millor servei als ciutadans”, explica l’Alcaldessa de Palau-solità i Plegamans, Mercè Pla. Aquesta nova porta substitueix en l’ús habitual l’única porta practicable abans de l’inici de les obres, la situada a la façana principal, encarada a la plaça de la Vila.

“Amb la rehabilitació i remodelació de la Casa Consistorial es donarà un millor servei al ciutadà, comptarem amb un edifici més eficient energèticament, amb els requisits que estableix el certificat EMAS, i tindrem un Ajuntament totalment accessible per a les persones amb mobilitat reduïda”, destaca l’Alcaldessa de Palau-solità i Plegamans, Mercè Pla. La reubicació d’Atenció Ciutadana a la seu principal de l’Ajuntament culminarà el retorn dels treballadors i serveis consistorials, que s’havien hagut d’instal•lar en uns mòduls prefabricats situats a la plaça de la Vila per permetre els treballs de rehabilitació i remodelació de la Casa Consistorial. Un cop es completi el trasllat es podrà procedir a retirar els mòduls de la plaça de la Vila. Després podran dur-se a terme els últims treballs de remodelació de la mateixa plaça i culminar així la creació de la nova Zona de Vianants del centre del municipi.